Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
elsanatlaridergisi7

elsanatlaridergisi7

Ratings:
(0)
|Views: 3,646|Likes:

More info:

Published by: http://www.timeturk.com on May 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
 Editör'den...
SAHÝBÝ
Mahmut DOÐANÝ.B.B. Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Daire Baþkaný
YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ
Mehmet DOÐANÝ.B.B. Eðitim Müdürü
GENEL KOORDÝNATÖR
Güven ÇALIÞKANÝSMEK Genel Koordinatörü
GENEL YAYIN YÖNETMENÝ
Muhammet ALTINTAÞÝSMEK Yayýn Editörü
YAYIN KURULU
Dilek CAN, Emine UÇAK, H. Salih ZENGÝNMetin YÜKSEL, Alaaddin APAYDIN
YAZI
İŞ
LER
İ
Ay
ş
e KOYUNCU,
İ
lhan SEFA
FOTOÐRAFLAR
Nebi URGANCI
TEKNÝK YAPIM
ÝSMEK YAYIN EDÝTÖRLÜÐÜ
SANAT YÖNETMENÝ
Ömer VEFA
GRAFÝK TASARIM - UYGULAMA
Sava
ş
KES
İ
C
İ
, Doðan SEVEN
BASKI HAZIRLIK
Melih SERGEK
TASHÝH
Neva OLUT, Hatice KARACA
BASKI TAKÝP
Abdurrahman TAÞKALE
BASKI
Numune Matbaacýlýk ve Cilt San. Ltd. Þti.
ORGANÝZASYON
Etkin EðitimÝSMEK EL SANATLARI DERGÝSÝÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ’NÝNBÝR KÜLTÜR HÝZMETÝ OLUP, ÜCRETSÝZDÝR
ADRES:
Ýskenderpaþa Mah. Ahmediye Cad.Hacý Salih Efendi Sok. No: 6 Fatih - ÝstanbulTel: 0212 531 01 41e-mail: ismek@ismek.org www.ismek.orgÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEKEÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) EL SANATLARI DERGÝSÝ
Sanat “fark 
ı
nda olmak”t
ı
r…
Dünya sahnesinde zaman h
ı
zla ak 
ı
p geçiyor.E
ş
 yan
ı
n hakikati hiç de
ğ 
i
ş
miyor.Varl
ı
klar kendilerine biçilen rolü oynuyor.Kimse kimseden rol çalam
ı
 yor.Âlem kuruldu
ğ 
u nizam üzere i
ş
liyor...Fark 
ı
nda olmakla ba
ş
l
ı
 yor her
ş
ey.Kendi dar s
ı
n
ı
rlar
ı
na hapsolmayanlarBeden kafesinden s
ı
 yr
ı
l
ı
p, varl
ı
klar
ı
n
ı
n ötesine uzan
ı
 yorlar.Kendini, hayat
ı
, içindeki yetenekleri fark edebilenlerSanat tad
ı
nda yudumlad
ı
klar
ı
hayatlar
ı
na anlam kat
ı
 yorlar.Varl
ı
klar
ı
n
ı
n s
ı
rr
ı
na var
ı
 yorlar...Fark 
ı
nda olanlar, fevkinde oluyorlar…***
İ
SMEK El Sanatlar
ı
Dergimizin 7. say
ı
s
ı
ile huzurlar
ı
n
ı
zday
ı
z. Fark 
ı
ndaolma gayretinden ibaret olan ve elinizdeki say
ı
s
ı
ile 1120 sayfayaula
ş
an dergimiz, gösterdi
ğ 
iniz büyük ilgi ve övgüye lay
ı
k olmayaçal
ı
ş
ı
 yor. Her say
ı
s
ı
nda kendini a
ş
maya çal
ı
ş
man
ı
n verdi
ğ 
i yorgun-luk bizlerin en büyük mutlulu
ğ 
u oluyor.Bu say
ı
m
ı
z da her zamanki gibi yine dopdolu. Be
ğ 
enerek okuya-ca
ğ 
ı
n
ı
z
ı
ve aradan y
ı
llar geçse bile eskimeyecek derecede ilgi du- yaca
ğ 
ı
n
ı
z
ı
umdu
ğ 
umuz bir say
ı
oldu. Yaz
ı
ve görselleriyle katk 
ı
dabulunan bütün dostlar
ı
m
ı
za te
ş
ekkür ediyoruz.Fevkinde olmak için, fark 
ı
nda olmak gerekiyor.Fark 
ı
ndal
ı
klar
ı
m
ı
z
ı
n artmas
ı
temennilerimizle…Muhammet ALTINTA
Ş
 
