Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Masalah Pembelajaran

Masalah Pembelajaran

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Ayan Akup
pelajar sekolah
pelajar sekolah

More info:

Published by: Ayan Akup on Jul 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

 
Laman perkongsian info tentang pendidikan prasekolah.
Laman Informasi Prasekolah
Search
powered bywith Google Friend Connect
Followers (379)
More »Already a member?Sign in
 
 
Follow
WEDNESDAY, JULY 14, 2010
MASALAH PEMBELAJARAN DI KALANGAN KANAK-KANAK
Memanglah menjadi hasrat setiap pasangan suami isteri untuk mendapat zuriat yang berpontensi tinggi danberkeupayaan mencapai kecemerlangan dalam bidang yang diceburi apabila dewasa kelak. Corakkehidupan masa kini amatlah memberi penekanan terhadap pencapaian intelek yang tinggi serta kemahiranyang sesuai dengan kehendak masyarakat dan negara.Penekanan terhadap kecemerlangan telah menggalakkan penubuhan intitusi -intitusi yang menawarkanprogram -program pengayaan (enhancement programes ) yang bertujuan untuk melengkapkan anak -anakdengan kemahiran membaca , menulis , dan mengira dari kecil lagi. Institusi -intitusi ini juga mengaturkanaktiviti -aktiviti atau kurikulum yang menekankan aspek penyampaian maklumat dalam aktiviti -aktiviti hariankanak -kanak tersebut. Pengusaha -pengusaha tadika berlumba -lumba untuk memberikan programpengayaan kepada anak -anak murid mereka dengan menggunakan berbagai -bagai teknologipembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan teknologi pembelajaran yang dikatakansesuai dan boleh meningkatkan prestasi intelek kanak -kanak.
 
Pengalaman yang diperoleh daripada program -program intervensi keatas kanak -kanak cacat telahmembolehkan para profesional memahami konsep by pass strategies , iaitu strategi -strategi yangmembolehkan kanak -kanak cacat memperoleh sesuatu kemahiran dengan menggunakan keupayaannya.Umpamanya , seorang kanak -kanak pekak boleh berhubung dengan menggunakan bahasa isyarat ,kanak -kanak buta boleh membaca menggunakan braille dan kanak -kanak spastik yang lemah anggotakakinya boleh berjalan dengan menggunakn alat yang dinamakan orthosis.Kecacatan seperti yang dialami oleh kanak -kanak spastik , buta , rencat akal dan pekak teruk mudahdikenal pasti untuk diberikan program intervensi awal. Tetapi , disfungsi perkembangan yang tidak ketaradan sudah dikenal pasti banyak berlaku di kalangan kanak -kanak yang menggalami masalah pembelajarandi sekolah. Sejak beberapa tahun kebelakangan , Kefahaman tentang masalah pembelajaran di kalangankanak -kanak telah berkembang dengan pesatnya. Memang jelas bahawa masalah ini adalah kompleks danpsikososial. Pengalaman hidup seseorang kanak -kanak itu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap
LOGO KPM
cikgu ani
ANIPUKUL BERAPA SEKARANG
 
Share Report Abuse Next Blog» Create Blog Sign In
Page 1 of 21Laman Informasi Prasekolah: MASALAH PEMBELAJARAN DI KALANGAN KANA...4/13/2011http://cikguani.blogspot.com/2010/07/masalah-pembelajaran-di-kalangan-kanak.html
 
perkembangan intelek dan perwatakannya.
 
Ibu bapa dan guru-guru juga kadang kala membuat tanggapan -tanggapan yang mungkin kurang tepatterhadap kanak -kanak yang kurang maju dalam pelajarannya. Si anak dikatakan malas , tidak bermotivasi ,bodoh atau asyik bermain sahaja. Terdapat pula sesetengah ibu bapa yang menyalahkan pihak gurudengan mengatakan bahawa guru kurang berpengalaman , teknik mengajar tidak berkesan , pilih kasihatau kurang memberikan perhatian kepada si anak. Ramai ibu bapa mendaftarkan anak -anak merekauntuk mengikuti kelas tambahan bagi meningkatkan kemajuan pelajaran mereka. Walaupun saya akuiusaha -usaha ini boleh membantu memperbaiki prestasi akademik sebahagian besar kanak -kanak , tetapimasih ada lagi segolongan kanak -kanak yang memerlukan bantuan pembelajaran yang lebih khusus.
 
