Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
48Activity
P. 1
Estudio sociolingüístico de la palabra “naco”

Estudio sociolingüístico de la palabra “naco”

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 9,191|Likes:
Published by Sandra Strikovsky
Abstract
The word “naco” is an example of a slang term whose definition doesn’t seem clear. Its meaning and use seem to depend on other social factors. In this study, questionnaires have been applied to speakers belonging to different generations, in order to find out if they perceive the word in the same way. The results reveal that the meaning varies depending on the age of the speaker, and that the tendency to perceive the term as insulting is based on generational difference too.

Resumen
La palabra naco es un ejemplo de un término del lenguaje coloquial cuya definición no parece clara. Su significado y uso parecen depender de otros factores sociales. En este trabajo se aplicaron cuestionarios a informantes de distintas generaciones a fin de averiguar si perciben la palabra de la misma manera. Los resultados revelan que el significado varía dependiendo de la edad de los informantes, y que la tendencia a percibir el término como ofensivo también es generacional.
Abstract
The word “naco” is an example of a slang term whose definition doesn’t seem clear. Its meaning and use seem to depend on other social factors. In this study, questionnaires have been applied to speakers belonging to different generations, in order to find out if they perceive the word in the same way. The results reveal that the meaning varies depending on the age of the speaker, and that the tendency to perceive the term as insulting is based on generational difference too.

Resumen
La palabra naco es un ejemplo de un término del lenguaje coloquial cuya definición no parece clara. Su significado y uso parecen depender de otros factores sociales. En este trabajo se aplicaron cuestionarios a informantes de distintas generaciones a fin de averiguar si perciben la palabra de la misma manera. Los resultados revelan que el significado varía dependiendo de la edad de los informantes, y que la tendencia a percibir el término como ofensivo también es generacional.

More info:

Published by: Sandra Strikovsky on May 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

 
 
Au|qlid udeidfibhöêu|ied la fc {cfcgwc ‖bced‚
Ucblwc U|wiodpuoy
Wauqjab
Fc {cfcgwc bced au qb anaj{fd la qb |éwjibd laf fabhqcna edfdsqicf eqyc la`ibieiõb bd{cwaea efcwc" Uq uihbi`iecld y qud {cwaeab la{ablaw la d|wdu `ce|dwau udeicfau" Ab au|a|wcgcnd ua c{fiecwdb eqau|idbcwidu c ib`dwjcb|au la liu|ib|cu habawceidbau c `ib la cpawihqcwui {aweigab fc {cfcgwc la fc jiujc jcbawc" Fdu wauqf|cldu wapafcb sqa af uihbi`iecld pcwêcla{abliabld la fc alcl la fdu ib`dwjcb|au y sqa fc |ablabeic c {aweigiw af |éwjibd edjdd`abuipd |cjgiéb au habawceidbcf"
[cfcgwcu efcpa>
udeidfibhöêu|iec uajãb|iec {dfiuajic liu`ajiujd fabhqcna edfdsqicf
Cgu|wce|
\ma xdwl ‖bced‚ iu cb a}cj{fa d` c ufcbh |awj xmdua la`ibi|idb ldaub’| uaaj efacw" I|ujacbibh cbl qua uaaj |d la{abl db d|maw udeicf `ce|dwu" Ib |miu u|qly sqau|idbbciwau mcpagaab c{{fial |d u{acoawu gafdbhibh |d li``awab| habawc|idbu ib dwlaw |d `ibl dq| i` |may{aweaipa |ma xdwl ib |ma ucja xcy" \ma wauqf|u wapacf |mc| |ma jacbibh pcwiau la{ablibh db|ma cha d` |ma u{acoaw cbl |mc| |ma |ablabey |d {aweaipa |ma |awj cu ibuqf|ibh iu gcual dbhabawc|idbcf li``awabea |dd"
Oay xdwlu>
udeidfibhqiu|ieu uajcb|ieu {dfyuajy lyu{majiuj ufcbh
 
