Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
niigmiin_tuhai_medleg_2

niigmiin_tuhai_medleg_2

Ratings: (0)|Views: 594|Likes:
Published by CliMax

More info:

Published by: CliMax on May 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Хувилбар B
 
1.Хүний мэдлэгийн тогтолцоонд гарах ахиц дэвшил, өөрчлөлтүүдтэй уялдаад оршин амьдарч буйнийгмийн талаар өгсөн тодохойлолт, хандлагуудад хүртэл өөрчлөлт орч байдаг. Тиймээс дараахөгөгдлүүдийг зөв харгалзуул
 1
К.Маркс
 
a. Нийгэм гэдэг бол бусад хүмүүсийн болон үйл явдалд хандсаннийгмийн бүтээгдэхүүн болдог хүмүүсийн харилцан үйлчлэл юм.
 2
М. Вебер
 
 b. Нйигмийн бүрдүүлэгч дэд тогтолцоонууд нь тус бүрдээ биедаан орших боломжгүй бөгөөд харилцан бие биенийхээхамааралд оршдог.
 3
Т. Парсонс
 
c. Нийгэм гэдэг бол нягт хэлхээ холбоонд оршдог элементүүдийннийтлэг тогтолцоо юм.
 4
Тогтолцооныхандлага
 
d. Нийгэм гэдэг бол холбогч эхлэлийн цэг нь хэм хэмжээ баүнэт зүйлс байдаг хүмүүсийн хоорондын харилцааны цогц юм.
 5
Шалтгаант чанарынхандлага
 e
. Нийгэм гэдэг бол хамтын ажиллагааны үйл явцад бүрэлдсэнхүмүүсийн хоорондын харилцааны түүхэн ѐсоор хөгжигч юм..
 A. 1e2a3d4c5b B.1e2d3a4b5c C.1a 2d3b4c5e D.1a2b3d4e5c E.1e2d3a4b5c
2. Бие хүний нийгэмд гүйцэтгэх үүргийг дурьдахдаа илүүц зүйл
 
дурьдсан бол аль нь вэ?
 
A. Нийгмийн харилцаанд бие даан оролцогч идэвхитэй субъект
 B.
Өөрийн
 
БИ
-
г ухамсарласан тодорхой зорилго итгэл үнэмшилтэй субъект
 C.
Өөрийнхөө
 
өмнө
 
болон нийгмийн бусад гишүүдийн өмнө
 
хуульзүйн болон
 
ѐс суртахууны өндөрхариуцлага хүлээх чадвартайD.Бие бялдар, ѐс суртахуун, гоозүйн үнэт чанаруудыг эзэмшсэн
 
E. Илүүц зүйл алга
 
3. Улс төрийн засаглал бүхэн төрийн засаглал байдаг. Харин төрийн засаглал бүхэн нь улс төрийн засаглалболж чаддаггүй.
 
A. Тийм B. Үгүй
 
4.Төрийг мөнхийн зүйл гэж үздэг. Тэгвэл хүн төрөлхтөний түүхэнд төргүй үе байсан уу
 A.
Үгүй B. Тийм
 
5. Эдийн засгийн аль ч тогтолцооны үед байнга тулгарч байдаг мөнхийн асуудал аль нь вэ?
 
A. Эдийн засгийн хурдацтай өсөлтB. Татварын бодлогын өөрчлөлт
 
C. Мөнгөний ханшны өсөлтD. Ажилгүйдэл ядуурал
 
E.Хязгаарлагдмал нөөц буюу нөөцийн хомсдол
 
 
6. Зах зээлийн эдийн засаг бүхий нийгэмд ихээхэн өмч хөрөнгө
,
өндөр боловсролтой хүмүүс хийж буйажил хөдөлмөрөөсөө
 
ашиг хүртэж амьдраад байж чаддаг. Гэтэл нийгэмд төрийн анхаарарл халамжзайлшгүй шаардлагатай эмзэг бүлгийхэн байсаар л байдаг. Энэ тохиолдолд төр эдийн засгийн ямарзохицуулалт хийх шаардлагатай вэ?
 
A. Нйигмийн халамжийн тогтолцоог боловсронгуй болгох
 
B. Тэдгээр хүмүүст тохирсон ажлын байрыг бий болгох
 
C.Тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх
 
D.Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах
 
E. Орлогыг дахин хувиарлах
 7
…………………………………
бол тодорхой хэмжээгээр хамтын мэдрэмж төрүүлдэг хэвшмэл болонбилгэдлийн шинжтэй үйлдлүүдийн цогц юм.
 
A. Зан заншил B.Зан үйл C. Ёс суртахуун D. Ёс заншил E. Зан байдал
 
8. Ардын соѐлоос ялгарах олон түмний соѐлын зарим нэг гол онцлогыг тоочихдоо гол биш зүйл дурьдсанбол аль нь вэ
 
A. Заавал зохиогчтой байдагB. Орчин үеийн мэдлэгийн тогтолцоонд үндэслэдэг
 C.
Үнэлэмж хэрэгцээг хангах байдал нь цаг зуурын байдагD. Түргэн хуучирдаг
 
E. Зарим гоо сайхны таашаалыг тэндээс тэр бүр авч чаддаггүй.
 
9. МУ
-
ын гадаад бодлогын 6 дах чиглэлд алийг нь багтаадаг вэ?
 
