Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
We Want the Airwaves - Fabian Romero

We Want the Airwaves - Fabian Romero

Ratings: (0)|Views: 160|Likes:
Published by Nia King
Poetry and Privilege: An Interview with Fabian Romero

Fabian Romero is a queer Chicano poet, performance artist and community organizer. In this interview, Fabian opens up about how getting sick, losing weight, and gaining thin privilege have affected their career. Be sure to listen all the way to the end for a sneak preview of their forthcoming pieces about call-out culture and anti-black racism in communities of color. Highlights include:

- why internet fame is a double-edged sword,
- how the words of civil rights leaders get appropriated inappropriately, and
- why "allyship" is an act, not an identity.

Transcribed by Liz Mayorga
Poetry and Privilege: An Interview with Fabian Romero

Fabian Romero is a queer Chicano poet, performance artist and community organizer. In this interview, Fabian opens up about how getting sick, losing weight, and gaining thin privilege have affected their career. Be sure to listen all the way to the end for a sneak preview of their forthcoming pieces about call-out culture and anti-black racism in communities of color. Highlights include:

- why internet fame is a double-edged sword,
- how the words of civil rights leaders get appropriated inappropriately, and
- why "allyship" is an act, not an identity.

Transcribed by Liz Mayorga

More info:

Published by: Nia King on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/01/2014

 
 Klm Blka–s Lktjrvljw wlte Omglmk Wcijrc
 Lktrc (Omglmk Wcijrc)0 L wms m bln temt nrjw dcilds mkn L stlff emvj ckj co teji, welde ls lk rjmffy gmn sempj,
 gut lt–s co m armpj imk. ‛Dmusj t
ecsj wjrj tej wcrns temt L bkjw
 — 
 orult
 — 
 gjdmusj iy
omilfy arjw up… wj dmij
ejrj ms ilarmkt wcrbjrs, sc tecsj wjrj tej olrst wcrns temt L fjmrkjn0 orult kmijs. Lt wms mff orult demrmdtjrs mkn Armpj Imk wms tej ejrc. Ej wms m almkt armpj. Mkn tej orult gfjknjr wms tej gmn auy. L telkb tejrj wms scij occn smdrloldjn
tc imbj tej orult arlknjr stcp wcrblka. L nck–t rjijigjr tej pfct, gut lt wms vjry, vjry
ijmklkaouf ocr ij.  KB0 \jme, lt scukns flbj scij prjtty njjp stuoo tc gj njmflka wlte mt < yjmrs cfn. OW0 L wms vjry njjp jmrfy ck. Riusldmf lktjrfunjY  KB0 Iy kmij ls Klm Blka. Qjfdcij tc Qj Qmkt tej Mlrwmvjs. ^els wjjb L wms  prlvlfjajn wlte tej cppcrtuklty tc spjmb tc Omglmk Wcijrc, m pcjt orci Tjmttfj temt wms lk tcwk ocr tej Kmtlckmf ]ujjr Mrts Ojstlvmf, spjdloldmffy m secw dmffjn Orjj, welde wms  put tcajtejr gy Imkacs wlte Delfl.
Ckdj mamlk, L–n flbj tc temkb jvjryckj wec nckmtjn tc iy lknljacac dmipmlak tc ejfp bjjp tej pcndmst aclka. Lo ycu–rj flstjklka tc tels motjr
@ukj 48
te
, tejrj–s stlff m nckmtj guttck lo ycu ac
 tc klmpcn.tuigfr.dci. Lo ycu wmkt tc alvj tejrj, jvjry flttfj glt ejfps. ^emkb ycu sc iude! Qltecut ourtejr mnc, ejrj ls Omglmk. Riusldmf lktjrfunjY OW0 L mi deccslka tc flvj m vjry ukstjmny floj ms mk mrtlst, welde ojjfs emrn ocr iy ici,
cr temt–s tej
 mssuiptlck temt iy ici telkbs
 — 
 