QBCJ*JFC Ucblwc U|wiodpuoy
Ib|wdlqeeiõb
Af |éwjibd bced au qbc {cfcgwc {dfiuéjiec y edj{fanc sqa bd {cwaea giab la`ibilc bilafiji|clc" Gcu|c edb {wahqb|cw c bqau|wdu cjihdu y edbdeildu sqé ab|iablab {dw fc {cfcgwc{cwc lcwbdu eqab|c la fc lipawuilcl la d{ibidbau" Au|a |wcgcnd |iaba edjd dgna|ipd mceaw qb{wijaw ceawecjiab|d cf uihbi`iecld la au|a pdecgfd |cb a}efquipd la fc udeialcl ja}iecbc"C {aucw la uaw qb |ajc la fc uajãb|iec fc fa}iedhwc`êc y fc {wchjã|iec af `abõjabdabeqab|wc qb biemd ab fc udeidfibhöêu|iec cf ib|awce|qcw edb fdu pcfdwau eqf|qwcfau la qbcudeialcl y fcu ce|i|qlau la uqu mcgfcb|au" ”Bced’ bd au qbc {cfcgwc edjd eqcfsqiaw d|wceqyd uihbi`iecld {awjcbaea wafc|ipcjab|a au|cgfa {cwc fdu mcgfcb|au" Af uihbi`iecldedbbd|ceiõb y qud sqa fdu mcgfcb|au mceab la au|c la{abla la pcwidu `ce|dwau edjd {qalabuaw fc alcl af bipaf la alqeceiõb fc efcua udeicf af ua}d a|eé|awc"Ab au|c ibpau|ihceiõb ja {wd{dbhd lajdu|wcw sqa cqb eqcbld bd mcyc edbuabududgwa fc la`ibieiõb la fc {cfcgwc bced uq uihbi`iecld uê pcwêc la ceqawld edb af hwq{d udeicfcf sqa {aw|abaeab fdu mcgfcb|au" Ab {cw|ieqfcw ewad sqa fc alcl au qbc pcwicgfa `qblcjab|cfsqa ib`fqya ab au|a ecjgid uajãb|ied" Cuijiujd edbuilawd sqa c {aucw la fc lipawuilcl lad{ibidbau udgwa af |éwjibd mcy qb edbuabud ab sqa fc `qbeiõb la fc {cfcgwc au liu`ajêu|iecau laeiw d`abuipc" Wauqf|c edj{fand mcgfcw la au|a `abõjabd yc sqa ecui bd mcygigfidhwc`êc udgwa af |ajc y |cj{ded ua mcb maemd au|qlidu cf wau{ae|d" [dw affd edbuilawdsqa au|c ibpau|ihceiõb uawã la q|ifilcl {cwc `q|qwdu au|qlidu"
Liu`ajiujdu y fabhqcna edfdsqicf
Af fabhqcna edjd `abõjabd udeicf {qala wa`fancw fdu pcfdwau y ewaabeicu la qbc udeialcl"Fdu {wanqieidu edb|wc eqcfsqiaw jibdwêc d hwq{d udeicf sqa ua uiab|a lau`cpdwaeild d{awuahqild {dw wc~õb la uq ua}d a|bic efcua alcl d eqcfsqiaw d|wd `ce|dw jqy {wdb|d uacudjcb ab af fabhqcna edb |éwjibdu {aydwc|ipdu d edb edbbd|ceidbau bahc|ipcu ab fdu|éwjibdu aj{facldu {cwc lauihbcwfdu" Uahþb Cffcb y Gqwwilha {cwaea uaw sqa |dldu fduhwq{du mqjcbdu |iabab ab uq fabhqc qb |éwjibd lau{ae|ipd {cwc cf jabdu d|wd hwq{d edb afsqa |iabab edb|ce|d -7;;1> 00)" Fdu cq|dwau cqu|wcficbdu ffcjcb ab ibhféu c au|a |i{d laliu`ajiujdu
*IU\ lyu{majiuju
-ua}iu| wceiu| u{aeiauiu| efcuuiu| chaiu|) fdu eqcfau`qbeidbcb edjd ibuqf|du"7
 
