Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
93308067 Lucrare Practica Stocuri

93308067 Lucrare Practica Stocuri

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by icsx

More info:

Published by: icsx on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

 
LUCRARE PRACTICA-STOCURI
Lucrarea este axat
ă
pe exemplul S.C. VALCOM S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea
ş
i comercializarea produselor din carne.Societatea comercial
ă
aplic
ă legea numarul 321 din 15/10/2009,privind comercializarea
 produselor alimentare.
Capitalul societ
ăţ
ii este integral privat
ş
i a fost depus integral de c
ă
tre asocia
ţ
i care sunt reziden
ţ
i.Principalii furnizorii de materii prime, materiale consumabile sunt din România si acestia sunt:
SC DIANA SRL ud. Valcea, BujoreniSC MAREX SA ud. Braila, sos. Buzaului 34, BrailaSC UNICARM SRL ud. Satu Mare, Str. Principala 34, VetisSC TRIAMI SRL ud. Suceava, Neagra Sarului 27ASC FERMA ZOOTEHNICA SRL ud. Maramures, str. Depozitelor 5, Baia MareSC DAVAR DEO SRL ud. Hunedoara, Com. Salasu de Sus 328SC SOROLI COLA SA ud. Braila, sos Baldovinesti, BrailaSC PRINCIPAL COMPANY SRL ud. Bihor, Str. Ghestului 10, SalontaSC FACOS S.A ud Suceava, Zona Ind. Scheia, SuceavaSC AGROARDEAL SRL ud. Bistrita Nasaud, Orheiul BistriteiSC SCAN DIA ROMANA S.A ud. Sibiu, Sibiu Str Morilor 45SC PRODUCTIE ARDEALUL SRL ud. Covasna, Str. Targului 6, CovasnaSC HAME ROMAN IA SRL ud. Olt, Str. Vasile Alecsandri 81, CaracalSC CONTEC FOODS SRL ud. Galati, Str. 1 Decembrie, TecuciSC ROTINA PRODUCT SRL ud. Hunedoarea, Piata Libertatii 4, HunedoaraSC PREFERA FOODS SRL ud. Alba, DN 1 Km 10, loc. OiejdeaSC ATFAB SRL ud.Galati, Str. M. Kogalniceanu 64, TecuciSC GLINA SA ud. Ilfov, Intr. Abatorului, loc. GlinaSC ZENA SRL ud. Ilfov, Str. Sarbi 1690A, loc. DomnestiSC VASCAR SA ud. Vaslui, Str. Agroindustriala 4, loc VasluiSC SALCONSERV SA ud. Sibiu, Str. Carpati 33, loc. MediasSC SALSI SA ud.Prahova loc.Sinaia bdul.Republicii nr.20
Desfacerea produselor finite se realizeaz
ă
c
ă
tre clien
ţ
i din România
ş
i se efectueaz
ă
de la sediulsociet
ăţ
ii
ş
i/sau prin delega
ţ
i ai societ
ăţ
ii angaja
ţ
i cu contracte de munc
ă
ca distribuitori.Societatea comercial
ă
utilizeaz
ă
ca metod
ă
de amortizare a imobiliz
ă
rilor corporale metodaliniar 
ă
, iar ca metod
ă
de eviden
ţă
a stocurilor metoda inventarului permanent.Contabilitatea analitic
ă
a stocurilor este organizat
ă
dup
ă
metoda cantitativ-valoric
ă
.
 
Stocurile la ie
ş
ire se evalueaz
ă
 
ş
i înregistreaz
ă
în contabilitate dup
ă
varianta costului mediu ponderat.Produsele finite ob
ţ
inute din procesul de produc
ţ
ie sunt evaluate
ş
i înregistrate la costul estimat(standard, planificat).M
ă
rfurile de la magazinul propriu de desfacere cu am
ă
nuntul sunt contabilizate la pre
ţ
ul cuam
ă
nuntul. Magazinul este aprovizionat cu m
ă
rfuri prin transferul de produse finite ob
ţ
inute din procesulde produc
ţ
ie.Opera
ţ
iile economice care fac obiectul înregistr 
ă
rii în contabilitate sunt limitate la nivelul uneiluni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului current.Pentru în
ţ
elegerea metodologiei de înregistrare în contabilitate, opera
ţ
iile sunt prezentate pentruun interval de timp din luna de referin
ţă
pe zile calendaristice, iar pentru un alt interval de timp în modcumulat. Prezentarea în mod cumulat a fost determinat
ă
de caracterul de repetabilitate al opera
ţ
iilor economice
ş
i de necesitatea simplific
ă
rii calculelor, întocmirii documentelor primare
ş
i înregistr 
ă
rii încontabilitate.
MONOGRAFIE CONTABILA la SC VALCOM SRLSocietatea
comercială
SC VALCOM SRL
 prezinta urmatoarea situaţie in conturi la
data de 01.01.2010:
Situatia in conturi la data de 01.01.2010 - ron-
Denumire cont Simbol Sold Debit Sold Credit
Cap. Subscris si varsat 1012 0 100000Rezerva legala 1061 0 15.000Alte rezerve 1068 0 4.000Rezultatul curent al exercitiului 121 0 11000Repartizarea profitului 129 12000Echipamente tehnologice 2131 22.000 0
Aparate şi instalaţii de măsurare,control şi reglare
 2132 13000 0
 
Amortizarea mijl. Productie 2813 0 15.000Mijloace de transport 2133 6.000 0Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie214 31000 0Titluri de participare detinute lasocietati din afara grupului262 11000 0Amortizarea mijloacelor detransport2813 0 3.000Amortizari privind imobilizarilecorporale2814 0 3500Materii prime din care:-500 kg cpl*10 lei/kg-5kg condimente*1 lei/kg-30 kg mate porc *1 lei/kg.301 5000 0Produse finiteCarnati = 534kg*12lei/kg345 6400 0Materiale auxiliare 3021 9000 0Materiale consumabile 6500 0Materiale de natura obiectelor deinventar 303 5500 0Furnizori 401 0 3100Clienti 411 30.000 0Personal- salarii datorate 421 0 15.000TVA de plata 4423 0 10000Debitori diversi 461 10000 0Creditori diversi 462 0 3800

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->