Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fizik_1

fizik_1

Ratings: (0)|Views: 289|Likes:
Published by CliMax

More info:

Published by: CliMax on May 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

 
Танин мэдэхүйн түвшин: Мэдлэг
 
Даалгаврын чиглэл
: Физикийн гол ойлголт ухагдахуун, үзэгдлийн талаарх мэдлэгийг шалгасан(хэрэглээ орохгүй); мэдлэгээ сэргээн санахад чиглэсэн асуулт даалгавар байна.
Жишээ даалгавар
:1.
 
Механик ажлын тухай дараах
 
санаануудын БУРУУГ нь сонгоно уу.
A.
 
Ажил бол хүч ба замын үржвэр юм
 
B.
 
Ажил Жоуль нэгжээр хэмжигддэг.
C.
 
Ажил бол биеийн дотоод энерги.
D.
 
Ажил бол хувирсан энерги юм.
E.
 
Ажил бол кинетик энергийн өөрчлөлтэй тэнцдэг.
2.
 
Цахилгаан потенциал бол
A.
 
вектор хэмжигдэхүүн.
 
B.
 
цахилгаан орныг хүчний талаас нь илэрхийлдэг хэмжигдэхүүн.
C.
 
Н/Кл нэгжтэй.
D.
 
цахилгаан оронд нэгж цэнэгийг шилжүүлэх ажлаар илэрхийлэгддэг .
E.
 
соронзон орныг энергийн талаас нь илэрхийлдэг хэмжигдэхүүн.
3.
 
Бодис дахь молекулын дундаж кинетик энерги ... –ээр (
-
аар) илэрхийлэгддэг.
A.
 
дулаан
 
B.
 
температур
C.
 
биеийн хурд ба масс
D.
 
градус
E.
 
потенциал энерги
4.
 
Анх 1887 онд Г.Герц фотоцахилгаан үзэгдлийг нээсэн. Метал цинкийн гадарга дээр хэт ягаангэрэл тусгаад метал ... байгааг илрүүлсэн.
A.
 
протон цацаргаж
B.
 
нейтрон цацаргаж
 
C.
 
эерэгээр цэнэглэгдэж
 
D.
 
электрон шингээж
E.
 
фотон цацаргаж
 
Танин мэдэхүйн түвшин: Ойлголт
 
Даалгаврын чиглэл
: асуудлыг ойлгох, тайлбарлах, харьцуулах, ялгах, мэдлэгээ танил нөхцөлдхэрэглэх, сөргүүлэн тавих, дэлгэрүүлэхэд чиглэсэн асуулт даалгавар байна.
Жишээ даалгавар
:1.
 
Дараах тохиолдлуудын алинд нь механик ажил ХИЙГДЭХ вэ?
A.
 
Хүн ачаа өргөөд зогсож байна.
B.
 
Бие тойргоор жигд эргэж байна.
C.
 
Машин инерцээр шулуун жигд хөдөлж байна.
D.
 
Хүн тоо бодож байна.
E.
 
Уулнаас чулуу өнхөрч байна.
2.
 
Цахилгаан орны хүчлэгийн тухай аль нь БУРУУ илэрхийлсэн байна вэ?
A.
 
Цэнэгтэй биеэс холдоход үүсгэх цахилгаан орны хүчлэг буурдаг.
 
B.
 
Цахилгаан орны нэг цэгт хэд хэдэн хүчлэгийг зурж болно.
C.
 
эерэг сөрөг цэнэгийн дундах цэгт орныг хүчлэг тэгээс ялгаатай байна.
D.
 
Хэд хэдэн цэнэгийн үүсгэх орнын хүчлэгийг векторын дүрмээр нэмж олдог.
E.
 
Цахилгаан орныг лаас нь илэрхийлдэг хэмжигдэхүүн.
3.
 
Бодис дахь молекулын дундаж кинетик энерги ... –ээр (
-
аар) илэрхийлэгддэг.
A.
 
дулаан
 
B.
 
температур
C.
 
биеийн хурд ба масс
D.
 
градус
E.
 
потенциал энерги
4.
 
Анх 1887 онд Г.Герц фотоцахилгаан үзэгдлийг нээсэн. Метал цинкийн гадарга дээр хэт ягаангэрэл тусгаад метал ... байгааг илрүүлсэн.
A.
 
протон цацаргаж
B.
 
нейтрон цацаргаж
 
C.
 
эерэгээр цэнэглэгдэж
 
D.
 
электрон шингээж
E.
 
фотон цацаргаж
 
Танин мэдэхүйн түвшин: Хэрэглээ
 
Даалгаврын чиглэл
: Мэдээллийг ашиглах, мэдлэгээ шинэ нөхцөлд хэрэглэх, асуудал шийдвэрлэх,бодох чиглэсэн асуулт даалгавар байна.
Жишээ даалгавар
:1.
 
Цуваа холбогдсон R 
1
= 6 Ом ба R 
2
= 4 Ом эсэргүүцлүүд дээрх гүйдлийн (мөн хүчдэлийн ) аль нь ихвэ? Энэ хэлхээний ерөнхий хүчдэл 24 В. Ерөнхи й эсэргүүцэл, ерөнхий гүйдлийн утгыг олно уу.
A.
 
10
Ом,
10/24 A
B.
 
2.4 Ом,
10 A
C.
 
10
Ом, 2.4 А
 
D.
 
24
Ом
, 1
А
 
E.
 
Зөв хариулт алга2. Жигд яваа тракторыг зурагт үзүүлжээ. Газраас тракторын
 
дугуйд үйлчлэх үрэлтийн хүчийг ол.
A.
 
1 ба 3
 
B.
2
ба
4
C.
2
ба
3
D.
 
1 ба
4
E.
 
аль нь ч биш
.
3.
Дараах
 
хэлхээнүүдийн алинд нь вольтметр чийдэн дээрх хүчдэлийг зөв заах вэ?
 A. acde
В. c С. acd
D. cd E. bc
4. Зурагт үзүүлсэн циклээр ажиллах дулааны машины нэг циклд хийхажлыг олно уу.
А. 2PV В. 4PV
C. 6PV D. PV E.
өгөгдөл
 
хангалтгүй
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sambaa Sunyue liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->