Punca -punca masalah pembelajaran
Punca -punca timbulnya masalah pembelajaran di kalangan kanak -kanak boleh dibahagikan kepada duakategori :
 
1. punca biologi 2. Punca psikososialPunca biologi merangkumi faktor faktor baka dan penyakit -penyakit yang menjejaskan fungsi otak dan uratsaraf. Kekurangan oksigen sewaktu kelahiran ( asphyxia ), lembam lapisan otak (meningitis ) dan sawanyang berpanjangan boleh menyebabkan disfungsi urat saraf ( neurologi dysfunction ).
 
Pakar kanak -kanak juga telah lama menyedari bahawa kandungan plumbum yang tinggi dalam darah (leadpoisoning ) seseorang kanak -kanak boleh menyebabkan wujudnya masalah pembelajaran. Selain itu,banyak lagi bahan yang telah dikenal pasti sebagai punca masalah pembelajaran. Doktor dan ibu bapaperlulah peka terhadap hal ini supaya dapat mengurangkan risiko anak -anak terdedah kepada penggunaanbahan -bahan tersebut.Punca psikologi sering mewujudkan masalah pembelajaran. Pengaruh sekitaran yang tidak sihat , kurangrangsangan , kurang perhatian ibu bapa dan kemiskinan hidup akan menyebabkan kanak -kanakberkenaan mengalami masalah pembelajaran. Umumnya , unsur biologi berinteraksi dengan unsurpsikososial. Oleh itu , setiap kanak -kanak yang menghadapi masalah ini perlu dirawat secara teliti denganmenggunakan pendekatan yang berasingan.
 
Satu kajian untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci punca -punca kegagalan dalam pelajaran telahdijalankan ke atas kanak-kanak dalam kelas pemulihan di tiga buah sekolah di selangor dan kuala Lumpuroleh LPPKN denagn kerjasama Kementerian Pendidikan pada tahun 1986. Antara punca-punca yangdikaenal pasti ialah kurang perhatian oleh ibu bapa dalam soal pelajaran anak-anak, kurang motivasi dikalangan kanak-kanak itu sendiri serta lambat memperoleh kemahiran membaca, menulis dan mengira.Ada juga kanak-kanak yang menghadapi masalah lambat menguasai bahasa yang seterusnya menjejaskanproses menguasai kemahiran membaca. Sesetengah kanak-kank pula menghadapi masalah lemahpengamatan (perceptual weakness) dan lemah daya ingatan. Kurang keyakinan terhadap diri sendiri jugaturut menimbulkan masalah pembelajaran. Kanak-kanak tersebut akan berasa takut untuk bercakap dantidak gemar bergaul dengan rakan-rakan sebayanya.
 
Apa yang menarik ialah kanak-kanak yang bermasalah ini menunjukkan kemajuan yang amat menggalakanapabila dinilai sekali lagi enam bulan kemudian. Pada pendapat saya, Perkembangan yang positif ini adalah juga disebabkan oleh perhatian yang lebih oleh guru-guru terhadap kanak-kanak tersebut. Setelahmengenal pasti dengan lebih tepat kelemahan-kelemahan muridnya, guru dapat menggunakan kaedah-kaedah yang berkesan untuk membantu kanak-kank itu membaca. Menulis dan mengira dengan cepat. Ibubapa juga turut memberikan perhatian yang lebih terhadap pelajaran anak mereka. Sianak sendiri akanlebih bermotivasi setelah mendapat perhatian, sokongan dan bimbingan daripada ibu bapa dan guru.
 
Ada satu kes yang melibatkan seorang kanak-kanak yang kurang baik daya penglihatannya. Akibatnya, diakurang nampak papan hitam didalam kelas. Setelah dibawa kepada perhatian ibu bapanya, barulah cerminmata ditempah untuknya. Pretasinya disekolah juga meningkat. Ada juga kanak-kanak yang kurang dayapendengaran akibat cecair dalam telinga (serous otitis media) dan ini sudah tentu boleh menjejaskanpelajarannya. Dia perlukan rawatan untuk memperbaiki pendengarannya.
 
Ada pula kanak-kanak yang kelihatan pucat dan sering mengantuk didalm kelas. Akibatnya, pretasiakademiknya merosot.
 
Kanak-kanak yang terencat akal mundur dalam pelajarannya kerana kebolehan berfikir, tumpuan perhatian,perkembangan bahasa, pengamatan dan keupayaannya memproses maklumat adalah lambatdibandingkan dengan kanak-kanak biasa yang sebaya dengannya. Kanak-kanak berusia lapan tahun yangmempunyai tahap intelek (IQ) setaraf dengan kanak-kanak lima tahun lazimnya masih sukar mengenalhuruf. Kebolehannya sama ada dari segi penguasan bahasa, keupayaan menjalani aktiviti-aktiviti harianatau pun kemahiran sosial akan hanya setaraf dengan kanak-kanak yang berusia lima tahun. Oleh itu, diaakan mendapati sukar untuk mengikut kurikulum didalam darjah satu.
 
