Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teme Analiza Economica

Teme Analiza Economica

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Ionela Neagu

More info:

Published by: Ionela Neagu on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
1.TIPOLOGIA ANALIZEI
Analiza este definită ca fiind o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe decompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau unuifenomen în părţile sale componente, precum şi stabilirea factorilor care-l determină.Analiza economică poate fi clasificată în mai multe tipuri în funcţie de diferite criterii, astfel:
1.din punct de vedere al etapei în care se desfăşoară fenomenele economico-financiare cercetate, se disting treitipuri de analiză economică:
analiza retrospectivă sau post-factum care se realizează la sfârşitul unei perioade de timp-zi, lună, an, proces de producţie;
analiza curentă;
analiza previzională sau prospectivă.
 Analiza retrospectivă
vizează activitatea din trecut.
 Analiza curentă
vizează activitatea curentă, adică presupune cercetarea unei activităţi economice în curs de desfăşurare.
Analiza previzională
, care constituie o etapă premergătoare în elaborarea unor prevederi sau a planului, vizează viitorul, adică presupune cercetarea unei activităţi economice posibil de realizat în perspectivă
2. din punct de vedere al însuşirilor esenţiale sau al determinărilor cantitative ale fenomenelor:
analiza cantitativă;
analiză calitativă.
 Analiza cantitativă
presupune cercetarea fenomenelor economico-financiare prin determinări cantitative, urmăreştecantitatea, volumul rezultatelor, efectele obţinute.
 Analiza calitativă
, urmăreşte esenţa fenomenului, însuşirile sale esenţiale şi permite stabilirea factorilor care sunt deaceeaşi natură cu fenomenul şi-l determină.
3. după nivelul la care se desfăşoară analiza:
analiză microeconomică;
analiză macroeconomică.
 Analiza microeconomică
cercetează fenomenele economico-financiare la scara unei unităţi economice şi a părţilor eicomponente.
 Analiza macroeconomică
cercetează fenomenele economico-financiare la nivelul unei ramuri sau subramuri economice, precum şi la nivelul economiei naţionale în ansamblul său.
4. după modul de urmărire în timp a fenomenelor:
analiză statică;
analiză dinamică.
 Analiza statică
cercetează fenomenele economico-financiare la un moment dat evidenţiind relaţiile dintre elementele şifactorii care determină o anumită poziţie a fenomenului cercetat. Noţiunea de static este legată de momentul de efectuare a analizei.
 Analiza dinamică
cercetează fenomenele economico-financiare în mişcarea lor, evidenţiind poziţia acestora în timp, înanumite momente.
5. după orizontul de timp pe care se desfăşoară, distingem:
analiză pe termen scurt;
analiză pe termen lung.
 Analiza pe termen scurt 
se referă la fracţiune de timp şi poate ajunge până la un an (zile, decade, luni, trimestre, semestre).
 Analiza pe termen lung 
operează cu date care depăşesc termenul de un an şi utilizeză frecvent modele de tip static saustocastic.
6. după criteriile de studiere a fenomenelor:
analize care urmăresc aspecte economice-analiză economică;
analize ce vizează aspecte legate de tehnologia aplicată-analiză tehnico-economică;
analize socio-economice;
analiză economico-financiară;
analiză financiară;
 Analiza economică
se referă la fenomenele economice şi operează cu metode şi instrumente specifice acestui domeniu.
7. în funcţie de delimitarea obiectului analizat:
analiza pe ramuri;
analiza pe unităţi organizatorice-întreprinderi, sectoare, secţii, grupuri de întreprinderi, holdinguri;
analiza la nivelul structurilor organizatorice ale unităţii economice pe probleme-cifra de afaceri, productivitatea muncii,salariile, rentabilitatea, lichiditatea, solvabilitatea, etc.Primul tip de analiză vizează fenomenele şi procesele economico-financiare pe total unitate, indicatorii utilizaţi în acestcadru având prin calcul, un caracter global.Cel de-al doilea tip de analiză se efectuează la nivelul structurilor organizatorice ale unităţii economice.
 
