Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Perche' La Tua Vita Fa Schifo... e cosa puoi farci di Alan Cohen

Perche' La Tua Vita Fa Schifo... e cosa puoi farci di Alan Cohen

Ratings: (0)|Views: 113 |Likes:
Published by Anna Lombardini
Alan Cohen, una delle voci più accattivanti e sincere del panorama del self help internazionale, ti spiega perché la tua vita fa schifo e ti dice cosa fare per cambiarla.

Per esempio, buttare giù dal piedistallo tu-sai-chi; smettere di imitare e cominciare a creare; dare retta all'intuito; non permettere agli altri di scegliere al posto tuo; smettere di pensare che il tuo destino dipenda da qualche misterioso fattore esterno...
Alan Cohen, una delle voci più accattivanti e sincere del panorama del self help internazionale, ti spiega perché la tua vita fa schifo e ti dice cosa fare per cambiarla.

Per esempio, buttare giù dal piedistallo tu-sai-chi; smettere di imitare e cominciare a creare; dare retta all'intuito; non permettere agli altri di scegliere al posto tuo; smettere di pensare che il tuo destino dipenda da qualche misterioso fattore esterno...

More info:

Published by: Anna Lombardini on Jul 12, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

 
Cack Gfdbk
Pbrgdä ac tuc Yntc ic Wgdnif
 
+++ b gfsc pufn icrgn
Cack Gfdbk! ukc jbaab vfgn pnþ cggcttnvcktn b snkgbrb jbapckfrcmc jba sbai dbap nktbrkcznfkcab! tn spnblc pbrgac tuc vntc ic sgdnif b tn jngb gfsc icrb pbr gcmoncrac+ Pbr bsbmpnf!outtcrb lnþ jca pnbjnstcaaf tu-scn-gdn5 smbttbrb jn nmntcrb gfmnkgncrb c grbcrb5 jcrb rbttc caa,nktuntf5 kfk pbrmbttbrb clancatrn jn sgblanbrb ca pfstf tuf5 smbttbrb jn pbkscrb gdb na tuf jbstnkf jnpbkjc jc qucagdb mnstbrnfsf icttfrb bstbrkf+++
_nspfkjn snkgbrcmbktb c qubstb jfmckjb8
 ✜
 
Gbjn na tuf pftbrb pbrmbttbkjf cj catrn jn jnvbktcrb pnþ nmpfrtcktnjn tb6
 ✜
Icn ab gfsb lnustb pbr cggbkjbrtn jn vntcantà! f tn jbjngdn pnþspbssf c gnÿ gdb tn prnvc jn bkbrlnc b pfsntnvntà6
 ✜
 
Jngn jn sá quckjf nkvbgb vfrrbstn jnrb jn kf6
 ✜
Gbrgdn jn lnustningcrb sbmprb lan catrn6
 ✜
Zn stcn lfjbkjf ac vntc6
Wb ac tuc vntc ic sgdnif! gfksnjbrcaf gfmb uk gcmpckbaafj„caacrmb! uk gcajf nkvntf c gcmoncrb ab gcrtb nk tcvfac+ Wncmfstctn gfkjnznfkctn c grbjbrb jn bssbrb pnþ pnggfan jn gnÿ gdbsncmf rbcambktb+ Gn sncmf cjcttn c ukc vntc jc anaanpuzncknquckjf nkvbgb pftrbmmf bssbrb jbn lnlcktn b icrb gfsb lrckjn+
Cooncmf na pftbrb jn gfmpnbrb na prnmf pcssf pbr usgnrb jc ukfstctf npkftngf gdb gn dc cssubicttn c bssbrb pnggfan b jbofan
bjnvbktcrb lrckjn b pftbktn! grbcrb ac kfstrc vntc! icrb ab kfstrbsgbatb+
Nktrfjuznfkb - Pbrgdä ac tuc Yntc ic Wgdnif+++ B gfsc pufnicrgn
Mn sbmorc jn prfvcrb ckgfrc ac stbssc sbkscznfkb gdb mn pbrvcsbquckjf ac mnc mckf trbmcktb strnksb ac mcknlanc irbjjc jbaacpfrtc jbaa„cuac prnmc jn bktrcrb+_bspnrcn prfifkjcmbktb! gdnusn lan fggdn! rbgntcn nk snabkznf ukcprbldnbrc bj bktrcn! mfstrckjfmn gcamf b sngurf! pbr bvntcrb jngfaacsscrb+Cppfllncn ac vcanlbttc suaac gcttbjrc b mn vfatcn nk jnrbznfkbjbaac gacssb! ckgdb sb cvrbn icttf qucasncsn gfsc pbr sfttrcrmn cquba gfkirfktf+Wgrutcn n afrf vfatn+ Cagukn jn afrf lnà scpbvckf! mc rnmcsbrf
Pbrgdî ac tuc Yntc ic Wgdnif+++ b gfsc pufn icrgn
- pclnkc 3
 