Zailani Zakaria
 
Create your badge
 
MY FACE BOOKPENGUNJUNG SEDANG ONLINEANDA PENGUNJUNG KE
13 Apr 11, 10:29
Rool
: sya ingin bertanya berkenaanpenglibatan ibu bapa di taska
10 Apr 11, 22:55
ika
: sy guru gnti pra....mohon shareckgu...
10 Apr 11, 11:34
nasoha
: salam , , , , , cye berminatsangat nk jd pembantu tadika mcmne cye nk apply , , n then apkelulusannya , , , , ,
9 Apr 11, 18:21
mimi
: Mcm mana nak jadi cikgu
 
prasekolah?
7 Apr 11, 13:19
ff
: yati
7 Apr 11, 13:13
ff
: gg
7 Apr 11, 13:13
ff
: lunch
6 Apr 11, 14:53
yati
: slm sya bminat nk keja pmbntupra mcmna nk aply tq
6 Ar 11, 14:50
JOM BORAK
Page 2 of 21Laman Informasi Prasekolah: MASALAH PEMBELAJARAN DI KALANGAN KANA...4/13/2011http://cikguani.blogspot.com/2010/07/masalah-pembelajaran-di-kalangan-kanak.html
 
Kita perlu mengasingkan kanak-kanak normal yang mengalami masalah pembelajaran dengan kanak-kanak terencat akal yang mengalami masalah yang sama. Ini boleh ditentukan melalui ujian IQ. Kanak-kanak mengalami masalah pembelajaran berbeza diantara satu dengan lain dari segi kekuatan dankelemahan yan dimilikinya. Oleh itu, pendidikan khas yang diberikan pada seseorang kanak-kanak ituperlulah diindividukan berasaskan pada kekuatan dan kelemahan tersebut.
 
Pelbagai corak difungsi perkembangan ditemui dikalangan kanak-kanak yang mengalami masalahpembelajaran. Umpamannya, seorang kanak-kank yang berusia enam tahun yang sungguh cerdik sehinggaboleh bermain dengan komputernya, melukis gambar roket dengan kemas dan membaca dengan baikmungkin mempunyai tumpuan perhatian yang singkat. Oleh itu,dia mungkin tidak membuat kerjanya dikelaskerana tidak menumpukan perhatian kepada arahan yang diberikan oleh gurunya. Sebaliknya, perhatiannyalebih tertumpu kepada perkara-perkara yang sangat diminatinya seperti permainan komputer dan lukisan.Kanak-kanak yang lemah ingatannya akan mengalami masalah pembelajaran. Dia mungkin menunjukkankecekapan membuat bentuk rumah menggunakan alat permainan lego dan melukis gambar kereta ataubinatang tetapi menghadapi kesulitan membaca dan menulis. Mengajarnya membaca dan menulismemerlukan kesabaran kerana perlu memberi penerangan berulang-ulang kali.
 
Penilaian ke atas seorang kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran
 
Pakar yang menilai kanak-kank yang mengalami masalah pembelajaran perlu mendapatkan riwayat yangterperinci dan mengambil perhatian terhadap kemungkinan berlakunya kerosakan otak seperti yang dialamioleh bayi yang dilahirkan dalam keadaan lemas (asphyxiated ), perdarahan dalam otak , penyakitmeningtis , sawan yang berpanjangan dan sebagainya. Beliau juga perlu menyelidik sama ada kanak -kanak tersebut mempunyai adik - beradik lain yang terencat akal yang mungkin boleh dikaitkan denganfaktor baka.Pakar kanak -kanak telah lama mengetahui bahawa ada bahan -bahan makanan tertentu yang bolehmenyebabkan perubahan pada tingkah laku kanak -kanak. Kanak -kanak mungkin menjadi lebih resahhiperaktif , lebih buas dan tidak boleh menumpukan perhatian. Oleh itu , penilaian tidak lengkap jika riwayatpemakanan kanak -kanak tersebut tidak diambil dengan teliti. Ini penting terutamanya jika pakarmengesyaki kemungkinan tingkah laku yang abnormal itu disebabkan oleh sesuatu bahan yang dimakan.Walau bagaimanapun , aspek ini tidak akan diulas dengan panjang lebar dalam bab ini.
 
