Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quản lý môi trường ở doanh nghiệp

Quản lý môi trường ở doanh nghiệp

Ratings: (0)|Views: 735 |Likes:
Published by tuananh070

More info:

Published by: tuananh070 on May 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Quản lý môi trường ở doanh nghiệp 
"Quản lý môi trường ở doanh nghiệp" là phân tích toàn diện về vai trò của doanh nghiệp trong việc bảovệ môi trường. Tài liệu này giới thiệu tình hình và những vấn đề chung, sau đó xem xét một cách kỹlưỡng và chi tiết tất cả những công cụ chủ chốt trong quản lý môi trường ở doanh nghiệp, bao gồm:các hệ thống quản lý môi trường và các tiêu chuẩn quản lý môi trường; các chính sách môi trường,những nguyên tắc chỉ đạo và các quy định; hệ thống kiểm tra môi trường; đánh giá chu kỳ biến đổi;đánh giá công tác môi trường và báo cáo môi trường. Tài liệu này chú trọng đến quản lý môi trường cóhệ thống và cũng xem xét sự phối hợp hành động giữa chính quyền địa phương với các công ty cỡvừa và nhỏ. Sau đó, sẽ mở rộng ra để bàn về công tác quản lý môi trường liên tục, tiến đến xây dựngmột hồ sơ môi trường của doanh nghiệp và tiếp tục theo hướng phát triển bền vững.Với văn phong rõ ràng, chứa đựng nhiều thông tin, với các quy trình, các chú giải đầy đủ và các tài liệutham khảo để tìm đọc thêm, cuốn sách đã hướng đến những chiến lược môi trường hiện nay của mộtsố công ty hàng đầu. Mỗi chương do một chuyên gia đang tham gia nghiên cứu và tư vấn trong mộtlĩnh vực chuyên ngành biên soạn. Ðây là tài liệu hướng dẫn hữu ích nhất về các phương pháp quản lý môi trường doanh nghiệp hiệnnay. Cách thể hiện các trọng tâm trong cuốn sách này khiến nó trở nên rất cần thiết không những chỉ đối với các sinh viên và các nhà nghiên cứu mà còn đối với các nhà quản lý vốn đang gặp khó khăntrong việc giới thiệu các chiến lược quản lý môi trường cho tổ chức của mình.
Chương III
Các hệ thống quản lý môi trường.Alan Netherwood
Giới thiệu
Trước những áp lực của luật pháp, các cơ hội "Marketing xanh ", áp lực ngày càng tăng từ quầnchúng, những quan tâm mang tính chất đạo đức và cam kết của chính quyền trung ương cũng nhưchính quyền địa phương về chương trình hành động 21, rất nhiều tổ chức đã lựa chọn chính sách môitrường và triển khai công tác triển khai môi trường. Tuy nhiên, nếu các cam kết được vạch ra trongnhững chính sách này và những yêu cầu, khuyến nghị nói trên có hiệu lực, các tổ chức này sẽ phải đốimặt với vấn đề làm sao để tìm một phương thức có hệ thống nhằm thực hiện những cam kết về quảnlý môi trường trong nội bộ tổ chức của mình. Trong thực tế, nhiều tổ chức vốn đã soạn thảo chính sáchmôi trường của riêng mình và đã triển khải bước đầu công tác kiểm tra môi trường, đã gặp nhiều khókhăn trong việc biến những yêu cầu khuyến nghị trên thành hành động. Sadgrove (1992, trang 215)viết:
 
