Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
66Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Globalizacija i Zemlje u Tranziciji - Seminar Ski Rad

Globalizacija i Zemlje u Tranziciji - Seminar Ski Rad

Ratings: (0)|Views: 3,875|Likes:
Published by msekulic

More info:

Published by: msekulic on May 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

 
Seminarski rad Jelena Sekulić
UVOD
Sa ekonomskog aspekta, sve šira integracija tržišta roba, usluga, novca i kapitala usvetu dovodi do globalizacije. Glavni nosioci globalizacije su multinacionalne kompanije.Jedan od primera globalnog poslovanja može biti ovaj: gvozdena ruda se vadi u Brazilu, prerađuje se u Južnoj Koreji, u Japanu se proizvodi roba od tog gvožđa, a prodaje se uŠpaniji. Potrebni su izuzetno dobri informacioni sistemi da bi globalno poslovanje moglouspešno da funkcioniše. Ceo svet još uvek nije zahvaćen procesom globalizacije, ali seglobalizacija iz određenih centara brzo širi i prepreke koje joj stoje na putu se ubrzanootklanjaju.Globalizacija je proces kojim se u današnjem svetu postepeno ukidaju ograničenja protoka roba, usluga, ljudi i ideja među različitim državama i delovima svijeta.Globalizacija svoje korene ima u režimu slobodne trgovine čiji je glavnizagovornik bila još Britanska Imperija u 19-tom veku i koji je nastao za vreme I svetskograta među ratom osiromašenim velikim silama.Iako su pokušaji globalizacije započeli još nakon II svetskog rata, taj proces seintenzivirao tek sa završetkom hladnog rata i uspostavljanjem SAD kao jedine globalnesile. U njoj je kao dominantna ideologija vladao ekonomski liberalizam te je agresivno promovisana globalizacija kao rešenje većine problema u savremenom svetu.Zagovornici globalizacije tvrde kako bi ukidanje carina i drugih ograničenja dovelodo jačanja tržišne utakmice, odnosno pojave kvalitetnijih roba i usluga. Takođe se navodikako bi intenziviranje kontakta među ljudima i državama u svetu smanjilo mogućnostvelikih sukoba.U poslednje vreme, a pogotovo nakon poslednjih poteza SAD na međudržavnom planu, razvio se antiglobalizacijski pokret kao reakcija na globalizaciju. Antiglobalistizastupaju stav da će globalizacija u svom neograničenom obliku zacementirati nejednakostu svetu, učiniti siromašne države zavisnim od bogatih i sprečiti ih da razviju vlastiteekonomije, odnosno da će se ceo svet staviti pod kontrolu multinacionalnih korporacijamotiviranih profitom umesto brigom za dobrobit čovečanstva.
1. GLOBALIZACIJA KAO POJAVA
1
 
Seminarski rad Jelena Sekulić
Razvijeni svet nosilac je procesa globalizacije i upravo je on najbolje iskoristioaktuelne globalne okolnosti. Razvojem informatičke i komunikacijske tehnologije svet je postao jedinstveni sistem, a veza između dva subjekta u različitim delovima sveta neretkose ostvaruje u roku od nekoliko minuta. Stvaranje privrednih i političkih integracija je uuzročno-posledičnoj vezi s procesom globalizacije.Svedoci smo rastuće međuzavisnosti između država širom sveta i odvijanja nizanezavisnih procesa koji se događaju i obuhvataju države, regione, čitav svet. Ovaj spletsvih odnosa kojima se povezuju brojni sudionici na državnom, regionalnom nivou, pa icivilizacije - u raznim oblastima, vremenima, pri različitim brzinama odvijanja, stendencijom sveobuhvatnosti, ali i širenja i kod onih procesa koji su već postali globalni -nazivamo globalizacijom.Mnogi autori globalizaciju svode na procese koji se odvijaju u svetskoj privredi, avremenski je smeštaju u razdoblje od sredine sedamdesetih ili čak od sredine osamdesetihgodina. Međutim, globalizacija se odvija u mnoštvu oblasti, a prva globalizacija desila sevrlo davno i odvija se vrlo dugo, što znači da globalizacija nije nastala, odnosno nije produkt ovog vremena.Ako je naime, tačna teza da se ljudska vrsta prvo pojavila na jednom mestu tj. u jednom regionu i da se onda u talasima migracija raširila na još pet kontinenata, onda prvuglobalizaciju u istoriji ljudskog roda predstavljaju upravo te migracije.Znači, prva globalizacija je bila demografska.Druga u istoriji, a prva među novijim bila je saobraćajna globalizacija, a do nje jedošlo kada je pronađeno plovilo koje je moglo ostvariti dugu plovidbu - veliki jedrenjak.Saobraćajna globalizacija omogućila je globalizaciju u celom nizu drugih oblasti - trgovini,kulturi, tehnologiji, ali i globalizaciju mnogih zaraznih bolesti.Slijedeći značajan korak predstavljala je globalizacija u komunikacijama koju jeomogućio pronalazak telegrafa, a kasnije: radija, telefona, televizije i kompjutera koji suistovremeno značili i informatičku globalizaciju. Danas smo blizu mogućnosti da svaznanja tj. sve informacije postanu dostupne svakom čoveku.
2. DEFINICIJA GLOBALIZACIJE
2
 
