Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
RESENHA - O Monge e o Executivo

RESENHA - O Monge e o Executivo

Ratings:

4.2

(1)
|Views: 99,944|Likes:
Published by ACADEMICO 2009
Autor: Jáder Michael Vasque
Autor: Jáder Michael Vasque

More info:

Published by: ACADEMICO 2009 on May 14, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
Xãiegc
3
jf
:
 
Crciucëgc, 34 jf kcen jf <885.Dursn
 Cjkegestrcéän jf Fkprfscs
.
\fsfgmc Drëtedc
MVGZF\, @ckfs D.
N kngif f n fxfdutevn
0 ukc mestôrec snlrf c fssàgdec jc oejfrcgéc.Zrcjuzejn pnr Kcrec jc Dngdfeéän A. jf Kcicomäfs. \en jf @cgfern0 Tfxtcgtf, <889.
 
N Kngif f n Fxfdutevn0 ukc mestôrec snlrf c fssàgdec jc oejfrcgéc
å uk oevrnquf dngquestnu kuetns ofetnrfs gn Lrcseo f gn kugjn. N cutnr uteoeznu-sf jf ukc aedéänquf, coåk jf kuetn acsdegcgtf f fgvnovfgtf, pnsseleoetc cns ofjnrfs c tfrfk ukc vesänmukcgestc jf dnkn vfrjcjferckfgtf jfvf sfr n rfocdengckfgtn pfssnco f irupco gcsnricgezcéöfs, sf`ck focs ackeoecrfs, fkprfscreces, invfrgckfgtces ftd.N oevrn sf egedec rfoctcgjn c mestôrec jf @nmg Jceoy. Dcscjn, pce jf uk dcsco jf aeomns,fxfdutevn jf ukc fkprfsc rfgnkcjc, @nmg pcssc pnr fgnrkfs jeaeduojcjfs, tcgtn fk sucvejc ackeoecr dnkn fk sucs ctevejcjfs prnaessengces. Dnk egjedcéän jf suc fspnsc, cdclcegjn pcsscr coiugs jecs fk uk knstfern drestän pcrc tfgtcr rfaofter f dnondcr nrjfk gcsdnescs.Xnjfkns gntcr, gôs ofetnrfs, quf n cutnr sf uteoeznu prnpnsetcokfgtf jf uk cklefgtfkuetn egtfrfsscgtf pcrc pcsscr-gns oeéöfs jf oejfrcgéc. Vk knstfern ngjf tnjns ns arcjfspnssufk n kfskn stctus0 gegiuåk å kfomnr nu penr quf gegiuåk. Mã, pnråk, uk rfetnr, noëjfr quf fofs
fsdnomfk
, n quco å rfspngsãvfo pnr jcr c pcocvrc aegco fk tnjns ns cssugtns.Estn acz jc pfqufgc dnkugejcjf uk ondco ngjf ns mãletns f rfocdengckfgtns sf`ckrfspfetnsns f scujãvfes. Nutrn actnr egtfrfsscgtf å quf mã ukc prfndupcéän dngstcgtf fkdukprer cs nrjfgs, tces dnkn mnrãrens f n jfvfr quf ns arcjfs tàk fk aczfrfk csrfafeéöfs `ugtns. Jfssc anrkc, å aãdeo pfrdflfr quf gn knstfern, coåk jf uk ondcofxtrfkckfgtf dcokn, tnjns trclcomck f vevfk fgtusecstedckfgtf fk fquepf.Gn dcpëtuon uk, egtetuocjn
 Cs Jfaegeéöfs
, n cutnr, tfgjn dnkn pregdepco fgandn,jfsdrfvf n quf kuetns gän sclfk0 n vfrjcjfern seigeaedcjn jf oejfrcgéc. Jfexc lfk docrnquf oejfrcgéc gän pnjf sfr dngaugjejc dnk pnjfr2 cn pcssn quf pnjfr 
‟å c acduojcjf jfanrécr nu dncier coiuåk c aczfr suc vngtcjf, pnr dcusc jf suc pnseéän nu anréc, kfsknquf c pfssnc prfafressf gän n aczfr‛,
f oejfrcgéc, fk pcocvrcs sekpofs,
‟å c mcleoejcjf jfegaoufgdecr pfssncs pcrc trclcomcrfk fgtusecstedckfgtf vescgjn ctegier nl`ftevns dnkugs,egspercgjn dngaecgéc pnr kfen jc anréc jn dcrãtfr‛.
 
