Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cd164_13

cd164_13

Ratings: (0)|Views: 1,975|Likes:
Published by Covalciuc Bogdan
lege
lege

More info:

Published by: Covalciuc Bogdan on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

 
 CAMERA DEPUTA
Ţ
ILOR 
L E G E
privind stabilirea unor m
ă
suri în domeniul pensiiloracordate beneficiarilor proveni
ţ
i din sistemul de ap
ă
rare,ordine public
ă
 
ş
i siguran
ţă
na
ţ
ional
ă
 Camera Deputa
ţ
ilor
adopt
ă
prezentul proiect de lege.
Art. 1.
- (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor m
ă
suri îndomeniul pensiilor 
ş
i ale Ordonan
ţ
ei de urgen
ţă
a Guvernuluinr. 1/2011 privind stabilirea unor m
ă
suri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveni
ţ
i din sistemul de ap
ă
rare, ordine public
ă
 
ş
i siguran
ţă
na
ţ
ional
ă
, aprobat
ă
prin Legea nr. 165/2011, cumodific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, ale c
ă
ror cuantumuri suntmai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se pl
ă
tesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
 
 2
(2) Plata drepturilor b
ă
ne
ş
ti prev
ă
zute la alin. (1) seefectueaz
ă
începând cu data de 1 octombrie 2013.(3) În cazul în care beneficiarii pensiilor prev
ă
zute laalin. (1) au realizat stagii de cotizare dup
ă
data înscrierii la pensie,cuantumul aferent acestora se adaug
ă
la cuantumul pensieicuvenite pentru luna decembrie 2010 calculat conform alin. (1).(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie2010, prev
ă
zut la alin. (1), se men
ţ
ine în plat
ă
pân
ă
cândcuantumul pensiei rezultat din înmul
ţ
irea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcul
ă
riisau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010
ş
iOrdonan
ţ
ei de urgen
ţă
a Guvernului nr. 1/2011, este mai maredecât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art. 2.
- (1) În situa
ţ
ia în care, ulterior stabilirii
ş
i/sau pl
ăţ
iidrepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonan
ţ
ei deurgen
ţă
a Guvernului nr. 1/2011, se constat
ă
diferen
ţ
e între sumelestabilite
ş
i/sau pl
ă
tite
ş
i cele legal cuvenite, casa de pensiisectorial
ă
opereaz
ă
, din oficiu sau la solicitarea pensionarului,modific
ă
rile ce se impun, prin decizie de revizuire.(2) Sumele rezultate în urma aplic
ă
rii prevederilor alin. (1) se pl
ă
tesc în cadrul termenului general de prescrip
ţ
ie, calculat de ladata constat
ă
rii diferen
ţ
elor, iar cele de recuperat, prin derogare dela prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privindsistemul unitar de pensii publice, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rileulterioare, nu se recupereaz
ă
, indiferent dac
ă
au fost sau nu emisedecizii în acest sens.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->