temt L–i deccslka tels floj.
 KB0 Nc ycu ojjf nloojrjktfy3
OW0 L ojjf flbj L nck–t
emvj m decldj.
L–vj wcrbjn mt m d
c-
cp, L–vj wcrbjn mt kck
-prcolts,
L–vj wcrbjn rjtmlf mkn fmgcr wcrb. L–vj gjjk wcrblka slkdj L wms prjtty
 ycuka. L stmrtjn wcrblka wlte iy ici wejk
L wms klkj, mkn sc L ojjf flbj emvlka temt jxpjrljkdj, L nck–t
telkb temt iy splrlt dmk survlvj lo L nc mkytelka ctejr temk drjmtj, gjdmusj
Lt–
s `ust ejfpjn
ij sc iude tc survlvj tels wcrfn mkn mff tej emrnselps. Tc L nck–t ojjf flbj L emvj m
decldj.
L ojjf flbj lo L nck–t (drjmtj), L wck–t gj iysjfo.
L wlff fcsj iysjfo mkn L rjmffy
 gjfljvj temt. L telkb iy ici–s stmrtlka tc ajt lt tcc.
 KB0 Lt
scukns flbj kcw, ycu–rj scrt co icvlka gmdb lktc m icrj vlsumf ijnlui — 
 kct temt
ycu–rj kjdjssmrlfy alvlka up pcjtry. Gut ycu smln temt ycu–rj lktjrjstjn lk fjmrklka olfi
ms wjff3 Ls tels ycur kjxt gla prc`jdt3
 
OW0 \jme. Iy ecpj ls temt L–ff fjmrk tc imbj
 olfis sc temt L dmk ncduijkt scij co iy
omilfy–s stcrljs, gjdmusj m fct co teji mrj crmf mkn L dmk–t
nc iy omilfy `ustldj. ^ej wmy
temt tejy spjmb… ^ejlr spjdlold nlmfjdt ls emrn tc trmksdrlgj, gjdmusj lt–s vjry, vjry
spjdlold tc tels simff pujgfc lk Ijxl
dc co 4,888 pjcpfj, welde ls wejrj L–i orci.
Mkn
mfsc gjdmusj L ojjf temt tejy–rj sc
 imky eurtouf rjprjsjktmtlcks co jvjrytelka lk tej wcrfn cut tejrj, mkn L `ust wcufn fcvj tc mt fjmst emvj m demkdj tc nc scijtel
ka temt lsk–
t sc eurtouf, imlkfy mgcut imsduflklty.
Gjdmusj jvjrywejrj temt L sjj lt, lt–s rjp
rjsjktjn lk sude m emriouf wmy. Jvjk lk qujjr dufturj. Lk qujjr secws imsduflkj pjcpfj mrj yjfflka mt ojiijs mkn stuoo. ^emt stuoo rjmffy ajts tc ij. L telkb temt wj dmk nc m fct gjttjr. Mkn L stlff rjmffy sjj tej vmfuj mkn suppcrt temt tejsj mrtlsts mrj imblka ocr imblka tejsj olfis mkn secws, mkn L stlff telkb wj dmk nc gjttjr, mkn L wmkt tc try. Mkn i
mygj L wck–t imbj
m secw.
Imygj L–ff `ust imbj m ncduijktmry cr scijtelka. L emvj kc lnjm
 
wejrj lt–s
aclka tc fjmn ij. Gut L telkb
temt–s wey lt–s jxdltlka.
 KB0 Tc lt scukns flbj ycu wmkt tc nc XW ocr imsduflklty, tc olx lts rjputmtlck3 OW0 RfmuaelkaY
L nck–t bk
cw mgcut olxlka lts rjputmtlck, gjdmusj L telkb temt wemt L wcufn fcvj tc nc ls alvj mftjrkmtlvj rjprjsjktmtlcks ctejr temk tej typldmf eypjr-imsduflkj, kck-jictlka, ncilkmtlka, mkn rjmffy pcwjr eukary typj co imsduflklty cut tejrj. L wcufn fcvj tc emvj ctejr rjprjsjktmtlcks. Mkn imygj tejrj wcufn gj m demrmdtjr lk tejrj, `ust  gjdmusj pjcpfj dmk rjfmtj tc temt. Mkn tejsj mrj mff lnjms lk iy ejmn, gut eckjstfy, L telkb
imsduflklty ems m gmn rjp gjdmusj tej wmy lt–s tmuaet ls rjmffy emriouf. Mkn L wcufn fcvj
tc emvj mrt mkn wrltlka mkn mff blkns co drjmtlvj rjspcksjs tc temt tc demffjkaj mkn tc jvjk demkaj lt. Iy ecpj ls temt iy mrt wlff demkaj scij pmrt co tej wcrfn, cr mff co tej wcrfn, cr scijtelka.  KB0 Gy scrt co drjmtlka tejsj mftjrkmtlvj icnjfs co imsduflklty temt mrj kct gmsjn lk
vlcfjkdj…
 
