Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
20Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tojás, táplálkozás, egészség

Tojás, táplálkozás, egészség

Ratings: (0)|Views: 3,096|Likes:
Published by zoli74
...Akár orvos, akár laikus az olvasó, meg fogja találni benne azt a gondolatot, amely ebben a témában a kérdések kérdésére a válasz lesz számára, ha voltak tétova kérdései, úgy lesz a könyv valamelyik oldala maga a reveláció...
...Akár orvos, akár laikus az olvasó, meg fogja találni benne azt a gondolatot, amely ebben a témában a kérdések kérdésére a válasz lesz számára, ha voltak tétova kérdései, úgy lesz a könyv valamelyik oldala maga a reveláció...

More info:

Published by: zoli74 on May 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

 
Előzéklap
„...De a valósághoz ragaszkodnom kell, mert sem ékesenszóló, sem a képzelet ragyogóajándékával megáldott nem vagyok – kárpótolnom kell hát az olvasót mindezek hiányáértazzal, hogy szerény adataim, melyeket bolyongásaim folyamán összegyűjtöttem, haérdektelenek is, de legalább megbízhatók és bárki által ellenôrizhetôk. Nos tehát – még egyszer kérem a művelt férfiolvasót, próbálja meg tudományostárgyilagossággal elgondolni a természet különös játékait, s ne vegye magára, amit tanít –,legyen elnézéssel a természet iránt, mely, mint tudjuk, nincsen felruházva az értelem és bölcs belátás adományával, ami a világ urát díszíti – a természet nem végzett egyetemet, és nekinincs orvosi diplomája, a természet műveletlen és tanulatlan és a büszke öntudat és önérzethíjával szűkölködik ô –, bocsássuk meg hát neki, hogy durva és pallérozatlan tréfákat engedmeg magának, s ezeket gyakran odáig viszi, hogy az már egyszerűen tiszteletlenség a nemesférfi . . . szabványaival szemben, melyeket, úgy látszik, nem is ismer.”Karinthy Frigyes: Capillária
Előszó
Az elmúlt évtizedekben tucatszám jelentek meg könyvek a táplálkozásról és a legkülönfélébbdiétákról, de szó sem esik egyikben sem arról, hogy szervezetünk hogyan reagál a lenyeltételre? mitôl indul meg (ha egyáltalán megindul!) az emésztés? a táplálék-átalakítás sikere,tökéletessége mitôl függ? Ezek figyelmen kívül hagyása, azaz ételeinknek csupántáp(anyag)ként való fölfogása a táplálkozástudományt puszta „táp”-tanná fokozta le. Nem mindegy ugyanis, hogy mit és mennyit eszünk, de nem mindegy az sem, hogy mikor,hiszen a tápcsatorna működése határozott napszaki ingadozást mutat.Ami viszont mindegy: hogy mit mivel eszünk – néhány nagyon ritka kivételtôl eltekintve.Gyakorta találkozni – fôleg természetgyógyászok írásaiban – olyasmivel, hogy ne együnk eztezzel, azt meg amazzal, de ez a tápcsatorna működésének nemismerésérôl árulkodik. Nemvárható el ugyanis az évezredek során kialakult emberi szervezettôl, hogy az éppen aktuálisdiétás divat szerint működjék, mert nem is képes aszerint működni, bármily hihetônek tűnômagyarázat próbálja is ezt elfogadtatni.Akkor viszont étkezésünket kell az emésztôrendszer működéséhez igazítanunk! – s akkor a jólműködô emésztés nemcsak ételeink összetevôinek egészen kiváló hasznosulását biztosítja,hanem gondoskodik arról is, hogy a gyomorégés, a puffadás, a székrekedés kiiktatódjék a panaszok sorából. S hogyan tegyük ezt? Errôl szól elsôdlegesen ez a könyv, de emellett egymásik hiányt is pótolni szándékszik.Jó kétszáz éve már, hogy magyar orvos utoljára érdemben írt a tojásról – leszámítva a két évemegjelent kis füzetkémet –, így föltételezhetô, hogy honi kollégáim, s így a lakosság sincs bôvében információknak legértékesebb ételünkrôl.A tojás táplálékként való fogyasztása vélhetôen megelôzi az ember megjelenését a Földön,hiszen az állatvilág számos fajának gyakori és fontos eledele. Az ember kezdetben csak gyűjtögeti, összeszedi a vadmadarak tojásait, mint a legkönnyebben elérhetô állati eredetű,nagy tápértékű élelmet – ahogy ezt tették még a századfordulón is hazánk lápos vidékein vagyaz Alföldön a tojásgyűjtésrôl híres pákászok –, mígnem aztán háziasítja az indiaidzsungeltyúkot, hogy a tojás szinte önként kínálkozó étel legyen. S miközben aleggyakrabban fogyasztott fehérje-tartalmú táplálékunkká vált, lassan elfelejtkezünk a tojás
 
