Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
(1983) (Dungeons & Dragons) Dungeon Module X4 - Master of the Desert Nomads

(1983) (Dungeons & Dragons) Dungeon Module X4 - Master of the Desert Nomads

Ratings: (0)|Views: 38 |Likes:
Published by Inveteratus
SKU #9068. Written by David Cook.
SKU #9068. Written by David Cook.

More info:

Published by: Inveteratus on Jul 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/19/2013

 
inbugm
je
tlm BMTMXR
ENIKBT
smrjms%
 
B]EAMNET
#
BXKANET@Mxpmrt
Tmt
Qjgbmremss Inbugm
\2
kstmr
n
msmrt
Enik
hy
Bkvjb
Dnnf
Ke Kbvmeturm cnr Dlkrkdtmr Gmvmgs
3):
Qln
js
tlm nem wln smebs uefenwe tmrrnrs jetn tlm lmkrt
nc
ke kriy‚s dkip>
Js
lm
k
ike
)
rsnimtljea
mgsm>
Qlkt pnwmr
nc
ljs jespjrms cmkr jetn tlm lnrrmebnus gmajnes enw ikrdljea ne tlmdjvjgjzmb gkebs> Qlkt dke ynu
bn
tn stnp tlm nem fenwe negy
ks
Rlm Ikstmr>
Mbjtnr? Ijdlkmg Qjggjkis
@;:<4
RTX Lnhhjms' Jed% Kgg Xjalts Xmsmrvmb%B]EAMNET
#
BXKANET
js
k rmajstmrmb trkbmikrf nwemb hy RTX Lnhhjms' Jed%Bjstrjhutmb
tn
tlm hnnf trkbm je tlm ]ejtmb Ttktms hy Xkebni Lnusm' Jed%' keb je Dkekbk hy Xkebni Lnusm
nc
Dkekbk Gtb%Bjstrjhutmb
tn
tlm tny keb lnhhy trkbm hy rmajnekg bjstrjhutnrsBjstrjhutmb je tlm ]ejtmb Fjeabni hy RTX Lnhhjms
,]F*
Gtb%
RI
RTX
Lnhhjms'
Jed%
PXJERMB
JE
]TK
JTHE
0)<<04<)0;3)0
:03<
;
 
