Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
revistapadurilor.01.2011

revistapadurilor.01.2011

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Zaqwsxcde Zxcvbnm

More info:

Published by: Zaqwsxcde Zxcvbnm on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

 
1
 REVISTA P 
 Ă 
 DURILOR
O
Anul 124
O
2009
O
 Nr. 6 
 
 REVISTA
 Ă 
 DURILOR
REVISTÃ TEHNICO-ªTIINÞIFICÃ EDITATÃ DE: REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR - ROMSILVA ªI SOCIETATEA „PROGRESUL SILVIC“
Reproducerea parþialã sau totalã a articolelor sau ilustraþiilor poate fifãcutã cu acordul redacþiei revistei. Este obligatoriu sã fie menþionat numeleautorului ºi al sursei. Articolele publicate de
 Revista pãdurilor 
nu angajeazãdecât responsabilitatea autorilor lor.
ISSN: 1583-7890
Varianta on-line:www.revistapadurilor.ro ISSN 2067-1962
Colgiul d rdcţiRdcor şf:
 prof. dr. ing.Valeriu-Norocel Nicolescu
Mmbri:
 prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudandr. ing. Ovidiu Badea prof. dr. ing. Gheorghe-Florian Borleadr. doc. Dorota Dobrowolska (Polonia)conf. dr. ing. Maria Beatriz Fidalgo(Portugalia)acad. Victor Giurgiudr. ing. Raphael Thomas Klumpp (Austria)
r.ing. Frnçoi Ningr (Frnţ)
dr. ing. Ion Machedondr. ing. Bogdan Strîmbu (SUA) prof. dr. ing. Dumitru-Romulus Târziu
dr. ing. Romi Tomu
Rdcţi:
Rodica - Ludmila DumitrescuCristian Becheru
CUPRINS
(Nr. 1 / 2011)
VICTOR 
GIURGIU: Mrin Dr
, membru
 post-mortem
alAcademiei Române ....................................................................3
 NecUlae ŞOFleTea, IOaN călIN MOlDOVaN, MIhaIcRIsTIaN eNescU, IacOb cRăcIUNesc, alexaNDRU
LUCIAN CURTU:
conidrţii privind idntir hibrizi
-lor între speciile autohtone de cvercinee ........................................6
LUDOVIC LEJOUR, VALERIU-NOROCEL NICOLESCU,
JOhaNN KRUch, IOaNa-DORINa bUZaTU, MelINDasaNDI, DRaGOŞ-OVIDIU IONescU, DaNIel UNGURe
-
aNU, aDRIaN DăNescU, căTălINa-eleNa chIRIac
:
Etude de la sylviculture applique à un peuplement de noyer noir (
 Juglans nigra
L.) de 20 ans........................................................................12
JOhaNN KRUch
:
Vriţi dimtruui mdin  buştnii dirş păăr (
 Prunus avium
l.) omriizţi  furnir tti D.s. ard într nii 2000 şi 2009 ......................................................26
DUMITRU-ROMUlUs TÂRZIU, VIcTOR-DaN PăcURaR:
Pădur, imtu şi nrgi..........................................................................34
SORIN GEACU, TOADER BORDEIANU:
evouţi pţio-tmpor popuţii d r omun (
Cervus elaphus
l.) din Podişu cn
-
tr Modovn .....................................................................40
croniă .................................................................................................48
 In memoriam
Vitor GIURGIU: Opr iviă  ărturruui Ion Kindru, 170 d ni d  nştr .....................................................................53
 