Sewaktu melakukan pemeriksaan fizikal , keadaan -keadaan seperti kurang daya penglihatan ataupendengaran , kekok tangan masalah sawan , gangguan pada urat saraf yang mungkin mengakibatkan diatidak boleh bercakap dengan jelas dan lemah anggota tangan atau kakinya perlu juga dikenal pasti. Jikadisyaki pendengarannya kurang jelas , ujian yang terperinci perlu dijalankan. penilaian psyho- educationalpenting untuk mengetahui kekuatan pembelajarannya pada masa itu. Jika kanak -kanak itu diasyakimenghidap sesuatu pemyakit , doktor akan menjalankan ujian -ujian yang sewajarnya.
 
Kini , bilangan yang mahir dalam menjalankan penilaian terperinci keatas kanak -kanak yang mengalamimasalah pembelajaran bagi mengenal pasti unsur -unsur disfungsi perkembangan (elements ofdevefunctions ) masih kurang. Penilaian seperti ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti ciri -ciri kekuatandan kelemahan yang terdapat pada seseorang kanak -kanak itu. Maklumat -maklumat ini akanmembolehkan pihak yang berkenaan memilih dan menjalankan strategi -strategi pendidikan yang khasdengan berkesan ke atas kanak -kanak tersebut. Cara rawatan atau latihan seharusnya berbeza diantaraseorang kanak -kanak dengan yang lain.Kanak -kanak yang mengalami sejenis sawan yang dinamakan petit mal epilepsy sering tidak sedarkan diribeberapa ketika dan keadaan ini mungkin berlaku berpuluh -puluh kali dalam sehari. Ini sudah pasti akanmengganggu pelajarannya. Dia perlu diberikan ubat mencegah sawan. Kanak -kanak yang terlalu singkattumpuan perhatiannya mungkin boleh dibantu dengan ubat - ubat stimulant tertentu dankaedahpengubahsuaian tingkah laku ( behavioural modification method ). Murid -murid yang lemah daya inggatandigalakkan menggariskan perkara -perkara utama atau key -points dalam sesuatu perenggan danmembacanya berulang -ulang kali supaya mudah diingat.
 
Masalah membaca
Kadang kala , terdapat kanak -kanak yang boleh membaca tetapi tidak faham apa yang dibacanya. Inimungkin kerana kurang tumpuan perhatian , tidak aktif membaca , tidak faham makna sesuatu perkataandan sebagainya. Latihan -latihan tertentu perlu diberikan untuk meningkatkan kemahiran membaca kanak -kanak itu supaya dia dapat memahami apa yang dibacanya .Ada beberapa cara untuk membantu murid -murid sekolah yang masih tidak boleh membaca. Kanak -kanakkurang motivasi untuk belajar mungkin dipengaruhi oleh suasana di rumahnya. Ibu bapanya mungkinkurang memberikan perhatian atau tiada siapa yang mendisplinkan atau menggalakannya mentelaah buku -buku pelajaranya. Keadaan ini perlu diperbaiki. Kanak -kanak ini boleh mendapat manfaat daripadakaunseling dan bimbingan yang diberikan oleh guru -guru yang berpengalaman. Minat membaca amatpenting ditanamkan dalam diri si anak itu sebelum dia bersedia untuk membaca. Membacakan buku-buku
Bahan Ilmiah Prasekolah Pekeliling & Surat Siaran KPM Bahan Rujukan Kurikulum StandardPrasekolah Kebangsaan (KSPK) Rancangan Pelajaran TahunanPrasekolah 2010 Pengurusan Prasekolah Teori Perkembangan Kanak-kanak CD Interaktif Prasekolah Muzik Bahan-Bahan Zoom A Buku Aktiviti Murid Panduan Menulis Huruf Lembaran Kerja Lagu kanak-kanak Cerita Kanak-kanak Minggu Orientasi Tema Bentuk Tema Anggota Badan Tema Kebersihan Tema Rumah Saya Tema Haiwan Peliharaan Tema Serangga Tema Buah-buahan Tema Bunga Tema Makanan Tema Kenderaan Darat Tema Burung Tema Udara 
BAHAN-BAHAN RUJUKAN
Aktiviti Prasekolah(2)Artikel Kanak-kanak(27)Artikel Prasekolah(18)Bahan Bahasa Inggeris(4)Bahan Bantu Mengajar(25)Buku Aktiviti Murid(1)Cerita Kanak-kanak(2)Doa Kanak-kanak(1)Gambar Bertema(1)
 
Guru(24)INFORMASI KESIHATAN(4)Kelas Prasekolah Bestari SK Labu(1)Keratan Akhbar(31)Komponen Kreativiti dan Estetika(
LABEL
Page 3 of 21Laman Informasi Prasekolah: MASALAH PEMBELAJARAN DI KALANGAN KANA...4/13/2011http://cikguani.blogspot.com/2010/07/masalah-pembelajaran-di-kalangan-kanak.html

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->