QBCJ*JFC Ucblwc U|wiodpuoy
[dw liu`ajiujd ab|ablawé ‖qbc {cfcgwc d `wcua edb edbbd|ceidbau sqa udb d`abuipcuyc uac ceawec laf labd|c|qj y$d fcu {awudbcu c fcu sqa ua liwiha fc a}{wauiõb d sqa ffahcb cdêwfc‚ -Cffcb 7;;<> 1)" Qb
labd|c|qj
au af dgna|d cf sqa fdu mcgfcb|au ua wa`iawab eqcbldqucb fc a}{wauiõb fibhöêu|iec"
 Labd|ceiõb
au fc wafceiõb ab|wa a}{wauidbau fibhöêu|iecu ydgna|du d cedb|aeijiab|d ab fdu jqbldu “bd udfcjab|a af jqbld ab af sqa pipijdu uibdeqcfsqiaw jqbld y é{dec -miu|õwiec la `ieeiõb ijchibclc) la fc sqa ua {qala mcgfcw" Fcu
edbbd|ceidbau
la qbc {cfcgwc d a}{wauiõb jãu fcwhc udb a`ae|du uajãb|iedu -jc|ieau lauihbi`iecld) sqa uqwhab laf edbdeijiab|d abeiefd{élied udgwa fc labd|ceiõb la fc {cfcgwc y|cjgiéb la fc a}{awiabeic ewaabeicu y {wanqieidu udgwa fdu edb|a}|du ab sqa fc {cfcgwc uaquc |ê{iecjab|a"Af ibuqf|d lab|wd laf edb|ibqd laf liueqwud dwcf“liueqwud auewi|d |iaba eibedecwce|awêu|iecu> fc dwcfilcl fc cjgihöalcl fc ibau|cgifilcl fc hwclceiõb y fc `inceiõb-Edfêb 7;;5> 58)" [cwc a`ae|du la au|c ibpau|ihceiõb þbiecjab|a {wd`qbli~cwajdu ab fccjgihöalcl y fc ibau|cgifilcl"Uahþb Edfêb -7;;5> 5=) fc cjgihöalcl au eab|wcf y ei|cbld c Ecucu -3999> 398)uaócfc sqa au|c ua {wdlqea edjd wauqf|cld laf qud sqa af mcgfcb|a mcea la fc {dfiuajicui|qclc ab af {fcbd `dwjcf la fc a}{wauiõb jc|awicf" Ab eqcb|d c fc ibau|cgifilcl ua {qalalaeiw sqa ‖fcu qbilclau fé}iecu y `wcuadfõhiecu sqa ce|þcb edjd ibuqf|du ab|wa affcu fcuffcjclcu
jcfcu {cfcgwcu
 |iabab qbc bc|qwcfa~c uibewõbiec lcld sqa fcu cea{eidbaua}{waucb fcu a}{awiabeicu y {dw |cb|d af qud {dw {cw|a la qb hwq{d" Clajãu bd mcy sqadfpilcw sqa ab af fabhqcna edfdsqicf fcu edbbd|ceidbau pcwêcb ab fc jab|a la qb mcgfcb|a{cw|ieqfcw ‖yc sqa fcu {cfcgwcu apdecb cudeiceidbau ajd|ipcu y edhbi|ipcu sqa ua {iawlabla qbc labd|ceiõb c d|wc‚ -Edfêb 7;;5> 5=*19)"
Ab |dwbd c fc {cfcgwc ‖bced‚
Cqbsqa fc {cfcgwc bced au|ã edbuihbclc ab cfhqbdu lieeidbcwidu wahidbcfau la Jé}ied fcula`ibieidbau {cwaeab cfhd habawcfau aueqa|cu a ibefqud ibuq`ieiab|au" Af
 Lieeidbcwid Quqcfab Jé}ied
la`iba bced edjd qb clna|ipd edfdsqicf y d`abuipd sqa |iaba ldu cea{eidbau> -3)sqa au iblid d iblêhabc la Jé}ied? -7) sqa au ihbdwcb|a y |dw{a sqa ecwaea la alqeceiõb"Ab fc jiujc fêbac af
 Lieeidbcwid Gwapa la Ja}iecbiujdu
wahiu|wc> -[duigfajab|a la
|d|dbced")
3" Iblid iblêhabc" vv 7" La gcnd bipaf eqf|qwcf ihbdwcb|a"5

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Julian V's added this note
este estudio puede acercarse mucho mas a un contexto apropiado si se evalúa que la dirección de la palabra y su uso más frecuente lo hace quien piensa que no es ofensiva o que las circunstancias socioeconómicas del hablante le permiten hacer dicho discernimiento relativista.
Bessie Mae Yuyin liked this
Silvio Hernandez added this note
tambien habría que considerarse el termino naked del idioma ingles que en todo caso y en alguna de sus conjugaciones ocupara en forma peyorativa obviamente algun latino tambien con mejores condiciones de vida, en contra o refiriendose a otro u otros con menores posibilidades y como dice el artículo hasta sin ropa o solo con taparrabos los que han existido en los diferentes continentes y culturas.
Jenkah Dsr liked this
alonso ruvalcaba liked this
Edgar Márquez Hernández liked this
Jacqueline Giseth Garcia liked this
Luna Enrique liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->