Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manualul Consilierului de rare Sociala Si Supra Veg Here

Manualul Consilierului de rare Sociala Si Supra Veg Here

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,213 |Likes:
Published by iullyy_87

More info:

Published by: iullyy_87 on May 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

 
Capitolul I
PLURALISMUL SOCIO-JURIDIC ŞI REGLEMENTAREA PROBAŢIUNII:STANDARDE LEGISLATIVE UNIVERSALE ŞI EUROPENE.
 Dr. Doina Balahur  Motto : "Începeţi, vă rog prin a studia puţin viaţa."
(Arthur Schopenhauer)
I.) DREPTUL FORMĂ A MEMORIEI COLECTIVE . PLURALISMUL SOCIO-JURIDIC.
n Drept societatea îşi re-aminteşte ce a dorit să devină" 
1
 
spunea P.Allott
 
Am optat pentru această definiţie descriptivă a Dreptului deoarece reunte, poteial, pluralismul formelor de memorie socială cu vocaţie normativ-juridică şi axiologică.Dreptul trimite întotdeauna la relaţiile dintre membrii unui grup social. El este perceputca un "comandament" care spune ce este "normal", ce este dorit, aşteptat, în relaţiiledintre membrii grupului respectiv. Starea de "normalitate" comportă, fireşte, variaţiiistorice şi culturale. Însă dincolo de aspectele particulare, imanente unui timp şi culturi,se poate spune că "starea de normalitate" la care se referă Dreptul (modern) descrie
relaţiile şi comportamentul de cooperare
 
dintre indivizii care trăiesc într-o comunitate,grup.
 Aceste relaţii asigură stabilitatea şi continuitatea comunităţii, fiind de aceea"fixate" şi transmise de la o generaţie la alta prin diferite forme ale memoriei socialecolective: obicei sau tradiţie, cunoştinţe, valori şi ideologii, jurisprudenţă, uzanţe,norme moral- juridice, tehnici de interpretare, etc.
Dreptul modern se raportează la toate aceste forme de memorie socială -careconservă şi transmit standardele comportamentului şi relaţiilor de cooperare-
cala surse sau izvoare constitutive.
Influenţa acestor surse asupra construcţieistandardelor de comportament, a normelor cu vocaţie regularizatoare, estevariabilă. La nivelul unor culturi domitradiţia juridică a comuniţii(common law), în timp ce la nivelul altora (statute law) dominantă va ficonstrucţia normativ juridică realizată de un corp de experţi precum şiactivitatea de legiferare. Istoric privind lucrurile, se vorbeşte de o evoluţie şi oierarhie a surselor Dreptului. Ea ar include tradiţia sau obiceiul juridic, jurisprudenţa, procesul de construcţie şi legiferare a normelor juridice, etc. Întradiţia dreptului modern, predominanţa activităţii de construcţie normativ- juridică şi legiferare devin chiar criterii de apreciere a "gradului de dezvoltare"a unui anumit sistem juridic, sau a unui anumit demers disciplinar juridic (sauştiinţe juridice).
1
Allott, P (1995) "Reconstituting Humanity -New International Law" ; European Journal of International Law, Vol. 13, No.2, p.513
 
În strânsă legătură cu ierarhizarea izvoarelor constitutive, dreptul modern integrează casupoziţie constitutivă
 postulatul singularităţii şi al unicităţii sale într-un anumit timp şi pe un anumit teritoriu.
Într-un anumit interval temporal şi pe un anumit teritoriu (deregulă cel naţional) doar normele juridice elaborate sau recunoscute de stat sunt aceleaîn funcţie de care se apreciază şi la nevoie se sancţionează punitiv, comportamentulindivizilor. Structura tradiţională a normei juridice sprijină poziţia dreptului modern de
"etalon unic" 
al comportamentului.
Generalitatea normei
de drept modern impune, înmod deliberat, neglijarea aspectelor contingente, a varietăţii şi pluralismului socio-cultural. Postulatul generalităţii este edificator:
norma trebuie să preceadă cazul,
ca o precondiţie logic-raţională a posibilităţii sale de a reglementa conduita unor agenţisociali foarte diferiţi. Numeroase studii şi cercetări socio-juridice recente au pus în evidenţă existenţa uneinoi tendinţe, manifeste în special ca urmare a proceselor de globalizare şi integrareregională. Această tendinţă s-ar caracteriza după Boaventura de Sousa Santos
2
 
 prin pluralism
şi
 pragmatism
. Apreciat, prin tradiţie, ca fiind specific doar perspectiveisociologice asupra dreptului, pluralismul semnifică, în primul rând, sancţionarea juridică a varietăţii şi a diferenţelor. El presupune
"existenţa simultană, în cadrul aceleiaşi ordini juridice, a unor reguli de drept diferite care se aplică unor situaţiiidentice sau coexistenţa unei pluralităţi de ordini juridice distincte care stabilesc saunu între ele raporturi juridice." 
3
 