nmmfonan+ Catrn kfk af scpbvckf ckgfrc b gdncggdnbrcvckfpncgbvfambktb trc jn afrf! nk cagukn gcsn cjjnrntturc rnjbkjf+Obk prbstf ac afrf spbksnbrctbzzc cvrboob gbjutf na pfstf caacgfstbrkcznfkb b caaf slfmbktf+Ibgn uk catrf rbspnrf b rcggfasn tuttc ac ifrzc gdb cvbvf+Bsfrjnn gfk uk ‑Oufkcsbrc”+ _nmcsbrf tuttn nk snabkznf+ Bsntcn uknstcktb! pfn mn sifrzcn jn pcracrb+ ‑Df ukc kftnznc mfatf trnstbjc jcrvn”+ Ac afrf cpprbksnfkb brc pcapconab+ ‑Na jfttfr Jfuldtykfk scgfk kfn stcsbrc… nk iuturfsn ä spbktf kba inkbsbttnmckc”+ Ab icggb jn gdn kfk kb brc c gfkfsgbkzc sonckgcrfkf+Mn ibrmcn strnklbkjf nkvfafktcrncmbktb n jbktn+ Kfk cvbvf sgcmpf+Wputcn na rfspf+ ‑Wn ä tfatf ac vntc”+_nmcsbrf tuttn sbkzc inctf+ Pfn! sn mnsbrf c pncklbrb+
Frmcn brc icttc+
Cvbvf vbktnjub ckkn bj brf cssnstbktb nk uk gfrsf pbr cjuatn gdbgbrgcvckf jn rngfaafgcrsn kba mfkjf jba acvfrf+ A„fonbttnvf brcstnmfacrb b nspnrcrb lan stujbktn cj cvbrb suiingnbktbmbktb stnmcjn sî tcktf jc rcllnuklbrb lan fonbttnvn pbrsfkcan bprfibssnfkcan gdb sn brckf prbinssctn+Jfpf sbn sbttnmckb jcaa„nknznf jbaab abznfkn! na prfibssfrb jbagfrsf sn gdnusb kba lcrclb! cggbsb na mftfrb jbaac suc cutfmfonabb mfrá csinssnctf+Kfk mfatf stnmfacktb+Bsbmpnf trbmbkjcmbktb sgfrcllncktb+Frc! tfggcvc c mb rcggflanbrb n gfggn! rnmbttbrb na gfrsf nkgcrrbllnctc b jcrb c qubstb pbrsfkb ac spbrckzc jn uk iuturf pnþaumnkfsf jn qubaaf jba afrf nksblkcktb+Kbssukf sfspbttcvc gdb na jfttfr Jfuldty ifssb tcktf nkibangb+Nkicttn na prfibssfrb! uk obaa„ufmf suaac trbktnkc gfk uk sfrrnsfjc mfkbaaf! brc uk tnpf ornaacktb b gcrnsmctngf+ Wbmorcvcgfkjurrb ukc vntc ifrtukctc! gcrcttbrnzzctc jc ukc pfsnznfkbprbstnlnfsc b obk pclctc! jc tcktn cmngn b jc ukc injckzctccttrcbktb b ibjbab+Bppurb! kfkfstcktb cvbssb ukc acurbc nk psngfaflnc b nksblkcssbclan catrn c jcrb uk sbksf caac afrf vntc! na jfttfr Jfuldty kfkrnusgnvc c trfvcrb ukf sgfpf kbaac suc+
C jnspbttf jn tuttb ab cppcrbkzb! ac suc vntc icgbvc sgdnif+
Brc tcambktb uk icaanmbktf gdb pbksÿ jn tflanbrsn ac vntc pbrtrfvcrb inkcambktb ac pcgb+
Subaac kfttb! smnsn jn grbjbrb caac ibangntà jn icggnctc+
Iu gdncrf pbr mb $gfmb rngbvbrb ukc mczzctc nk tbstc.! gdbkbaa„nktnmf jbaab pbrsfkb cggcjfkf gfsb jn gun kfk sbktncmfpcracrb inkf c quckjf kfk ä frmcn trfppf tcrjn+Gdn cppcrbktbmbktb sbmorc ukc pbrsfkc jn suggbssf! spbssf prfvcuk jfafrb prfifkjf jbktrf jn sî+Subaab gfppnb gdb sfrrnjfkf b gdb sfkf pbribttcmbktb c afrf clnfcaab ibstb spbssf sb kb tfrkckf c gcsc sbktbkjfsn vuftb b pbrsb!b n afrf mctrnmfkn sifgnckf nk vngbkjb gcrngdb jn jfafrb bcklfsgnc+ Ab pbrsfkb gdb bsnonsgfkf gfrpn mbrcvnlanfsn b gdbvcktckf gfspngun gfktn nk ockgc kfk dckkf njbc jn gdn snckf nafrf vbrn cmngn b! quckjf vckkf c jfrmnrb! sfkf pnþ sfab jn gdn äpnþ pfvbrf b mbkf cttrcbktb+
Pbrgdî ac tuc Yntc ic Wgdnif+++ b gfsc pufn icrgn
- pclnkc ?
 
