Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PSIHOGENEALOGIE

PSIHOGENEALOGIE

Ratings: (0)|Views: 379|Likes:
Published by catalina
Psihogenealogia ca domeniu – premise, proces, funcţii, semiologie şi anasemie, reprezentanţi şi controverse
Psihogenealogia ca domeniu – premise, proces, funcţii, semiologie şi anasemie, reprezentanţi şi controverse

More info:

Published by: catalina on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

 
PARTEA IPsihogenealogia – Teorii, repere conceptuale
 
CAPITOLUL 1P
sihogenealogia ca domeniu – premise,proces, funcţii, semiologie şi anasemie,reprezentanţi şi controverse
 _____________________________________________________________ 
Obiective:
-definirea psihogenealogiei şi familiarizarea cu cadrul conceptual;-definirea procesului în psihogenealogie;-familiarizarea şi cunoaşterea figurilor reprezentative care au influenţatdomeniul psihogenealogiei;-cunoaşterea modului de referinţă a semiologiei în psihogenealogie. _____________________________________________________________ 
Ce este psihogenealogia?Introducere
Psihogenealogia este un domeniu holist al abordării problematicilor familiale în contextul analizei mecanismelor de transmisie a inconştientuluifamilial. Ea îşi defineşte cadrul ăniţial în zona de intersecţie a teorieisistemice şi a teoriei psihanalitice, preluând ideea de familie ca sistem şielemente de psihodinamică familială, dintr-o perspectilongitudinală.Înglobează viziunea psihopatologiei şi o nuanţează, adaptează şi extinde înaria psihopatologiei familiale şi sociale. Implicaţiile şi contribuţiile eiteoretice şi aplicative deschid o perspectivă fertilă şi inedită ăn psihoterapie, consiliere şi optimizare umană.Psihogenealogia priveşte individul ca pe un efect al istoriei luitransfamiliale, ca pe
produsul interacţiunii sale subtile şi directe cumembrii filonului familial din care face part
e. Această interacţiunereprezintă matricea creativă şi filtrul evolutiv al legăturilor indivizilor cumediul social în interiorul căruia ei îşi proiectează şi scenarizează dinamic
12
 
şi simbolic experienţele şi modelele relaţionale cu şi dintre antecesori.Produsul acestor legături şi experienţe transgeneraţionale şi intrafamilialeconectate este fondul bazal al dinamicii intrapasihice a fiecărei persoane,mai mult sau mai puţin consonantă cu dinamicile propriul filon psihogenealogic Astfel, perspectiva psihogenealogică se axează peidentificarea şi descrierea nivelurilor posibile de analiză a individului încontextul familial, pe mai multe generaţii. Putem afirma că această analizăse bazează pe luarea în considerare a câtorva niveluri, pe care le putemgrupa astfel:
Nivelul1 1:
identificarea şi încadrarea problemei clientului în contextulfamilial transgeneraţional;
Nivelul 2:
analiza elementelor şi interconexiunilor ce compun structura şidinamica intergeneraţională a transmisiei istoriei familiale;
Nivelul 3:
nivelul analizei mecanismelor de transmisie a inconştientuluifamilial (introiecţie, proiecţie, identificare, etc.);
Nivelul 4:
analiza interacţiunii dintre individ şi membrii familiei de origine(analiza dinamicii intrafamiliale);
Nivelul 5:
analiza consonanţelor şi a mecanismelor de patologie familială psihogenealogică, precum şi a modalităţilor de vindecare.Dacă adoptăm un model de analiză ce ia în considerare nivelurileexprimate mai sus, ne vom situa în cadrul perspectivei holiste de abordare aindividului şi a legăturilor sale familiale, deci în maniera aborrii psihogenealogiei.
La ce ne serveşte astăzi psihogenealogia
şi mai exact,
ce estepsihogenealogia din perspectiva articulării modelelor teoretice şipractice?
 În acest scop, ne propunem în continuare, pe parcursul întregii cărţi,să explorăm şi să analizăm mecanismele care stau la baza transmisiei particularităţilor, rolurilor, evenimentelor-cheie şi dinamicilor vieţii psihice,din generaţie în generaţie. Vom avea în vedere identificarea repetiţiilor şicorecţiilor transgeneraţionale, precum şi a blocajelor simbolizate la nivelcorporal, comportamental şi relaţional, create, întreţinute şi „rezolvate”(spontan sau terapeutic) în „laboratorul alchimical incotientuluitransgeneraţional.
1.Câteva premise ale abordării Psihogenealogiei
13

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->