Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bantahan Terhadap Fitnah Jemaah Kitab Jb

Bantahan Terhadap Fitnah Jemaah Kitab Jb

Ratings: (0)|Views: 55 |Likes:
Published by Ramadhan Syawwal

More info:

Published by: Ramadhan Syawwal on Jul 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

 
KATA MEREKA (PENULIS BLOG)http://jamaluddinab.blogspot.com/2011/02/kenali-jemaah-tabligh.html
Pada 16 Oktober 1965, telah diadakan pertemuan besar-besaran para Alim Ulamak seluruhnegeri India, bertempat di Kirla, India. Pertemuan ini telah mengadakan perbahasan tentangkewujudan gerakan Jemaah Tabligh yang dirasakan telah cukup lama menimbulkan keresahanmasyarakat Islam. Hasil pertemuan Ulamak tersebut telah menyatakan bahawa kelompokJemaah Tabligh ini adalah
SESAT LAGI DAN LAGI MENYESATKA
.
Keputusan ini telahdiambil setelah para Ulama' melakukan penelitian dan pengkajian secara adil dan saksamapada beberapa kitab-kitab, risalah dan edaran-edaran yang tersebar dikalangan JemaahTabligh dan ditulis oleh pemimpin-pemimpin mereka.
JAWAPAN KAMI
Kami tidak mempunyai maklumat tentang pertemuan ini.Jadi tidak diketahui ulamak mana yangyang menghadirinya,ulamak mana yang terlibat,sebesar dan seramai manakah ulamak yang
dikatakan “alim ulama
k dari seluruh negeri India itu
” dan dari aliran/
manhaj apakah para ulamakitu.Sufikah? Sekularkah? Salafi/ Wahabikah?.Mengapa Kirla yang di pilih menjadilokasinya,sedangkan di situ,populasi kaum Muslim tidak sampai 20%?Maklumat yangdisertakan oleh penulis blog sangat minima, jadi kami tidak dapat memberi komen yangsesuai.Berkaitan dengan k
eputusan bahawa Jemaah Tabligh sebagai “sesat lagi menyesatkan”
itu juga nampaknya sangat berat.Tapi yang pasti, sejak 1965 (Zaman Jemaah Tabligh di bawahpimpinan Syeikhul Hadis Maulana Muhammad Yusof al-Kandhalawi
1
) itu dan sehinggasekarang,dakwah Jemaah Tabligh,ini memang begitu subur tumbuhnya di India dan di seluruhdunia.Tambahan pula,di daerah Kirla itu sangat subur dan membangun dengan dakwah yang dilakukan oleh Jemaah Tabligh.
2
Dewasa ini, yang nampak lantang menghukum sesat kepadaJemaah Tabligh dan firqah-firqah yang lain sesat adalah dari kalangan para eksterimisSalafi/Wahabi.
3
Juga di India,mereka yang sangat lantang menyesat dan memusuhi JemaahTabligh adalah datangnya daripada golongan penyembah kubur seperti Brelwi.
4
 Ahli bidaahtercela daripada golongan Brelwi ini mengelarkan Jemaah Tabligh di India sebagaiSalafi/Wahabi.
 
1
Beliau adalah putera kepada Maulana Muhamad Ilyas.Beliau termasuk seorang ulamak besar India.Beliau memiliki karya
beberapa kitab dan antaranya Hayatush Sahabah dalam,Amanil Ahbar Syarh Ma’anil Atsar, Muntakhab Ahadis.Beliau juga
termasuk seorang guru kepada Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki.
2
Penulis mempunyai pengalaman sampai di Kirla,rata-rata kawasan yang di singgahi penulis sangat mesra dengan JemaahTabligh,para ulamak yang mengajar di Kirla dan sekitar Gujerat sangat memuliakan Jemaah Tabligh.Para Imam di daerah Kirlasendiri sanggup turun bersama Jemaah Tabligh ketika melakukan ziarah.
3
Penulis merasakan bahawa pertemuan besar-besaran para Alim Ulamak seluruh negeri India, bertempat di Kirla, India itubenar-benar meragukan ,kerana jika amati sanjungan yang diberikan oleh Ulamak-Ulamak dan para Mufti di India terhadapAmir Jemaah Tabligh pada ketika itu,iaitu Syeikhul Hadis,Maulana Muhammad Yusof Kandhalawi sangat di hormati olehmereka.Ketika Maulana Muhammad Yusof mengarang kitab Hayatush Sahabah,Maulana di gelar oleh Mufti Besar di DarulUlum,Deoband iaitu (Mufti Mahmood Hasan Gangohi) yang mengatakan bahawa Maulana Muhammad Yusof seorang yang alimmengenai sirah para sahabat.(Kata-kata ini boleh di rujuk di Malfuzat Mufti Mahmud Hasan Gangohi sendiri).
4
Golongan Brelwi ini sangat memusi Jemaah Tabligh.Hal ini dibukti dengan aktiviti mereka yang kerap mengenakan sihirkepada pimpinan Jemaah Tabligh seperti Maulana Muhammad Ilyas,Maulana Muhammad Yusof dan Maulana InamulHassan.Kebanyakan mereka ini meninggal dunia adalah di sebabkan sihir yang di lakukan oleh golongan Brelwi ini.(RujukMalfuzat ketiga-ketiga Masyaikh Jemaah Tabligh).
 