Hatice ÜRÜN 
Ord. Prof.Dr. A. SüheylÜNVER’in"SünbülEfendimnâme"si
Gülgün UYAR
32
Prof. Dr.Saadettin ÖKTEN 
GeleneğinSanatkârı veDeğişen ZamanÜzerine Notlar 
Yrd. Doç. Dr.Hüseyin GÜNDÜZ 
BUSAYIDA
447264 82225690
15 Asırlık İslamTarihini KuşatanProf. Nâsır D. Halilî Koleksiyonu
16
XVIII. YüzyılKlasiğiMuhteşem Bir Kur'ân-ı Kerim
06
Türk Hat veCilt SanatınınBüyük ÜstadıProf. EminBARIN
Prof. Dr. Faruk TA
Ş
KALE
38
 YüzüklerinEfendisi
Hatice ÜRÜN Harun YILMAZYusuf Kadir SAYGI
Tarih, Deniz, Sanat;ÇanakkaleMinyatür Sanatçısı Taner ALAKUŞ:"Sanat SürekliÖğrenmektir"
Ekrem Hamdi YAZICI Ömer Faruk DERE
Çağdaş SanatıDönüştürenKlasik Esinler 
Prof. Dr.
İ 
lhan ÖZKEÇEC
İ Ş
ule Bilge ÖZKEÇEC
İ 
Âsâr-ı Kadîme
 Ay
ş
e ÇAL
Modern Masallar Diyarı: Dubai veAbu Dhabi
 
Kitaba İşlenenMedeniyet;Türk CiltSanatı
 Ayd
ı
n ÇAKIRTA
Ş
GeçmiştenGünümüzeTürk ElSanatları
Prof. Dr.H. Örcün BARI 
Ş
TA
140
İ 
lhan SEFA
Ağacın Kalbine Hatİstiflerini Dokuyor 
Dilek CAN 
Tarih Kokan Bir Mekan: Kayseri Evi
U
ğ
ur YURT 
137
GalataMevlevîhânesive Kitabeleri
Sabiha TAK 
114 120126106100
KadimZamanlarınKadim Şehri:Ahlat
Emine UÇAK 
134
Kahramanmaraş'taCeviz Oyma Sanatı
Sina NEFTÇ
İ 
 Zehra Betül KES
İ 
C
İ 
EbruSanatınaModern Yorum
144
Mimar Sinan'ın Osmanlı veBizans'ı Harmanladığı Kılıç AliPaşa Külliyesi
Dr. Hatice AKSU
148152154156158
Barış, Aşk, Sağlık ve Yaşam İçin "Su"Büyülü Resim Sanatı Hatİstanbul 2010'a İSMEK'tenGöz Kamaştıran Eserler 
Kadim Şehirler, İSMEK El Sanat-ları Sempozyum ve Sergisi'ndeBuluştu
Rukal KAYRAYusuf ILGIN Hanife ÖZTEN  Zübeyde CihanÖZSAYINER
“O’nun Kelâmını Yazmaya MuvaffakOlabilmek!..”
128
 Ay
ş
e ErenSÜNK 
İ 
TAY 
FırçasızRessamMetinAKARSLAN

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dokuz9999 liked this
mustafa durak liked this
Dae_Jang_Geum liked this
Dae_Jang_Geum liked this
MFS liked this
MefistoMM liked this
mustafa durak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->