Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΕΝ. 2

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΕΝ. 2

Ratings: (0)|Views: 164|Likes:
Published by Dimitrios Pariotis

More info:

Published by: Dimitrios Pariotis on Jul 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

 
ενότητα Η αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου . 320D- 321B5
Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν,θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν.Ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθενεἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰθεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸςμείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇκεράννυται.
Ἐπειδὴ δ’ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶςἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶἘπιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαιδυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει.Προμηθέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺςαὐτὸς νεῖμαι, «Νείμαντος δέ μου»,ἔφη, «ἐπίσκεψαι»·καὶ οὕτω πείσας νέμει.Νέμων δὲ τοῖς μὲν προσῆπτεν ἰσχὺνἄνευ τάχους, τοὺς δ’ ἀσθενεστέρουςἐκόσμει τάχει ·
τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ’ ἄοπλον διδοὺςφύσιν ἄλλην τιν’ αὐτοῖς ἐμηχανᾶτοδύναμιν εἰς σωτηρίαν.Ἅ μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν,πτηνὸν φυγὴν ἢ κατάγειον οἴκησινἔνεμεν·δὲ ηὖξε μεγέθει, τῷδε αὐτῷ αὐτὰἔσῳζεν·καὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν.
ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχωνμή τι γένος ἀϊστωθείη·ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶνδιαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ Διὸςὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο Ήταν κάποτε εποχή που υπήρχαν θεοί,δεν υπήρχαν όμως θνητά γένηΚαι όταν και για αυτά έφτασε οχρόνος ο χρόνος που είχε οριστεί απότη μοίρα για τη γέννησή τους,πλάθουν οι θεοί αυτά στο εσωτερικότης γης αφού ανακάτεψαν χώμα καιφωτιά και όσα ταιριάζουν(ανακατεύονται) με τη φωτιά και τοχώμα .
 
Και όταν ήρθε ο καιρός να ταοδηγήσουν στο φως διέταξαν τονΠρομηθέα και τον Επιμηθέα να ταεφοδιάσουν και να μοιράσουν στοκαθένα χωριστά τις ιδιότητες όπωςπρέπει . (τις ταιριαστές τουςιδιότητες). Τότε ο Προμηθέας ζήτησε από τονΕπιμηθέα να κάνει αυτός τη διανομή.«Και μόλις κάνω τη μοιρασία» είπε ,«κάνε επιθεώρηση». Έτσι αφού τον έπεισε, κάνει τηδιανομή.Μοιράζοντας λοιπόν, σε άλλα έδινεδύναμη χωρίς ταχύτητα, ενώ τα πιοαδύνατα τα εφοδίαζε με ταχύτητα.Σε άλλα έδινε όπλα, ενώ σε άλλαεπειδή έδινε οργανισμό χωρίς όπλα,σοφιζόταν κάποια άλλη ικανότητα γιατη σωτηρία τους. Όσα δηλαδή από αυτά έντυνε μεμικρό σώμα ( όσα έπλαθεμικροκαμωμένα), τα προίκιζε μεφτερά για φυγή ή με υπόγειακατοικία. Όσα έκανε μεγαλόσωμα, με το ίδιοτρόπο εξασφάλιζε τη σωτηρία τους.  Έτσι εξισώνοντας τις διαφορές,μοίραζε και τις υπόλοιπες ιδιότητες. Όλα τα σχεδίαζε με προσοχή,φροντίζοντας να μην εξαφανιστείκανένα γένος.
1
 
Και αφού τα εφοδίασε με όλα τα μέσαγια να αποφύγουν τηναλληλοεξόντωση, σκεφτόταν μέσαπροστασίας για τις αλλαγές τουκαιρού που φέρνει ο Δίας.
ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε θριξὶν καὶστερεοῖς δέρμασιν, ἱκανοῖς μὲν ἀμῦναιχειμῶνα, δυνατοῖς δὲ καὶ καύματα,καὶ εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰαὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰκεία τε καὶαὐτοφυὴς ἑκάστῳ
 
καὶ ὑποδῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ [θριξὶνκαὶ] δέρμασιν στερεοῖς καὶ ἀναίμοις.τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλαςἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐκ γῆς βοτάνην,ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲῥίζας·
ἔστι δ’ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴωνἄλλων βοράν·καὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε,τοῖς δ’ ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτωνπολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένειπορίζων. Έτσι τα έντυσε με πυκνά τριχώματακαι στερεά δέρματα, ικανά να ταπροφυλάσσουν από το κρύο,κατάλληλα και για τη ζέστη.Και έτσι, όταν πηγαίνουν νακοιμηθούν, τα ίδια αυτά νααποτελούν στρώμα φυσικό καιιδιαίτερο για το καθένα.Και σε άλλα φόραγε (έδενε τα πόδιατους με) οπλές , ενώ άλλα τα έντυνεμε δέρματα σκληρά και χωρίς αίμα. Ύστερα εξασφάλισε τροφή,διαφορετική στο κάθε είδος, σε άλλαχορτάρι από τη γη, σε άλλα καρπούςδέντρων και σε άλλα ρίζες.Μερικά από αυτά τα έκανε να είναιτροφή τους η σάρκα άλλων ζώων.Και σε αυτά έδωσε τη δυνατότητα ναγενούν λίγους απογόνους, ενώ σεεκείνα που τρώγονταν από αυτά(έδωσε) μεγάλη γονιμότηταπαρέχοντας έτσι σωτηρία στο γένοςτους.
2
 