\fsfgmc0 N Kngif f n Fxfdutevn
Xãiegc
<
jf
:
 
Fgacteznu quf n oëjfr sf uteoezc jc cutnrejcjf pcrc quf cs pfssncs, egjfpfgjfgtf jffstcrfk nu gän snlrf suc sulnrjegcéän, jàfk n kfomnr jf se gn quf fstän aczfgjn.Sucgjn coiuåk sf uteoezc jn pnjfr pcrc tercr prnvfetn jf ukc setucéän, pnjf ctånltfr rfsuotcjns, kcs dnk n pcsscr jn tfkpn fof sf tnrgc kuetn jcgnsn, n quf cdclcdnrrnfgjn f prf`ujedcgjn ns rfocdengckfgtns. Dngtujn, n oëjfr gän jfvf cpfgcs sfprfndupcr dnk ns rfocdengckfgtns, kcs prfndupcr-sf tcklåk dnk c fxfduéän jcstcrfacs. Onin, c dmcvf pcrc c oejfrcgéc å ‟
fxfdutcr cs tcrfacs fgqucgtn sf dngstrôe nsrfocdengckfgtns‛.
Gn dcpëtuon jnes n cutnr knstrc c gfdfssejcjf f aofxeleoejcjf quf uk oëjfr tfk jf tfr fk sclfr ejfgteaedcr ns vfomns pcrcjeikcs f sf cjcptcr cns gnvns. Jf anrkc sekpofs foffxpoedc quf
‟pcrcjeikcs sän pcjröfs psednoôiedns, knjfons nu kcpcs quf usckns pcrcgcvficr gc vejc‛.
Xnrtcgtn, ns pcrcjeikcs pnjfk tcgtn c`ujcr dnkn jeaeduotcr c vejc jcspfssncs. Tfiuegjn, fxpoedc dnkn frck cs fkprfscs jf cgteickfgtf dnkpcrcgjn-cs dnkcs jf ctucokfgtf.Fk tfkpns pcsscjns, kcs prfdesckfgtf gn pfrënjn jc lurndrctezcéän, cs fstruturcsegtfrgcs jcs fkprfscs frck fxeifgtfs, jf knjn c jftfrkegcrfk c sfus fkprficjns tnjcc ctfgéän vnotcjc pcrc n gëvfo mefrãrquedn kces cotn, aczfgjn dnk quf tnjns aedcssfkprfndupcjns fk ctfgjfr cs vngtcjfs jn prfsejfgtf, f snkfgtf jfof, vescgjn cssekcpfgcs n oudrn. Qnotcgjn pcrc cs fkprfscs jf ctucokfgtf, ns gnvns pcrcjeikcs, dnkncaerkc n oevrn, crrcg`ck ukc gnvc fstruturc, fstc lcsfcjc gc oejfrcgéc sfrvejnrc, pnestnjns tfgjfk c sctesacéän jns sfus doefgtfs, sfgjn n oudrn ukc dngsfqÿàgdec jfstffkpfgmn.Jfstf knjn, gn dcpëtuon tràs, å anrkuocjn uk knjfon jf oejfrcgéc, ngjf, jf anrkcrfsukejc, sf lcsfec gc
oejfrcgéc2 cutnrejcjf2 sfrveén f scdreaëden2 cknr2 f vngtcjf.
Sucgjn n cutnr sf rfafrf c
sfrveén f scdreaëden
, fstã sf augjckfgtcjn guk jnspcpåes jc oejfrcgéc, n jf sfrver, estn å, ejfgteaedcr f sctesaczfr cs gfdfssejcjfs ofiëtekcs.Gfssf prndfssn jf sctesaczfr gfdfssejcjfs sfrã prfdesn arfqÿfgtfkfgtf aczfr scdreaëdenpnr cqufofs quf sän sfrvejns. Onin, jfvf-sf fstcr sfkprf ctfgtn cn duejcjn jf gänsctesaczfr cs vngtcjfs jcs pfssncs, kcs sek cs gfdfssejcjfs. F essn fxeif kuetnfkprfgmn, pnes cs egtfgéöfs pnudn seigeaedck sf gän anrfk cdnkpcgmcjcs jcs céöfs. F,jf cdnrjn dnk n cutnr, ‟
egtfgéöfs kces céöfs å eiuco c vngtcjf‛.
 Kces cjecgtf, gn dcpëtuon quctrn, egtetuocjn
N Qfrln,
Mugtfr,
 
cpôs `ã tfr trclcomcjn nspregdëpens jc oejfrcgéc f fspfdeaedcjn n dnkpnrtckfgtn quf ukc pfssnc jfvf cjquerer 
 
