Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Riya Rastdariyê 56 - Yêremya Pêxember

Riya Rastdariyê 56 - Yêremya Pêxember

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Mizgini-Mizgînî
The Way of Righteousness # 56
(in Kurdish Kurmanji)
The Prophet Jeremiah
The Way of Righteousness # 56
(in Kurdish Kurmanji)
The Prophet Jeremiah

More info:

Published by: Mizgini-Mizgînî on May 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2009

pdf

text

original

 
Yêremya Pêxember
Riya Rastdariyê 56
Guhdarên delal!
Silameta Xwedê
bi we re be!Em bi navê Xwedayê aştiyê silavan li we dikin.Daxwaz û armanca Xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêm bike û wê qebûl bike.Wî ew rê kifş kir, da ku em her û her bi wî re di aştiya rastîn de bijîn.Em gelek dilgeş in ku em dikarin îro jî li ser 
 Riya Rastdariyê
ji we re bipeyivinDi bernameya din de me bihîst ku
Îşaya
pêxember gelek tişt li ser Mesîhê ku wê bihata vêdinyayê nivîsîne. 700 salan beriya hatina Mesîh Xwedê ji Îşaya re eşkere kir ku Xilaskarêgunehkaran wê ji rûmeta Xwedê bê, wê ji keçikekê çêbe, wê jiyaneke paqij û pîroz bijî ûgelek kerametên newaze û nedîtî bike. Herweha Îşaya pêxemberîtî li ser mirin û rabûna Mesîhkir û got ku ewê wek berxê goriyê xwîna xwe birijîne û bi wî awayî cezayê gunehên dinyayê bikişîne. Îcar, çaxê ku ew bimira, wiyê mirin bindest û betal bikira û ji nav miriyan rabûya û jiher kesê ku baweriya xwe bi wî bianiya re, wiyê jiyana herheyî bida.Îro em dixwazin li peyvên pêxemberekî din binêrin. Navê wî
Yêremya
bû û ew jî di nav pêxemberên Xwedê de yekî mezin û girîng bû.Yêremya li dor 100 salan piştî Îşaya pêxember bû. Wek ku me berî niha jî dît, gelê Îsraêl êdîne padîşahiyek tenê bû. Di wê demê de hem padîşahiya Cihûstanê û hem jî padîşahiya Îsraêlêhebû. Di rojên Yêremya de padîşahiya Îsraêlê hatibû bindestkirin û êdî nemabû. XwedêÎsraêliyên wê padîşahiyê dabûn destê dijminên wan, çimkî wan qet ji peyamên pêxemberênXwedê bawer nekirin û nexwestin ku tobe bikin û ji gunehên xwe vegerin. Îcar di rojênYêremya de
bi tenê
 
padîşahiya Cihûstanê mabû
. Ew li başûr bû û paytextê wê, bajarêOrşelîmê bû; Perestgeha ku Silêman padîşah avakiribû jî li wir bû. Wek ku me dît, eşîraCihûda ji aliyê Xwedê ve hatibû hilbijartin ku Mesîh jê rabûya û pirraniya xelkê padîşahiyaCihûstanê ji eşîra Cihûda bûn.Yêremya di gundekî biçûk de li derdora Orşelîmê hat dinyayê. Bavê Yêremya li Orşelîmêkahîn bû û di Perestgehê de dixebitî. Di wan rojan de pirraniya xelkê Orşelîmê
gelek 
 
dîndar
û li gor adetên bavkalên xwe dikirin,
lê belê wan guhê xwe neda Peyva Xwedayê xweXudan
. Lê belê Yêremya ne wusa bû; wî ji Peyva Xwedê hez dikir û li hêviya hatina Mesîhdima.
1
 