OW0 \js! ^ej ijk lk iy omilfy… iy omtejr ls kct tej
 gjst jxmipfj co m sjksltlvj auy. Iy omtejr rjmffy lktjrkmflzjn m fct co tej imsduflkj stuoo. Gut m fct co tej ijk lk iy
omilfy nck–t olt temt imsduflkj icnjf mkn L ojjf temt tejy–rj kct jvjk alvjk m dem
kdj tc gj m demrmdtjr lk m kcvjfm cr m icvlj cr scijtelka. Mkn tej tlijs wejk tejy mrj, tejy mrj imnj m `cbj.
^emt–s `ust m slnj co lt tcc, gjdmusj L
nc
bkcw temt lt–
s stlff emriouf ocr ojiijs mkn wcijk cut tejrj tcc. Mkn L wcufn fcvj tc emvj scijtelka temt demffjkajs tejsj kcris. Mt tej dcrj co iy wrltlka mkn
drjmtlvlty ls tels njslrj tc demffjkaj pjcpfj–s
lnjms. L dcij coojrlka wemt bkcwfjnaj L emvj mkn iy jxpjrljkdjs tc ejfp pjcpfj sjj telkas jvjk m flttfj nloojrjktfy.  KB0
\cu–vj imkmajn tc gulfn qultj m dmrjjr ocr 
 ycursjfo ms m wrltjr, jvjk welfj ycu wjrj stlff lk sdeccf. Ecw emvj ycu nckj temt3 OW0 L tccb mnvldj orci m pcjt. L ijt tels pcjt wec wlff rjimlk kmijfjss. Gut L ijt tels
 pcjt welfj ej wms ck tcur mkn L wms tctmffy gfcwk mwmy. L wms flbj, ‖L wmkt tc nc wemt ycu–rj nclka.’ Mkn L strmlaet up
 tcfn eli temt. Mt tej tlij L `ust wjkt tc suppcrt els secw. Motjrwmrns wj tmfbjn. Mkn wj tmfbjn ocr flbj slx icktes, wejrj ej prjtty iude
 
