Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
926688 English Tamil Dictionary

926688 English Tamil Dictionary

Ratings: (0)|Views: 59|Likes:
Published by kk130927kk

More info:

Published by: kk130927kk on May 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2010

pdf

text

original

 
Join tamil-ulagam by sending an e-mail totamil-ulagam-subscribe@eGroups.com
AbacusÀ¬¢œª¥Åabroad×䵨absent×Ì°; ƒÖÒ°abuse°×é
¿ ºÆòº¨´³°Ö;
Ԭ
À¿ º¨´³°Öacademy
ÖÕ–Í,
Ý
Åaccidentغ´³accountant
«™
‘ËבãÑaccurate³ÖÓ°Àîaccuse
 íéÅ œ‘ª¨ache×Ó, þ×°
îachievementœ°
î, —œË³ æ´°Öachievement test

¥Ú¢ þœ‘°
î,—œÆÖ±éò þœ‘°
îactorµ¦
Ñactress µ¦

addþœÑaddressÃ
×ÍadmireÀ¢Ÿ, Ì
, º‘Ì‘ª¨admission¸
ÝÚadmitŠ¿½
‘è, ¸
ÝÆبadopt»òºíìadvance bookingÃò 챿 º±ÚadvertisementØãźÌÅadviceþÒœ
îadviserþÒœ
Ñaerobic fitness
 
Ï¥Ö …ì±aeroplaneØÀîÅaerospace industry×ò ×ä¢ œ°î´ °ÞÖafraidºÆÅagedñþÆÑagentÃ
×Ñagree¥òº¨, œÅÀ±´°ÖagreementŠ¿º¹°Åaim
 ê™þ
‘èair academy×ò
ÖØ™
Ý
Åair bubbleÿÑ
ÁÞair-conditioner 
äÑœ‘°îÅair hostessØÀî¿ º¬¿º¯air timeŠÓºÌ¿½ þµÌÅairportØÀî
ÒÆÅairport terminal servicesØÀ
ÒÆ¢ þœ
×
èairship
‘Æ™
¿ºÖalbum°
¿½ ˆ¨alienþ×íìÒ
Àï°Ñ;×Ý™
´±í
À‘é‘îalightƒé
allergyŠÜ×
Àalliesµª½ µ¨
è
 
Join tamil-ulagam by sending an e-mail totamil-ulagam-subscribe@eGroups.com
almondº°Å ºÏ¿½altar¾
ó À‘¥Å, ºÓ¼¥Åamateur 

Ò
Æ¿ —º‘àà³ þº‘™
¿ºÇÖº×Ñ, ºÇÖÃ
 é™

Ò£Ñambassador³°Ñambition
œ, ƒÒª
ÆÅambulanceÃ°Õ°Ø ×¯¦amplifierŠÓ ºÏ
ancestorÃòþîÑanchorµ˜ÌÅanchovyµ´±Ó ÂòancientºÝ
ÀÆ‘îangelþ°×
°anger´±ÌÅankle
®™
‘Öanklet
‘ÕŸ;
ÒŽ; œÒ›

anniversary¯¨ ØÝannounce
 êØ¿½¢ —œËannual¯¨
‘Ï Ã
 éanswerº±Ö, Ø
¥antìŽantenna×î
Ò ×‘›
antibioticþµË
ÏÁ
ª¨¿º¨´±anxiousÑ×Ã
¥Æ;
×
Òape×ÓÖÒ
Ì›
;Àï°™
Ì›
apologyÀò�appearþ°òìapplause

°ª¨°Öapple¿»è ºÝÅappointmentþ×
ÒÇÖ
ÀÑ´³°Ö;œ¹±¿½´ ±ª¥ÅappreciateºÌª¨, þºíìapprenticeþ×
Ò ºÝ
º×ÑapprovalœÅÀ°ÅaquariumÂò °ª¦, Âò
Ի
Æ
Åaquarium fish
Ò›
‘Ì Âòaquatic centreÿÑ Ø
ãÆ‘ª¨ ¶
ÒÆÅarchives׫
‘¿º
Åareca nutº
armyƒÌ®×Åarrive×¹³ þœÑarrogant«×Å, ±ÁÑarrow
Žart & craftØÆÃÅ

Ø
îÉÅarthritis
Öב°ÅartificialœÆí

Æ‘îartistØÆÑartiste

Ò£ÑArts Council

Ò ÀòéÅ
 
Join tamil-ulagam by sending an e-mail totamil-ulagam-subscribe@eGroups.com
ashœÅºÖashamed
×À‘î¿ º¨°Ö; —ת
¿º¨°Öass
à
°assembly˜ª¥ÅassessmentÀ±¿¼¨assignmentŠ¿º
¥¿½; º¬assistant°ØÆãÑassociation
Ý
Å, œ›
Åastrologerþœ±¥Ñastrologyþœ±¥ÅastronautºÌ×äÆãÑathletics±¥Ö°¥ Ø
ãÆ‘ª¨
èatlasÒ
¿º¥Å, ×
̺¥ ¸–ÖATM(automated teller machine)°‘ïÇÆ™
×›
ƒÆ¹±ÌÅATM card×
 
ª
¥atomic bomb
®
¯¨attack°
attemptÃÆí
—œËattendance×Ï

attendance register×Ï

¿ º±þרattitudeÀî¿þº
Attorney General°
Ò
À¢ œª¥
±
‘Íattractive
×Ñ¢
Æ‘îaudienceºÑ
×Æ‘ãÑ
èaudio visual aidsŠÓ, Šä
ÏØ
èaudition±é
À
Æ™
¯¥êÉÅ þœ‘°
î;
ÌÖ×㢠þœ‘°
îauditor 
«™
´ °¬™

Æ‘ãÑauditoriumÀ¯¥ºÅ,
Ì›
Åaunt
´
°author 
°‘
ÍÆÑ, ¸–Ò‘
ÍÆÑautobiography°ò ×ÌÒìautograph

—Æ‘¿º ˆ¨automatic°ïÆ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->