Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
14 Estetica&Ingrij Corp Prof Bar Var1

14 Estetica&Ingrij Corp Prof Bar Var1

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Alina Milin

More info:

Published by: Alina Milin on Jul 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE ÎN ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR15 – 16 iulie 2004Proba scris
ă
la ESTETICA
Ş
I ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC – profesori –Varianta 1BAREM DE CORECTARE
Ş
I DE NOTARE
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.SUBIECTUL I (30 de puncte)1. 14 puncte
a.
(2p.)
Defini
ţ
ia procesului: func
ţ
ie proprie epidermului, prin care acesta produce keratina, oscleroprotein
ă
.
Pentru r 
ă
spuns corect 
ş
i complet se acord 
ă
 
2 p.
; pentru r 
ă
spuns par 
ţ 
ial corect sau incomplet seacord 
ă
 
1
 
p.
; pentru r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
b.
(4p.)
Tipuri de keratin
ă
:
 
(2p.)
dup
ă
consisten
ţă
:
-
moale - în epiderm
ş
i teac
ă
extern
ă
a firului de p
ă
r/ cuticul
ă
/ epidermicul
ă
;- tare - în unghii
ş
i în corticala/ cortexul/ scoar 
ţ
a firului de p
ă
r.
 
(2p.)
dup
ă
structura chimic
ă
:
-
alfa – keratina – rezistent
ă
, stabil
ă
- palme, plante;
-
beta – keratina – mai instabil
ă
, mai fragil
ă
- epidermul de pe celelalte zone alecorpului.
Pentru fiecare r 
ă
spuns men
ţ 
ionat corect 
ş
i complet se acord 
ă
câte
1 p.
; pentru fiecare r 
ă
spunsincorect sau lipsa acestuia
0p.
c.
(4p.)
Keratinogeneza începe din celulele stratului bazal
ş
i se des
ă
vâr 
ş
e
ş
te în stratulcornos, unde se realizeaz
ă
faza de tranzi
ţ
ie = maturarea cornoas
ă
, în care componentelecitoplasmatice sunt degradate într-o mas
ă
amorf 
ă
înconjurat
ă
de o membran
ă
 impermeabil
ă
. Aceasta reprezint
ă
celula cornoas
ă
.
Pentru r 
ă
spuns corect 
ş
i complet se acord 
ă
 
4 p.
; pentru r 
ă
spuns par 
ţ 
ial corect sau incomplet seacord 
ă
 
2
 
p.
; pentru r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
d.
(4p.)
Turnover - evolu
ţ
ia keratinocitelor, care migreaz
ă
de la stratul bazal spre suprafa
ţă
,pe m
ă
sur 
ă
ce se produce maturarea cornoas
ă
. Dureaz
ă
28- 42 de zile.
Pentru r 
ă
spuns corect 
ş
i complet se acord 
ă
 
4 p.
; pentru r 
ă
spuns par 
ţ 
ial corect sau incomplet seacord 
ă
 
2p.
; pentru r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
2. 10 puncte
a.
(4p.)
 
 
perioada de incuba
ţ
ie - de la contaminare pân
ă
la apari
ţ
ia primelor simptome; durat
ă
 variabil
ă
de la o infec
ţ
ie la alta, dar caracteristic
ă
pentru o anumit
ă
infec
ţ
ie;
 
perioada de debut - primele semne ale bolii infec
ţ
ioase;
 
perioada de stare - tabloul clinic caracteristic;
 
perioada de terminare - fie sfâr 
ş
itul letal (rar), fie convalescen
ţ
a în care are loc refacereaalter 
ă
rilor morfologice
ş
i func
ţ
ionale.
Pentru fiecare r 
ă
spuns men
ţ 
ionat corect 
ş
i complet se acord 
ă
câte
1 p.
; pentru fiecare r 
ă
spunsincomplet, incorect sau lipsa acestuia
0p.
b.
(4p.)
Mecanismul de transmitere a infec
ţ
iilor: poarta de intrare; calea de eliminare; c
ă
i detransmitere.
Pentru enumerarea corect 
ă
 
ş
i complet 
ă
a elementelor mecanismului de transmitere a infec 
ţ 
iilor seacord 
ă
 
1 p.
; pentru r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
 
 poarta de intrare
– regiune precis
ă
a organismului gazd
ă
prin care p
ă
trunde agentulpatogen;
 
calea de eliminare
– cale prin care se elimin
ă
agentul patogen din organismul gazd
ă
;
 
ă
i de transmitere
– factori de mediu prin care agentul patogen ajunge de la organismulinfectat la organismul susceptibil s
ă
fac
ă
infec
ţ
ie.
Pentru fiecare r 
ă
spuns men
ţ 
ionat corect 
ş
i complet se acord 
ă
câte
1 p.
; pentru fiecare r 
ă
spunsincomplet, incorect sau lipsa acestuia
0p.
Prob
ă
scris
ă
la Estetica
ş
i îngrijirea corpului omenesc – profesori
1
Varianta 1 - barem
 
Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii
c.
(2p.)
febra; modific
ă
rile sanguine.
Pentru fiecare r 
ă
spuns men
ţ 
ionat corect 
ş
i complet se acord 
ă
câte
1 p.
; pentru fiecare r 
ă
spunsincomplet, incorect sau lipsa acestuia
0p.
3. 6 puncte
a.
(3p.)
Se pune accent pe eliminarea impurit
ăţ
ilor de la tâmple, din spatele urechilor 
ş
i de laceaf 
ă
; se limpeze
ş
te cu ap
ă
mult
ă
pentru a elimina resturile de
ş
ampon.
Pentru r 
ă
spuns corect 
ş
i complet se acord 
ă
 
3 p.
; pentru r 
ă
spuns par 
ţ 
ial corect sau incomplet, seacord 
ă
 
1
 
p.
; pentru r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
b.
(3p.)
Nu se freac
ă
pielea capului pentru a nu se produce leziuni.
Pentru r 
ă
spuns corect 
ş
i complet se acord 
ă
 
3 p.
; pentru r 
ă
spuns par 
ţ 
ial corect sau incomplet, seacord 
ă
 
1
 
p.
; pentru r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
SUBIECTUL II (30 de puncte)1. 20 puncte(2p.)
Definirea ondula
ţ
iei permanente: încre
ţ
irea p
ă
rului pe cale artificial
ă
cu ajutorul bigudiurilor 
ş
i al unor solu
ţ
ii speciale.
Pentru r 
ă
spuns corect 
ş
i complet se acord 
ă
 
2p.
; pentru r 
ă
spuns par 
ţ 
ial corect sau incomplet seacord 
ă
 
1p.
; pentru r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
(2p.)
Principiul: înmuierea keratinei din celulele firului de p
ă
r, sub influen
ţ
a apei
ş
i a unor substan
ţ
e chimice, leg
ă
turile dintre lan
ţ
urile paralele care formeaz
ă
keratina se rup
ş
i seregrupeaz
ă
în alt mod permi
ţ
ând încre
ţ
irea firelor de p
ă
r.
Pentru r 
ă
spuns corect 
ş
i complet se acord 
ă
 
2p.
; pentru r 
ă
spuns par 
ţ 
ial corect sau incomplet seacord 
ă
 
1p.
; pentru r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
(2p.)
Ac
ţ
iuni:
 
mecanic
ă
- r 
ă
sucirea p
ă
rului pe bigudiuri;
 
chimic
ă
- solu
ţ
ia de permanent înmoaie p
ă
rul, îi schimb
ă
sec
ţ
iunea, permite încre
ţ
irea;solu
ţ
ia de neutralizare - fixeaz
ă
ondula
ţ
ia ob
ţ
inut
ă
 
Pentru r 
ă
spuns corect 
ş
i complet se acord 
ă
 
2p.
; pentru r 
ă
spuns par 
ţ 
ial corect sau incomplet seacord 
ă
 
1p.
; pentru r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
(2p.)
Instrumente, aparate, materiale
ş
i produse:
 
casca pentru uscarea p
ă
rului sau Climazon,
 
manta,
 
prosop,
 
vazona
ş
,
 
vat
ă
/
ş
erve
ţ
ele absorbante,
 
m
ă
nu
ş
i de protec
ţ
ie,
 
foarfece,
 
pieptene,
 
bigudiuri pentru permanent,
 
ş
ampon,
 
solu
ţ
ie de permanent,
 
solu
ţ
ie de neutralizare.
Pentru enumerarea complet 
ă
a celor 12 instrumente, aparate
ş
i materiale, se acord 
ă
 
2 p.
;Pentru enumerare a 6 instrumente, aparate
ş
i materiale, se acord 
ă
 
1 p.
;Pentru enumerare a 1 –5 instrumente, aparate
ş
i materiale, r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
(6p.)
Etape de lucru:
 
sp
ă
lat,
 
tuns,
 
 împ
ă
ţ
irea p
ă
rului în
ş
uvi
ţ
e,
 
umezirea
ş
uvi
ţ
elor de p
ă
r cu solu
ţ
ie de permanent,
 
rularea p
ă
rului pe bigudiuri (nici prea strâns, nici prea lejer; fixarea cu elastic nu trebuies
ă
fie prea strâns
ă
),
 
plasarea
ş
uvi
ţ
ei pe propria r 
ă
d
ă
cin
ă
,
 
controlul suvi
ţ
elor,
 
fixarea timpului de ac
ţ
iune,
Prob
ă
scris
ă
la Estetica
ş
i îngrijirea corpului omenesc – profesori
2
Varianta 1 - barem
 
Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii
 
punerea bonetei
ş
i a prosopului;
 
dup
ă
expirarea timpului de ac
ţ
iune, cl
ă
tirea p
ă
rului pentru înl
ă
turarea solu
ţ
iei depermanent;
 
fixarea sau neutralizarea f 
ă
ă
scoaterea bigudiurilor;
 
apoi dup
ă
scoaterea acestora, limpezirea pentru eliminarea neutralizatorului.
Pentru enumerarea complet 
ă
a celor 12 etape de lucru, se acord 
ă
 
6 p.
;Pentru enumerarea a 10 sau 11 etape de lucru, se acord 
ă
 
5 p.
;Pentru enumerarea a 8 sau 9 etape de lucru, se acord 
ă
 
4 p.
;Pentru enumerarea a 6 sau 7 etape de lucru, se acord 
ă
 
3 p.
;Pentru enumerarea a 4 sau 5 etape de lucru, se acord 
ă
 
2 p.
;Pentru enumerarea a 2 sau 3 etape de lucru, se acord 
ă
 
1 p.
;Pentru indicarea unei singure etape de lucru, r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
(6p.)
Cauzele nereu
ş
itei permanentului:
 
sp
ă
larea necorespunz
ă
toare,
 
tunderea incorect
ă
,
 
alegerea necorespunz
ă
toare
ş
i umezirea superficial
ă
a
ş
uvi
ţ
elor,
 
rularea incorect
ă
a
ş
uvi
ţ
elor,
 
nerecunoa
ş
terea tipului de p
ă
r,
 
timp de ac
ţ
iune incorect stabilit,
 
neutralizare superficial
ă
,
 
derularea incorect
ă
a bigudiurilor,
 
solu
ţ
ie de permanent de proast
ă
calitate sau alterat
ă
,
 
folosirea de bigudiuri nesp
ă
late dup
ă
neutralizare.
Pentru enumerarea complet 
ă
a celor 10 cauze ale nereu
ş
itei permanentului, se acord 
ă
 
6 p.
;Pentru enumerarea a 9 cauze ale nereu
ş
itei permanentului, se acord 
ă
 
5 p.
;Pentru enumerarea a 8 cauze ale nereu
ş
itei permanentului, se acord 
ă
 
4 p.
;Pentru enumerarea a 6 sau 7 cauze ale nereu
ş
itei permanentului, se acord 
ă
 
3 p.
;Pentru enumerarea a 4 sau 5 cauze ale nereu
ş
itei permanentului, se acord 
ă
 
2 p.
;Pentru enumerarea a 2 sau 3 cauze ale nereu
ş
itei permanentului, se acord 
ă
 
1 p.
;Pentru indicarea unei singure cauze, r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
2. 10 puncte
a.
(2p.)
oval
ă
 
Pentru r 
ă
spuns corect 
ş
i complet se acord 
ă
 
2p.
; pentru r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
b.
(4p.)
coafura simetric
ă
sau asimetric
ă
, s
ă
încadreze ovalul fe
ţ
ei, cu me
ş
e oblice pe frunte,cu sau f 
ă
ă
c
ă
rare pe mijloc, cocuri înalte; nu se recomand
ă
p
ă
rul lung.
Pentru oricare r 
ă
spuns corect 
ş
i complet (realizarea unei schi 
ţ 
e care s
ă
ilustreze una dintre variante)se acord 
ă
 
4 p.
; pentru r 
ă
spuns par 
ţ 
ial corect sau incomplet, se acord 
ă
 
2p
; pentru r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
c.
(4p.)
fa
ţ
a oval
ă
- ideal
ă
, încadrarea fe
ţ
ei - punerea în eviden
ţă
a ovalului, p
ă
rul lung - creeaz
ă
 impresia de fa
ţă
prea alungit
ă
.
Pentru r 
ă
spuns corect 
ş
i complet se acord 
ă
 
4 p.
; pentru r 
ă
spuns par 
ţ 
ial corect sau incomplet, seacord 
ă
 
2
 
p.
; pentru r 
ă
spuns incorect sau lipsa acestuia
0p.
SUBIECTUL III (30 de puncte)
1.
(9p.)
 Se acord
ă
câte
3p.
pentru fiecare obiectiv corect formulat, distribuite astfel:
-
1p.
pentru specificarea comportamentului observabil;
-
1p.
pentru precizarea condi
ţ
iilor de realizare / demonstrare;
-
1p.
pentru specificarea criteriului de reu
ş
it
ă
.
(3 x 3p. = 9p.)
2.
(12p.)
 a) Se acord
ă
câte
2p.
pentru fiecare item corect formulat.
(3 x 2p.
=
6p.
)b) Se acord
ă
 
6p.
pentru baremul corect formulat, distribuite astfel:
-
câte
1p.
pentru indicarea r 
ă
spunsului corect pentru fiecare item
(3 x
 
1p.
=
3p.)
-
câte
1p.
pentru distribuirea punctajului indicat
(3 x
 
1p.
=
3p.)
Prob
ă
scris
ă
la Estetica
ş
i îngrijirea corpului omenesc – profesori
3
Varianta 1 - barem

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->