\fsfgmc0 N Kngif f n Fxfdutevn
Xãiegc
4
jf
:
 
pcrc sf tnrgcr oëjfr, dnkféc fgtän c, fxdousevckfgtf, dnietcr n actnr kces ekpnrtcgtfjfgtrn jc oejfrcgéc0
n cknr ãicpf
.Xnjfkns jezfr quf n cknr ãicpf aedc jfaegejn dnkn
‟n ctn jf sf púr è jespnseéänjns nutrns, ejfgteaedcgjn f ctfgjfgjn sucs rfces gfdfssejcjfs, sfkprf prndurcgjn n lfkkcenr‛.
Tekpoeaedcgjn, dnk cs prôprecs pcocvrcs jn cutnr,
‟n cknr å n quf n cknr acz‛
. Jfactn, c oejfrcgéc fstã fstretckfgtf oeicjc cn cknr. Mugtfr detc cs dcrcdtfrëstedcs qufsctesaczfk kutuckfgtf è oejfrcgéc f n cknr, f quf uk oëjfr jfvf tfr pcrc sf fgdcexcr cnknjfon jf oejfrcgéc prnpnstn, c sclfr0
pcdeàgdec
(knstrcr cutndngtrnof)2
lngjcjf
(jcr ctfgéän, cprfdecéän f egdfgtevn)2
mukeojcjf
(sfr cutàgtedn, sfk prftfgsän nu crrniìgdec)2
rfspfetn
(trctcr ns nutrns dnkn pfssncs ekpnrtcgtfs)2
clgficéän
(sctesaczfr csgfdfssejcjfs jns nutrns)2
pfrjän
(jfsester jf rfssfgtekfgtn qucgjn prf`ujedcjn)2
mngfstejcjf
(sfr oevrf jf fgicgn)2 f
dnkprnkessn
(sustfgtcr sucs fsdnomcs).
Fk sfiuejc, gns dcpëtuons degdn f sfes, n cutnr jflctf n qucgtn gän å aãdeo pcrc noëjfr cpoedcr gc prãtedc tnjns fssfs dngmfdekfgtns, jf knjn quf å gfdfssãren ukcklefgtf cjfqucgjn f kuetc anréc jf vngtcjf2 sfgjn quf uk jns rfspngsãvfes pfocdngstruéän jfssf cklefgtf å n prôpren oëjfr. Dnkn ane jetn, ‟
dnkpnrtckfgtns pnsetevnscdclcrän prnjuzegjn sfgtekfgtns pnsetevns‛
. Ekfjectckfgtf, n kfomnr quf sf pnjf aczfr ådrecr cs dngjeéöfs cjfqucjcs pcrc quf n drfsdekfgtn sf jà.Xcrc quf coiuåk dngseic cjquerer cs mcleoejcjfs jf uk oëjfr, dnkn `ã anekfgdengcjn, å gfdfssãrec kuetc anréc jf vngtcjf, pnes n dckegmn pcrc c cutnrejcjf f coejfrcgéc dnkféc dnk c vngtcjf. Cs vngtcjfs sän cs fsdnomcs quf coiuåk acz pcrc coecr cs sucs céöfs dnk cs egtfgéöfs. Cssek, ctrcvås jc jesdepoegc, ns sfrfs mukcgnsdngsfiufk aczfr dnk quf n gän-gcturco sf tnrgf gcturco, sf tnrgf uk mãletn.Xcrc aegcoezcr suc nlrc, n cutnr detc cs rfdnkpfgscs quf n oëjfr tfrã fk cpoedcr tnjnsfssfs pregdëpens pcrc nltfr c sctesacéän f jfjedcéän kutuc jf tnjns quf dngvevfk cn sfurfjnr. Fk sukc, c cofirec fgtrf tnjns å c kcenr rfdnkpfgsc. Ofklrcgjn quf c cofirecgän jfpfgjf jf derdugstìgdecs fxtfrgcs. Dnkn jez n oevrn,
‟cofirec å sctesacéän egtfrenr f cdngvedéän jf sclfr quf vndà fstã fk segtngec dnk ns pregdëpens prnaugjns f pfrkcgfgtfsjc vejc‛.
Sucgjn cs pfssncs prndurck sfrver-sf kutuckfgtf sf oevrck jcs coifkcs jnfin f jc dngdfgtrcéän jf se kfskcs.C kegmc pfrdfpéän, pcrc fxpoedcéän jf tcgtn sudfssn jn oevrn
N Kngif f nFxfdutevn
, å quf n fstrfssf gn cklefgtf jf trclcomn dmfinu guk oeketf tco quf ircgjfpcrtf jc sndefjcjf gän fstã kces ciÿfgtcgjn, n cklefgtf jf trclcomn fstã egtnofrcgtf. Cfxpoedcéän å fvejfgtf0 gns ðotekns cgns, dnk n cukfgtn ionlco jc dnkpftetevejcjf, cs

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->