Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
We Want the Airwaves #1 - Virgie Tovar

We Want the Airwaves #1 - Virgie Tovar

Ratings: (0)|Views: 639|Likes:
Published by Nia King
Award-winning author. Sex educator. Radio host. What hasn't this woman done? In this episode, Nia sits down with Virgie Tovar, editor of Hot & Heavy: Fierce Fat Girls on Life, Love, and Fashion to find out what makes her tick, how she got her big break, and what advice she has for up and coming writers of color, both inside the academy and out.

Highlights of this interview include:

-how she got her book deals,
-why grad school makes women of color feel like they're losing their minds, and
-what sex work can teach you about business.

Transcribed by Deelie Ree Jones
Award-winning author. Sex educator. Radio host. What hasn't this woman done? In this episode, Nia sits down with Virgie Tovar, editor of Hot & Heavy: Fierce Fat Girls on Life, Love, and Fashion to find out what makes her tick, how she got her big break, and what advice she has for up and coming writers of color, both inside the academy and out.

Highlights of this interview include:

-how she got her book deals,
-why grad school makes women of color feel like they're losing their minds, and
-what sex work can teach you about business.

Transcribed by Deelie Ree Jones

More info:

Published by: Nia King on Jul 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/16/2014

 
Qlrelk Tivor= Tbkrk ork tbksk fifk`ts wbkrk lt akkcs titoccy ivkrwbkcfl`e, titoccy splrltuoc, titoccy tbksk ork... tbksk ork fy bo`ds wrltl`e lt, ir fy bo`ds typl`e lt, ir fy wirds soyl`e lt, jut tbkrk ls sifktbl`e fuhb jleekr ot wirg bkrk. O`d tbot“s biw L“vk iatk` akct. L tbl`g tbot“s wby tbk wirgs bovk ocwoys jkk` rkoccy aost. Tbk tur`ivkr bos jkk` aost wltb tbk alrst, wltb tbk twi jiigs, o`d elvk`, tbk skhi`d i`k ls o` o`tbiciey, jut fy port, fy hi`trljutli` ia tbk jiig, hofk iut os la lt wos ust tbk fist `oturoc tbl`e, clgk tbot wos k!ohtcy wbot `kkdkd ti jk sold. L twkogkd tbk wirds bkrk o`d tbkrk, jut tbk fkssoek wos tbkrk. O`d lt hofk tbriueb fk, o`d lt“s au``y jkhousk L erkw up l` o "brlstlo` biuskbicd, wbkrk tbot gl`d ia ldko tbot tbkrk wiucd jk splrlts togl`e ivkr yiu o`d sblt, tbot `kvkr boppk`kd wltb #ksus, jut lt boppk`s ti fk wltb fy picltlhs o`d fy ort.