Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
33 Vị Tổ Ấn Hoa

33 Vị Tổ Ấn Hoa

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Zen Master Thch Thanh Tu
Zen Master Thch Thanh Tu

More info:

Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Jul 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

 
33 V
T
 
N HOA
M
c l
c
Án
Độ
:
1- T
Ma-Ha-Ca-Di
ế
 p. (Mahakasyapa) To-012-T
A-Nan. (Ananda) To-023-T
Th
ươ 
ng-Na-Hòa-Tu. (Sanakavasa) To-034-T
 
Ư 
u-Ba-Cúc-
Đ
a. (Upagupta) To-045-T
 
Đề
-
Đ
a-Ca. (Dhrtaka) To-056-T
Di-Dá-Ca. (Miccaka) To-067-T
Bà-Tu-M
t. (Vasumitra) To-078-T
Ph
t-
Đ
à-Nan-
Đề
. (Buddhanandi) To-089-T
Ph
c-
Đ
à-M
t-
Đ
a. (Buddhamitra) To-0910-T
Hi
ế
 p-Tôn-Gi
. (Parsvika) To-1011-T
Phú-Na-D
-Xa. (Punyayasas) To-1112-T
Mã-Minh. (Asvaghosha) To-1213-T
Ca-T
-Ma-La. (Kapimala) To-1314-T
Long-Th
. (Nagarjuna) To-1415-T
Ca-Na-
Đề
-Bà. (Kanadeve) To-1516-T
La-H
u-La-
Đ
a. (Rahulata) To-1617-T
T
ă
ng-Già-Nan-
Đề
. (Sanghanandi) To-1718-T
Già-Da-Xá-
Đ
a. (Gayasata) To-1819-T
C
ư
u-Ma-La-
Đ
a. (Kumarata) To-1920-T
Xà-D
-
Đ
a. (Jayata) To-2021-T
Bà-Tu-Bàn-
Đầ
u. (Vasubandhu) To-2122-T
Ma-Noa-La. (Manorhita) To-2223-T
H
c-L
c-Na. (Haklena) To-2324-T
S
ư
-T
. (Aryasimha) To-2425-T
Bà-Xá-T
ư
-
Đ
a..(Basiasita) To-2526-T
B
t-Nh
ư
-M
t-
Đ
a. (Punyamitra) To-26
 
27-T
Bát-Nhã-
Đ
a-La. (Prajnatara) To-2728-T
B
-
Đề
-
Đạ
t-Ma. (Bodhidharma) To-28
Trung Hoa:
29-T
Hu
-Kh
. To-2930-T
T
ă
ng-Xán. To-3031-T
 
Đạ
o-Tín. To-3132-T
Ho
ng-Nh
n. To-3233-T
Hu
-N
ă
ng. To-33
 
 
1.- T
Ma-Ha-Ca-Di
ế
p (Mahakasyapa)
Đồ
ng th
ờ 
i
đứ 
c Ph
t
 Ngài dòng Bà-la-môn (Brahmana)
ở 
n
ướ 
c Ma-Ki
t-
Đ
à, cha tên
m-Tr 
ch, m
tênH
ươ 
ng-Chí. Th
ưở 
bé, Ngài dung nghi trang nhã, toàn thân màu vàng, ánh sáng chi
ế
u r 
txa. Th
y t
ướ 
ng xem t
ướ 
ng ngài nói:
 ─ 
 
