Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Serb Ver KOS V2 Pt2 S3 Drft 01

Serb Ver KOS V2 Pt2 S3 Drft 01

Ratings: (0)|Views: 115 |Likes:
Published by Defrim Kabashi
Highway
Highway

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Defrim Kabashi on Jul 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

 
Standardi puteva za izgradnju puteva & mostovaKosovo administrirano od strane UN: 2004
KONACNI DOKUMENAT
Volum 2 : STANDARDI GRADJEVINSKIH RADOVADeo 2 : POSEBNI ZAHTEVI u IZGRADNJI
 _____________________________________________________ 
Sekcija 3 : PUTNA (KOLOVOZNA) KONSTRUKCIJA
  _____________________________________________________ 
 
DECEMBAR 2003 EuropeAid/115052/D/SV/KOS KOS_V2_Pt2_S7_Drft_013. Putna (kolovozna ) konstrukcija3.1. Tamponski sloj (Noseci sloja)UOPSTE
Tamponski sloj je deo kolovozne konstrukcije koji se nalazi izmedju habajuceg(zavrsnog) sloja i donjeg noseceg sloja. Tamponski slojjevi su stabilizovani ilinestabilizovani hidraulickim ili organskim vezivima. Moraju biti "uklopljeni " udimenzije odredjene projektom i u saglasnosti sa tehnickim uslovima.
3.1.1. Nestabilizovan tampon sloj (N.S.)3.1.1.1 OPIS
Nestabilizovana konstrukcija (mehanicki) tampon sloja ukljucuje nabavku i ugradnjuodgovarajucih mesavina granula (zrna) na mesta predvidjena projektom. Ovaj deoposla mora biti obavljen u odgovarajucim vremenskim uslovima kada je temperaturavazduha iznad 2
o
C i bez padavina. Tamponski sloj (TS) moze biti smesten ukolovoznu konstrukciju za sve vrste saobracajnog opterecenja. Generalno, izmedjudonjeg noseceg sloja i stabilizovanog noseceg sloja.
3.1.1.2 OSNOVNI MATERIJALI
Osnovni materijali za nestabilni TS su agregati: od prirodnog, lomljenog ili mesanogsastava. Mesavine drobljenog zrna sadrze granule koje su nastale lomljenjemprirodnog kamena, vestackog kamena ili prirodnih zrna. Mesavine zrna sadrzemesavinu prirodnih i drobljenih zrna. Termini korisceni za mesavine u ovim posebnimtehnickim uslovima su dati u tabeli 3.1.U ovim uslovima upotrebljeni termini trebaju biti shvaceni na sledeci nacin:- Granulometrijski sastav i granulacija frakcija je sastav od mesavina kamenih zrnakoja ukljucuju najveci deo mase zrna spomenute mesavine ali takodje sadrze zrnamanje ili vece velicine- Zrna manje velicine su one zrna koja tokom prosejavanja prolaze kroz standardnosito nize frakcije- Frakcija je mesavina zrna ogranicena manjim ili vecim otvorima na standardnimsitima bez manjih ili vecih zrna od navedenih otvora- Velicina zrna je denominovana velicina otvora najmanjeg sita kroz koju zrnaprolaze- Jednako granuvirane kamene grasnule (zrna) sastavljena su opd odgovarajucihdelova svih frakcija u spomenutoj mesavini kamena- Jedno frakciona mesavina kamenih zrna sastoji se iz jedne osnovne frakcije- Lomljeni granule (zrna)) su ove kojima je preko 5o% povrsine slomljeno- Lomljeni kamen je mesavina zrna u kojoj su sva zrna dobijena drobljenjemstenske mase, prirodno lomljene stenske mase vestackog kamena- Lomljeni sljunak i droblejni kamen su mesavina zrna dobijene lomljenjem prirodnihzrna koje sadrze najmanje 20% (min) lomljenih granula velicine preko 2 mm- Filling su kamene granule koje pri prosejavanju prolaze kroz standardno sa sita0,09- Fillig je frakcija mesavine kamenih zrmna od 0/0,09 mm
 
- Pesak je frakcija mesavine kamenih zrna koja pri prosejavanju prolazi krossstandardna 2mm sita i zadrzavaju se na 0,09 mm situ- Sljunak je frakcija prirodne mesavine kamenih zrna gde svako zrno ima najmanje50 % povrsine zaobljeno i koja pri prosejavanju prolazi kroz sito otvora 65 mm azadrzava se na situ otvora 2 mm
Tabela 3.1
Velicina zrnaFrakcijammGranulacijaod mm do mmNaziv (ime)mesavine0/1*02pesak0/2040/4040/8011,2sljunak,drobljenikamen0/11*0160/16022,40/22031,50/320450/45*0630/6301251/4*0,58pesak2/4*18sljunak, oblutci4/8211,28/11*4168/16*42211/16*82216/22*11,231,516/3211,24516/32*164522/32*164532/45*22,46332/6322,412545/63*31,5125*medjuvelicine, medjufrakcije
3.1.1.3 Kvalitet materijala3.1.1.3 Granulacija (Granulometrijski sastav) kamene mesavine
Mesavine prirodnog ili lomljenog zrna i mesavine od mesanog kamena kamenih zrnamoraju biti sastavljeni od granula (zrna) sljunka ili lomljenog kamena ili sljunka ipeska i to po uslovima sa slika 3.1, 3.2, 3.3Slika 3.1. Oblast sastava mesavine kamenih zrna 0/22 mm za nestabilizovanitamponski sloj

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->