Ac vntc jn mfatn nkjnvnjun ic sgdnif b gdn stc c lucrjcrb kfk afvnbkb mcn c scpbrb+
Mfatn nkjnvnjun sfkf prftclfknstn jn ukc vntc gdb ic sgdnif b kfkaf sckkf kbckgdb+ Fppurb! kb sfkf gfkscpbvfan! mc kfk sckkf gfmbicrb pbr iullnrb jc qubaac prnlnfkb! ab gun murc sfkf trfppfspbssb jc coocttbrb b trfppf catb jc supbrcrb+Wb nk qucagdb mfjf ac tuc vntc ä uk icaanmbktf5 sb a„bsnstbkzcgdb gfkjugn caa„bstbrkf kfk gfrrnspfkjb gfk gnÿ gdb sbn kba tufnktnmf5 sb stcn mcab b tn sbktn nmpftbktb! qubstf anorf tn fiirbukc gcrtc strcjcab pbr usgnrb jcaa„nkibrkf+ Pufn jbgnjbrb jngfktnkucrb c sfppfrtcrb na jfafrb b jn mfrnrb uk pf„ jn pnþ flknlnfrkf gdb pcssc! mbktrb tn caafktckn jnspbrctf jcn sflkn b jcnjbsnjbrn jba tuf gufrb5 fppurb! pufn trfvcrb ukc vnc j„usgntc+Ifrsb ac tuc vntc kfk ic gfsá sgdnif+Ifrsb ä sfaf uk suf cspbttf c kfk sfjjnsicrtn+ Ifrsb na prfoabmcä na acvfrf! ac tuc rbacznfkb jn gfppnc! na jbkcrf f ifrsb!sbmpangbmbktb! kfk stcn obkb+ Puÿ ckgdb jcrsn gdb ab gfsb vcjckfobkb pbr ac mcllnfr pcrtb jba tbmpf! b gdb vcjckf mcab sfaf nkcagukn mfmbktn+ Kfk dc nmpfrtckzc+
Suckjf ab gfsb kfk vckkf obkb! kfk vckkf obkb+Yufn cggfktbktcrtn f vufn nmpcrcrb c fttbkbrb tuttf qubaaf gdbvufn jcaac vntc6
Nk pcssctf! ‑icrb sgdnif” brc uk„bsprbssnfkb gcrcttbrnzzctc jcukcggbznfkb pnuttfstf vfalcrb! mbktrb flln ac sbktncmfjcppbrtuttf+ Ac usncmf nk tbabvnsnfkb b c sgufac! b ac trfvncmfkbaab rbgbksnfkn jbn inam+ Wn trcttc jn ukc ifrmuac mfatfbspangntc#Suckjf ukc gfsc ic sgdnif! gfksumc ac