eredeti szerepérôl, azaz arról, hogy elsôdlegesen fajtájának szaporodását szolgálja.Érdemes tehát elôbb e szempontból szemügyre venni a tojást, s akkor olyan kérdésekre isválaszt kaphatunk, melyek nap mint nap fölmerülnek tojásvásárlás során, mint pl.: a fehér vagy a barna héjú jobb-e, a sötétebb sárgájú értékesebb-e, ehetô-e (még) a zöldes vagynarancs-árnyalatú sárgája, vagy hogy mennyire kell vagy kell-e egyáltalán félnünk atyúktojáseredetű Salmonella-fertôzéstôl?De ugyancsak a tojás elsôdleges funkciójával függ össze – a benne lévô fölöttébb értékes táp-és biológiailag aktív, olykor nélkülözhetetlen anyagoknak köszönhetôen –, hogy számos panaszra és nem kevés betegségben gyógyírként szolgál. S ma már nemcsak évszázados,olykor évezredes tapasztalatok alapján használhatjuk a legtermészetesebb gyógyhatásúszerként, hanem többnyire pontosan ismerjük hatóanyagainak parányi mennyiségeit is.Teljesen természetes, hogy erôlevest tojással vagy madártejet viszünk leggyakrabban akórházban fekvônek, de megmosolyogjuk, hogy férfi impotenciára vagy a nôi meddôségreajánlgatják a tojásfogyasztást – holott ha ismernénk hatóanyagait, akkor ezt aligha tennénk.Ezek legfontosabbika: a tojás (sárgája) az emésztôrendszeri működés kimagaslóan legjobbingere. Ez egyben magyarázza azt is, hogy magas koleszterintartalma ellenére többnyireinkább csökkenti a vér koleszterinszintjét, mintsem emeli.Szükséges tehát, hogy szó essék a koleszterinrôl is. Fôként azért, mert mostanság – már egyetlenként a világ országai között – csak minálunk riogatják a tojás koleszterinjével akorábban fölajzott és félelembe kergetett lakosságot. S teszik mindezt úgy, hogy az elmúltnégy évtizedben nem végeztek itthon érdemi vizsgálatot a tojásfogyasztás és a vér koleszterinszintjének összefüggéseirôl.Mária Terézia korának messze földön híres orvosa, Mátyus István hosszasan soroljaDiétáskönyvében, hogy mely betegségekben használták eredményesen a megelôzôszázadokban – és ajánlja használni a továbbiakban is – a tojásételt. E fölsorolásból nemhogyszinte mindegyik megállja a helyét mai ismereteink birtokában is, hanem az elmúlt évtizedek kutatásai még bôvítették is e sort (példaként említésre érdemes az Alzheimer-kórbaneredményesen alkalmazott tojássárgája- kivonat).Az egészség alapja és legfôbb ôre a valóban helyes táplálkozás, hiszen nemcsak a betegségek megelôzésében, hanem a meglévô betegségek gyógyításában is kiemelkedô szerepű.Mindezeket sorjázni meghaladja e könyv kereteit, így csak arról a jónéhány panaszról és betegségrôl ejtek szót, melyeket elsôsorban az emésztôrendszeri működészavar kiigazításával(=normalizálásával!), többnyire pusztán étrendi változtatásokkal lehetett gyógyítani vagylényegesen enyhíteni.A széles közvélemény érdeklôdését esetleg meghaladó vagy orvoskollégáim figyelmébeajánlandónak vélt momentumokat *-gal elválasztva fűzöm az aktuális részek után.S végezetül ezúttal mondok köszönetet a mintegy kéttucat munkatársamnak, hogy ekutatócsoportnak tagjaként velük dolgozhattam, velük együtt csodálkozhattam rá az emberiszervezet működésének eddig nem ismert titkaira és azért a közel két évtizedes önzetlensegítségükért, melyet a hol abszurd, hol méltatlan körülmények és támadások semtántorítottak el a munka folytatásától.Ennek a munkának eredményét, a több mint kétezer beteg vizsgálatából leszűrhetôtapasztalatokat, ajánlja nemcsak a laikus olvasó, hanem a szakemberek figyelmébe is – utóbbiakéba azzal a reménnyel, hogy a jövôben az emésztôrendszer működésének egésze már nem marad látkörön kívül – a szerzô
 
