Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
09 Isi Pelajaran - SCE 3111

09 Isi Pelajaran - SCE 3111

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by hui_kik27415

More info:

Published by: hui_kik27415 on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
SCE3111: Penilaian Dalam Pengajaran Sains
TOPIK 1PENTADBIRAN UJIANSinopsis
Ujian yang sah dan bolehpercaya tidak semestinya menghasilkan maklumat yang bolehdigunakan. Dalam topik ini kita akan mengkaji aspek-aspek yang berkaitan denganprosedur dan tatacara bagi mentadbir sesuatu ujian. Tatacara ini bleh diubahsuaimengikut jenis ujian yang dijalankan. Aspek-aspek yang dikaji adalah tentang caramenjaga keselamatan dan kerahsiaan kertas ujian, pelantikan pengawas ujian,persediaan tempat ujian dan kertas ujian dan prosedur untuk melaksanakan ujian.
Hasil Pembelajaran
1.Menyatakan cara dan kepentingan menjaga keselamatan dan kerahsiaan kertasujian2.Membincangkan tugas ketua dan pengawas ujian3.Memperihal cara-cara untuk menyediakan tempat ujian dan kertas ujian4.Menyenarai prosedur untuk melaksanakan sesuatu ujian
Pengenalan
 
Rajah 1.1
Pengenalan kandungan
1
PentadbiranUjian
KeselamatanDanKerahsiaanujianPelantikanPengawasujianPersediaanTempatujianPersediaanKertasujianProsedur 
 
SCE3111: Penilaian Dalam Pengajaran Sains
Ujian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur pencapaian seseorang murid atausekumpulan murid. Bagaimanapun, terdapat juga ujian yang dianggap sah, tetapi gagalmemberikan maklumat yang diperlukan guru atau pihak tertentu. Hal ini berlaku mungkindisebabkan beberapa faktor lain, seperti ujian tidak dijalankan dengan baik.Setelah item digubal dengan sempurna dan menepati sesuatu matlamat penilaian,maka langkah seterusnya ialah mentadbir ujian itu kepada para murid. Dalam usahamenjamin kesahan sesuatu ujian, aspek keselamatan dan kerahsiaan kertas ujian,pengawas, tempat ujian, dan prosedur ujian perlu diberi perhatian yang sewajarnya. 
1.1 Keselamatan dan kerahsiaan ujian
 Ujian adalah penting untuk menilai prestasi murid. Oleh itu satu sistem yang jelashendaklah dirangka mengenai pembentukan kertas soalan dan kerahsiaannya. Pihaksekolah hendaklah dengan jelas menerangkan proses dan prosedur pembentukankertas soalan. Maklumat mengenai pembentukan dan kerahsiaan kertas soalanhendaklah diterapkan dari aspek:i. pihak yang bertanggungjawab membentuk kertas soalan hanya pihak yangberkaitan sahaja yang boleh kendalikan kertas ujian. Salinan kertas soalansepatutnya tidak disimpan oleh penggubal.ii. proses validasi/moderasi kertas soalan – panel yang bertanggungjawab perlumenandatangani borang kerahsiaan. Kertas ujian diteliti dengan teeperinci daripadaaspek teknikal dan kandungan. Segala draf kertas soalan harus dimusnahkanselepas tamat sesi moderasi.iii. proses dan prosedur pengawalan dan penyimpanan kertas soalan – kertas ujianperlu disimpan dibilik kebal. Sekiranya tiada bilik kebal kertas ujian boleh disimpandalam almari yang berkunci dalam bilik guru besar.
2
 
SCE3111: Penilaian Dalam Pengajaran Sains
1.2 Pelantikan pengawas ujian
Siapakah yang layak untuk dilantik sebagai pengawas ujian dan siapa pula yangbertanggungjawab untuk melantik mereka?Lazimnya guru penolong kanan akademik sekolah atau pun setiausaha ujian yang akanmenyediakan jadual ujian dan sekali gus menentukan pengawas bagi sesuatu ujianyang akan dilaksanakan. Bilangan pengawas yang diperlukan bergantung kepada lokasiujian. Sekiranya ujian itu diadakan di dewan tentunya lebih ramai pengawas yang akandilantik, tapi sekiranya ujian dijalankan dalam bilik-bilik yang berasingan sekurang-kurangnya seorang bagi setiap bilik perlu dilantik. Selain daripada pengawas amatpenting untuk melantik ketua pengawas yang akan bertanggungjawad kepadakeseluruhan pentadbiran ujian.Siapakah ketua pengawas dan pengawas ujian yang dilantik di sekolahanda? Apakah peranan ketua pengawas dan pengawas?Cuba anda bincang dengan rakan-rakan dan senaraikan peranan ketuapengawas dan pengawas;a) sebelum ujian bermulab) semasa ujian berlangsungc) selepas ujian berakhir Pengawas tidak boleh menolong mana-mana calon dalam apa cara sekalipun, misalnyamenjelaskan maksud soalan kepada calon tertentu. Semasa ujian, calon seringkali bertanya pengawas apabila terdapat soalan yang kabur/tidak jelas. Pengawas perluberhati-hati semasa cuba membantu calon, agar tidak memberi klu jawapan atau jawapan yang salah.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->