2
 REVISTA PĂDURILOR • Anul 126 • 2011 • Nr. 1
12011
REVISTA
PĂDURILOR 
20111886126 ANI
COntents
(Nr. 1 / 2011)
VICTOR 
GIURGIU: Mrin Dr
,
 post-mortem
member of theRomanian Academy ............................................................................3
 NecUlae ŞOFleTea, IOaN călIN MOlDOVaN, MIhaIcRIsTIaN eNescU, IacOb cRăcIUNesc, alexaNDRU lU
-CIAN CURTU:
Idntition of ntur yrid twn ntiv p
-cies of oaks
......................................................................................................6
LUDOVIC LEJOUR, VALERIU-NOROCEL NICOLESCU, JO-
haNN KRUch, IOaNa-DORINa bUZaTU, MelINDa saNDI,DRaGOŞ-OVIDIU IONescU, DaNIel UNGUReaNU, aDRIaNDăNescU, căTălINa-eleNa chIRIac
: Research on the silvicul-ture applied
to a 20-year old black walnut (
Juglans nigra
L. ) stand.........12
JOhaNN KRUch
: Variation of the mid-diameter of wild cherry logs(
 Prunus avium L.
) commercialized as decorative veneer at Arad County
brn of ROMsIlVa during t priod 2000-2009
..........................26
DUMITRU-ROMUlUs TÂRZIU, VIcTOR-DaN PăcURaR:
Fort, imtnd nrgy .......................................................................................34
SORIN GEACU, TOADER BORDEIANU: The space-and-time evo-lution of the red deer (
Cervus elaphus
L.) population from the CentralMoldavian Plateau
..............................................................................40
chroni ........................................................................................................48
 In memoriam
...............................................................................................................53
sOMMaIRe
(Nr. 1 / 2011)
VICTOR 
GIURGIU: Mrin Dr,
membre
 post-mortem
de l’AcadmieRoumaine...................................................................................3
 NecUlae ŞOFleTea, IOaN călIN MOlDOVaN, MIhaIcRIsTIaN eNescU, IacOb cRăcIUNesc, alexaNDRU lU
-CIAN CURTU:
Idntition d yrid ntur ntr  n
autochtones de chêne.........................................
.......................................6
LUDOVIC LEJOUR, VALERIU-NOROCEL NICOLESCU, JO-
haNN KRUch, IOaNa-DORINa bUZaTU, MelINDa saNDI,DRaGOŞ-OVIDIU IONescU, DaNIel UNGUReaNU, aDRIaNDăNescU, căTălINa-eleNa chIRIac:
 
Etude de la sylvicultureapplique à un peuplement de noyer noir(
 Juglans nigra. L
) de 20 ans.....12
JOhaNN KRUch
: Variation du diamètre moyen des troncs dem
risier vendus en tant que placage esthtique dans la Direction Dpar-
tmnt-ROMsIlVa d'ard ntr 2000 t 2009
......................................26
DUMITRU-ROMUlUs TÂRZIU, VIcTOR-DaN PăcURaR:
La forêt le climat et l
'
énrgi .................................................................................34
SORIN GEACU, TOADER BORDEIANU:
é
volution spatio-tem- porelle de la population de
Cervus elaphus
L. du Plateau Central deMoldavie
...........................................................................................40
chroniqu ......................................................................................................48
 In memoriam
...............................................................................................................53
 
 REVISTA PĂDURILOR • Anul 126 • 2011 • Nr. 1
3
 joritţi  mmrior prznţi  adunr Gnr
din noiembrie 2010.
Odt u rnt gr, numru iviutorior onorţi u înt tituri dmi  ui mi întfor ştiinţifi  ţrii în i 144 d ni d itnţ itui - ridit  8, în urmtor trutur: 
-
dmiin contntin ciriţ (1990), dmiinVitor Giurgiu (2009); mmri orpondnţi:contntin Rou (1871), contntin Gorgu(1948), Grigor eiu (1948), contntin ciriţ(1955), Ion Popu–Ztin (1955), stin Muntnu(1974), Vitor Giurgiu (1991), mmru
 post-mortem
 
Mrin Dr (2010).Opr ştiinţifi şi pronitt ui MrinDr u intrt în tnţi admii Român îndin nu 1991, ând  fot intituţionizt Prmiu„Mrin Dr”, ddit unor urri ştiinţifi dvor pţion (în i 19 ni urşi d  
-
t dizi, prmiu rptiv  fot ordt pntru 6urri).
Din memoriul justificativ prezentat în Adunarea
Gnr  mmrior admii Român din no
-
imri 2010, rfritor  prformnţ ştiinţifi  proforuui Mrin Dr, rprodum urmtor:- prin rtri proprii ort şi promovt prim fundmnt ştiinţifi pntru iviuturromân,   rprzint o importnţ d 
-
pţi, dor, pân  t rtri, în Români- pit mi mut o iviutur d împrumut, fi
-
mntr din mut punt d vdr. ci, dup umontt înuşi Mrin Dr în 1923 „
 Am luat şide la francezi şi de la germani fel de fel de teorii, dar 
l 125 d ni d  nştr şi  42 d ni d  tr
-
r  în nfiinţ, mr iviutor 
 Marin DRĂCEA
 
(1885–1958)  fot 
membru post-mortem al  Academiei Române
(Foto 1).
Foo 1. Mri DRĂCea (1885-1958)
at înt ditinţi  fot ordt în zdoumntţii ort d d. Vitor Giurgiu şi vizor fvori  sţii d ştiinţ grio şiivi, irouui przidiuui şi przidiuui admiiRomân. Dizi fin  fot ut d întu for şti
-
inţifi  ţrii prin votu rt fvori  mri m
-Victor GIURGIU
Mri Dră
cea, membru
 post-mortem
al Academiei Române

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->