Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bea Din Izvorul Umplerii

Bea Din Izvorul Umplerii

Ratings: (0)|Views: 76|Likes:
Published by OpHaNiM
Bea Din Izvorul Umplerii - John R. Van Gelderen
Bea Din Izvorul Umplerii - John R. Van Gelderen

More info:

Published by: OpHaNiM on Jul 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
 
Bea din
John R. Van Gelderen
( titlul original : „From the Fountain to filiing”)
 
 2
CUPRINS
IntroducereResponsabilitatea omuluiDescoperire – Trezirea în fa
ţ
a nevoiiDorin
ţă
– Dorul dup
ă
DumnezeuHot
ă
rârea – Hot
ă
rârea de a ascultaSupunere – Cedând Duhului SfântMoarte – Mortea fa
ţă
de firea p
ă
mânteasc
ă
 Dependen
ţă
– Odihna în HristosRezultatul divinOmul devine un canal sub controlul Duhului SfântOmul este împuternicit pentru lucrarea DomnuluiOmul este umplut cu bucuria Domnului
 
 3
 
Introducere
Duncan Campbell este cunoscut mai ales din leg
ă
tura lui cu trezirea din Lewis, otrezire spiritual
ă
ce a avut loc pe insula lui Lewis, lâng
ă
coasta Sco
ţ
iei. Aceast
ă
trezirespiritual
ă
, ce a avut loc în anii ’50, a fost o demonstra
ţ
ie a lucr 
ă
rii minunate a lui Dumnezeu.Duncan Campbell a fost folosit de Dumnezeu într-o alt
ă
trezire spiritual
ă
care nu este la fel de bine cunoscut
ă
ca cea de mai sus; este vorba despre o trezire spiritual
ă
ce s-a întâmplat în insulaBernuck, tot lâng
ă
coasta Sco
ţ
iei. Duncan Campbell se afla la marea Conven
ţ
ie din NordulIrlandei, numint
ă
Conven
ţ
ia Banger. Se a
ş
ezase al
ă
turi de pre
ş
edintele conven
ţ
iei, când,deodat
ă
, a fost cuprins de convingerea c
ă
trebuie s
ă
porneasc
ă
cât de repede posibil spre insulaBernuck. Când i-a spus pre
ş
edintelui c
ă
trebuie s
ă
plece la Bernuck, acesta a spus: “Nu pute
ţ
i pleca, dumneavoastr 
ă
ve
ţ
i avea predica de încheiere a acestei conven
ţ
ii”. Dar dup
ă
ce audiscutat despre acest lucru, pre
ş
edintele a fost de acord.În diminea
ţ
a urm
ă
toare, Duncan Campbell a c
ă
l
ă
torit cu avionul
ş
i cu bacul,
ş
i, încele din urm
ă
, a ajuns în mica insul
ă
Bernuck, o insul
ă
de doar 500 de locuitori. DuncanCampbell nu mai fusese acolo niciodat
ă
 
ş
i nu fusese nici invitat, omene
ş
te vorbind. Nu cuno
ş
tea pe nimeni pe insul
ă
. Ajungând acolo, a v
ă
zut un tân
ă
r,
ş
i l-a întrebat: “Ai putea s
ă
m
ă
îndrumispre cel mai apropiat pastor?” B
ă
iatul a replicat, “Nu locuie
ş
te nici un pastor pe insulanoastr 
ă
”. Atunci Duncan Campbell a spus: “Atunci, ai putea s
ă
-mi spui cum s
ă
ajung la unvârstnic care locuie
ş
te pe aproape?” Tân
ă
rul i-a ar 
ă
tat casa unui vârstnic. Duncan Campbell l-aîntrebat pe b
ă
iat, “Te rog s
ă
mergi s
ă
-i spui c
ă
Duncan Campbell a sosit? Dac
ă
întreab
ă
desprecine este vorba, spune-i c
ă
este vorba despre Campbell, cel ce a participat la trezirea dinLewis.” Tân
ă
rul a alergat
ş
i în câteva minute s-a întors cu un mesaj de la acel b
ă
trân. Acesta i-aspus c
ă
un b
ă
rbat pe nume Hector McKinen îl astepta pe Duncan Campbell s
ă
soseasc
ă
în aceazi. Duncan îns
ă
era plecat acum s
ă
stea cu fratele s
ă
u. De asemenea, l-a anun
ţ
at c
ă
în aceanoapte urma s
ă
aib
ă
loc o întâlnire, la ora nou
ă
, la biseric
ă
.Mai târziu, Duncan Campbell a aflat mai multe. Chiar în acea zi, când se afla pe platform
ă
, la Conven
ţ
ia Banger, Hector McKinen petrecuse toat
ă
ziua în rug
ă
ciune. Era profundîmpov
ă
rat de condi
ţ
ia bisericii din insul
ă
.
Ş
i era, mai ales, ap
ă
sat de condi
ţ
ia tinerilor, deindiferen
ţ
a lor fa
ţă
de lucrurile spirituale. A
ş
a c
ă
, a petrecut ziua rugându-se. Mai târziu so
ţ
ia luiI-a spus lui Duncan Campbell c
ă
, de trei ori l-a v
ă
zut pe so
ţ
ul ei apropiindu-se de u
ş
ahambarului,
ş
i l-a auzit strigând: “Doamne, nu
ş
tiu unde este, dar Tu
ş
tii,
ş
i Tu trimite-l.” La orazece, în seara acelei zile de rug
ă
ciune, Hector McKinnen a fost convins c
ă
Dumnezeu îi auziserug
ă
ciunea, c
ă
Duncan Campbell va sosi într-o zi anume,
ş
i c
ă
se vor întâlni în acea noapte laora nou
ă
. Când Duncan Campbell a ajuns acolo, au mers la biseric
ă
, pentru slujba de la oranou
ă
. Se aflau 80 de oameni aduna
ţ
i acolo pentru slujb
ă
. Având în vedere c
ă
pe insul
ă
nu eraudecât 500 de oameni, num
ă
rul celor veni
ţ
i la biseric
ă
era foarte mare. A avut loc o slujb
ă
 religioas
ă
, dar nu a fost decât o slujb
ă
normal
ă
. Duncan Campbell se întreba dac
ă
într-adev
ă
fusese c
ă
l
ă
uzit c
ă
tre insul
ă
de Dumnezeu; totu
ş
i, a recunoscut faptul c
ă
acolo se aflau oamenicare erau mai aproape de Dumnezeu decât el.Dup
ă
slujb
ă
, domnul mai în vârst
ă
, Hector McKinnen, s-a îndreptat spre DuncanCampbell
ş
i i-a spus, “Sper c
ă
nu e
ş
ti dezam
ă
git c
ă
nu am avut o trezire spiritual
ă
în aceast
ă
 noapte, dar Dumnezeu plute
ş
te deasupra noastr 
ă
,
ş
i El poate s
ă
apar 
ă
în orice clip
ă
”.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->