 Niha em dixwazin guhê xwe bidinê ka Xwedê çawa gazî Yêremya kir û ew kir pêxember.Di Kitêba Yêremya de, Yêremya weha li ser vê yekê nivîsiye:
 Ev peyva Xudan ji min re hat: «
 Hê ku min di malzaroka diya te de dirûv nedaye te, min tunas kirî û beriya ku tu ji dayikê bibî, min tu pîroz kirî: Min tu ji miletan re kirî pêxember 
 Îcar min got: «Ax, ya Xudan! Va ye, ez nizanim bipeyivim, ez hê ciwan im.» Lê Xudan ji min re got: «Nebêje ez hê ciwan im. Çimkî ji kê re ez te bişînim, tê herî û her tiştê ku min li te emir kiriye, tê bêjî.
8
Xudan dibêje: Ji wan netirse; ez bi te re me, ku ez terizgar bikim.»Û Xudan destê xwe dirêj kir, da devê min û ji min re got: «Va ye, min peyvên xwe xistin devête.
10
Binêre, mir îro tu danî ser milet û ser padîşahiyan, da ku tu ji ra ve hilkî û hilweşînî,wêran û xera bikî û da ku tu ava bikî û biçînî.»
(Yêremya 1:4-10)Bi vî awayî Xwedê gazî Yêremya kir, ew kir pêxemberê xwe. Xwedê jê re got: Here navCihûyan û ji wan re bêje, ezê dîwana wan bikim. De vêca eger ew ji gunehên xwevenegeriyan û li Xudan nezivirîna û guhê xwe nedan Peyva Xwedê, hingê Xwedê wê dîwanawan bikira. Erê, kardestiya Yêremya giran û zehmet bû,
çimkî Cihûyan qet nexwest ku yek  ji wan re bêje: «Karên we yên dîndariyê û goriyên we li Xwedê xweş nayên!
»Lê belê daxwaza Yêremya ne ew bû ku li mirovan xweş bê, lê wî dixwest ku li Xwedê xweş bê. Loma wî 24 salan li Orşelîmê û li seranserê Cihûstanê peyvên Xwedê dan bihîstin û jixelkê re got: «Xwedê ez şandime, da ku ez we hişyar bikim. Eger hûn ji gunehên xwevenegerin û tobe nekin û guhê xwe nedin Peyva Xwedê, Xwedê wê ordiya miletê Babîlê rakeû bîne ser we, da ku hem bajarê Orşelîmê û hem jî Perestgeha Xwedê bişewitînin. Ewê we bigirin û sirgûn bikin, bajon welatekî dûrErê, peyama ku Yêremya ji Cihûyên li Orşelîmê û li seranserê Cihûstanê re got ev bû.Emê niha çend ayetan ji nivîsarên Yêremya pêxember ji we re bixwînin û hûnê bibihîzin kawî çawa Cihûyên nifşê xwe hişyar kirin. Di deriyê 7’an de weha dibêje:
 Ji Xudan ev peyv ji Y 
ê
remya re hat: «
 Di deriyê mala Xudan de raweste û li wê derê dengê  xwe hilde, vê peyvê bêje
: Ey tevahiya Cihûda, yên ku di van deriyan re derbas dibin kubiperizin Xudan, guh bidin peyva Xudan. Xwedayê Îsraêl, Xudanê Ordiyan weha dibêje: Riyên xwe û kirinên xwe rast bikin û ezê we di vî cihî de rûnînim. Pişta xwe bi peyvên derewve girênedin û nebêjin: Perestgeha Xudan, Perestgeha Xudan, Perestgeha Xudan ev e.
[Çimkîew difikirîn, ji xwe re digotin: Ji ber ku li Orşelîmê Perestgeha Xwedê heye, Xwedê tu caran
2
 
 bajarê me wêran nake!]
 Eger hûn riyên xwe û kirinên xwe qenc rast bikin, eger hûn dinavbera mirovekî û cîranê wî de tam dadperweriyê bikin, eger hûn heqê yê xerîb, sêwî û jinebiyê nexwin û di vî cihî de xwîna bêsûc nerijînin û ji bo ziyana xwe li pey îlahên din neçin,hingê ezê we li vî cihî, li diyarê ku min ji berê heta paşê daye bav û kalên we rûnînim.
Va ye,hûn pişta xwe bi peyvên derew û bêkêr ve girêdidin
. Ma hûn diziyê dikin, dikujin, zînayêdikin, bi derew sond dixwin… û li pey xwedayên din ên ku hûn nas nakin diçin û hingê hûntên û di vê mala ku bi navê min tê gazîkirin de li ber min radiwestin û dibêjin: «Em xilasbûn!»? Ma hûn xilas bûn, da ku hûn ji nû ve van hemû tiştên mekruh bikin?»
(Yêremya 7:1-10)Bi vî awayî Yêremya li Cihûyan hilat û ew hişyar kirin.
Wan idia dikir ku ew Xwedê nasbikin
, lê belê bi kirinên xwe, wan ew înkar dikir. Di deriyê 17’an de Yêremya weha berdewam dike, dibêje:
 Xudan weha dibêje:«Yê ku li mirovan ewle dibeû benderuh ji xwe re dike piştevanû dilê wî ji Xwedê vediqete, di bin nifrê de ye. …
 Dil ji her tiştî zêdetir xapînek e û sax nabe
.Ma kî dikarî wî fêm bike? Ez, Xudan, ez dil hildikewêşim û daxwazan diceribînim,da ku ez li gor riyên her kesî û li gor berê kirinên wî bidimê.»
(Yêremya 17:5.9.10)Erê, bi wan gotinan Yêremya gelê padîşahiya Cihûstanê hişyar kir û ji wan re got: «Eger hûn ji dil û can tobe nekin û li Xwedê nezivirin, ordiya Babîlê wê bê û wê hem bajarêOrşelîmê û hem jî vê Perestgehê wêran bikin û hûn jî, hûnê bibin xulam û koleyên wan.»Gelo hûn li ser van tiştan çi difikirin? Ma xelkê Orşelîmê û Cihûyên din guhê xwe dan wan peyvên ku Xwedê bi devê Yêremya pêxember ji wan re digot? Bi rastî
pirraniya wan qetguhê xwe neda hişyarkirina Xwedê
. Heta kahînên Perestgehê jî ji gotinên Yêremya bawer nekirin. Bervajiyê wê, çaxê ku wan peyama wî bihîst, wan ew girt, dan ber qamçiyan û hetaêvarê ew avêtin zîndanê. Kahînan qet nikaribûn bawer bikiran, Xwedê wê bihişta ku ordiyaBabîlê biketa Orşelîmê, bajarê Orşelîmê û Perestgeha ku Silêman avakiribû, wêran bikiran. Ligor bîr û baweriya wan, tiştekî weha qet çênebû. Perestgeh, Perestgeha Xwedê bû û li gor fikirîna wan, Xwedê wê tu caran nehişta ku Perestgeha wî bê xerakirin. Loma kahîn pir hêrs
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->