A. ОХУ ба БНХАУ
-
тай найрсаг харилцаатай байх
 
B. Азийн бүс нутагт байр сууриа бататгах
 C.
Өрнө
 
дорны өндөр хөгжилтэй орнуудтай найрсаг харилцаатай байх
 
D. Хөгжиж байгаа улс орнуудтай найрсаг харилцаатай байж нийтлэг зорилгоо шийдвэрлэх үүднээстэдгээртэй хамтран ажиллах
 
E.НҮБ болон түүний төрөлжсөн байгууллагуултай бодлогын бүхий л түвшинд хамтран ажиллах
 
10. МУ
-
ын төрийн гадаад бодлогын тулгуур үндсийг аль нь тодорхойлж баталгаажуулдаг вэ?
A
. МУЗГ B. Шүүх C.УИХ D. ГХЯ E. МУ
-
ын ерөнхийлөгчийн тамгын газар
 
11. Сурагч А ангийнхнаа хичээлийн идэвхи, сурлагын амжилтаараа тэргүүлж анги хамт олондоо үлгэрдууриал болсон тул түүнийг ангийн тэргүүний сурагчаар өргөмжлөв.
 
Тэгвэл А
-
ын хувьд энэ нь альстатусд хамаарах вэ?
 
A. Гол статус B. Олдмол статус C. Чухал статус D. Энгийн статус E. Мастер статус
 
12. Бид цагдаагийн ажилтанд аюулгүй байдлаа даатгаж хэрвээ бидэнд аюул занал тохиолдвол бидцагдаагийн ажилтнаас л тусламж хүсдэг. Энэ нь цагдаагийн хувьд:
 
A. Хүлээсэн үүрэг B. Социаль үүрэг C. Иргэн хүний үүрэгD. Цагдаагийн ажилтны ѐс зүй E. Заяагдмал үүрэг
 
 
13. Оросын нийгэм судлаач С.И. Сомыган хүний нийгэмшлийн аль шатанд хүмүүс нийэгэмд эзлэх байрсууриа эрж хайн түүнийг нь нийгмийн бусад гишүүд сайн дураараа хүлээж авбал эерэг үр дүнд хүрччаддаг гэж үзсэн бэ?
 
A. Бодьгалжих шат B. Хөдөлмөрийн шат C.Интеграцийн шат
 D.
Интеграцийн дараах шат E. Дасан зохицох шат
 
14. Төрийн үүсэл гарлыг дараах эрдэмтэд өөрсдийн үзэл баримтлалын үүднээс харилцан адилгүйтайлбарласан байдаг .Иймээс дараах харгалзааг сэргээнэ үү
.1
Шашны онол
a
Классен, Фрейд
 2
Эцгийн эрхт ѐсны онол
b
Августин, Аквинский
 3
Нийгмийн гэрээний онол
c
Аристотель, Фильмер
 4
Нийгмийн эдийн засгийн онол
d
Платон, Симон
 5
Улс төрийн антропологийн онол
e
Гроций, Спиноза
 A. 1d2a3b4c5e B.1b2c3e4d5a C.1b2d3a4c5e D. 1a2b3c4d5e E. 1e2d3c4b5a
15. Нийгэм дэх улс төрийн харилцаа, засаглалыг хэрэгжүүлэх арга хэлбэр, төр нийгмийн хоорондынтогтсон харилцаа,голлох үзэл суртал, улс төрийн соѐлын түвшин нийгмийн бүлгүүдийн хоорондынхарилцан хамаарлыг нийгмийн
……………………………………
.гэдэг.
 A
. Улс төрийн засаглал B.Төрийн засаглал C.Улс төрийн дэглэм
 
D.Улс төрийн систем E. Улс төрийн харилцаа
 
16. Намуудыг явуулж буй үйл ажиллагааны шинж чанараар нь ангилсан ангилал аль нь вэ?
 
A. Ардчилсан, төвлөрсөн B. Ил,
 
нууц C. Аядуу радикал, экстремист
 
D. Зүүний, барууны, төвийг сахисан E. Эрх баригч, сөрөг нам
 
17. Эртний үеийн сэтгэгчид тухайлбал Аристотель Платон нар эдийн засгийн талаарх асуудлуудыгөөрсдийн бүтээлдээ тусган өөр өөрсдийн хөөрөө
 
тайлбарласан байдаг. Ийм оролдлого нь яваандаа эдийнзасгийн онолын бие даасан онол урсгал чиглэлүүдийг үүсэхэд хүргэсэн юм. Тэрхүү
 
эдийн засгийн онолсургаалиуд нь түүхийн янз бүрийн үед гарч ирж байсан хэдий ч бүхэлдээ хэдэн асуултад хариулт өгөхөөрзорьж байдаг. Тэгвэл дээрх гол асуудлууыг дурьдахдаа илүүц зүйл дурьдсан бол аль нь вэ?
A.
 
Улс гүрний баялаг хэрхэн бүтээгддэг вэ
 B.
 
Хүмүүсийг хэрхэн баян чинээлэг амьдралыг бүтээж болох вэ
 C.
 
Хүмүүсийн хөдөлмөрийн үр дүнгийх нь солилцоо юун дээр үндэслэж байдаг вэ
 D.
 
Хязгаарлагдмал нөөцөөр хүмүүсийн хязгааргүй хэрэгцээг хэрхэн хангах вэ
 E.
 
Ашигийн эх сурвалж нь юу вэ
 18.
……………………………………………
 
нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулсан цагийн хэмжээбуюу нэгж хугацаанд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоогоор тодорхойлогдоно .
 
A. Тодорхой хүчин зүйлийн бүтээмж B. Хөдөлмөрийн бүтээмж
 
C. Тоног төхөөрөмжийн бүтээмж D. Материалын бүтээмж
 E.
Үндсэн хүчин зүйлийн бүтээмж
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
oogii414 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->