Kami sendiri telah melihat satu manuskrip fatwa yang di tandatangi oleh jemaah Mufti dalamnegeri India mengenai keizinan dan kebenaran Jemaah Tabligh.Fatwa yang di tandatanganioleh 36 Mufti itu menjadi hujjah kuat tertolaknya fatwa yang meragukan dari perjumpaan di Kirlaitu.
5
Manuskrip fatwa ini masih lagi tersimpan di maktabah milik Madrasah KasyifatulUlum.
6
Sefaham kami juga nama-nama besar dalam kalangan umat Islam ini yang tidak
menghukum “sesat lagi menyesatkan” ke atas jemaah ini,
7
tidak sedikit juga.Oleh itu,sebaiknyakita imbangkan keputusan pertemuan pada tahun 1965 itu dengan para ulamak yang tidak
menghukum “sesat lagi menyesatkan” itu.
 
KATA PENULIS BLOG :
 Diantara beberapa alasan yang dikemukakan oleh para Ulamak tersebut ialah berdasarkanpengkajian dan penelitian yang mendalam dari beberapa kitab,edaran dan risalah yang ditulisoleh pemimpin Jemaah Tabligh,telah ditemukan ada kemiripan diantara fahaman JemaahTabligh dengan fahaman
WAHABI 
. Seperti anti-taqlid terhadap imam-imam mujtahid, orang-orang yang sudah meninggal tidak dalam mendengar orang yang masih hidup,mengingkariKaromah Awliya dan lain-lain yang kesemuannya bertentangan denganfahaman
AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH.
 
JAWAPAN KAMI :
 
Kemiripan itu tidak jelas sebesar mana. Adakah kesemua sudut,ataupun sebahagian besar,ataupun sebahagian kecil, ataupun dalam beberapa perkara sahaja. Jika kemiripannya itusedikit,tidak pula di hakimi sebagai
“sesat lagi menyesatkan”
pada Jemaah Tabligh.Jikadikatakan mereka anti-taqlid,pendiri Jemaah Tabligh itu sendiri iaitu Maulana Muhammad Ilyassendiri bermazhab Hanafi.
8
Kebanyakan mereka (aktivis Jemaah Tabligh)muqallid kepada salahsatu mazahib arba'ah,dan inilah keadaan orang awam di dalam jemaah ini,manakala pulaJemaah Tabligh dari Arab Saudi kebanyakan mereka tidak taqlid kepada mana-mana mazhabsebagaimana jelas pengamalan fiqh di sana.
9
 Pada kami kurang tepat jika dikatakan Jemaah Tabligh anti-taqlid,tetapi sebenarnya lebihkepada saling meraikan.Maklum sajalah gerakan dakwah Jemaah Tabligh ini tersebar keseluruh pelosok dunia dan pertemuan-pertemuan mereka sering sahaja melibatkan para karkun
5
Perlu di ingat bahawa barisan Mufti
 –
mufti di India ini tidak di lantik oleh kerajaan,sebalik mereka di lantik daripada Jemaahpara mufti-mufti dan alim ulamak yang banyaknya di Negari India.Maka keputusan yang di buat adalah keputusan yang adil dantidak mungkin mengandungi kesilapan.
6
Madrasah Kasyifatul Ulum adalah Madrasah di asaskan oleh pimpinan Jemaah Tabligh iaitu Maulana Ihtisamul HassanKandhalawi,Maulana Inamul Hassan Kandhalawi,Maulana Izharul Hassan Kandhalawi dan Maulana Muhammad Yusof Kandhalawi.Kebanyakan masyaikh Jemaah Tabligh berkhidmat di madrasah ini.
7
Boleh di lihat di dalam kitab ini al Firqah An Najiyah Hia Al Ummatul Islamiyah Kulluha oleh Dr Muhammad Adil Azizah AlKayali.
8
Boleh di rujuk dalam Mahfuzat Maulana Muhammad Ilyas sendiri.Keluarga Kandhalawi sangat terkenal dengan keturunanpara ulama yang di sangat berpegang teguh dengan Mazhab Hanafi.Maulana Muhammad Ihtisamul Hassan telah menceritakanmengenai salasilah dan keluarga ini
di dalam bukunya iaitu “Hala’at Masyaikh Kandhala”.
 
