Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bago Szeri

Bago Szeri

Ratings: (0)|Views: 98|Likes:
Published by MunkaugyiSzemle

More info:

Published by: MunkaugyiSzemle on Jul 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2014

pdf

text

original

 
 
1
VERSENYKÉPES TUDÁST, INNOVATÍV HOZZÁÁLLÁST, DE KÜLÖNÖSEN AZ ERŐS SZOLGÁLTATÁSI MAGATARTÁST KELL FEJLESZTENI
Interjú Szeri Istvánnal, a Tisza Volán Zrt. igazgatójával 
- Milyen a részvénytársaság jelenlegi piaci pozíciója?
- A társaság a kilencvenes évek végétől a magyar autóbusz-közlekedés meghatározóvállalkozása. Közszolgáltatási feladatait az állammal, önkormányzatokkal kötött szerződéseialapján végzi. Valamennyi tevékenységét értékelve a Volán cégcsoport egyik vezető vállalata.A cégcsoport jelenleg átalakulás előtt áll. Az eddigi megyékre szervezett volán társaságokvárhatóan 2014. év végére regionális vállalatokká egyesülnek. A szervezési lépések elejénlétrejöttek a Regionális Közlekedési Központok, melyek ma már az állami részvények kezelői. ATisza Volán Zrt. a békéscsabai székhelyű Dél-alföldi Közlekedési Központhoz tartozik. A társaságpiaci pozíciója az alágazaton belül jónak mondható, naturális teljesítményei a cégcsoport negyedik helyén állnak. Az országos (távolsági) autóbusz teljesítményével a Tisza Volán Zrt. amásodik helyen áll, közszolgáltatási teljesítménye közel 28 millió km évente, melyet több mint 350 db autóbusszal teljesít.A cég folyamatosan erősödik, az ún. kompetitív szférában különösen az anyag alkatrész ésüzemanyag kereskedelme számottevő. Tizenhat világcégnek a márkaszervize ésmárkakereskedője. Közel 1300 munkavállalója van. Fennállása óta, tehát 63 éve mindignyereséges volt.
- Hogyan érintették az elmúlt évek jogszabályi változásai a céget?
- 2006-tól folyamatosan változik a cég jövedelmezősége a szociális menetdíj támogatások(korábban árkiegészítés) csökkentése miatt. Ez különösen a nagy volumenű tanuló szállítótársaságokat érintette érzékenyen, így a Tisza Volánt is. Az áfa növekedések és a munkahelyekcsökkenése, valamint a demográfiai negatív hatások új kihívások elé állították a társaságot,melyeket eddig sikeresen megoldott. Legkedvezőtlenebbül a forint árfolyamváltozás érintette acéget, hiszen nagy üzemanyag és import alkatrész felhasználó, de ezek a hatások a felvett ésvisszafizetendő kölcsöneit és hiteleit is befolyásolta.
- Hogyan érintik az utazási szokások változásai a céget?
- Az utazási szokások – különösen az utóbbi néhány évben – jelentősen megváltoztak ésfolyamatosan változnak. Bár megmaradt a közhasznú közlekedés infrastruktúrapótló szerepe,sőt néhány szegmensben erősödött is (lásd egészségügyi intézmények, tanintézetekösszevonása, megszüntetése), mégis az a tendencia látszik, hogy folyamatosan csökken azutaslétszám. Ez különösen a településen belüli ún. helyi közlekedésben figyelhető meg, de ahelyközi, különösen a távolsági közlekedésben is erős ez a hatás. Szerencsére a Tisza Volánellátási területén a helyközi közlekedésben ez a tendencia nem erősödik, sőt – igaz, egyremagasabb szintű kiszolgálással –, ha kicsit is, de nő az utaslétszám.
- Hogyan reagált a részvénytársaság a változásokra?
- Ahhoz, hogy a vállalati egyensúly megmaradjon, a cég többszintű intézkedést vezetett be,költséget csökkentett, erősítette szabadpiaci kapacitásait, átalakította marketing tevékenységét,s jó időben kezdte meg az információs technológia magas szintű kiépítését. A szakmában előszörvezette be a GPS-GPRS forgalomirányítási rendszerét először a helyi közlekedésben, s mára márkiépült a teljes szolgáltatási struktúrában. Informatikai rendszerei a szakmai szegmensben is
 