Seminarski rad Jelena Sekulić
Globalizacija je jedan relativno novi izraz za neke stare procese koju su se ranijesamo drugačije nazivali. Tako npr. kao sinonime za globalizaciji mogli bismo pomenuti''univerzalizaciju'', ''internacionalizaciju''... Globlozacija potiče od francuske reči ''
 global 
'',što znači celovitost, sveukupnost. Pojam globalizacije može se shvatiti i definisati narazličite načine.Jedan način definiše globalizaciju kao pozitivan i optimističan proces koji donosirazvitak tehnologije, proširenje tržišta, veći profit, lagodniji život, naučni napredak, raspaddiktatorskih režima i uživanje u potrošnji (dakle, kao potrebu povezivanja sveta beznacionalnih granica).Drugačije, globalizacija se može definisati i kao nužno zlo, prevlast SAD-a iEvropske Unije u svim aspektima života: u ekonomiji, politici, nauci i kulturi (dakle kaooblik kolonijalizma i imperijalizma nad malim narodima).Globalizacija je naziv za pretvaranje sveta u jedinstven prostor. Globalizacija sekarakterise kroz sledeće:
Intenziviranje društvenih veza širom sveta i to tako da veoma udaljenamesta bivaju povezana u toj meri da događaji u jednom mestu mogu bitiuzrokom ili posledicom događaja u nekom drugom, koje je stotinama ilihiljadama kilometara udaljeno, i obrnuto.
Ona predstavlja najvu ekonomsku i drtvenu promenu još odindustrijske revolucije.
Predstavlja proces porasta veza između društava i problema.
Predstavlja proces kojim se intenzivira konkurentnost na tržištu.
Izaziva pokretanje snaga svetskog tržišta i ekonomsko slabljenje država.
2.1. Globalizacija uopšte
Izvorište globalizacije uklapa se u novu filozofiju poznatu kao "
novi svetski poredak 
" koji je zamišljen u Sjedinjenim Amerkim Državama nakon propastikomunističkih poredaka i Sovjetskog bloka, a čija je najvažnija odrednica stvaranjeglobalnog tržišta.Kao dugotrajni istorijski proces u kojem ljudski rod od samih početaka svojimkretanjem i izumima teži sveobuhvatnosti sveta, globalizacija je svoje ubrzanje doživelaraspadom realnog socijalizma i slomom komunističkih jednostranačkih režima u zemljamasrednje i istočne Europe i u bivšem Sovjetskom Savezu.U ujedinjenju Europe mnogi vide prvi korak ka stvaranju svetske države, a ta idejao jednom svetu jednako je stara kao i iluzija o večnom miru kojeg bi taj savez trebao
3

Activity (66)

You've already reviewed this. Edit your review.
Rašić Nina added this note
Položaj zemalja u razvoju i tranziciji(grafovi)?
1 hundred reads
1 thousand reads
Helena Strahija liked this
Aldijana Cakic liked this
Milica Bozovic liked this
Mirnes Mehanovic liked this
Sara Šetkić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->