Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Centri Si Corpuri Subtile, OMA

Centri Si Corpuri Subtile, OMA

Ratings: (0)|Views: 76|Likes:
Published by Elena Vatrici

More info:

Published by: Elena Vatrici on May 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2010

pdf

text

original

 
1
 
CENTRII ŞI CORPURI SUBTILE
 
OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
 
2
 Cap. I
EVOLUŢIA UMANĂ ŞI DEZVOLTAREA ORGANELOR SPIRITUALE
Posedăm un corp fizic care e compus dinorgane. Chiar şi copiii ştiu asta: întrebaţi-i unde lesunt ochii, ei vă vor arăta; şi gura, urechile, nasul, picioarele vi le vor arăta, de asemenea. Maitârziu, la şcoală, ei vor învăţa că omul are cincisimţuri (vederea, mirosul, auzul, gustul şi simţultactil), având fiecare funcţii bine determinate:funcţiile senzaţiilor tactile nu sunt cele alegustului sau ale vederii, etc.Toate raporturile omului cu lumea sunt bazate pe cele cinci simţuri, de aceea el încearcă să profite la maxim de posibilităţile lor şi,deasemenea, să-şi multiplice senzaţiile pe care lefurnizează ochii, urechile, pielea, etc... Printresenzaţii, unele sunt mai mult sau mai puţinnecesare şi mai mult sau mai puţin intense. Deexemplu, gustul: cine ar nega bogăţia, varietateasenzaţiilor produse de gust, mai ales la o masăsuculentă? Sau simţul tactil... Când un bărbat şi ofemeie se mângâie, ei simt senzaţii de o mareintensitate; se spune că plăcerea sexuală dă celemai puternice senzaţii, ceea ce este destul deîndoielnic. În general, da, e adevărat, dar nu pentru toată lumea: anumiţi artişti, înzestraţi cu omare sensibilitate a vederii sau auzului, trăiesccele mai puternice impresii graţie culorilor şisunetelor, mai intense decât cele din cazul actuluisexual, care adesea îi lasă indiferenţi şi reci.Majoritatea oamenilor nu e încă aşa deevoluată, putem spune că simţul tactil (în careincludem şi sexualitatea) şi gustul sunt, pemoment, cele două simţuri care guverneazălumea. Vederea, auzul şi mirosul ocupă un locsecundar; sunt oameni pe care parfumurile,sunetele şi culorile îi lasă indiferenţi, cu excepţiacazului când este în joc interesul lor, ca în cazulanimalelor, unde mirosul, auzul şi văzul suntextraordinar de dezvoltate, pentru că au nevoie deaceste simţuri pentru a se proteja şi a-şi căutahrana.Vă vorbesc de lucruri pe care le ştiţi, dar o fac pentru a vă atrage atenţia asupra concluziilor lacare, sigur, nu aţi ajuns. De milenii oameniiexersează cum să-şi multiplice, cum să-şiamplifice senzaţiile şi percepţiile celor cincisimţuri, şi acest joc pe claviatura celor cincisimţuri îl numesc cultură şi civilizaţie. Ei bine, e puţin cam sărăcăcios acest fel de a vedea lucrurile.Oricare ar fi gradul de fineţe pe care l-ar puteaatinge, cele cinci simţuri rămân oricum limitate, pentru că aparţin lumii fizice şi nu exploreazădecât planul fizic. Natura a prevăzut şi alte clape pe claviatură... da, un al şaselea, al şaptelea simţ,de o altă intensitate, de o altă putere. Numai că, pemoment, oamenii s-au limitat la cele cinci simţuri,nu vor să recunoască că sunt şi alte domenii deexplorat, de văzut, de atins, de respirat. Nu estedeci de mirare că nu pot avea noi senzaţii, maiextinse, mai bogate, mai subtile. Cum se poateexplica faptul că, fără a-şi hrăni în nici un fel celecinci simţuri, anumite fiinţe au percepţii care leduc până la extaz: o lărgire a conştiinţei, oimpresie de plenitudine, de grandoare şiimensitate?Oamenii trebuie să înţeleagă că, necăutânddecât acumularea şi amplificarea senzaţiilor fizice, vor avea mari decepţii, deoarece senzaţiileacestea sunt limitate. De ce? Pentru că fiecareorgan este specializat: el îndeplineşte o funcţiedeterminată şi nu procură decât senzaţii cecorespund naturii sale. Pentru a simţi noi senzaţii,trebuie să ne adresăm altor organe, pe care le posedăm.Observaţi oamenii: ei au posibilitatea de avedea totul, de a gusta şi atinge totul, de acumpăra totul, şi totuşi le lipseşte ceva. De ce?Pentru că ei nu ştiu că, pentru a cunoaşte plenitudinea, a descoperi senzaţii de o putere şi bogăţie într-adevăr excepţionale, trebuie să începă prin a nu mai conta exclusiv pe cele cinci simţuri.În acest domeniu orientalii sunt capabili de a faceexperienţe absolut de neconceput pentruoccidentali. În India sau în Tibet, de exemplu,anumiţi yoghini locuiesc în găuri scobite în pământ. În această obscuritate, în linişte absolută,nu există nici un fel de hrană pentru cele cincisimţuri, pe care yoghinul reuşeşte să le amorţească prin meditaţie. Iar când simţurile se opresc dinfuncţiune, ele nu mai absorb energia psihicădestinată centrilor subtili: atunci, aceştia setrezesc şi yoghinul începe să vadă, să audă şi săsimtă, să atingă elementele fluidice din regiunilesuperioare. Iată deci scopul pentru care acestefiinţe excepţionale încearcă, unii timp de ani de
 
