Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Hofigal Nr 10

Revista Hofigal Nr 10

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Zaqwsxcde Zxcvbnm

More info:

Published by: Zaqwsxcde Zxcvbnm on Jul 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
Sponsori: Parteneri:
SUMAR
Reflec]ii de prim\var\
“Povara” `nceputuluide an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 2
Tradi]ii 
Prim\vara, anotimpul rena[terii[i dragostei la români. . . . . . . .pag. 4
Sfaturi de sezon
Produse cosmeticepentru `ngrijirea [iregenerarea pielii. . . . . . . . . . .pag. 6Artroza. . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 10Mineralele [i vitamineleprim\verii noastre (I). . . . . . .pag. 12
~n sprijinul medicului practician
Electroforeza [i diagramele ei,investiga]ii de baz\ la `ndemânamedicului practician (III). . . . . .pag. 16
Nout\]i terapeutice
L-Carnitin Complex. . . . . . . . .pag. 19Aromaterapia - un conceptvechi cu baze [tiin]ifice noi. . . . .pag. 20
Din miracolele naturii 
G\lbenelele. . . . . . . . . . . . . . .pag. 22
Terapii noi 
Ce s\ alegem `n practicamedical\: produsele alopate,fitoterapeutice sau remediilehomeopate? (III). . . . . . . . . . .pag. 26
Nout\]i editoriale
Remedii farmaceutice dincele mai vechi timpuri. . . . . . .pag. 30“Biblia alimentar\” -o carte f\r\ echivoc desprepericolele E-urilor. . . . . . . . . .pag. 31
Nout\]i terapeutice
Colerd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 32Protector hepatic forte. . . . . .pag. 33
Centre medicale
HOFIMED. . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 34
Parteneri HOFIGAL
Asocia]ia de Medicin\Anti Aging. . . . . . . . . . . . . . . .pag. 37
Eveniment 
Biodiversitatea `n aten]iafactorilor de decizie. . . . . . . .pag. 38
R\spundem cititorilor 
Tratamente fitoterapeuticepentru pierderea `n greutate. .pag. 40Restituiri cu {tefan Manea. . . .pag. 43Re]ete culinare naturalede sezon. . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 46Adrese utile. . . . . . . . . . . . . . .pag. 48
 
De ce din nou Spirulina `n actua-litate? ~ntrebarea a fost pus\ de undomn doctor care se `ntorcea `n ]ar\de la un simpozion interna]ional. Eibine, Spirulina este mereu `n actua-litate [i pot spune c\ pe plan mon-dial, este poate cea mai studiat\alg\, de c\tre institu]ii de renume depe `ntreg globul.Am mai spus [i `n bro[ura despreSPIRULIN| c\ este surs\ de hran\, `nc\ de la constituirea civiliza]ieiumane. Din punct de vedere bioteh-nologic, Spirulina a `nceput s\ fiestudiat\ din anii 1960-1970, când seproduceau cca. 150 t/an. Actual-mente, se dep\[esc 3000 t/an, iar caperspective se previzioneaz\ du-blarea consumului `n urm\torii 5 ani.Spirulina este definit\ de c\treOrganiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii [ide c\tre Congresul al 3-lea Interna-]ional al {tiin]ei [i Tehnologiei Ali-mentare, drept surs\ a 49 de sub-stan]e bioactive, care alimentar [imedical trateaz\ app. 70% din ma-ladii (http://www.earthrise.com).Printre componentele biomasei careasigur\ derularea normal\ a proce-selor vitale `n organismul uman men-]ion\m: ficobiliproteinele (ficocia-nina [i aloficocianina), polizaharide-le, carotenoizii, vitaminele liposolu-bile (E, F), vitaminele hidrosolubile(acid ascorbic, complexul de vitami-ne B, de la B
1
la B
12
; vitamina B
12
fiind unicat `n regnul vegetal), ami-noacizii (unii `n cantit\]i mari: acidgama-linolic, fosfaditil inozitatul),substan]e fenolice, enzime (SOD su-per oxid dismutaza, peroxidaza, ca-talaza), unele microelemente, sub-stan]e cu activitate imunostimula-toare antiradicalic\ [i antioxidant\.Se remarc\ `n mod deosebit c\ `nbiomasa de Spirulin\ nu se g\sesctoxine, fapt demonstrat de multipleteste bazate pe sistemul de depista-re a acestora -
ELISA
- (Enzime Link-ed Imunosorbat Assay). Producereaindustrial\ a biomasei de Spirulin\ [ia substantelor bioactive este `n mareascensiune, existând su[e specifice,brevetate.
ATEN}IE!
Pe pia]a noastr\ circu-l\ Spirulin\ colectat\ din lacuri, f\r\control, care are `n special utiliz\ri zoo.Dac\ deschide]i capacul, se simtemirosul de "balt\". Actualmente,cercet\rile se reorienteaz\ spre valo-rificarea ei ca materie prim\ pentruproducerea bioaditivilor nutraceutici[i a remediilor farmacologice cuefecte sanogene. Numeroase studiibiomedicale sunt elaborate pe baz\de tehnologii originale de cultivare aSpirulinei, fiind destinate ob]ineriibiomasei cu un con]inut determinat `n anumite substan]e bioactive. Op-timizarea condi]iilor [i componen]eimediilor de cultur\, precum [i uti-lizarea pe parcursul culturii a unoragen]i mutageni sau reglatori chimici,conduc la o biomas\ de Spirulin\ cucompozi]ia dorit\. Aceast\ biomas\poate fi prelucrat\ dup\ tehnologiiproprii, originale [i se pot ob]ineconcentrate din anumite produse,cu scop determinat (un exemplu ar fiob]inerea acidului gama-linoleic saua concentratelor de Spirulin\ cudiverse metale ca: Se, Zn, Fe, Cu,Mn, etc.)
continuare `n pagina 44
 
Februarie 2008
HOFIGAL
- Natur\ [i S\n\tate
1
Editorial
Ing. chim.{TEFAN MANEADirector GeneralHOFIGAL
SPIRULINA
,DIN NOU ~N ACTUALITATE

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->