Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kes on Maeinsener? Mäeinstituut / European Minerals Day

Kes on Maeinsener? Mäeinstituut / European Minerals Day

Ratings: (0)|Views: 101 |Likes:
Published by Mäeinstituut
mining, Estonia, kaevandamine, mäeinstituut
mining, Estonia, kaevandamine, mäeinstituut

More info:

Published by: Mäeinstituut on May 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

 
mi.ttu.ee
Kes on Mäeinsener?
Ingo ValgmaTTÜ Mäeinstituut
mi.ttu.ee
15.05.20092
mi.ttu.ee
15.05.20093
Töövaldkonnad jaametinimetused
Mäeinsenerid on maapõueinsenerid, kes töötavad maavarauuringu, kaevandamise ja rikastamise ning lõhketöö,allmaaehituse ning mäemõõdistamise alal ava- jaallmaakaevandustes, mäenduse- ja rakendusgeoloogiainseneribüroodes, ehitusettevõtetesEnamlevinud ametinimetused on:IV kutsetasemel – mäemeister, mäetööde juht, markšeider;dipl V kutsetasemel – jaoskonna (töökonna, karjääri) juhataja,projektiinsener või mäe-, lõhke-, puurimis- jm tööde juht;vol V kutsetasemel – ettevõtte (projekti) peainsener,peatehnoloog, enamohtlike mäetööde projekteerija,mäetööde juht, ekspert.
mi.ttu.ee
15.05.20094
Tööeesmärk ja sisulühikirjeldus tasemeti
Mäeinsener korraldab ja juhib maapõues tehtavaid töid, sh vastutavaspetsialistina kaevandamisseaduse mõistes enam- ja vähemohtlikkemäetöid.
Mäeinsener IV
korraldab ja juhib vastutava järelevaatajanatootmisüksuse (jaoskonna, töökonna, karjääri, laboratooriumi jt)tehnilisi töid ning teeb tavaprojekte oma pädevusalas. Ta vastutabenda ja teiste tööülesannete täitmise eest. Vajadusel juhendab ta teisikaastöötajaid.
Diplomeeritud mäeinsener V
 juhib tehniliselt ja majanduslikultvastutava spetsialistina mäetööd (maapõuetööd) ning teostab uurimis- ja projekteerimistööd. Vastutab enda ja teiste tööülesannete täitmiseeest. Vajadusel kaasab ta asjatundjaid-eksperte ning juhendab jakoolitab kaastöötajaid oma erialaste võimete kohaselt.
Volitatud mäeinsener V
on tippspetsialist, kes on võimeline vastutavaspetsialistina iseseisvalt ja täisvastutusel juhtima kõiki töid, mis onseotud maavarade uuringu ja kaevandamisega sh maapõuetöidallmaaehitusel. Ta teostab, juhib ja hindab uuringuid ning projekte jakoolitab oma valdkonna spetsialiste.
 
mi.ttu.ee
15.05.20095
mi.ttu.ee
Kes on Mäeinsener?Mäeinseneron juht
Ingo ValgmaTTÜ Mäeinstituut
 
mi.ttu.ee
 
Kus on Mäeinsener?
mi.ttu.ee
15.05.2009 http://mi.ttu.ee/teadus8
 
mi.ttu.ee
15.05.2009 http://mi.ttu.ee/teadus9
 
mi.ttu.ee
Kennecott
’ Utah Copper Bingham’ivasekarjäär Põhja-Ameerikas,Salt Lake City lähistel
• Sügavus 0,8...1,2..1,6 km
15.05.200910
mi.ttu.ee
TauTona kullakaevandus LõunaAafrikas
3,8 (praegu) – 4,5 – 6km
15.05.200911
 
mi.ttu.ee
Mäemasinad, mäetehnika
15.05.2009 http://mi.ttu.ee/teadus12
 
mi.ttu.ee
Karu
15.05.2009 http://mi.ttu.ee/teadus13
 
mi.ttu.ee
15.05.2009 http://mi.ttu.ee/teadus14
 
Väike Veiko
mi.ttu.ee
15.05.2009 http://mi.ttu.ee/teadus15
 
mi.ttu.ee
15.05.200916
mi.ttu.ee
15.05.2009 http://mi.ttu.ee/teadus17
 
mi.ttu.ee
15.05.200918

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->