ερμηνευτικά σχόλιαα. γενικά σχόλια για τον μύθο - ο στόχος του.
Ο μύθος που παραθέτει ο Πλάτωνας είναι προσωπική δημιουργία τουΠρωταγόρα και πιθανόν να περιεχόταν στο έργο του «Περί της εν αρχήκαταστάσεως» το οποίο δεν έχει σωθεί. Ο Πλάτωνας ή μεταφέρει αυτούσιοαπόσπασμα από το βιβλίο του σοφιστή ή το επαναλαμβάνει με κάποια ελευθερίαστα επιμέρους, ίσως αποδίδοντας με υπερβολή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τουπρωταγόρειου ύφους. Τα μυθολογικά στοιχεία του αποτελούν την «εξωτερικήδιακόσμηση» που περιβάλλει την τελεολογική
1
άποψη του Πρωταγόρα για τηδημιουργία του ζωϊκού βασιλείου και του ανθρώπου. Ο μύθος του Πρωταγόρα, σεαντίθεση με άλλες γνωστές κοσμολογικές εκδοχές («Θεογονία» του Ησιόδου,πέντε «γένη»της Παλαιάς Διαθήκης) που εκφράζουν απαισιόδοξη ενατένιση τηςεξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού, εμπνέει αισιοδοξία για την πορεία τουανθρώπου. Αποτελεί ένα μήνυμα πίστης στην προοδευτική πορεία τουανθρώπινου γένους, που ξεκινώντας από απλούστερες και ατελέστερες μορφέςβίου, έφτασε σε υψηλότερες βαθμίδες, σε αξιόλογα πολιτιστικά επιτεύγματα,χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες για περισσότερες κατακτήσεις που θαείναι εφικτές όταν οι άνθρωποι αποκτήσουν με τη βοήθεια της παιδείαςμεγαλύτερο μερίδιο στην πολιτική τέχνη. Το περιεχόμενο του πρωταγόρειουμύθου έχει ενδιαφέρον γιατί δείχνει τις κοινωνιολογικές και πολιτειολογικέςθεωρήσεις που ανέπτυξε η αρχαία σοφιστική. Για τον Grote είναι ο ανώτερος απόόλους τους «πρωταγόρειους» μύθους
Στόχος του μύθου
:
να απαντήσει στην πρώτη από τις δυο αντιρρήσειςπου πρόβαλε ο Σωκράτης ότι η αρετή είναι κάτι που δεν διδάσκεται , αφούβλέπουμε ότι ο Αθηναϊκός λαός που είναι σοφός δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιοςειδήμων στα θέματα της αρετής και για το λόγο αυτό επιτρέπει στον κάθεπολίτη να εκφέρει για αυτά γνώμες και να συμβουλεύει.
 
I. η αρχή της δημιουργίας των όντων – κοσμολογικές αντιλήψεις.η δημιουργία των όντων
: στο μύθο παρακολουθούμε τη διαδικασία με τηνοποία τα ζώα διαμορφώθηκαν», απέκτησαν το καθένα τις δικές του ιδιότητες,ενώ ο άνθρωπος απέκτησε τα χαρακτηριστικά εκείνα, «τις αρετές» , πουσυνιστούν τελικά την ανθρώπινη φύση του. 
α. ἦν γάρ ποτε χρόνος…κεράννυται »
Ἦν ποτέ χρόνος
:
Ο Πρωταγόρας στην αρχή της αφήγησής του προσδιορίζειτον χρόνο, στον οποίο θα συμβούν τα γεγονότα που θα αφηγηθεί. Ο χρόνος είναιαόριστος, η αφετηρία της αφήγησής του ανάγεται στα βάθη του χρόνου. Η φράση
ἦν ποτέ χρόνος
αποτελεί τυπική αρχή ενός παραμυθιού και είναι μέρος τουσκηνικού. Τα καθαυτό μυθολογικά στοιχεία αποτελούν την εξωτερικήδιακόσμηση που περιβάλλει την εξήγηση του Πρωταγόρα για την δημιουργία τουζωϊκού βασιλείου και του ανθρώπου.Ο όρος
χρόνος
εννοεί την αρχή του χρόνου, την αρχή της δημιουργίας , μετά τηθεογονία ( τη γέννηση των θέων) . Στην αρχαιοελληνική σκέψη υπάρχει μόνον
1
σύμφωνα με τη θεωρία της τελεολογίας τα πάντα στον κόσμο εξηγούνται βάσει του τέλους (του σκοπού) ή τηςσκοπιμότητας που το καθένα εξυπηρετεί.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->