3
zile, să-şi suprime senzaţiile vizuale, auditive,olfactive, etc... oprind orice mişcare. Rămâne doar gândirea; în continuare, ei îşi opresc până şigândirea, pentru a trăi în comunitate totală cuDivinitatea.Dumnezeu a depus în sufletul uman posibilităţi pe care o existenţă întoarsă prea multspre exterior le împiedică a se trezi. De altfel, cefaceţi atunci când meditaţi? Închideţi ochii pentrua vă putea întoarce atenţia spre interior... Dar aşdori să aduc o precizare la acest subiect. Cândmeditaţi, nu rămâneţi prea mult timp cu ochiiînchişi; altfel, de vreme ce nu sunteţi încă yoghinihinduşi, riscaţi să adormiţi. Deschideţi din când încând ochii, fără a vă lăsa atenţia distrasă de ceeace vă înconjoară, închideţi-i, apoi deschideţi-i dinnou... Bineînţeles, pentru a medita se recomandăîn general de a închide ochii, pentru că aceastaajută la izolare şi concentrare. Dar dacă îiînchidem prea mult timp, adormim...Ce se petrece: deschizând ochii, ne trezim, iar închizându-i, ne pregătim să dormim. Este un proces înregistrat în creier de milioane de ani, iar natura, care este fidelă şi veridică, spune: “Aţiînchis ochii? Înseamnă că doriţi să dormiţi. Foarte bine, vom aranja asta!” Şi iată-vă, scufundat într-o... “meditaţie” profundă! Dimpotrivă, cânddeschideţi ochii, este semnalul de trezire: totul se pune în mişcare, începe să funcţioneze, creierul, braţele, picioarele... Da, o mică mişcare, o nimicatoată - deschiderea ochilor - declanşează o lumeîntreagă! Această problemă, a închiderii şideschiderii ochilor, este foarte importantă. Vi sespune uneori: “Dar deschideţi ochii!” E un fel de avorbi, pentru că ochii voştri sunt deschişi; atunci,despre care ochi este vorba? Ei bine, despre alţiochi care sunt mai lucizi, care au o vedere multmai profundă, mai spirituală. Ochii corpuluivostru sunt deschişi, într-adevăr, dar mai aveţi şialţi ochi, iar aceştia sunt închişi. Totuşi uneori,observăm că ei există, şi că se pot deschide.Uneori, pentru a putea deschide aceşti ochispirituali, care văd aspecte mai subtile alerealităţii, trebuie închişi ochii fizici. Alteori,dimpotrivă: închizând ochii fizici îi închidem pecei spirituali şi deschizând ochii fizici îideschidem pe cei spirituali. Vedeţi, sunt nuanţefoarte subtile. Încet-încet, veţi reuşi să distingeţitoate acestea şi să vă serviţi de ele în viaţacotidiană.Occidentali au dus la perfecţiune viaţa celor cinci simţuri. Ei îşi imaginează că în acest fel vor cunoaşte totul... şi vor fi fericiţi. Ei cunosc destulelucruri, e adevărat, încearcă