Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Políticas Anti-Crisis. PUNTO DE INFLEXION ECONÓMICO Y POLÍTICO (Es) Anti-Crisis Policy. INFLEXION POINT IN ECONOMY AND POLITICS (Es) Krisiaren Aurkako Politikak. INFLEXIO PUNTU BAT EKONOMIAN ETA POLITIKAN (Es)

Políticas Anti-Crisis. PUNTO DE INFLEXION ECONÓMICO Y POLÍTICO (Es) Anti-Crisis Policy. INFLEXION POINT IN ECONOMY AND POLITICS (Es) Krisiaren Aurkako Politikak. INFLEXIO PUNTU BAT EKONOMIAN ETA POLITIKAN (Es)

Ratings: (0)|Views: 321|Likes:
Published by EKAI Center
Políticas Anti-Crisis. PUNTO DE INFLEXION ECONÓMICO Y POLÍTICO (Es) Anti-Crisis Policy. INFLEXION POINT IN ECONOMY AND POLITICS (Es) Krisiaren Aurkako Politikak. INFLEXIO PUNTU BAT EKONOMIAN ETA POLITIKAN (Es)

Políticas Anti-Crisis. PUNTO DE INFLEXION ECONÓMICO Y POLÍTICO (Es) Anti-Crisis Policy. INFLEXION POINT IN ECONOMY AND POLITICS (Es) Krisiaren Aurkako Politikak. INFLEXIO PUNTU BAT EKONOMIAN ETA POLITIKAN (Es)

More info:

Published by: EKAI Center on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/19/2014

 
 
Is i Sfrojkc Tiphr, jt mfhs kft rhgahet iky jkstjtutjfkia pfsjtjfk fr fpjkjfk khjt`hr fg HOIJ Ehkthr, kfr fg jts spfksfrs fr suppfrtjkc hktjtjhs. HOIJ Ehkthr shhos tf mf busjkhss wjt` eflpikjhs fr cfvhrklhkts efvhrhm jk jts rhpfrts. Rhimhrs s`fuam bh iwirh t`it wh liy `ivh i efkgajet fg jkthrhst t`it efuam igghet t`h fbnhetjvjty fg t`js rhpfrt. Jkvhstfrs s`fuam efksjmhr t`js rhpfrt is fkay i sjkcah gietfr jk liojkc t`hjr jkvhstlhkt mhejsjfk.
 
CIRIJI JKKFWI]JFK EHK]HR, CFJRX 9,I2 LFKMRICFK ]HA> :=528494= WJ]FRJI-CIU]HJ^ 75:7=9=83 AHOHJ]JF 738349308 MXRIKCF 70009:824 H-LIJA> jkgfDhoijehkthr.hu giehbffo.efl/HOIJEhktrh serjbm.efl/HOIJEhkthr
 
 
Sfrojkc Tiphr
 
94 mh nuajf mh 2495
 
Tfaìtjeis Iktj-Erjsjs
 TXK]F MH JKGAHPJÕK HEFKÕLJEF Z TFAÌ]JEF
 Iktj-erjsjs Tfajey 
 JKGAHPJFK TFJK] JK HEFKFLZ IKM TFAJ]JEU
Orjsjirhk Iuroiof Tfajtjoio 
 JKGAHPJF TXK]X BI] HOFKFLJIK H]I TFAJ]JOIK
 
 
Is i Sfrojkc Tiphr, jt mfhs kft rhgahet iky jkstjtutjfkia pfsjtjfk fr fpjkjfk khjt`hr fg HOIJ Ehkthr, kfr fg jts spfksfrs fr suppfrtjkc hktjtjhs. HOIJ Ehkthr shhos tf mf busjkhss wjt` eflpikjhs fr cfvhrklhkts efvhrhm jk jts rhpfrts. Rhimhrs s`fuam bh iwirh t`it wh liy `ivh i efkgajet fg jkthrhst t`it efuam igghet t`h fbnhetjvjty fg t`js rhpfrt. Jkvhstfrs s`fuam efksjmhr t`js rhpfrt is fkay i sjkcah gietfr jk liojkc t`hjr jkvhstlhkt mhejsjfk.
 
CIRIJI JKKFWI]JFK EHK]HR, CFJRX 9,I2 LFKMRICFK ]HA> :=528494= WJ]FRJI-CIU]HJ^ 75:7=9=83 AHOHJ]JF 738349308 MXRIKCF 70009:824 H-LIJA> jkgfDhoijehkthr.hu giehbffo.efl/HOIJEhktrh serjbm.efl/HOIJEhkthr
 
 
Tfaìtjeis Iktj-Erjsjs TXK]F MH JKGAHPJÕK HEFKÕLJEF Z TFAÌ]JEF
9.
 
]fmf pirheh jkmjeir quh kfs hkefktrilfs ikth uk puktf mh jkgahxjõk hk ais pfaìtjeis iktj-erjsjs feejmhktiahs.
2.
 
Hsth puktf mh jkgahxjõk guh prhpirékmfsh, mhsmh mjstjktfs élbjtfs, i af aircf mh 2492 y hsté mheiktékmfsh mh gfrli prfcrhsjvi i af aircf mh 2495.
5.
 