ijktcrjn ij m flttfj glt. ^ej tlps temt ej coojrjn ij wjrj tc usj tels demkdj temt L emvj lk dcffjaj tc ac tc dckojrjkdjs, mkn tc njvjfcp wcrbsecps, tc ajt iy kmij cut tejrj, mkn sc
temt–s wemt L stmrtjn nclka.
L stmrtjn puttlka iy kmij cut tejrj, aclka tc nloojrjkt dckojrjkdjs. L wms njolkltjfy wmy tcc sey tc sugilt wrltlka mkywejrj, sc L `ust stmrtjn iy  gfca. @ust tercuae semrlka iy gfca wlte orljkns, mkn emvlka pjcpfj ajt jxdltjn orci sjjlka ij mt nloojrjkt secws mkn dckojrjkdjs, L stmrtjn njvjfcplka m prjtty dccf
… L nck–t
bkcw wemt tc dmff lt
. L aujss lt–s m omk gmsj3
 KB0 Ocffcwlka3 OW0 \jme, ocffcwlka. L wm
kt tc gj flbj ‖orljkn gmsj,–
 gut wemtjvjr. Xjcpfj stmrtjn sjjblka ij cut mkn wmktlka tc bkcw mgcut wejk L wms aclka tc wrltj icrj mkn telkas flbj temt. Lt wms rjmffy dccf, sc L `ust stmrtjn aclka wlte lt. L mi m vjry eckjst pjrsck mkn L wrltj mgcut tej struaafjs temt L ac tercuae m
kn jvjrytelka L–vj ackj tercuae.
Mkn scijtelka temt emppjkjn wms temt L act rjmffy sldb fmst yjmr. L emn tc emvj surajry. L act iy amff  gfmnnjr cut, welde
ncjsk–t sjji flbj lt–s m gla njmf gjdmusj m fct co pjcpfj ajt tejlr amf
f  gfmnnjr cut. Gut
L nlnk–t
 rjmflzj ecw sldb L emn gjdcij. Gy tej tlij temt lt emppjkjn, lt wms m tctmf jijrajkdy surajry, mkn motjrwmrn lt gjdmij rjmffy emrn ocr ij tc jmt mkn L fcst m fct co wjlaet. Mkn L rjmffy telkb temt gjlka wjff bkcwk dcijs wlte emvlka prlvlfjaj mkn tej tlij tc put ycur wcrb cut tejrj. L ojjf temt ij gjlka telk mfsc emn scijtelka tc nc wlte pjcpfj mfsc ajttlka lktjrjstjn lk ij, gjdmusj icst pjcpfj wec mrj prjtty wjff bkcwk emvj scij scrt co dutj prlvlfjaj. ^ejy olt tels lnjm co wemt lt ijmks tc gj suddjssouf. L
nlnk–t ajt ms iude lktjrjst
Rlk iy wcrbY wejk L wms ejmvljr. Mkn L lnjktloljn ms omt. Ocr m
fct co iy floj L–vj gjjk omt, sc L nlnk–t ms iude lktjrjst ms fmtjfy.
L wms rjmffy rjfudtmkt tc tmbj ck m rc
fj, cr tc mddjpt temt L–i wjff bkcwk
, gjdmusj L rjmffy ojft eurt temt pjcpfj wj
rj icrj lktjrjstjn lk ij gjdmusj L–
i telk, gut L rjmffy telkb kcw temt temt ems m fct tc nc wlte lt.  KB0 Mfsc, gjocrj wj wjrj rjdcrnlka wj emn m flttfj glt co m fckajr tmfb mgcut scdlmf dmpltmf, mkn ycu wjrj tmfblka m flttfj glt mgcut telk prlvlfjaj flbj ycu nln `ust kcw, gut ckj co tej telkas L tecuaet wms rjmffy lktjrjstlka wms temt wejk scijckj ejmrs temt ycu mrj qujjr mkn lknlajkcus, scij pjcpfj ilaet telkb
,‖
ycu mrj imralkmflzjn lk mff co tejsj wmys
 mkn kct telkb co ycu ms m pjrsck wec ems m fct co scdlmf dmpltmf
. Gut temt–s kct
 ecw ycu sjj lt.
OW0 L–vj njolkltjfy gulft tej scdlmf dmpltmf. Mkn ycu bkcw wemt–s lktjrjstlka3
L telkb tels ls truj mgcut imralkmflzjn pjcpfj. Ckj co tej wmys wj mrj imralkmflzjn mkn ctejrjn ls gy jltejr olttlka tels lnjm temt wj mrj (imralkmflzjn), cr cur stcry ajts jxpfcltjn.
Mkn lt–s tej
smn stuoo. Xjcpfj rjmffy flbj ejmrlka mgcut ecw smn lt ls tc gj imralkmflzjn. Lk tej  gjalkklka co iy wrltlka L njolkltjfy wjkt tejrj,
 gjdmusj lt–s wjmvjn lktc iy stcry
. L emvj survlvjn m fct. Mkn L telkb temt temt mnns tc scdlmf dmpltmf lk m wmy. ^c gj imralkmflzjn lk m qujjr dciiuklty, gjdmusj pjcpfj mrj flbj
, ‖\cu emvj m rjmffy smn stcry.’ Lt–s blkn co 
 ijssjn up.
Lt–s rjmffy ijssjn up. Mkn L ojjf temt lt–s stlff m pmrt co qujjr dciiuklty
 tc sdmrj scij pjcpfj cut co wmktlka tc gj m pmrt co lt. L emvj m fct co orljkns lk iy floj mkn
 pjcpfj temt L–v
j fcvjn njmrfy,
temt `ust nck–
t jkamaj lk m fct co qujjr dciiuklty gjdmusj
tejy ojjf temt tejy dmk–t icvj mwmy orci
emvlka pjcpfj `ust gj lktjrjstjn lk tejlr emrn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->