Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ROLUL CREȘTINULUI ÎN VAJNICA LUME NOUĂ

ROLUL CREȘTINULUI ÎN VAJNICA LUME NOUĂ

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Ovidiu Hurduzeu
PREZENTARE LA WORKSHOP-UL CNSIS, „RELIGIE ȘI POLITICĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ, COLEGIUL NOUA EUROPÂ, BUCUREȘTI, 17-18 SEPTEMBRIE 2008
PREZENTARE LA WORKSHOP-UL CNSIS, „RELIGIE ȘI POLITICĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ, COLEGIUL NOUA EUROPÂ, BUCUREȘTI, 17-18 SEPTEMBRIE 2008

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ovidiu Hurduzeu on Jul 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

 
 
1
Rolul cre
ș
tinului în Vajnica Lume Nou
ă
(Brave New World)
Prezentare la workshop-ul CNCSIS, “Religie si politic
ă
in lumea contemporana”,Colegiul Noua Europ
ă
, Bucure
ș
ti, 17 -18 septembrie 2008Doamnelor
ș
i domnilor, Întrucât am doar 15 minute la dispozi
ț
ie voi ataca direct problematic
ă
enun
ț
at
ă
întitlul prezent
ă
rii meleCând analizez rolul ce-I revine cre
ș
tinului, m
ă
gândesc la dou
ă
aspecte. Primulaspect se refer
ă
la rolul pe care ar vrea s
ă
i-l atribuie Vajnica Lume Nou
ă
- un rolimpus de o instan
ță
str
ă
in
ă
de tot ceea ce înseamn
ă
cre
ș
tinism. Cel de-al doileaaspect prive
ș
te rolul asumat de credinciosul cre
ș
tin pentru a r
ă
spunde provoc
ă
rilor
ș
ipresiunilor la care este supus în Noua Ordine Mondial
ă
.Dar mai intai sa incerc sa definesc, foarte succint, ce înseamn
ă
Vajnica LumeNou
ă
sau Noua Ordine Mondial
ă
. Privit
ă
din punct de vedere politic, este o ordineplanetar
ă
utopic
ă
în care statele
ș
i grani
ț
ele na
ț
ionale nu mai conteaz
ă
. Na
ț
iunile lumiisunt obligate s
ă
-
ș
i supun
ă
suveranitatea unor organisme suprastatale. Instrumenteleideologice
ș
i economice prin care Vajnica Lume Nou
ă
este transpus
ă
în realitate leputem grupa sub numele generic de tehnoglobalism. Tehnoglobalismul consider
ă
c
ă
 activit
ăț
ile financiare
ș
i industriale, revolu
ț
ia tehnologic
ă
contemporan
ă
trebuie s
ă
fieorientate spre transpunerea în via
ță
a proiectului unei singure societ
ăț
i globale. VajnicaLume Nou
ă
nu este doar o ordine economic
ă
sau politic
ă
, ea încearc
ă
s
ă
înglobezetoate aspectele realului, toate dimensiunile vie
ț
ii. Obiectivul ei final este s
ă
construiasc
ă
 o sfer
ă
total
ă
definit
ă
în chip de NOU ABSOLUT. In fond, tehnoglobalizarea nu-ialtceva decât un sistem de asimilare, omogenizare
ș
i integrare a ALTERIT
ĂȚ
II VII.Vajnica Lume Nou
ă
nu distruge via
ț
a, o transform
ă
doar într-un “habitat” aseptizat. Îngr
ă
dina zoologic
ă
a globaliz
ă
rii, leul nu mai este închis în cu
ș
c
ă
. Este men
ț
inut în chipde animal viu-împ
ă
iat într-o savan
ă
artificial
ă
 
 
 
2
Acest sistem totalitar - totalitar întrucât se vrea absolut - îi cere omului doar
s
ă
 se adapteze
la noul mediul
ș
i
s
ă
adere
la ideologiile tehnologlobalismului. Adaptareala mediu se cere atât individului de pe strad
ă
cât
ș
i oric
ă
rei alte institu
ț
ii care vrea s
ă
 func
ț
ioneze în Noua Ordine Mondial
ă
.Si cre
ș
tinismul este constrâns s
ă
se adapteze. “Globalizat” trebuie sa devinaun habitat religios al timpurilor postmoderne, o realitate f
ă
r
ă
contradic
ț
ii, o utopierealizat
ă
la nivelul spectacolului - spectacol în sensul lui Guy Debord.Acest cre
ș
tinism globalizat este menit s
ă
produc
ă
un cre
ș
tin politic corect. Pelâng
ă
ecumenismul obligatoriu, cre
ș
tinul politic corect este p
ă
truns de o spiritualitatede tip gnostic. Într-o astfel de spiritualitate , sufletul etern ac
ț
ioneaz
ă
asupra trupului,f
ă
r
ă
ca puritatea sa s
ă
se contamineze în vreun fel saul altul. Un fel de ingineriereligioas
ă
în care “transcenden
ț
a spiritului” r
ă
mâne intact
ă
. În locul tensiunii creatoaredintre spirit
ș
i materie, caracteristic
ă
religiei cre
ș
tine, puterea spiritului (intelect
ș
ivoin
ță
) domin
ă
în mod absolut materia circumscris
ă
. Tradus în plan politic,spiritualismul gnostic se refer
ă
la
impunerea 
de proiecte
ș
i modele globale “superioare”asupra realit
ăț
ilor lui
aici si acum 
considerate ontologic deficiente.
 