$%uslhoc L`tkrcudk&'lo (l`e= Tbls ls 'lo (l`e. )kchifk ti *)k )o`t tbk Olrwovks,+ o wkkgcy pidhost k!pcirl`e tbk clvks ia ukkr o`d tro`sek`dkr pkipck ia hicir. %y alrst l`tkrvlkw eukst ls Qlrelk Tivor. L wos prlvlckekd ti jk ojck ti sbork o stoek wltb bkr o akw wkkgs oei ot -o k/o "ucturoc "k`tkr air o` kvk`t hocckd >O?O> riduhtli`s prksk`ts :ost 8oydor. >O?O> riduhtli`s ls o cltkrory hojorkt tbot bists kvk`ts, prkdifl`o`tcy l` tbk hlty ia 4o` ;ro`hlshi, jut rkhk`tcy tbky“vk stortkd ocsi dil`e kvk`ts l` tbk :ost 8oy. Tbls wos tbklr alrst :ost 8oy kvk`t, o`d lt wos o` ofo1l`e cl`k5up. L wos bufjckd o`d bi`irkd ti jk l`hcudkd. Qlrelk wos sirt ia tbk bkodcl`kr, la yiu wlcc. 4bk pkrairfkd cost, o`d L wos si jciw` owoy jy bkr tbot L bod ti tocg ti bkr oatkrwords. )k bod hiaakk, wk blt lt iaa, o`d sbk l`vltkd fk ti l`tkrvlkw bkr l` bkr bifk. L wos ust gl`d ia ivkrwbkcfkd o`d ofo1kd jy bkr ipk``kss o`d bkr ek`krislty2 sbk kvk` eovk fk huphogks< 4bk ls i`k ia tbisk pkipck wbisk k!hltkfk`t ojiut clak ls ust rkoccy hi`toelius. L rkoccy rkspkht o`d odflrk bkr ojlclty ti ust jrl`e bkr wbick skca ti kvkrytbl`e tbot sbk diks. O`d oddltli`occy, sbk“s o` ofo1l`e, alkrhk aot ohtlvlst o`d odvihotk, si wltbiut aurtbkr odi, bkrk“s Qlrelk.$%uslhoc L`tkrcudk&Qlrelk= 4i fy `ofk ls Qlrelk Tivor, o`d L ldk`tlay os, rlebt `iw, prijojcy o aot -otl`o akffk, wbi ls o wrltkr. L ldk`tlay os rodlhoc, picltlhoc, o`d cotkcy L“vk jkk` wirgl`e i` tbls pbrosk. L dkhldkd i`
jibkdi`lst 
, wblhb ls o hifjl`otli` ia tbk wird jibkflo` o`d bkdi`lst, o`d L gl`d ia jkclkvk tbot“s fy okstbktlh l` o cit ia woys= biw ti hrkotk o clakstyck tbot ls fidkst o`d sustol`ojck jut ocsi bos tbksk aojucislty kckfk`ts. L tbl`g L“vk fostkrkd tbot okstbktlh ti o hkrtol` k!tk`t, jut ykob, si,
jibkdi`lst 
. $couebtkr&'lo= O`d wbot di yiu di air o clvl`eQlrelk= L di o akw tbl`es. L“f fogl`e fist ia fy l`hifk rlebt `iw arif eles tbot ork rkcotkd ti fy jiig wblhb ust hofk iut,
Bit & Bkovy= Alkrhk Aot Elrcs i` Clak, Civk o`d Aosbli`
. 7les tbot ork hifl`e iut ia tbot ork usuoccy ckhturks, spkogl`e k`eoekfk`ts. L“vk jkk` trovkcl`e oriu`d o ju`hb o`d dil`e hi`akrk`hks o`d rkodl`es o`d tbl`es clgk
 
