Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Michael Newton - Calatoria Sufletelor

Michael Newton - Calatoria Sufletelor

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by kong3latu72
Sanatate
Sanatate

More info:

Published by: kong3latu72 on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2014

pdf

text

original

 
1/159
M
ICHAEL
N
EWTON
P
H
.
 
D.
 
C
Ă
L
Ă
TORIA
 
SUFLETELOR
 
S
TUDII
D
E
C
AZ
A
SUPRA
V
IE
Ţ
II
D
INTRE
V
IE
Ţ
I
 
Edi
ţ
ia a ll-a, 2005
 
Cartea Daath
 
Publishing House
 
Titlul original în limba englez
ă
:
Journey of Souls
 
Pentru Peggy, iubit
ă
so
ţ
ie
ş
i suflet pereche.
 
În afar
ă 
de contribu
ţ
iile enorme ale so
ţ
iei mele, mul
ţ
umiri specialecolaboratorilor Norah Mayper, John Fahey
ş
i tuturor acelor partenericare mi-au d
ă 
ruit timp din via
ţ
a lor pentru editare, sfaturi
ş
i încuraj
ă 
ri.
Ş
i tuturor subiec
ţ
ilor mei, al c
ă 
ror imens curaj a f 
ă 
cut posibil
ă 
aceast
ă 
 cercetare, îng
ă 
duindu-mi s
ă 
c
ă 
l
ă 
toresc împreun
ă 
cu ei pe c
ă 
ile min
ţ
ilorlor.
 
V
EZI PRIN OCHII SUFLETULUI NEMURITOR
 
De ce e
ş
ti aici pe P
ă 
mânt? Unde vei merge dup
ă 
moarte? Ce se va întâmpla cu tine când veiajunge acolo? Multe c
ă 
r
ţ
i au fost scrise despre vie
ţ
ile trecute, dar pu
ţ
ine despre existen
ţ
a sufletelornoastre în a
ş
teptarea rena
ş
terii - pân
ă 
la aceast
ă 
lucrare provocatoare lucrare de început.
 
Când Dr. Newton, maestru hipnoterapeut atestat, a început regresia temporal
ă 
cu clien
ţ
ii s
ă 
ipentru a accesa amintirile din vie
ţ
ile lor trecute, a f 
ă 
cut o descoperire de propor
ţ
ii enorme: c
ă 
exist
ă 
 posibilitatea de a „vedea” lumea spiritelor prin ochii min
ţ
ii subiec
ţ
ilor afla
ţ
i în stare de hipnoz
ă 
saude supracon
ş
tien
ţă 
;
ş
i c
ă 
subiec
ţ
ii afla
ţ
i în aceast
ă 
stare erau capabili s
ă 
-i spun
ă 
ce f 
ă 
ceau sufletelelor între vie
ţ
ile lor pe P
ă 
mânt.
 
Ce e
ş
ti pe cale de a citi în aceast
ă 
carte î 
ţ
i va zgudui ideile preconcepute despre moarte. Anide-a rândul, autorul a purtat în lumea spiritelor sute de persoane. Cele 29 de cazuri cuprindrelat
ă 
rile unor persoane foarte religioase, ale altora neangajate spiritual
ş
i ale acelora aflate, cum se
Michael Newton
 
 
2/159spune, „între” - comunic
ă 
rile celor care au ar
ă 
tat o remarcabil
ă 
consisten
ţă 
în modul în care aur
ă 
spuns întreb
ă 
rilor despre lumea spiritelor.
 
Doctorul Newton a aflat c
ă 
procesul de vindecare prin g
ă 
sirea locului cuiva în lumea spiritelora fost de departe mai plin de noim
ă 
pentru clien
ţ
ii s
ă 
i decât descrierea vie
ţ
ilor anterioare aleacestora pe P
ă 
mânt. C
ă 
l
ă 
toria Sufletelor reprezint
ă 
zece ani de cercet
ă 
ri
ş
i introspec
ţ
ii, pentru a teajuta s
ă 
în
ţ
elegi scopul din spatele alegerilor tale în via
ţă 
, s
ă 
con
ş
tientizezi cum
ş
i de ce sufletul t
ă 
u
ş
i sufletele celor pe care-i iube
ş
ti tr
ă 
iesc ve
ş
nic.
Aceast
ă 
carte remarcabil
ă 
 
ş
i dinamic
ă 
descoper
ă 
câteva dintre misterele vie
ţ
ii în lumea spiritelor.”
 
 NAPRA Trade Journal
 
ă
l
ă
toria Sufletelor 
este cu adev
ă 
rat prima nou
ă 
informa
ţ
ie metafizic
ă 
ap
ă 
rut
ă 
în atâ
ţ
ia ani.Lucrarea este esen
ţ
ial
ă 
pentru oricine vrea s
ă 
 
ş
tie ce-l a
ş
teapt
ă 
de cealalt
ă 
parte.”
 
 Dick Sutphen
 
Iat
ă 
o str
ă 
lucitoare
ş
i perceptiv
ă 
apropiere de urm
ă 
torul <brânci> în încercarea de a în
ţ
elegenatura existen
ţ
ei.”
 
The Association for Past-Life Research - Therapies Newsletter WinafredB. Lucas, Ph.D. and Carole Clark, M.S.W.
 
C
ITITORII R
Ă
SPUND
C
Ă
L
Ă
TORIEI
S
UFLETELOR
 
ă
l
ă
toria Sufletelor 
este o capodoper
ă 
care va r
ă 
mâne în amintire mult timp dup
ă 
ce alte c
ă 
r
ţ
i dinacest domeniu vor fi uitate. Felicit
ă 
ri.
 
Frank,Boston, MA
 
Cartea dumneavoastr
ă 
m-a f 
ă 
cut con
ş
tient
ă 
de sinele meu interior
ş
i a dat un sens scopului meu învia
ţă 
. A fost spiritual
ă 
ă 
r
ă 
dogm
ă 
religioas
ă 
. Cum pot s
ă 
v
ă 
mul
ţ
umesc?
 
Vicki,
 
Amsterdam, Olanda
 
Dup
ă 
ce am cump
ă 
rat cartea
ă
l
ă
toria Sufletelor 
am purtat-o cu mine peste tot pe unde am fost,pentru c
ă 
nu am mai putut s
ă 
o las jos. Cartea dumneavoastr
ă 
m-a impresionat a
ş
a cum nici o alt
ă 
 lucrare nu a f 
ă 
cut-o pân
ă 
acum.
 
Viola,Toronto, Canada
 
Cred c
ă 
aceast
ă 
carte spiritual
ă 
plin
ă 
de har nu are cu ce se compara în orice literatur
ă 
existent
ă 
 despre Lumea Spiritelor, legile
ş
i procesele ei.
 
Joti,
 
Istanbul, Turcia
 
A
ţ
i f 
ă 
cut lumii un mare dar prin aceast
ă 
carte,
ă
l
ă
toria Sufletelor,
care r
ă 
sun
ă 
de un asemeneaadev
ă 
r, încât este cople
ş
itoare.
 
Madole,Kon, Hawaii
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->