“Noul cre
ș
tinism”,atât de drag globalismului, î 
ș
i tr
ă
deaz
ă
voca
ț
ia sa intelectualist
ă
 
ș
i instrumental
ă
. Nueste departe de ra
ț
iunea tehnicist
ă
 
ș
i utilitar
ă
a vremurilor postmoderne. În Vajnica Lume Nou
ă
, acest cre
ș
tinism de orientare panteist-gnostic
ă
este menits
ă
anihileze omul concret
ș
i s
ă
-l înlocuiasc
ă
cu o fanto
șă
maleabil
ă
supus
ă
 experimentelor de tot felul. Prin intermediul habitatului crestin, fanto
ș
a maleabil
ă
, pecare am denumit-o
sclavul fericit,
urmeaz
ă
s
ă
se integreze “f
ă
r
ă
durere” în sistemultehnoglobalist. Cre
ș
tinismul devine astfel o tehnic
ă
de adaptare la sistem în genulpsihoterapiilor
ș
i politicilor consola
ț
ioniste ale “grijii”, cum ar fi multiculturalismul
ș
i“umanitarismul” drepturilor omului.Adaptarea cre
ș
tinismului la cerin
ț
ele Vajnicei Lumi Noi are consecin
ț
edevastatoare. În cursul ultimilor cincizeci de ani, civiliza
ț
ia occidental
ă
, construit
ă
pepilonii trinitarismului cre
ș
tin s-a transformat într-o societate global
ă
care a încetat s
ă
maifie garantul valorilor iudeo-cre
ș
tine. In Europa Occidental
ă
descre
ș
tinarea
ș
i
 
 
3
p
ă
gânizarea sunt deja procese aproape împlinite. De pild
ă
, doar 15% din italieni seduc duminica la slujb
ă
, iar în Cehia procentul este doar de 3%.Nu este vorba de o secularizare sau despiritualizare a societ
ăț
ilor occidentalepostindustriale. Dimpotriv
ă
. În Occident, asist
ă
m în prezent la o explozie a mi
ș
c
ă
rilorreligioase. Practic Vajnica Lume Nou
ă
î 
ș
i creaz
ă
propria sa “transcenden
ță
”. Nu este demirare c
ă
multe dintre noile neo, cvasi si pseudo religii, au primit statut de ONG-uri pelâng
ă
ONU. Vajnica Lume Nou
ă
încearc
ă
s
ă
-
ș
i legitimeze astfel nu numaicomponentele economice (tehnoglobalismul), culturale (multiculturalismul,neoconservatorismul, ap
ă
rarea drepturilor omului) legislative (Tribunalele interna
ț
ionale)ci
ș
i pe cele religioase. În Vajnica Lume Nou
ă
, cre
ș
tinismul devine o religie a Omului. Nu mai este oreligie revelat
ă
ce se tr
ă
ie
ş
te aici
ş
i acum prin întruparea lui Hristos. Ies din circula
ţ 
ieVia
ţ 
a, taina întrup
ă
rii Logosului, sabia ce separ
ă
 
ş
i tot ce
ţ 
ine de dimensiunea vertical
ă
. În schimb, se globalizeaz
ă
cre
ş
tinismul de platou adaptat timpurilor, “parcursul spiritual
ş
i moral”, religia pietist
ă
, iubitoare de Umanitate
ş
i drepturile omului.Este evident c
ă
Sfânta Treime este incompatibil
ă
cu modul de operare în flux aVajnicei Lumi Noi. Tehnoglobalismul func
ț
ioneaz
ă
ca un flux de informa
ț
ii, imagini,simboluri, produce o lume imaterial
ă
 
ș
i “desc
ă
rnat
ă
”. Transformat
ă
într-un
information system,
realitatea Vajnicei Lumi Noi iese de sub inciden
ț
a materiei, energiei
ș
i alimbajului încarnat - limbajul cultural,
situat 
al civiliza
ț
iei iudeo-cre
ș
tine.“Dezîntruparea”, imaterialitatea, simulacrul, decontextualizarea, uniformizareasunt departe de spiritul
ș
i litera cre
ș
tinismului. Personalismul cre
ș
tin propune persoana,locul de întâlnire dintre concret
ș
i universal, materie
ș
i spirit, “eu”
ș
i cel
ă
lalt. VajnicaLume Nou
ă
are îns
ă
nevoie de un om abstract
ș
i inter
ș
anjabil, permanent bran
ș
at, un“nod” într-o re
ț
ea colectiv
ă
. În Vajnica Lume Nou
ă
p
ă
catul suprem este Întruparea Logosului,
ș
i prin extensieorice întrupare. Logosul nu s-a încarnat pentru a spiritualiza materia în manier
ă
new-agist
ă
, nici pentru a impune materiei informe o ordine “ra
ț
ional
ă
”. Lucrarea lui Hristosse adreseaz
ă
unor oameni în carne
ș
i oase, liberi s
ă
accepte sau s
ă
resping
ă
mesajul

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->