 
2
magas szintűek, mellyel a döntéseket és reagáló képességet lehetett felgyorsítani. Ugyanakkorélve azokkal az innovációs lehetőségekkel, melyek rendelkezésünkre álltak, sok pályázati forráselnyerésével tudott a kollektíva olyan fejlesztéseket végrehajtani, melyek segítették a társaságot,különösen a kevés eredményági források pótlásában.
- Milyen a munkatársi gárda? Van-e túlzott elvándorlás a kulcspozíciókban?
- A Tisza Volán Zrt. munkatársi gárdájára egyszóval a HŰSÉG a legjellemzőbb. Több mint 85%-amunkatársainknak 5 éve vagy annál régebben dolgozik a cégnél. Fluktuáció kis mértékben agépkocsivezetői állományban figyelhető meg, de jórészt azok is visszatérnek, mert a cégjövedelembiztonságot ad nekik még akkor is, ha ez az ágazat a nemzetgazdasági keresetiátlaghoz képest elmaradt. A cégcsoporton belül a legmagasabb a diplomások aránya. Amire most nagyon kell koncentrálni az, hogy a korfa fiatalodjon, mert sajnos az utóbbi években kevesebbfiatal diplomást tudott a cég felvenni, mint ami indokolt lett volna. Közép és felsővezetői szintennincs elvándorlás, s ez elsősorban nem a jövedelmi helyzet miatt van. Az indok az egyedülállóvállalati kultúrában keresendő.Mint említettem jellemző a HŰSÉG. Nagy a munkatársi szolidaritás és jó a társaság ún. szociálishálója. A menedzsment, üzemi tanács és a szakszervezetek is komoly erőfeszítéseket tesznekennek érdekében. A vállalati béren kívüli juttatás rendszere fejlett, ugyanakkor nagyonrugalmas.
- Milyen ösztönzési rendszert alkalmaznak?
- A társaság eltérő bérrendszereket alkalmaz attól függően, hogy ki milyen tevékenységet folytat.Megtalálható a havibéres rendszer mellett az óra és teljesítmény díjas elismerés is. Ugyanakkor atársaság hagyományosan erős az ösztönző bérek alkalmazásában, ami alacsony alapbéreket jelent és viszonylag magas ösztönző béreket. A hagyományos prémium rendszer alkalmazásamellett számtalan ösztönző bérformát bevezetett a cég (csoportdíjazás, célfeladati rendszer,projektdíjazás, szabadkereti allokáció, minőségi munkavégzés elismerése stb.)Ugyanakkor az említett, választott béren kívüli juttatási rendszer jól kiegészíti az anyagijavadalmazást. Gépkocsivezetőink jövedelmét az üzemanyag megtakarítási ösztönző rendszerhatékonyan kiegészíti. Az anyagi ösztönzésen kívül hatékonyan alkalmazza a Tisza Volán Zrt. azerkölcsi elismeréseket is. A hagyományos „Kiváló dolgozó” elismerés mellett az „Év dolgozója”kitüntetést is odaítéli a menedzsment javaslatára az üzemi tanács, négy kategóriában: vezető,adminisztrátor, gépkocsivezető és szerelő. Ugyancsak elismerésre kerül a törzsgárda állomány is„HŰSÉG JUTALOMMAL”, ahol a 20, 25, 30, 40, 45 éve dolgozó kollégák kapnak pénzügyi éserkölcsi elismerést. Szakmai presztízst jelent a”Balesetmentes Gépkocsivezető” oklevél is.
- Hogyan érkeznek a munkahelyre a dolgozók? Támogatják-e a kerékpáros munkába járást?
- A dolgozók – tekintettel arra, hogy közlekedési munkavállalók – és a közösségi közlekedést szerzett jogként adómentesen használhatják saját szolgáltatás keretén belül, jórész autóbusszaljárnak munkában. A hajnalban kezdő dolgozókat szolgálati túra járatokkal szállítja be amunkáltató, néhány esetben a földrajzi elkülönültség okán munkába járási költséget térít személygépkocsira. Kerékpáros munkába járást közvetlenül nem támogatja a cég, de a dolgozókegyre nagyobb hányada választja azt. Utóbbi időben a kerékpár tárolóinkat is modernizálni ésbővíteni kellett a nagyobb igénybevétel miatt.
- Milyen képzések segítik a munkatársi gárda megfelelését? A bels
ő 
 , vagy a küls
ő 
képzések szervezése domináns?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->