Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
psikologi pendidikan

psikologi pendidikan

Ratings: (0)|Views: 196 |Likes:
Published by Evelyn Ong Ee Min
faktor-faktor yang telah mempengaruhi aspek pencapaian akademik kedua-dua orang murid tersebut berpandukan teori-teori Psikologi Pendidikan dan disokong dengan kajian-kajian lepas.
faktor-faktor yang telah mempengaruhi aspek pencapaian akademik kedua-dua orang murid tersebut berpandukan teori-teori Psikologi Pendidikan dan disokong dengan kajian-kajian lepas.

More info:

Categories:Types
Published by: Evelyn Ong Ee Min on Jul 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2013

pdf

text

original

 
1.0 Pengenalan
Pencapaian akademik merupakan seseorang murid melalui ujian di dalam peperiksaan. Pengukuran ini adalah suatu pencapaian dalam penguasaan pembelajaranyang diperoleh pada peringkat tertentu dalam pelbagai lingkungan ilmu pengetahuan dankemahiran. Pengukuran ini boleh berasaskan umur, proses pembelajaran yang telahdiperolehi serta kebolehan individu dalam pelbagai aspek dan seharusnya melibatkanruang yang lebih luas agar murid mempunyai tahap pencapaian yang rendah . Disamping itu, mampu menjadikan seseorang murid terus berdikari untuk memperbaiki diridan kaedah pembelajaran yang bersesuaian dengannya. Malah bukannya semua tahap pelajar adalah dalam tahap perkembangan yang sejajar.Setiap individu mempunyai perbezaan dari pelbagai segi dan aspek. Perbezaanindividu adalah variasi yang boleh diperhatikan di kalangan ahli satu kumpulan daripadaciri-ciri tertentu seperti temperamen, tahap tenaga, pola persahabatan dan hubungan ibu bapa dengan anak(Borich dan Tombari, 1997). Bagi Henson dan Eller (1999), dalam bukunya Educational Psychology for Effective Teaching, pula menerangkan perbezaanindividu merujuk kepada ciri-ciri atau sifat-sifat manusia yang mempunyai potensi samaada memajukan keupayaan seseorang (contohnya seperti optimistik, sentiasa beranimencuba) atau membataskan keupayaan seseorang untuk belajar dalam persekitaransekolah.Oleh itu, dua orang murid sekolah rendah dipilih dengan seorang murid berpencapaian akademik baik dan seorang murid berpencapaian akademik lemah untuk dikaji mengenai perbezaan individu di antara dua orang murid yang perbezaan tahapnyawalaupun umur mereka adalah setaraf. Justeru, kejayaan murid dan kegagalan muriddalam pencapaian akademik adalah dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Maka, perbincangan tentang pelbagai faktor berdasarkan sudut kajian yang telah dijalankan bagimengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran pelajar-pelajar tersebut.1
 
2.0 Biodata Murid
PerkaraAkademik Murid Baik Akademik Murid Lemah NamaLam Hooi ZheeSiti Nurarina Bt ShuibTarikh Lahir21.04.200220.11.2002Tempat LahirKedahKedahUmur 10 tahun10 tahunJantinaPerempuan PerempuanBangsaCinaMelayuSekolahSJKC Poay Chai, SingkirSJKC Poay Chai, SingkiAgamaBuddhaIslamHobi Menyanyi, menari Bermain badmintonCita-citaPeguam Dokto Nama BapaLam Kwong NamShuib bin BahaaromPekerjaan BapaPeniagaNelayan Nama Ibu Chun Gei Yong Siti Hawa Binti SaidPekerjaan IbuPegawai bank Suri rumah tanggaBilangan Adik-Beradik3 orang (anak bongsu)11 orang (anak bongsu)
3.0 Faktor – Faktor Menpengaruhi Aspek Pencapaian Akademik 
Pencapaian akademik seseorang murid amat dipengaruhi oleh pelbagaai faktor.Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang murid berpencapaian akademik baiataupun berpencapaian akademik lemah berkait rapat dengan budaya belajar muridtersebut. Budaya belajar ini boleh diterangkan berdasarkan kerangka konsep yangmenunjukkan pertalian antara empat faktor yang dikenal pasti dalam mempengaruhi pencapaian akademik seseorang murid iaitu keluarga, pelajar itu sendiri, sekolah dan persekitaran.
3.1 Faktor Keluarga
Faktor keluarga memainkan peranan penting dalam pencapaian akademik anak-anak mereka (Mitchells dan Tyreman, 1996) dalam mempengaruhi pencapaian akademik anak-anak mereka adalah suatu tanggungjawab yang sangat penting. Berdasarkanmaklumat dua orang murid yang disediakan, didapati murid yang berpencapaianakademik baik berasal dari sebuah keluarga yang kecil dengan hanya mempunyai limaorang ahli keluarga dengan stautus ekonomi yang kukuh. Di sebaliknya, didapati muridyang berpencapaian akademik lemah berasal dari sebuah keluarga yang mempunyai2
 
 bilangan ahli keluarga yang ramai dengan mempunyai tiga belas orang ahli keluarga.Didapati status ekonomi keluarganya berada dalam keadaan kurang berkemampuan.Menurut Marimuthu (1985), taraf sosio ekonomi ada perkaitan dengan pencapaianakademik. Status ekonomi keluarga yang kukuh bersedia dan berkemampuan untuk memberikan pelbagai kemudahan dan bahan pembelajaran mengikut perkembangansemasa dunia bagi menentukan kebolehan akademik serta memperkembangkankemahiran berfikir anak-anaknya. Di samping itu, ibu bapa juga menghantar anak-anaknya ke kelas tambahan untuk mengukuhkan lagi pelajarannya. Robiah dan Zaiton(1989) dalam Siti Rahimah, menyatakan bahawa pelajar yang berjaya boleh dikenalimelalui kemewahan kebendaan yang terdapat di rumah mereka.Sosio ekonomi keluarga yang kurang berkemampuan menghadapi masalah untuk membeli peralatan dan bahan pembelajaran, membayar yuran sekolah, tambang bas danmembeli cermin mata (BPPDP,1996). Keluarga yang miskin tidak mampu untuk menampung kos pendidikan sekolah. Ibu bapa yang mempunyai bilangan ahli keluargayang ramai dan mempunyai pendapatan yang rendah menjadi punca murid lemah dalamakademik (
Suntzi Jr,
2002). Kemiskinan sesebuah keluarga juga tidak dapatmembekalkan keselesaan tempat tinggal serta memenuhi kelengkapan yang diperlukandalam proses pembelajaran menyebabkan suasana tidak kondusif untuk menjadi tempat belajar.Dapatan kajian ini disokong oleh Kajian factors Influencing the Academic of Students in Malaysian Schools oleh Universiti Malaya (Leong Yin Ching dan lain-lain,1990) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar mendapati bahawa status sosioekonomi merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi pencapaian akademik pelajar pada peringkat sekolah rendah(UPSR).Menurut
Suntzi Jr
(2002), ibu bapa yang berpendidikan tinggi akan meluangkanlebih masa untuk anak-anak dalam membantu menangani masalah yang dihadapinya.Tanggapan positif ibu bapa terhadap kepentingan pendidikan akan mendorong ibu bapasentiasa menjalankan aktiviti bersama-sama anak dalam mengajar, memeriksa kerjasekolah dan mengawasi kemajuan pelajarannya.Menurut Kajian Drop-out & Low Achievement Case Studies in SelectedPrimary Schools in Malaysia (EPRD, 1994) mendapati bahawa murid berpencapaian3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->