Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gruppvåldtäkten i Skogås 1998 Dom B817-98.pdf

Gruppvåldtäkten i Skogås 1998 Dom B817-98.pdf

Ratings: (0)|Views: 1,216|Likes:
Published by Schournalisten
Dom Huddinge tingsrätt angående gruppvåldtäkten i Skogås år 1998. Tråd på Flashback: https://www.flashback.org/p44301339#p44301339
Dom Huddinge tingsrätt angående gruppvåldtäkten i Skogås år 1998. Tråd på Flashback: https://www.flashback.org/p44301339#p44301339

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Schournalisten on Jul 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2014

pdf

text

original

 
' >
v,
1
v*
\xa^Cx
C")
HUDDINGE TINGSRATT
.«Rotel 4
Vö
DOM
1998-04-23meddelad iHuddingeMål nr 
B
817-98
PARTER 
(antal tilltalade: 4)Referensnummer: 15005109
Åklagare
chefsåklagaren Carl-Johan Herting7:e åklagarkammaren i Stockholm
Målsägande
1. Veronicka Strömberg, 720626-0361Fräkenvägen 3123 52 FARSTAMålsägandebiträde:advokaten Kerstin SandelsBox 7715, 103 95 STOCKHOLM2. Karin Sandberg, 730304-04Q1Fäbodvägen 22, bv142 33 SKOGÅSMålsägandebiträde:advokaten Anne-Marie BondeBox 3098, 103 61 STOCKHOLM
Tilltalad
Hamza Yildiz, 780303-0456Frihetsberövande: HäktadKullstigen 2614230 SKOGÅSOffentlig försvarare:advokaten Åsa MalmrosEngelbrektsplan 211434 STOCKHOLM
2L--^
Postadress Besöksadress Telefon Telefax ExpeditionslidHuddinge stationsväg
5 08-608 95 00 08-711 0580
ndag - fredag
141 84
HUDDINGE
09.00-12.00
13.OO-15.OO
 
HUDDINGE TINGSRÄTT DOM
1998-04-23B 817-98
2
DOMSLUTBEGÅNGNA BROTT
Våldtäkt
LAGRUM
6 kap 1 § 1 st brottsbalken
PÅFÖLJD M M
Fängelse två (2) år två (2) månader 
TILLGODORÄKNANDE AV FRIHETSBERÖVANDE M M
Fängelsestraffet skall till en tid av fyrtiofyra (44) dagar anses verkställt i anstalt
ANDRA LAGRUM SOM ÅBEROPAS
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på trehundra (300) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond
BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M
1. Hamza Yildiz skall kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelenvinner laga kraft mot honom.2. Hamza Yildiz skall solidariskt med Adem Er, Erhan Taylan och SuaybUgan utge skadestånd till Karin Sandberg med etthundrafemtontusen(115 000) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)från 98-03-10 till dess betalning sker.3. Hamza Yildiz skall solidariskt med Adem Er, Erhan Taylan och SuaybUgan utge skadestånd till Veronicka Strömberg med åttiotusen (80 000) lo- jämte ränta beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från 98-04-14till dess betalning sker.4. Åsa Malmros tillerkänns ersättning av allmänna medel medfemtiofemtusensexhundrafjorton (55 614) kr, varav 44 763 kr avser arbete, 10 450 kr tidsspillan och 401 kr utlägg. Mervärdesskatt ingår med 11 122 kr.5. Anne-Marie Bonde tillerkänns ersättning av allmänna medel medtrettiotusenetthundrasextiofyra (30 164) kr, varav 27 066 kr avser arbete, 2 850 kr tidsspillan och 248 kr utlägg. Mervärdesskatt ingår med 6 032 kr.6. Kerstin Sandels tillerkänns ersättning av allmänna medel medtrettiotusennittiosex (30 096) kr, varav 27 066 kr avser arbete,2850 kr tidsspillan och 180 kr utlägg. Mervärdesskatt ingår med 6 019 kr.7. Kostnaderna i målet skall, enligt 31 kap 1 § 4 st rättegångsbalken, stanna på staten.
 
3
HUDDINGE TINGSRÄTT DOM
Rotel 4 1998-04-23meddelad iHuddinge
l
ni B 817-98
PARTER 
(antal tilltalade: 4)Referensnummer: 15005124
Åklagare
chefsåklagaren Carl-Johan Herting7:e åklagarkammaren i Stockholm
Målsägande
1. Veronicka Strömberg, 720626-0361Fräkenvägen 3123 52 FARSTA2. Karin Sandberg, 730304-0401Fäbodvägen 22, bv142 33 SKOGÅS
Tilltalad
AdemEr, 800201-0471Frihetsberövande: se yrkandenVallhornsvägen 114232 SKOGÅSOffentlig försvarare:advokaten Peter MilkéwitzRiddargatan 17114 57 STOCKHOLM
Postadress Besöksadress Telefon Telefax ExpeditionstidHuddinge stalionsväg 5 08-608 95 00 08-711 05 80 ndag - fredag141 84 HUDDINGE 09.00-12.00 I3.oo-i5.oo

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->