Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soalan lazim kssr

Soalan lazim kssr

Ratings:
(0)
|Views: 11|Likes:
Published by faiezah83
Soalan dan jawapan tentang KKSR dari moe.gov.my
Soalan dan jawapan tentang KKSR dari moe.gov.my

More info:

Published by: faiezah83 on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

pdf

text

original

 
Soalan
 
SOALAN LAZIM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)Jawapan
 1.
Mengapakah KSSR diperkenalkan?
Jawapan :KSSR diperkenalkan sebagai satu usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulumsedia ada untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilaiyang relevan untuk memenuhi keperluan semasa serta menghadapi cabaran abad ke-21.2.
 Apakah maksud Kurikulum Standard?
 Jawapan :KSSR digubal dalam bentuk pernyataan standard. Pernyataan standard terdiri daripadastandard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalamsuatu tempoh dan tahap persekolahan. Standard Kandungan dan Standard Pembelajarandidefinisikan seperti berikut:- Standard kandungan ialah penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahuidan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan,kemahiran dan nilai.- Standard Pembelajaran ialah satu penetapan kriteria atau petunjuk (indicator) kualitipembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.3.
 Apakah perbezaan KSSR dengan KBSR?
 
Jawapan :
KSSR
 
KBSR
 Reka bentuk kurikulum berasaskan 6Tunjang:
• Komunikasi
 
• Kerohanian, Sikap & Nilai
 
• Kemanusiaan
 
• Perkembangan Fizikal & Estetika
 
Sains dan Teknologi
• Keterampilan Diri
 Reka bentuk kurikulum berasaskan 3 Bidang:
• Komunikasi
 
• Manusia dan Alam Kelilingnya
 
• Perkembangan Diri Individu
 Bahan Kurikulum:
• Dokumen Standard Kurikulum
 Bahan Kurikulum:
• Sukatan Pelajaran
 Reka bentuk kurikulum:
• Modular 
 Reka bentuk kurikulum:
• Linear 
 
 
Organisasi Kurikulum:Tahap I (Tahun 1, 2 & 3)
• Modul Teras Asas, Modul Teras Tema &
Modul Elektif Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
• Mata pelajaran Teras & Elektif 
 Organisasi Kurikulum:Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan
• Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan
 Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
• Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan
 Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanandan Teknologi Maklumat & Komunikasi(TMK) secara eksplisitElemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis danKreatif Fokus:4M (Membaca, Menulis, Mengira danMenaakul)Fokus:3M (Membaca, Menulis dan Mengira)
4.
 Adakah terdapat perubahan mata pelajaran dalam KSSR Tahap Satu?
 Jawapan :Ya. Dalam KSSR Tahap Satu, terdapat beberapa mata pelajaran baru di sampingpenggabungan semua disiplin ilmu dalam bentuk Modul Teras Asas, Modul Teras Temadan Modul Elektif untuk pengurusan kurikulum yang lebih berkesan.5.
Mengapakah Modul Teras Tema diperkenalkan?
 
Jawapan :Modul Teras Tema diperkenalkan untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di tahapsatu. Modul Teras Tema mengandungi tema Dunia Kesenian dan tema Dunia Sains danTeknologi (DST). Dalam tema Dunia Kesenian, terdapat dua mata pelajaran, iaitu SeniVisual dan Muzik. Tema DST mengandungi elemen mata pelajaran Sains, TeknologiMaklumat dan Komunikasi (TMK) dan Reka Bentuk dan Teknologi (RBT).6.
Mengapakah Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas?
 Jawapan :Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas kerana Modul Teras Asas memberi fokus kepada literasidan numerasi, kesejahteraan diri dan pembangunan rohani. Manakala Sains puladiperkenalkan dalam Modul Teras Tema untuk memberi pengetahuan asas tentang disiplin ilmuSains.
7.
Mengapakah peruntukan masa untuk Pendidikan Islam di SJK (C) dan SJK (T)dikurangkan berbanding di SK?
 Jawapan :
 
 
Di SJK (C) dan SJK (T), peruntukan masa bagi mata pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamilialah 360 minit. Jika peruntukan masa Pendidikan Islam disamakan dengan di SK, maka muridakan balik lewat kerana belajar lebih daripada 1380 minit seminggu.
8.
Bolehkah sekolah membuat penjurusan (streaming) dalam KSSR?
 
Jawapan :KSSR tidak mengalakkan penjurusan.
9.
 Adakah KSSR dapat melahirkan masyarakat yang bersahsiah?
 
Jawapan :Ya. Konsep KSSR mengandungi tunjang keterampilan diri yang memastikan murid dididik dandibimbing supaya memiliki daya kepimpinan dan sahsiah diri yang tinggi melalui kurikulum danaktiviti kokurikulum.
10.
Siapakah yang akan mengajar Dunia Sains dan Teknologi?
 
Jawapan :Guru yang paling sesuai mengajar DST ialah guru beropsyen Sains.
11.
Perlukah murid Tahun 1 belajar TMK?
Jawapan :Ya, semua murid Tahun 1 perlu belajar kemahiran asas TMK supaya murid dapat menggunakankemahiran tersebut dalam semua disiplin ilmu.
12.
Bolehkah Elemen Merentas Kurikulum tidak digunakan dalam P&P?
 
Jawapan :Elemen Merentas Kurikulum(EMK) tidak perlu digunakan dalam setiap kali sesi p&p tetapi iaperlu diaplikasikan dalam p&p yang bersesuaian.
13.
Bilakah elemen TMK diajar dalam Dunia Sains dan Teknologi?
 
Jawapan :Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun 1 dan dicadangkan supayaianya diajarkan pada awal tahun.Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sainsmenggunakan TMK. Elemen TMK dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkansecara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->