2.CONTINUTUL ANALIZEI
Analiza porneşte de la rezultatele procesului încheiat către elemente şi factori, cuprinzând următoarele etape:
1.delimitarea obiectului analizei
, care presupune constatarea anumitor fapte, fenomene, rezultate. Delimitarea obiectului seface în timp şi spaţiu, calitativ şi cantitativ utilizand diverse metode de evaluare şi calcul.
2.determinarea elementelor, factorilor şi cauzelor fenomenului studiat 
. Descompunerea în elemente componente presupune o analiză structurală. Factorii se stabilesc în mod succesiv, trecând de la cei cu acţiune directă la cei care acţioneazăindirect.3.stabilirea factorilor presupune şi
determinarea corelaţiei dintre fiecare factor şi fenomenul analizat 
, cât şi a corelaţieidintre factorii care acţionează; Parcurgerea celor trei etape conduce la elaborarea de modele ale fenomenelor analizate.
4.măsurarea influenţelor diferitelor elemente sau factori
,- se utilizează analiza cantitativă, pentru cuantificareainfluenţelor, a rezervelor interne, a aprecierii cât mai exacte a rezultatelor;
5.sintetizarea rezultatelor analizei,
stabilindu-se concluziile şi aprecierile asupra activităţii din sfera cercetată.
6.elaborarea măsurilor 
care reprezintă conţinutul deciziilor menite asigure o folosire optimă a resurselor, pentrusporirea eficienţei activităţii în viitor.Parcurgerea acestor etape, asigură caracterul complex şi în acelaşi timp ştiintiifc al analizei economice.
3.FUNCTIILE ANALIZEI:
-funcţia informaţională
privind situaţia economico-financiară, bugete, niveluri ale concurenţei pe diferite pieţe, etc.;-
 funcţia de evaluare
privind potenţialul tehnico-economic al agentului economic;-
 funcţia de fundamentare a deciziei
pe criterii de eficienţă şi îmbunătăţire a potenţialului economico- financiar al agentului economic;-
 funcţia de realizare
a cerinţelor gestiunii eficiente a patrimoniului;-
 funcţia de realizare a conexiunii cu mediul exterior 
economico-financiar, care presupune analiza relaţiilor cu băncile de la care se facîmprumuturi, cu furnizorii, creditorii , cu sistemele de impozitare a veniturilor, bursa de valori, etc.
4.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
Sunt expresii cifrice care exprima consumul de resurse, efecte si rezultate ale procesului de productie. Cea mai mare parte aacestor indicatori economico-financiari se calculeaza pe baza informatiilor furnizate de companii in situatiile financiare. Utilitateaacestor indicatori economico-financiari consta atat in evidentierea unui trend, cat mai ales in posibilitatea ca societatea analizata sa poata fi comparata cu alte companii active in acelasi sector. Totodata, exista indicatori financiari care ajuta la predictia unui eventualfaliment in viitor. Indicatorii economico financiari faciliteaza lucrul cu un volum de date ridicat intr-o maniera organizata.5.
INDICI-
Reprezinta o metoda frecvent utilizata in diagnosticarea fenomenelor economice.Sunt exepresii cifrice care rezultadin raportarea sau compararea a doi indicatori care exeprima acelasi fenomen, dar care se refera la perioade diferite de timp,la nivelurile programate ale fenomenelor sau la realizarile altor unitati. Cu ajutorul lor se stabileşte dinamica faţă de o bazăfixă sau în lanţ, se construiesc ritmuri, se fac aprecieri asupra evoluţiei performanţelor, a capacităţii sistemului de a evoluaîntr-un context dat.6.
COEFICIENT DE STRUCTURA ECHILIBRU SI EFICIENTA-
Reprezinta o metoda frecvent utilizata in diagnosticareafeneomenelor la nivelul unitatii.
Coeficientul de structura
presupune rapoartarea unei componente la ansamblul fenomenului analizat (chelt. cazare, chelt. cuservirea mesei, chelt. agrement).
100VtVn%P
x
=
Coeficient de echilibru
- se determina prin raportarea a 2 marimi economice, semnificatia termenilor fiind de echilibru economicsau financiar.
100lungsimediutermen peiimprumutur  propriucapital  propriucapital.
x  financiar Coef  
+=
 capital permanent
 
Coeficient de eficienta-
rezulta din raportarea sau compararea eforturilor depuse cu rezultatele obtinute sau invers a efectelor rezultatelor fata de eforturi.
100totalainvestitieal profit tot.
xadeeficient Coef  
=
7.METODEa) METODA SUBSTITURII IN LANTb) METODA BALANTIERA
a) Aceasta metoda permite cuantificarea contributiei diferitelor elemente sau factori la formarea si modificarea rezultatelor analizei fata de un nivel de comparatie, se utilizeaza cand intre factori exista relatie de produs sau raport.Etapele metodei: stabilirea naturii factorilor cantitativi si calitativi;Substituirea incepe mereu cu factorul cantitativ urmat de factorul calitativ;Un factor odata substituit se mentine ca atare si in operatiile ulterioare;Substituirile se fac succesiv, NU simultan;Se verifica ca suma algebrica a influentii factorilor sa fie egala cu abaterea totala a fenomenului analizat. b) aceasta metoda se utilizeaza cand intre factori este relatie de suma sau diferenta, se descompune abaterea totala a fenemeneloanalizate, pentru a se observa in ce cantitate si cu ce semn a influentat fiecare factor; se verifica ca suma algebrica a influentelor factorilor sa fie egala cu abaterea totala a fenomenului analizat.
8.ANALIZA INDICATORILOR SPECIFICI UNITATILOR AGROTURISTICE SI DE ALIMENTATIE PUBLICA
Cost unitar de productie (Cup)
Q proddechelt
=
Cup
1000totaleVenituri proddechelt..1000.
xveniturileilaChelt 
=
CONSUM DE RESURSEVenituri din cazare= Tarif/cameraX nr. de cam ocupate
1000leChelt totatotaleVenituri..1000.
xleichelt laVenituri
=
EFECTEProfit= venituri totale- chelt. totalePierderiProfit/camera= tarfi/cam- cost/camera
100lechelt totaal profit tot.
x profitului Rata
=
REZULTATE
9.ANALIZA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE10.ANALIZA FINANCIARA SI EXTRAORDINARA11.ANALIZA VENITURILOR DIN EXPLOATARE12.ANALIZA RENTABILITATIISEMINAR:1.DINAMICA2.APLICATII PRIVIND EVALUAREA UNOR FENOME

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->