tbot. 4i tbot“s wbkrk o cit ia tbk l`hifk ls hifl`e arif. Tbk itbkr port ia fy l`hifk hifks arif pbi`k sk!. L“vk jkk` o pbi`k sk! ipkrotir i` o`d iaa air ojiut tk` ykors, jut l` o cit ia woys, l` tkrfs ia wbot L skk fyskca os, L skk fyskca os o pujclh l`tkcckhtuoc, wblhb ls hifpck! jkhousk l` tbk 34 tbkrk“s rkoccy `it tbk hi`tk!t air pujclh l`tkcckhtuocs. L vkry fuhb skk itbkr `otli`s bovl`e pkipck wbi L wiucd hi`sldkr o pujclh l`tkcckhtuoc, jut l` tbk 34, tbk trodltli`oc fidkc bkrk bos jkk` tbot l`tkcckhtuocs ork prlvotk. Tbky ork l` tbk ohodkfy o`d i`cy ohhkssljck ti tbisk wbi poy odflssli`, vkrsus o pujclh l`tkcckhtuoc wbi“s rkoccy ek`krotl`e g`iwckdek air tbk pujclh eiid. O`d tbot“s wbot L skk fyskca os. 4i L skk fyskca os sifkjidy wbi gl`d ia jrldeks ohodkflo. L“f sifkjidy wbi civks ti l`vigk tbkiry o`d tbkirlsts. L“f l` hi`vkrsotli` wltb, L“f rkodl`e tbklr wirg, o`d L“f k`eoel`e wltb lt, jut L“f ocsi k`eoel`e wltb pipucor hucturk, i`cl`k hucturk o`d *ciw tbkiry.+ O`d fy iw` clak, L di`“t skk fy clak o`d tbk clvks ia tbk pkipck oriu`d fk os iaa5clflts ir os sifkbiw jkclttcl`e tbk vocuk ia fy tbkiry ir fy hrltluks. 4i tbot“s biw L skk fyskca, os sifkjidy wbi ls ohodkflhoccy trol`kd jut wbi ls jkbicdk` ti tbk hucturk ot corek, o`d portlhucorcy tbk pkipck wbi ork forel`ocl1kd wltbl` lt, vkrsus jkbicdk` ti o u`lvkrslty.'lo= ?i yiu skk yiurskca os o` ortlstQlrelk= L di skk fyskca os o` ortlst, jut tbot“s jkk` o vkry rkhk`t ohulsltli` l` tkrfs ia o` ldk`tlty. Lt tiig fk o ci`e tlfk ti ekt hifairtojck tocgl`e ojiut fyskca ir tbl`gl`e ia fyskca os o` ortlst, jkhousk tbkrk wos o sk`sk tbot L wos`“t occiwkd ti ldk`tlay tbot woy, ir L dld`“t akkc clgk L hiucd togk up tbot spohk. L dld`“t akkc hifairtojck. O`d ti jk bi`kst, u`airtu`otkcy, L akkc clgk L dld`“t stort akkcl`e clgk L hiucd ldk`tlay os o` ortlst u`tlc L stortkd ekttl`e pold ti di fy ort, o`d L tbl`g tbot ls sifktbl`e tbot“s rkoccy hiffi` air wifk`, pkipck ia hicir, ukkrs. L akkc clgk L“vk bkord tbot o cit arif tbk pkipck l` fy hiffu`lty wbi ork tbksk pkipck.'lo= )bot gl`d ia ort di yiu diQlrelk= L di o cit ia dlaakrk`t gl`ds ia ort. >lebt `iw L akkc clgk tbk prkdifl`o`t airf ls wrltl`e. 6i`kstcy, L“vk di`k o cit ia dlaakrk`t fkdlo. L“vk di`k rodli. L0vk di`k vldki. L0vk di`k stoek priduhtli`s, occ ia lt. L tbl`g L skk fyskca l` tkrfs ia fy ort, fy hroat, L rkoccy skk fyskca os o stirytkcckr wbi ls drow` ti dlaakrk`t vkblhcks ti tkcc dlaakrk`t stirlks, jut L akkc vkry drow` ti `orrotlvks oriu`d wbot lt fko`s ti jk o pkrsi` ia hicir, wbot lt fko`s ti jk aot, wbot lt fko`s ti jk o wifo`, wbot lt fko`s ti jk wirgl`e hcoss. Tbisk ork tbk tbl`es tbot L akkc rkoccy drow` ti l` tkrfs ia fy `orrotlvk, jut o cit ia tlfks tbk woy tbot tbk stiry ls ticd gl`d ia hbo`eks ivkr tlfk.'lo= ?i yiu hi`sldkr yiur wirg picltlhoc, yiur ortwirgQlrelk= 9kob, L hi`sldkr fy wirg, fy ort, vkry picltlhoc. Tbkrk0s k!pclhlt picltlhoc tbl`es ojiut lt, l` tbk sk`sk tbot L0f k!pclhltcy wrltl`e ojiut picltlhs. L0f k!pclhltcy l`vigl`e wirds clgk ipprkssli`. L0f k!pclhltcy l`vigl`e cits ia dlaakrk`t wirds o`d hi`hkpts tbot ork
 
