Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kompania

Kompania

Ratings: (0)|Views: 3,867 |Likes:
Published by Heroid
Krijimi i Filozofisë dhe Misionit të Kompanisë
Krijimi i Filozofisë dhe Misionit të Kompanisë

More info:

Published by: Heroid on May 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
 
Krijimi i filozofise dheKrijimi i filozofise dhemisionit te kompanisemisionit te kompanise
 
 
Procesi i manaxhimit strategjik 
Planifikimi strategjik 
Krijimi ifilozofisë sëorganizatësPërcaktimi imisionit tëorganizatës
 Kapitulli II 
Zgjedhja dhevlerësimi ialternativavestrategjike
 Kapitulli VI 
Studimi dheparashikimii mjedisitAnalizakonkurru-eseAnaliza emjedisit tëbrendshëm
 Kapituli III  Kapitulli IV 
 
Formulimi iobjek-tivavedheidentifikimi ialternativavestrategjike
 Kapit. V 
Zbatimi istrategjisë
 Kapitulli VII 
Kontrolli istrategjisë
 Kapitulli VIII 
Manaxhimi indryshimeve
 Kapitulli IX 
Zbatimi dhe vlerësimi i strategjisëFeedback 
 
 
Përmbajtja eërmbajtja ekapitullitapitullit
Krijimi i vizionit të organizatës
Përkufizimi i filozofisë së organizatës
Formulimi i misionit të kompanisë 
Faktorët kyç të suksesit 
Kompetencat dalluese
Formulimi i misionit në segmentet e organizatës
Pse ka rëndësi misioni? 
Karakteristikat e një misioni efektiv 
Qëllimet e kompanisë 
Stakeholders të organizatës
Etika e Biznesit 

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mejdi Musliu liked this
Bledi Says liked this
fяaИka Piqoni liked this
Merve Bağcı liked this
Esmeralda Muskaj liked this
Ana Bualoti liked this
Xhosi Nd liked this
Ymer Ejupi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->