Tfr uk aimf, iutfrjmimhs pfaìtjeis y  numjejiahs `ik jmf hstrhe`ikmf ha ehref sfbrh ais rhphtjmis ietuiejfkhs mhajetjvis mh afs crikmhs bikefs (likjpuaiejõk mha Ajbfr, likjpuaiejõk mha Hurjbfr, iprfpjiejõk jkmhbjmi mh gfkmfs pþbajefs, fphriejfkhs mh baikquhf,
), i trivês mh mjstjktfs prfehmjljhktfs pfajejiahs y numjejiahs, eisj sjhlprh efk ietjvi pirtjejpiejõk mh afs shrvjejfs mh jkthajchkeji mh virjfs piìshs.
=.
 
Tfr ftrf aimf, ai prhvjsti sustjtuejõk mh ais mjspiritimis pfaìtjeis mh rhseith bikeirjf pfr ha mhkfljkimf rhseith jkthrkf f
bija-jk
 f bjhk i trivês mh ai puhsti hk euirhkthki mh ai crik bikei mh jkvhrsjõk, efk uki hstrjeti shpiriejõk mh ai ljsli efk rhsphetf i ai bikei eflhrejia, hsték mhnikmf hk hvjmhkeji ai jrrhspfksibjajmim mh ais pfaìtjeis mh rhseith mhsirrfaaimis pfr uki crik pirth mh kuhstrfs cfbjhrkfs.
8.
 
Hstis pfaìtjeis, quh kf `ik sjmf ftri efsi sjkf uki cjcikthsei fphriejõk mh siquhf mh giljajis, hlprhsis y cfbjhrkfs, kf sõaf hrik êtjeilhkth jknustis y hefkõljeilhkth ibsurmis sjkf quh `ik grieisimf jkeausf hk su fbnhtjvf bésjef mh siavir i ai crik bikei.
7.
 
Ai shcukmi vhrtjhkth mh ais pfaìtjeis mh rhseith bikeirjf, efkstjtujmi pfr ais pfaìtjeis hxpiksjvis mh afs bikefs ehktriahs, hsté tilbjêk tfeikmf i su gjk.
3.
 
Bhrkikoh y Mric`j sibhk quh hstis pfaìtjeis sfk yi jksfsthkjbahs y tiktf afs bikefs ehktriahs eflf afs cfbjhrkfs hsték i`fri mjshùikmf hstrithcjis piri pfmhr gjkiajzir ai hxpiksjõk lfkhtirji sjk quh haaf jlpajquh ha efaipsf gjkikejhrf mh Hurfpi y XUI. Eflf sh `i vjstf murikth hstfs lhshs, hstf hs ejhrtilhkth mjgìeja. Kuhstrfs lhreimfs gjkikejhrfs aahvik iùfs sfbrhvjvjhkmf irtjgjejialhkth criejis i uki hxpiksjõk lfkhtirji quh sõaf `i efkshcujmf rhtrisir y icrivir afs prfbahlis mh gfkmf. Thrf rhtjrir ai mrfci ia imjetf hs, ejhrtilhkth, eflpahnf y phajcrfsf. 2495 y 249= vik i shr iùfs eaivh hk hsti rhfrjhktiejõk mh ais pfaìtjeis lfkhtirjis.
0.
 
Kf hs eisuiajmim quh, hk piriahaf, hsthlfs tilbjêk isjstjhkmf i uk puktf mh jkgahxjõk chf-hstritêcjef. Af quh hsté suehmjhkmf hk hsth lflhktf hk Ujrji y Hcjptf hs, i ai vhz, mrilétjef, jksõajtf y hsphrikzimfr.
:.
 
Ai hstrithcji ljajtir mjshùimi pfr ais êajths gjkikejhris hk afs þatjlfs iùfs mha sjcaf PP iphkis tuvf rhsjsthkejis sjckjgjeitjvis murikth afs prjlhrfs iùfs. Z haaf tuvf eflf efksheuhkeji ais suehsjvis jkvisjfkhs sjkshktjmf mh Igcikjsték, Jrio, Ajbji y Liaì, nuktf i ais erhejhkths ilhkizis i Ujrji h Jrék. Ai þkjei sfrprhsi aailitjvi guh, prfbibahlhkth, ai fpfsjejõk mh Iahlikji y mh ai Grikeji mh E`jrie i ai jkvisjõk mh Jrio, eairilhkth efktriphsimi pfr ha pfsthrjfr cjrf prf-itaiktjsti mh Uirofzy y, sfbrh tfmf, mh @faaikmh.
94.
 
Ujk hlbircf, mh gfrli prfcrhsjvi, ai hvfauejõk rhcjstrimi murikth hstfs iùfs `i aahvimf i uk eilbjf sjckjgjeitjvf hk ai efrrhaiejõk mh guhrzis. Xki efrrhaiejõk hk ai quh Hurfpi sh hkeuhktri mjvjmjmi, efk uki eairi ipuhsti mh Eilhrfk y @faaikmh i givfr mh ai hstrithcji mha pfmhr gjkikejhrf. Hurfpi hsté, hk hsth shktjmf, lés mjvjmjmi quh kukei, eflf af hsté hk hsth lflhktf jkeausf ha cfbjhrkf XUI.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->