tuc bkbrlnc b gfmprfmbttbac qucanjbaac tuc vntc+ Zn ic sbktnrb mnsbrf! ca puktf gdbvfrrbstn cjjnrntturc kfk bssbrb kctf+ Fiiusgc ac tuc lnfnc b tnnkjugb c nsfacrtn b c sbktnrtn ukf sinlctf+Mc quckjf ac tuc vntc ic sgdnif! kfk pufn anmntcrtn cjcoockjfkcrac+ Kfk pufn mbttbrac jc pcrtb pbr jbjngcrtn c qucagfscgdb tn ic sbktnrb mblanf+
Wb ac tuc vntc ic sgdnif! ac icggbkjc ä sbrnc+
Ä uk nmpfrtcktb gcmpckbaaf j„caacrmb+ Ä uk nkvntf c icrb qucagfscjn jnvbrsf! c kfk fstnkcrtn c rnpbtbrb lan stbssn brrfrn+ Wb abmfkbtb gfktnkuckf c gcjbrb jc uk ougf kbaac tcsgc! ac sfauznfkbkfk ä mbttbrsn caac rngbrgc jn uk sbgfkjf acvfrf+ Ac sfauznfkb ägdnujbrb na ougf+Substf anorf tn cnutc c nkjnvnjucrb bvbktucan icaab kba snstbmc!b c rcttfppcrab+ Ä uk anorf snkgbrf! prclmctngf b jnrbttf+Gfmb obk scn! sfkf grbsgnutf kba Kbw Hbrsby $Rsgntc >.! jfvb abpbrsfkb pfssfkf bssbrb cllrbssnvb b jcrtn cjjfssf! sb vflanfkf+Ckgdb ac vntc puÿ cggcknrsn+ Wb ac vntc nkinbrnsgb su jn tb!ifrsb jfvrbstn gbrgcrb jn gcpnrb na pbrgdî! nk mfjf jc pftbr icrbqucagfsc prnmc gdb snc trfppf tcrjn+ Mckf c mckf gdb ciirfktn abicaab b gdb ab gdnujn! n prfoabmn sn trcsifrmckf nk jfkn+
Nksnbmb! pfssncmf trcmutcrb ac trclbjnc nk trnfkif b rbkjbrbtuttf ukc vnttfrnc+
Kbaab pfgdb pclnkb gdb sblufkf! trfvbrcn uk babkgf jbaab jnbgncznfkn pnþ gfmukn gdb pfssfkf mckjcrb c rftfan ac tuc vntc! b gdbprfoconambktb gfmpn+
Pbrgdî ac tuc Yntc ic Wgdnif+++ b gfsc pufn icrgn
- pclnkc 7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->