Favorizând întâlnirea grupurilor, comunităţilor şi tradiţiilor culturale variate, diferite,fenomenele de integrare regională şi de globalizare transformă analiza sociologică şiantropologică în surse directe ale dreptului.Studiile sociologice asupra grupurilor şi comunităţilor devin o modalitate flexibilă deintegrare a pluralismului, varietăţii şi diferenţelor. Nu are loc o substituţie. Este vorbamai de grabă de o
dez-iearhizare a surselor normativităţii juridice şi o re-punere îndrepturi a tradiţiei juridice şi a jurisprudenţei, ca expresii ale vieţii juridice efective acomunităţii
. Principala consecinţă a acestei stări de fapt este, după K.H.Ladeur,
4 
reîntoarcerea dreptului la
 pragmatism
, reinserţia sa în timp şi re-integrarea dimensiuniisociale - a vieţii reale a indivizilor, comunităţilor, grupurilor, etc - în procesulelaborării şi gestiunii normei juridice.Într-un articol devenit celebru,
Global Bukowina : Legal Pluralism in the World Society
5
 ,
Gunther Teubner observa că la acest sfârşit de secol şi de mileniu viziuneatradiţională, modernă asupra
 Drep
tului s-a modificat radical, făcând loc unei concepţii
2
Boaventura de Sousa Santos, "Droit : une carte de la lecture deformee. Pour une conception postmoderne du droit." Droit et Societe, no.10, 1988, pag.363
3
Arnaud, A.J. (1991) "Pour une pensee juridique europeenne" PUF, Paris, pag.203
4
Ladeur, K.H (1999) "The Theory of Autopoiesis as an Approach to a Better Understanding of Postmodern Law. From Hierarchy of Norms to the Heterarchy of Changing Patterns of LegalInter-relationships", EUI, Badia Fiesolana, Italy
5
Teubner, G (1997) "Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society" in G.Teubner (Ed.) Global Law Without a State, Dartmouth14
 
 sociojuridice flexibile ce operează într-un sistem pluralist deschis şi non-ierarhic.
Acest câmp sociojuridic pluralist s-ar caracteriza prin următoarele trăsături:
 prin
 pluralitatea ordinilor juridice;
 
 prin globalism şi intensificarea practicilor transnaţionale;
 prin localism şi multiplicarea identităţilor;
 prin eterogenizarea şi diminuarea funcţiilor de reglementare şi legiferare care înmod tradiţional aparţineau statului-naţional;
 prin fragmentarea şi destabilizarea realităţii, căreia îi corespunde o nouă formă de drept (de reţele ale pluralismului juridic global) centrat pe management-ul  schimbării, al învăţării şi al riscului, pe rezolvarea creativă a problemelor.
 prin naşterea unei noi paradigme de cunoaştere -posmodernismul- care-şi propuneapropierea de modurile concrete de viaţă.
CÎMPUL SOCIOJURIDIC PLURALISTSub impactul acestor presiuni şi mutaţii:
 se disipează monopolul juridic şi legislativ al statului;
 statul îşi pierde poziţia de centru juridic al producţiei dreptului naţional şiinternaţional;
 se multiplică sursele normativităţii juridice;
15
ORIENTĂRI POLITICO-IDEOLOGICEPRACTICA CURŢILOR INTERNAŢIONALE DEJUSTIŢIETRADIŢIAJURIDICĂ ACOMUNITĂŢIISOCIETATEACIVILĂ ŞIMIŞCĂRILESOCIALE PENTRUDREPTURILEVICTIMELOR ASISTENŢA TEHNICĂŞI COOPERAREAINTER-JURISDICŢIONALINTERNAŢIONALĂDREPTULPOZITIVCÎMPULSOCIOJURIDICPLURALISTPLURALISMULIDENTITĂŢILOR DREPTURILE OMULUIREGELEMENTĂRIUNIVERSALEREGLEMENTĂRIEUROPENESCHIMBĂRI ÎNPARADIGMACUNOAŞTERIISCHIMBĂRI ÎNFILOSOFIASISTEMELOR PENALE ŞI ÎNCRIMINOLOGIE

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adelina Lorena liked this
ivacicovscaia liked this
Amelie Ignat liked this
Amelie Ignat liked this
Tamarelu liked this
olguta84 liked this
emyn051091 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->