multe senzaţii, dar cele cinci simţuri devorează toată energia lor  psihică şi nu le rămâne nimic pentru parteaspirituală. În occident, oamenii trăiesc prea multsenzaţiile fizice şi nu mai au energie pentru a oconcentra spre alte facultăţi, care se pot trezi. Preamulte senzaţii! “Trăim”... desigur că trăim; dar e oviaţă care care ascunde adevărata viaţă. Trebuie săînţelegeţi aceasta, şi să vă decideţi să eliminaţimulte senzaţii care împiedică o reală percepţie alucrurilor.La ora actuală, folosirea drogurilor se extindetot mai mult... Din cauza dorinţei de a scăpa dininsipida viaţă cotidiană, din ce în ce mai mulţioameni caută evadarea în opiu, haşiş, marijuana,cocaină, heroină... Toţi acei care folosesc acestedroguri obţin anumite senzaţii de clarvedere, declaraudiţie, etc... care le pot da iluzia de a atingestări de conştiinţă superioare. Dar se înşală, şi întimp îşi pierd chiar şi propriile facultăţiintelectuale şi îşi ruinează sănătatea. Acestedroguri, deşi sunt utilizate de secole în Orient sauîn America de Sud, sunt foarte nocive pentrusistemul nervos.Hinduşii şi Tibetanii au o înaltă cunoaştere aierburilor, e o ştiinţă care se transmite de milenii.Unele, se pare, permit când sunt mâncate a trăisăptămâni fără hrană; altele, de a rămîne zi şinoapte în zăpezile Himalaiei fără a suferi de frig.Acestea mi s-au spus; nu le-am verificat, dar e posibil. Eu cred în puterea ierburilor. Există, deasemenea, preparate foarte puternice graţie cărora putem să ne provocăm viziuni şi dedublare. Citim,în anumite cărţi, că în Evul Mediu se cunoşteau pomade, unguente, cu care vrăjitoarele îşi ungeaucorpul pentru a merge la Sabat. În realitate, ele numergeau nicăieri cu corpul fizic, ci cu corpulastral. Anumiţi medici au verificat realitateaacestor fenomene. Ei au adaptat reţetele, care suntdificil de reconstituit exact, pentru că nimic nu eraspus clar, şi le-au experimentat. În toate acesteunguente se introduceau substanţe excitante, care provoacă dedublarea.Dar să lăsăm această problemă. V-am spusaceste lucruri numai pentru a vă arăta că există produse extrem de puternice care vă dau acces la planurile mai subtile decât cel fizic, dar aceste produse sunt adesea foarte nocive. De aceea văsfătuiesc să nu vă serviţi niciodată de ele. Cea mai bună soluţie este de a căuta toate aceste senzaţiide plenitudine, libertate, bucurie, dilatare prinmijloace spirituale. Iată, este aici drumul regal.Adevăraţii discipoli nu contează pe nimic din

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->