Budapest, 2001. augusztus
Köszönetnyilvánítás
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a Baromfi Termék Tanács zászlaja alásorakozott tojástermelôknek, és a fölsoroltaknak külön is, hogy támogatásukkal a szélesnyilvánosság elé kerülhet e könyv: Agricola Rt. (Vértesszôlôs), Aranybulla Rt.(Székesfehérvár), Aranykorona Rt. (Székesfehérvár), Bábolna Agrária Kft. (Gyôrújbarát),Bábolna Rt. (Bábolna), Bábolna Takarmányipari Kft. (Nagyigmánd), Bárcross Bt. (Mohács),Baromfi-, Hús- és Tojásforgalmazó Kft. (Budapest), Bólyi Mg. Rt. Baromfiüzeme (Bár),Csabatáj Mg. Szövetkezet (Békéscsaba), Gyermelyi Tojás Rt. (Gyermely), Hartmann-BábolnaPacking Kft. (Ács), Rábamenti Gazdaszövetkezet (Ikervár), Rákóczi Mezôgazdasági Kft.(Földes), Szerencsi Mezôgazdasági Rt. (Szerencs), Szijártó Kereskedelmi Bt. (Kerekegyháza),Új Élet Mg. Szövetkezet (Nagyigmánd) és a tojásosztályozásban Magyarországon is piacvezetô MOBA B. V. (Barneveld, Hollandia).Külön köszönet illeti a SÁTO Kft. vezetôjét, dr. Szabó Gábort, aki a kezdetektôl fogvafolyamatosan segítette azt a törekvést, hogy minél többet tudjunk meg a tojásétel és azemésztôrendszeri működés világszerte oly mostohán kezelt részleteirôl.Köszönettel tartozom még a Dél-Pest Biztosítási Értékesítési Ügynökségnek, az ÁB-AEGONmegbízott partnerének a támogatásért.
A tojás
„Egyéb sok hasznos orvosságokat-is ólvasunk a' Régiek' írásiban a' tojásokból; 's bár nementek-vólna az újjabak közt-is az e'félék úgy feledékenységbe. Több hasznokatreménlhetnénk bizony az illyen házi jó eszközökbôl, mint a' sok idegen Országi drágazagyvalékokból.”Mátyus István
Őstojás, világ-tojás
„Ab ovo”, tojáson kezdték lakomájukat a rómaiak; és „ab ovo”, tojásból: Léda és Zeuszhattyúnászának gyümölcsébôl kelt ki a szép Heléna s vele a trójai háború (de költô ne kezdjeilyen messzirôl a történetét, tanácsolja Horatius). Sôt, az egyik görög mítosz szerint a Széltôlmegtermékenyült Ôs-Éj ezüst tojásából támadt Erósz, a szerelem istene s az egész világ. Sok más teremtésmítoszban is szerepel az ôstojás, idézzünk legalább egyet, az ôsi finnugor elképzelést a Kalevalából (Vikár Béla fordításában):„Tört tojásnak alsó feleVálik alsó földfenékké,

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
kinviktor liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ilonaszlavik liked this
evajudith liked this
tibi19940821 liked this
tibi19940821 liked this
kopi2 liked this
vargarita liked this
csincska liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->