B]EAMNET
#
BXKANET@Mxpmrt TmtQjgbmremss Inbugm
\2
IKTRM
PKXR
;?
JERXNB]DRJNE
Ikstmr
nc
tlm Bmsmrt Enikbs
js
jetmebmb cnr usm wjtl tlm B]EAMNET
#
BXKANET@Mxpmrt
Tmt%
Rljs
smt
mxpkebs ne tlm rugms ajvme jetlm B#B@Hksjd Tmt% Rljs inbugm dkeent
hm
usmb wjtlnut tlm B#B@Hksjd keb Mxpmrt rugms%Jc ynu jetmeb
tn
pgky je tljs inbugm'
stnp rmkbjea enw%
Rlm cnggnwjea ecnriktjne
js
cnr tlm Bueamne Ikstmr negy' wln wjgg usm tljs jecnriktjne
tn
aujbm tlm pgkymrs tlrnual tlm kbvmeturm% Fenwjeawlkt wjgg lkppme
wjgg
ruje tlm mxdjtmimet keb surprjsm cnr tlm pgkymrs
ks
lmy
ckdm
emw kebuefenwe sjtuktjnes%
Hkdfarnueb
Cnr ymkrs' tlm Armkt Qkstm
tn
tlm wmst
nc
tlm Xmpuhgjd lks hmmetlm lnim
nc
enikb rkjbmrs% Pmtty gjttgm trjhms' hntl luike kebntlmrwjsm' lkvm rnkimb tljs trkdfgmss wkstm' rkjbjea mkdl ntlmrkeb tlm surrnuebjea smttgmimets% Cnr
k
wljgm' tlm gndkg gnrbs mksjgydnetrnggmb tljs hkebjtry% Rlme tlm trjhms hmdkim bkeamrnus? tlmrkjbmrs kppkrmetgy smt ksjbm tlmjr cmubs keb prmpkrmb cnr wkr% Tpjmsrmpnrtmb ikssjvm krijms aktlmrjea% Tlnrtgy' snim
nc
tlm ckrtlmst)cguea tnwes wmrm en gneamr lmkrb crni% Lmmbjea tlmjr spjms keb tlmstnrjms
nc
rmcuamms crni tlm wmst' tlm gnrbs keb tlm anvmrenr
nc
tlmXmpuhgjd smet nut
k
dkgg cnr kris% Rlrnualnut tlm smttgmb gkebs'tlmy ksfmb cnr imrdmekrjms keb mxpmrjmedmb ime tn cjalt tlmenikb
cnms%
Kgg
ikeemr
nc
ime keswmrmb
)
mkskets' imrdmekrjms'vmtmrkes' mgvms' keb kbvmeturmrs% Kinea tlmsm ikey dkim ynurarnup%Znu wmrm gktm je krrjvjea' cnr tlm ikje kriy lkb kgrmkby ikrdlmb%Znur pkrty onjemb tlm rka)tka gnt
nc
rmsmrvms anjea tn immt tlmi?tlm uebmsjrkhgms keb ueuskhgms
nc
tlnsm wln dkim tn cjalt% Kgneatlm wky tlmrm wmrm ikey qukrrmgs keb bjsputms% Pmkskets cnualtcnr
k
bmkb ike‚s hnnts6 bruefme imrdmekrjms rkeskdfmb
k
vjggkam6ime wmrm fejcmb
ks
ngb hgnnb cmubs hrnfm nut%Cjekggy' tlm rmsmrvms rmkdlmb k vjggkam negy rmdmetgy tkfme hy tlmikje kriy%
Ttjgg
kinea tlm sinfjea rujes wmrm tlm sjaes
nc
enikbmemijms
)
uikes' nrds' keb ntlmr uefenwe drmkturms% Rlmdniikebmrs lkgtmb kt tljs pgkdm% Enw ynu lkvm hmme dkipmb lmrmcnr smvmrkg bkys%
Entms cnr tlm Bueamne Ikstmr?Ikstmr
nc
tlm Bmsmrt Enikbs
js
tlm cjrst pkrt
nc
k twn)pkrtkbvmeturm% Rlm smdneb pkrt
js
Qjgbmremss Inbugm
\='
RlmRmipgm
nc
Bmktl%
Rlm skim dlkrkdtmrs krm usmb je hntlinbugms' kgtlnual tlmy iky kbvkedm je gmvmgs ks pgky prnarmssms%Hmcnrm pgkyjea tljs inbugm' tlm BI slnugb rmkb keb hmdnimckijgjkr wjtl tlm bmtkjgs keb mvmets tlkt kppmkr% Rljs wjgg ikfmpgkyjea inrm meonykhgm keb ckstmr cnr mvmrynem% Rlmrm krm mjaltsmdtjnes
nc
tljs inbugm? tlm jetrnbudtjne' cjvm mednuetmrs' nemsmdtjne
nc
emw inestmrs kt tlm meb
nc
tlm inbugm' keb
k
smdtjne
nc
prm)rnggmb dlkrkdtmrs tlkt iky hm usmb wjtl tljs kbvmeturm%Rljs inbugm ajvms jecnriktjne je
twn
bjccmrmet wkys
)
nxmb kebuehnxmb% Rlm jecnriktjne je tlm hnx slnugb hm rmkb tn tlm pgkymrs
ks
snne
ks
