Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tajne_dejiny_jezuitu___4_Jezuite_v_evropske_spolecnosti_18_az_20_stoleti_(TurZin)

Tajne_dejiny_jezuitu___4_Jezuite_v_evropske_spolecnosti_18_az_20_stoleti_(TurZin)

Ratings: (0)|Views: 569|Likes:
Published by Jirina Bohdalova

More info:

Published by: Jirina Bohdalova on May 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
TAJNÉ D
 Ě 
 JINY JEZUIT 
Ů 
SVAZEK 4 Úvodní list 
 
241
 
Tajné d
ě
 jiny jezuit
ů
 
Ji
ř 
í NOVOTNÝFrantišek POLÁK
 
SVAZEK 4
JEZUITÉ V EVROPSKÉ SPOLE
Č
NOSTI18. AŽ 20. STOLETÍ
Období p
ů
sobení jezuitského
ř 
ádu v 18. až 20. století v n
ě
kterýchevropských státech a v Americe
19. Pravé jezuitské náboženství, 20. Morálka jezuit
ů
, 21. Útlum tovaryšstva, 22.Jezuité a první francouzská revoluce, 23. Nová expanze jezuit
ů
po francouzskérevoluci, 24. Znovuzrození tovaryšstva a nové misie, 25. Jezuité v Anglii a další sv
ě
tový podvod, 26. Jezuité a Abraham Lincoln, 27. Druhá
Ř 
íše a Falloux
ů
v zákon- válka roku 1870, 28. Jezuité v
Ř 
ím
ě
a Syllabus, 29. Jezuité ve Francii od roku1870 do roku 1885, 30. Jezuité, generál Boulanger a aféra Dreyfus, 31. Roky p
ř 
edválkou - 1900 - 1914
1998
 
 
TAJNÉ D
 Ě 
 JINY JEZUIT 
Ů 
SVAZEK 4
 
242
 
 
TAJNÉ D
 Ě 
 JINY JEZUIT 
Ů 
SVAZEK 4 Kapitola 19
 
243
 
SVAZEK 4
JEZUITÉ V EVROPSKÉ SPOLE
Č
NOSTI18. AŽ 20. STOLETÍ
Kapitola 19
Pravé jezuitské náboženství 
19.1 Mysticismus v náboženství jezuit 
ů
 
edagogická metoda tovaryšstva
,“ napsal R.P. Charmot, S.J., „
se skládá p
ř 
edevším ztoho, že žáci jsou zahrnuti obrovským systémem modliteb
...“Dále Charmot alibisticky cituje jezuitu, otce Tacchiniho: „
 Nech
ť 
je duch svatý naplní tak, jakose plní alabastrové nádoby parfémem. Nech
ť 
je pronikne natolik, že b
ě 
hem
č 
asu budouschopni vdechovat více a více nebeské a Kristovy v
ů
n
ě 
!
Také otec Gandier k tomu p
ř 
idává: „
 Nezapome
ň
me, že výchova, jak ji chápe tovaryšstvo, jeslužbou, která se co nejvíce podobá služb
ě 
and 
ě 
l
ů
.“
(F. Charmot: La Pedagogie des Jesuites; str. 413, 415)
.Dále citujme op
ě
t otce Charmota: „
 Ned 
ě 
lejme si starosti s tím, kde a jak se do výchovydostává mysticismus! ... Není to konáno systémem nebo n
ě 
 jakou um
ě 
lou metodou, aleinfiltrací, »endosmózou«. Duše d 
ě 
tí jsou jím napušt 
ě 
ny proto, protože jsou v t 
ě 
sném kontaktuse svými mistry, kte
ř 
í jsou mysticismem doslova prosyceni
.“
(F. Charmot: La Pedagogie des Jesuites; str. 413, 415, 417)
.Co je cílem jezuitského profesora? „
Svým vyu
č 
ováním se snaží vytvo
ř 
it ne inteligentní 
ř 
es
ť 
anskou elitu, ale elitní k 
ř 
es
ť 
any
.“
(F. Charmot: La Pedagogie des Jesuites; str. 417, 442, 493)
.T
ě
chto n
ě
kolik citát
ů
nám hodn
ě
napovídá. Bezduché zotro
č
ení a spojení s mysticismem.To je zásada ve výchov
ě
nových jezuit
ů
. To je cíl jezuitských vychovatel
ů
zabalený dovznešených slov o služb
ě
„and
ě
l
ů
“, o „modlitbách“, o nebeské „v
ů
ni“ apod.Komu však jezuité ve skute
č
nosti slouží? Ke komu se modlí a jakou v
ů
ni doopravdyvdechují? Z toho, co jsme již poznali m
ů
žeme usoudit, že to sotva bude mít co spole
č
ného seskute
č
nými k
ř 
es
ť
anskými ideály pravého, biblického Ježíše Krista. V p
ř 
edchozích svazcíchtéto knihy je ze zákulisí tovaryšstva již mnoho odhaleno a ješt
ě
mnoho tajného odhaleno bude.
 P
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
loculus liked this
Oli.Talty liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->