9
Kebiasaanya,aktivis Jemaah Tabligh di Malaysia akan bertaqlid kepada Mazhab Syafie dan Mazhab Hanafi (bagi kalanganaktivis India Muslim (mamak).
 
(aktivis Jemaah Tabligh) dari pelbagai mazhab.
10
Takkanlah setiap kali waktu solat hendakdibuat paling kurang 4 kali bergilir-gilir kerana ada 4 mazhab?.Habis waktu di situ sahajalah.Namun begitu kami tidak menafikan yang jemaah ini terdorong untuk mencontohi perlakuanumat zaman Salaf (tetapi bukan berfaham Salafi/Wahabi) kerana mereka seboleh-bolehnyamahu mencontohi para sahabat r.hum ajmain dalam bahagian sunnah-sunnah besar,sepertisunnah bermujahadah ketika melakukan dakwah.Tentang orang-orang yang meninggal tidak dapat mendengar orang-orang yang hidup,kamimenganggap ianya satu tuduhan yang tidak benar.Lihat sahaja dalam kitab-kitab dan buku-buku Jamaah Tabligh,dipenuhi dengan pelbagai kisah yang mana tidak sekadar orang matidapat mendengar orang hidup.
JEMAAH TABLIGH MENGINGKARI KARAMAH PARA AULIYA/WALI
Satu tuduhan yang agak pelik,sedangkan kitab-
kitab seperti Fadhilat A‟mal yang menjadi
muqarrar/sukatan ketika para aktivis Jemaah Tabligh melakukan khuruj
11
sarat dan penuhdengan kisah-kisah karamah para auliya/wali.
KATA PENULIS BLOG
:
“...dan lain
-lain yang kesemuannya bertentangan dengan fahaman AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH 
.”
 Sudah di jelaskan dari awal lagi,bahawa Jemaah Tabligh kuat berpegang teguh dengan prinsip-prinsip AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH.Boleh di lihat dalam kitab-kitab yang di karangan danucapan-ucapan para para ulamak (di India) dalam Jemaah Tabligh,mereka merupakanpendokong kuat ASWJ di India.
12
 Di antara para ulamak yang berada di Jemaah Tabligh ialah Maulana Muhammad IlyasKandhalawi
13
,Maulana Muhammad Yusof Kandhalawi
14
,Maulana In‟amul Hassan
Kandhalawi
15
,
 
10
Penulis melihat perkara ini ketika berlangsung Ijtimak/perhimpunan besaran yang di anjurkan oleh Jemaah Tabligh.Kalanganmanusia yang berfahaman mazhab yang 4 dapat di himpunkan dalam satu saf solah berjemaah.Bahkan bukan itu sahaja,merekayang tidak terikat kepada mana-mana mazhab juga ikut solat bersama sama dalam satu saf solat.Hal ini merupakanpemandangan yang luar biasa kerana ,jarang mereka berlainan aliran ini dapat duduk bersama.
11
Di antara kitab-kitab yang menjadi muqarrar di dalam Jamaah Tabligh yang menjadi bacaan harian ketika khuruj ialah ZaadulMa'ad oleh Imam Ibnu Qayyim,Hayatush Sahabah oleh Maulana Muhamad Yusuf al-Kandhalawi,Muntakhabah alhadis olehMaulana Muhammad Yusof Al-Kandhalawi dan Maulana Muhammad Saad al-Kandhalawi,Riyadhus Salihin oleh ImamNawawi,Al-Targhib Wa al-Tarhib oleh Imam al-Munziri dan Al-Adab al-Mufrad oleh Imam Al-Bukhari.Cuma di Malaysia lebih
kepada Fadhilat A’mal dan Muntakhabah alhadis.
 
12
Perkara ini telah di jelas oleh Maulana Abul Hasan Ali an-Nadwi, di dalam bukunya. (Sejarah Hidup Maulana Muhamad Ilyas).
13
Beliau adalah ulamak hadis dan juga pendiri Jemaah Tabligh.Di antara kitab karangan beliau Al Abwabul Muntakhabah minMisykatul Musabbih.
14
Beliau adalah putera kepada Maulana Muhamad Ilyas.Beliau termasuk seorang ulamak besar India.Beliau memiliki karyabeberapa kitab dan antaranya Hayatush Sahabah dalam,Amanil Ahbar Syarh M
a’anil Atsar, Muntakhab Ahadis.
Beliau jugatermasuk seorang guru kepada Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki.
15
Beliau termasuk seorang ulamak besar India yang oleh Mufti Mahmud Hassan Gongohi.Beliau juga termasuk salah seorangguru kepada Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->