... thường có một khoảng cách giữa những gì mà các công ty có tham vọng làm và những gì mà họ đạt được. Các vấn đề môi trường là một ví dụ điển hình: Tình trạng trì trệ là một vấn đề lớn. Ðang có một nguy cơ là, công tác kiểm tra môi trường đang được tiến hành không theo những chính sách đã soạnthảo...những công ty thiếu một hệ thống quản lý thì những hoạt động môi trường của họ sẽ chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa" mà thôi: có nghĩa là tái chế một chút ở chỗ này, cải thiện môi trường một chút ở chỗkhác. Ðiều này chẳng đóng góp được mấy cho việc quản lý môi trường toàn diện.
Và Spedding et al (1993 trang 95) cũng có kết luận tương tự:
Chỉ kiểm tra không thôi không đủ để đảm bảo rằng công tác môi trường của một doanh nghiệp không chỉ đang mà còn sẽ tiếp tục tuân theo luật pháp và các chính sách.
Một công cụ mà các tổ chức đang sử dụng để tạo điều kiện cho việc thực hiện chính sách môi trườnglà một hệ thống quản lý môi trường (EMS). Hệ thống này đáp ứng được những nhu cầu của các tổchức. Theo định nghĩa của Roome (1992) EMS là những thay đổi theo những chương trình và kếhoạch đã lập sẵn để hỗ trợ cho công tác quản lý môi trường. Ngay cả khi nội dung, mục đích và nhữngmục tiêu của các chính sách môi trường và những kết quả bước đầu của công tác kiểm tra môi trườngcó thể rất khác nhau giữa ngành này với ngành khác thì vẫn có những giai đoạn chung của EMS trongđó các tổ chức đều cố gắng để đảm bảo rằng môi trường vẫn đang được cân nhắc trong các chínhsách và các quy trình quy phạm của họ. Những giai đoạn này rất giống với những giai đoạn của Hệthống Quản lý chất lượng toàn diện (TQM).Các tiêu chuẩn của một hệ thống quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩnAnh BS 7750 (1994), tiêu chuẩn kiểm tra và quản lý của EU và tiêu chuẩn quản lý ISO 14000 đã vàđang tiếp tục được phát triển để cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ nhất định nhằm thực hiệnmột EMS trong tổ chức của họ. Những tiêu chuẩn này đều dựa trên những nguyên tắc của TQM. Tuynhiên, vì một số người vẫn đang phê phán chất lượng và các kỹ thuật của TQM nên các tiêu chuẩn nóitrên và EMS nói chung vẫn đang bị chỉ trích rằng chúng không đi sâu được vào các lĩnh vực môitrường, rằng chúng vẫn mang tính chất phòng ngự, quan liêu và không mang lại một cơ sở vững chắcđể giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách và hướng tới những phương thức quản lý bền vững.Trong chương này, chúng tôi bàn về những yếu tố chung của các hệ thống quản lý môi trường tại cơsở, mối liên hệ giữa EMS và TQM và những yếu tố về tổ chức có thể ảnh hưởng tới sự phát triển củamột EMS cũng như những hạn chế của EMS trong việc đạt được phương thức quản lý bền vững ởcác doanh nghiệp.
hệ thống quản lý môi trường
Theo định nghĩa của Viện tiêu chuẩn Anh(1994 trang 6) một hệ thống quản lý môi trường bao gồm:
Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, các hoạt động thực tế, các phương thức, các quy trình và các nguồn lực để xác lập và thực hiện chính sách môi trường.
EMS cũng được định nghĩa tương tự bởi hệ thống kiểm tra và quản lý môi trường của EU, ISO 14000và các nguyên tắc chỉ đạo cũng như các tiêu chuẩn quản lý môi trường tự nguyện quốc gia của cộnghòa Ireland và Canada. Gilbert (1993) đã đưa ra một bản tóm tắt rất hữu ích về những nguyên tắc cơ
 
bản trong quản lý môi trường của một số tổ chức như: Phòng thương mại Quốc tế, Hội đồng doanhnghiệp vì sự phát triển bền vững và Nghiệp đoàn Công nghiệp Anh, trong đó nêu lên những giai đoạncơ bản của một hệ thống quản lý môi trường như sau:
Soạn thảo một chính sách bao gồm các cam kết về cải tạo môi trường, bảo vệ và bảo tồn cáctài nguyên thiên nhiên;
Một loạt các kế hoạch chương trình nhằm thực hiện các chính sách trong và ngoài phạm vidoanh nghiệp đó;
 Ðưa những kế hoạch này vào hoạt động hàng ngày và vào quá trình phát triển của doanhnghiệp đó;
 Ðánh giá, kiểm tra, xem xét công tác quản lý môi trường của doanh nghiệp đó trên cơ sở nhữngchính sách, kế hoạch, chương trình đã đặt ra.
Tiến hành công tác giáo dục đào tạo nhằm nâng cao hiểu biết các vấn đề về môi trường trongnội bộ doanh nghiệp;Và công khai hóa về công tác môi trường của doanh nghiệp đó.Gilbert 1993 trang 7-8Các giai đoạn kiểm tra đã tập hợp được những yếu tổ của các hệ thống quản lý môi trường vốn đã vàđang được phát triển để đảm bảo rằng những hoạt động chính sách và các quy trình quy phạm củadoanh nghiệp vẫn luôn tuân theo những yêu cầu chất lượng cụ thể. Những hệ thống này được sửdụng chủ yếu trong những hợp đồng làm ăn giữa khách hàng và nhà cung cấp trong đó nhà cung cấpđảm bảo với khách hàng về một hệ thống cần thiết để chuyển giao sản phẩm hoặc dịch vụ. Các hệthống quản lý chất lượng như BS 5750 và ISO 9000 đang được áp dụng rộng rãi và việc thực hiện cáctiêu chuẩn này được đánh giá một cách độc lập.Hệ thống TQM đã phát triển thêm khái niệm này bằng cách cung cấp những hướng dẫn cả về lý thuyếtvà thực hành cho doanh nghiệp để đảm bảo rằng chúng được phát triển và sử dụng một cách có hiệuquả để đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp. TQM đã chuyển trọng điểm của doanh nghiệp từnhững trọng điểm của nội bộ thành mối quan tâm của bên ngoài, đánh giá công tác của mình thôngqua sự hài lòng của khách hàng. Nói cách khác, khách hàng - những người tiếp nhận hàng hóa hoặcdịch vụ đó - sẽ đưa ra những phán quyết cuối cùng về công tác của doanh nghiệp đó. TQM yêu cầu tấtcả mọi người trong doanh nghiệp đều phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ củadoanh nghiệp mình và yêu cầu phải liên tục phân tích, đánh giá và cải tiến công tác thông qua một quytrình chất lượng như ví dụ nêu ở sơ đồ 3.1

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
schoolong11 liked this
schoolong11 liked this
schoolong11 liked this
trinhthangtvt liked this
Dang Quangtrung liked this
HieuNguyen210308 liked this
HieuNguyen210308 liked this
HieuNguyen210308 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->