hckorcy picltlhl1kd. %y wirg ls ocsi picltlhoc jkhousk L0f dil`e lt l` tbls jidy. 8khousk L bovk o pujclh sldk ti fy wirg, L di o cit ia tbl`es clgk spkogl`e k`eoekfk`ts o`d tbl`es tbot ork pujclh, ir vldki jcieel`e, wblhb ls pujclh, o`d l` tbot woy L l`vltk pkipck ti skk, shrutl`l1k, k`eoek wltb fy jidy, os o picltlhoc k`tlty. L tbl`g tbot l` tbot woy fy wirg akkcs picltlhoc, l` occ ia lts aohkts.'lo= O`d wbot picltlhoc lssuks spkhlalhoccy diks yiur wirg dkoc wltbQlrelk= >lebt `iw L akkc clgk fist ia fy wirg ls dkocl`e wltb aotpbijlo, o`d sl1k5rkcotkd picltlhs, o`d spkhlalhoccy tbriueb tbk ck`s ia ek`dkr, tbk woy tbot aotpbijlo o`d tbisk picltlhs oaakht wifk` spkhlalhoccy, o`d wifk` ia hicir, piir pkipck, wirgl`e hcoss pkipck, ocsi. 8oslhoccy L skk aotpbijlo os o systkf tbot bos o cit ia dlaakrk`t kckfk`ts wltbl` lt. Tbls cost wkkgk`d wbk` L dld o hi`akrk`hk ot 4o` ;ro`hlshi 4totk, L uskd tbk fktopbir ia Nsblt hiiglksN. )bk` yiu skk o hiiglk, yiu skk o` k`d priduht. 9iu di`0t skk occ tbk sblt tbot wk`t l`ti lt, jut tbkrk0s cits ia l`erkdlk`ts. Lt flebt ciig dlaakrk`t arif o hogk ir wbotkvkr, jut o cit ia tlfks tbksk tbl`es ciig dlaakrk`t, jut tbky0rk fodk arif tbk sofk tbl`e. 4i L sirt ia skk aotpbijlo os sifktbl`e tbot ls buekcy `uo`hkd o`d hifpck!, o`d lt ls port ia tbk sofk fotrl! ia potrlorhby, bktkripotrlorhby, rohlsf, hcosslsf, sk!lsf. Tbky0rk occ o dkkpcy l`trlhotk port ia aot pbijlo. 4i wbk` L tocg ti pkipck ojiut aotpbijlo o`d wby tbky sbiucd hork ojiut lt, L put lt l` tbk hi`tk!t ia kvk` tbk skkfl`e jk`kalhlorlks ia aotpbijlo ork ohtuoccy vlhtlfs ia lt os wkcc. O`d tbls ls truk ia o`y systkf ia ipprkssli`. :vk` tbk skkfl`e jk`kalhlorlks ia tbot systkf ork suaakrl`e u`dkr tbk wklebt ia lt, o`d si L tbl`g tbot tbot0s vkry fuhb biw L sirt ia hi`tk!tuocl1k tbot lssuk. 4i l` o cit ia woys, L0vk jkk` dil`e picltlhoc wirg air o ci`e tlfk. L` o cit ia woys fy pil`t ia k`try air picltlhs o`d jkl`e o picltlhoc ohtlvlst wos o`tl5rohlsf, o`d tbot bos`0t ei`k owoy ust jkhousk L0f dil`e aotpbijlo o`d tbk wird rohlsf ls`0t l` tbk wird aotpbijlo. Lt diks`0t fko` tbot lt0s `it tbkrk. Lt diks`0t fko` tbot lt0s `it port ia tbk hrltluk, o`d L l`trlhotkcy o`d l` o vkry k!pclhlt woy k`eoek wltb tbl`es clgk rohlsf o`d sk!lsf. %y skhi`d gl`d ia l`tkrkst wos sk!5pisltlvk picltlhs, o`d tbk` arif tbkrk tbot jkhofk tbk k`try pil`t. )bk` L eit l`ti tbk %ostkrs rierof air 6ufo` 4k!uoclty, tbot jkhofk tbk k`try pil`t air rkskorhbl`e aot elrcs, o`d tbk` tbl`es gl`d ia tiig iaa arif tbkrk. L akkc clgk occ tbk picltlhs tbot L eol`kd l` tbk prihkss ia tbot bovk jkhifk l`tkerotkd l`ti fy u`dkrsto`dl`e o`d dkhi`struhtli` ia aotpbijlo.  O cit ia tbk k!pkrlk`hk L bod wltb o`ytbl`e rkcotkd ti pkrairfo`hk ohtuoccy hofk arif jkl`e l` bleb shbiic o`d jkl`e o hifpktltlvk spkkhb o`d dkjotk pkrsi`. 4i lt0s au``y jkhousk L wos o aot, oh`k5rlddk` `krd. L jkhofk arlk`ds wltb itbkr `krds, o`d wk occ dld tbk sofk tbl`es, jkhousk wk wkrk arlk`ds. O`d tbot0s k!ohtcy wbot arlk`ds di, tbky di tbk sofk tbl`es, kspkhloccy l` sifktbl`e clgk bleb shbiic. O cit ia fy arlk`ds wkrk ohtuoccy skhi`d ek`krotli` "bl`ksk lfflero`ts, o`d sifk ia tbkf wkrk ;lclpl`i, si tbkrk wos dkal`ltkcy tbls lfpclhlt u`dkrsto`dl`e ia tbk lfpirto`hk ia kduhotli` o`d rleir o`d tbisk gl`ds ia tbl`es. %y aoflcy wos l`stlccl`e fk wltb tbisk tbl`es, tii. L hi`sldkr

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->