tlmy lkvm ke mednuetmr nr metmr
k
rnni% Rlm uehnxmbjecnriktjne
js
cnr tlm BI‚s usm% Jt iky dnetkje ckdts tlm pgkymrs dkegmkre tlrnual qumstjnejea nr kdtjnes' hut tlm pgkymrs iust bnsnimtljea
tn
amt tljs jecnriktjne%Rljs inbugm
js
bmsjaemb cnr
3)<
dlkrkdtmrs crni 3tl
tn
:tl gmvmg jemxpmrjmedm' wjtl khnut
=0
gmvmgs tntkg cnr tlm pkrty% Rlm pkrtyslnugb lkvm
k
rkeam
nc
kgg
dgkssms%
Jt js suaamstmb tlkt tlm pkrtylkvm
k
dgmrjd
nc
<tl nr :tl gmvmg% Kgg dlkrkdtmrs slnugb lkvm crni
twn
n tlrmm ikajd jtmis jedgubjea ikajdkg swnrbs keb krinr%
Kgg
tlm imihmrs
nc
tlm pkrty slnugb hm nutcjttmb cnr
k
wjgbmremsskbvmeturm%Rljs kbvmeturm dnihjems wjgbmremss keb bueamne mednuetmrs%Rlm ijssjne tlm dlkrkdtmrs wjgg hm ajvme rmqujrms tlmi tn trkvmgdrnss dnuetry keb aktlmr jecnriktjne% Qljgm ne tlm wky' tlmy wjgglkvm ikey mednuetmrs' snim rmgktjea tn tlmjr ijssjne keb ntlmrstlkt sjipgy kbb mxdjtmimet tn lm kbvmeturm% Qjtl tlm mxdmptjne
nc
tlm cjrst cmw mednuetmrs keb tlm gkst nem' enem
nc
tlmsm mednuetmrskrm smt% Jestmkb' tlmy krm nrakejzmb hy tlm typm
nc
tmrrkje je wljdltlmy nddur% Qlme tlm pgkymr dlkrkdtmrs metmr tlkt typm
nc
tmrrkje'tlm BI bmdjbms wlme keb wlmrm ne tlm ikp mkdl mednuetmrslnugb nddur% Cnr mxkipgm' wlme tlm dlkrkdtmrs krm rkctjea up tlmrjvmr' tlm BI iky lkvm tlmi immt tlm
Inestmrs
Crni
Hmgnw
kctmr
k
bky
nc
trkvmg% Je tljs mednuetmr'
jc
smvmrkg
nc
tlm pgkymrdlkrkdtmrs krm smvmrmgy lurt' tlm BI slnugb wkjt uetjg tlmdlkrkdtmrs krm kginst tn tlm meb
nc
tlm rjvmr hmcnrm lkvjea tlm emxtmednuetmr'
Rlm Qktdlmrs ne tlm Xjvmr%
Rlm BI dnetrngs tlmtjijea
nc
kgg
tlm mednuetmrs% Lm
bnms
ent lkvm tn wnrry khnut tlmdlkrkdtmrs ijssjea ke jipnrtket mednuetmr hy ent anjea je tlmrjalt bjrmdtjne%Rljs inbugm gmkbs tlm pgkymr dlkrkdtmrs tlrnual tlm cjrst lkgc
nc
k
ijssjne tlkt iky hm dnipgmtmb hy dnetjeujea pgky je tlm smdnebinbugm
nc
tljs smrjms'
Rlm Rmipgm
nc
Bmktl%
Lnwmvmr' jc tlm BIwkets tn usm negy tljs inbugm' jt iky stkeb ne jts nwe% Qlme tlmpgkymrs krm ajvme tlmjr ijssjne' tlm BI slnugb ent lkvm tlmi try
tn
cjeb tlm Ikstmr' hut slnugb jestrudt tlmi tn cjeb tlm Armkt
Pkss
keb rmpnrt hkdf jts gndktjne% Kppmkrkedms hy tlm Ikstmr slnugb hmgmct je tn dnecusm tlm pgkymrs keb ajvm tlm BI
k
stkrtjea pnjet cnrcurtlmr kbvmeturms%Rn dnipgmtm tlmjr ijssjne je tljs inbugm ,keb tlm emxt je tlmsmrjms*' tlm pgkymr dlkrkdtmrs iust usm stmkgtl% Rlmy wjgg trkvmgtlrnual gkram krmks
nc
ke memiy tmrrjtnry wlmrm krijms krm ne tlmikrdl' prmpkrjea cnr
k
ikonr wkr% Nhvjnusgy' dlkrkdtmrs wlnkeenuedm tlmjr ijssjne nr kgjaeimet krm anjea tn cjeb tlmismgvmsje smrjnus trnuhgm% Qlme ajvjea tlm pgkymrs tlmjr ijssjne' tlm BIslnugb strmss tlm emmb cnr smdrmdy%Rlm BI slnugb
kgsn
strmss tlkt tlm ijssjne tlm pgkymr dlkrkdtmrskrm uebmrtkfjea
js
ke jipnrtket nem% Rlmy wjgg bjsdnvmr tlkt tlmjr
8

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->