Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tmu3u_cpp165

tmu3u_cpp165

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Zaqwsxcde Zxcvbnm

More info:

Published by: Zaqwsxcde Zxcvbnm on Jul 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2014

pdf

text

original

 
 1
 
Anex 
ă
la Ordinul .............................
PROGRAMUL OPERA
Ţ
IONAL SECTORIALDEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013Num
ă
rul de referin
ţă
al programului (CCI): 2007RO051PO001
CONDI
Ţ
II SPECIFICECERERE DE PROPUNERI DE PROIECTEDE TIP STRATEGICNR. 165
 
 Îmbun
ă
t
ăţ
irea accesului
ş
i a particip
ă
riigrupurilor vulnerabile pe pia
ţ
a muncii
AXA PRIORITAR
Ă
6„Promovarea incluziunii sociale”DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN
Ţ
IE 6.2
 Îmbun
ă
t
ăţ
irea accesului
ş
i a particip
ă
rii grupurilor vulnerabile pe pia
ţ
a muncii
Iulie 2013
 
 2
CUPRINS
1. Introducere2. Cererea de propuneri de proiecte2.1. Condi
ţ 
ii specifice2.2. Alocare financiar
ă
orientativ
ă
 2.3. Contribu
ţ 
ia solicitantului3. POSDRU 2007-20133.1 Axa Prioritar
ă
6. Domeniul major de interven
ţ 
ie 6.23.2 Documente programatice/ strategii regionale4. Condi
ţ 
iile de eligibilitate4.1 Grupuri
ţ 
int
ă
eligibile4.2 Activit
ăţ 
i eligibile4.3 Solicitan
ţ 
i
ş
i parteneri eligibili4.4 Cheltuieli eligibile4.5 Indicatori de monitorizare si evaluare5. Procesul de evaluare si selec
ţ 
ie5.1 Grile de evaluare5.2 Gre
ş
eli frecvente la redactarea cererii de finan
ț
are6. Contesta
ţ 
ii7. Procesul de contractareANEXEAnexa 1 – Grila de evaluare Faza AAnexa 2 – Grila de evaluare Faza B
 
 3
1. INTRODUCERE
Acest document cuprinde Condi
ţ 
iile Specifice pentru Cererea de propuneri de proiectenr.
165
 
„Îmbun
ă
t
ăţ
irea accesului
ş
i a particip
ă
rii grupurilor vulnerabile pe pia
ţ
amuncii”.Informa
ţ
iile generale
cu privire la:
 
- documentele programatice;
 
- eligibilitatea proiectelor, solicitan
ţ 
ilor
ş
i partenerilor acestora;- eligibilitatea cheltuielilor;- completarea
ş
i transmiterea unei cereri de finan
ţ 
are;- evaluarea
ş
i selec
ţ 
ia proiectelor;- contractul de finan
ţ 
are;- implementarea proiectelorsunt prezentate în
Ghidul Solicitantului – Condi
ţ
ii generale
aferent acestei cereri depropuneri de proiecte de tip strategic.
Pentru a m
ă
ri
ş
ansele proiectului dumneavoastr
ă
de a fi selectat, v
ă
recomand
ă
mca, înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finan
ţ
are
ş
ia anexelor, s
ă
v
ă
asigura
ţ
i c
ă
a
ţ
i citit toate informa
ţ
iile prezentate în acest ghid
ş
i înGhidul Solicitantului – Condi
ţ
ii generale
ş
i în anexele acestora
ş
i c
ă
a
ţ
i în
ţ
eles toateaspectele legate de specificul prezentei scheme de finan
ţ
are nerambursabil
ă
.
De asemenea, v
ă
recomand
ă
m s
ă
consulta
ţ
i periodic pagina de internet aAMPOSDRU www.fseromania.ro
ş
i pagina de internet a Organismului IntermediarRegional pentru Programul Opera
ţ
ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor UmaneBucure
ș
ti-Ilfov,www.oiposdrubi.ropentru a fi la curent cu eventuale modific
ă
riaduse Ghidului Solicitantului
ş
i cu eventualele comunic
ă
ri/informa
ţ
ii privindprezenta schem
ă
de finan
ţ
are nerambursabil
ă
transmise de AMPOSDRU sau deOIR POS DRU BI.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->