Đứ
a bé n
y
đờ 
i tr 
ướ 
c có ph
ướ 
c
đứ
c thù th
ng, l
 
ư
ng xu
t giaCha m
Ngài nghe nói lo s
ợ 
,cùng nhau th
m bàn (s
c
ướ 
i v
ợ 
 
đẹ
 p
để
làm nh
t chíc
a nó). V
a l
ớ 
n lên, cha m
li
n lo ch
n ng
ườ 
i l
 p gia th
t cho ngài, nh
ư
ng ngài m
t b
 t
ch
i, sau cùng b
t
đắ
c d
 ĩ 
ngài ph
i nói:
 ─ 
Có ng
ườ 
i con gái nào thân
đồ
ng màu s
c nh
ư
con, con m
ớ 
i
ư
ng c
ướ 
i.Cha m
ngài bèn
đ
úc m
t t
ượ 
ng vàng,
đẩ
y
đ
i kh
 p trong n
ướ 
c, tìm ng
ườ 
i n
nàogi
ng màu s
c
y, c
ướ 
i cho ngài. Qu
nhiên, g
 p
đượ 
c m
t cô con gái gi
ng h
t nh
ư
ngài,th
ế
là ngài ph
i l
 p gia
đ
ình.B
ở 
i
đờ 
i
đứ
c Ph
t T
Bà Thi (Vipasyin), sau khi Ph
t Ni
ế
t-bàn, chúng xây tháp th
ờ 
 Xá-l
ợ 
i, trong tháp có an trí m
t pho t
ượ 
ng Ph
t ph
ế
t vàng. Lâu ngày pho t
ượ 
ng trên m
t b
l
ở 
khuy
ế
t. Khi
y, ngài ca-di
ế
 p là th
ợ 
 
đ
úc vàng, có cô gái nhà nghèo, vì th
y m
t Ph
th
ư
khuy
ế
t, cô còn m
t
đồ
ng ti
n vàng
đ
em
đế
n nh
ờ 
Ngài ca-di
ế
 p n
u ra
để
ph
ế
t l
i t
ượ 
ngPh
t.Th
y cô phát tâm tu b
t
ượ 
ng Ph
t, ngài r 
t hoan h
 
đứ
ng ra làm chu t
t vi
c n
y,nh
ơ 
n
đ
ó, hai ng
ườ 
i cùng nguy
n
đờ 
i
đờ 
i s
làm v
ợ 
ch
ng, mà coi nh
ư
 
đ
ôi tri-k 
, ch
ớ 
 không vì tình d
c.Do ph
ướ 
c báo
đ
ó nên 91 ki
ế
 p thân th
hai v
 
đề
u toàn m
t màu vàng. Sau sanh cõiPh
m-thiên, h
ế
t ph
ướ 
c cõi Ph
m-thiên ch
ế
t, sanh v
cõi n
y trong nhà Bà-là-môn giàu cóhi
n t
i. Tuy hi
n nay hai v
làm v
ợ 
ch
ng, mà s
ng nh
ư
tình tri-k 
, không có ý dâm d
c.
Đế
n sau, c
hai
đề
u xin cha m
xu
t gia. Cha m
b
ng lòng,ngài li
n xu
t gia làmSa-môn vào núi tu h
nh
Đầ
u-
đ
à (Dhuta). M
t hôm, nh
ơ 
n nghe trong h
ư
không có ti
ế
ng b
o:
 ─ 
Ph
t
đ
ã ra
đờ 
i, nên
đế
n
đ
ó th
giáo. Ngài li
n tìm
đế
n t
nh-xá Trúc-Lâm, chí thành
đả
nh l
Ph
t.Ph
t b
o:
 ─ 
Lành thay T
-kheo
đế
n
đ
ây, hãy c
o b
râu tóc
đ
i. Ngài li
n c
o b
râu tóc, th
gi
ớ 
i T
-kheo, m
c y cà-sa. T
 
đ
ây, ngài theo Ph
thi
u sâu giáo Pháp, tinh t
n tu hành không lúc nào l
ơ 
i l
ng, cho
đế
n ch
ng qu
A-La-Hán. Có l
n ngài t
xa
đế
n ra m
t Ph
t. Các chúng T
kheo ng
i vây quanh Ph
t, trôngth
y ngài m
c y b
ng v
i rách, thân hình ti
u t
y, có ý th
m khi. Ph
t bi
ế
t, bèn b
o:
 ─ 
Ca-Di
ế
 p
đế
n
đ
ây! Ta nh
ườ 
ng n
a tòa cho ng
i. Ngài v
n không dám ng
i. Ph
t b
o các T
-kheo:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->