Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Starbucks Transformeert Van Analoog Naar Digitaal

Starbucks Transformeert Van Analoog Naar Digitaal

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by Denis Doeland
Starbucks koos in 2009 voor de digitale wereld van de klant, met een nieuwe digitale marketingstrategie, schreef Schultz toen in een e-mail naar alle Starbucks medewerkers. Shultz schreef dat de toenmalige CIO, de opdracht krijgt om een nieuwe ‘venture’ op te zetten, om zo Starbucks in het ecosysteem van de klant te brengen.
Starbucks koos in 2009 voor de digitale wereld van de klant, met een nieuwe digitale marketingstrategie, schreef Schultz toen in een e-mail naar alle Starbucks medewerkers. Shultz schreef dat de toenmalige CIO, de opdracht krijgt om een nieuwe ‘venture’ op te zetten, om zo Starbucks in het ecosysteem van de klant te brengen.

More info:

Published by: Denis Doeland on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2014

pdf

text

original

 
!
Lorem&Ipsum&
!!!
 
 VANANALOOGNAARDIGITAAL
.
NU
!
 
STARBUCKS TRANSFORMEERT VAN ANALOOG NAAR DIGITAAL
!
!
 
Voor het eerst in de geschiedenis heeft een hoog gerechtshof in Duitsland geoordeeld dat toegang hebben tot  het internet tot de eerste levensbehoefte van mensen behoort. Als providers in gebreke blijven, bijvoorbeeld alsde verbinding bij hun klanten uitvalt, dan moeten zij de klant voor dit gemis compenseren. Stel je voor: ‘internet  is nu net zo belangrijk als eten, kleding en veiligheid’. Deze uitspraak zal ongetwijfeld in Europa navolgingvinden en zal tegelijkertijd ook voor content leveranciers gevolgen krijgen. Dit is het signaal dat de transitie ‘van analoog naar digitaal’ in de maatschappij is ingedaald. Het internet draait nu echt op volle toeren. Het volledigevoorwoordeneerderevoorpublicatieskunjehierlezen.Dit is een voorpublicatie van een hoofdstuk dat in zijn geheel of gedeeltelijk terug zal komen in ons e-book. Wil  jeopdehoogteblijvenvanonzevoorpublicatiesschrijfjedanhierinvananaloognaardigitaal.nu
 VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU
 
1
 
OokStarbuckstransformeertvananaloognaardigitaal!
NaaraanleidingvaneenblogvanRobPrestonopInformationWeekzijnwijonsgaan verdiepeninStarbucks,deinternationaleketenvankoffiehuizenuitdeUSA.Hetbedrijfis in1971inSeattleopgericht.HetlogovanStarbucksiseengestileerdeweergavevaneen sirene,behalveinstreng-islamitischelanden.Starbucksis'swereldsgrootsteketenvan koffiehuizenmet200.000mensenindienst,enmeerdan18.000vestigingenin61 landen,waarondermeerdan7.000indeVerenigdeStaten,1.000inCanadaenmeerdan 700inhetVerenigdKoninkrijk.EendeelvandeStarbucks-vestigingenwordtdoorandere bedrijvenuitgebaatofzijnonderdeelvaneenfranchisemeteenandereonderneming. Naastkoffie,verkopendeStarbucks-winkelsookanderekoudeenwarmedranken, koffiebonen,salades,sandwiches,snacksengebak.BovendienbiedtStarbucksboeken, muziekenfilmaanviadeStarbucksEntertainment-afdelingenhetmerkHearMusic.In supermarktenwordenookkoffiebonenenroomijsvanStarbucksverkocht.Erzijnook Starbucks-vestigingeninanderewinkels,zoalsonderandereboekhandels,hotelsen supermarkten.Starbucks is succesvol!DekoffieketenStarbucksmelddeinNovember2012,dathetinhetlaatstekwartaalvan zijnfiscaleboekjaareenrecordomzetvan3,36miljarddollarbehaalde,11procentmeer daneenjaareerder.Devergelijkbarewinkelomzetwereldwijdsteegmet6procent,vooral doordatmeerklantendeStarbucks-vestigingenwistentevinden.Denettowinstbedroeg 359miljoendollar.Datismaareenfractiemeerdanvorigjaar,maartoenwerddewinst positiefbeïnvloeddooreenmaligebaten.HetbestuurvanStarbuckswilin2012een dividenduitkerenvan0,21dollarperaandeel,bijnaeenkwartmeerdanhetvorige boekjaar.Ook,overhetgeheleboekjaargerekend,groeidenomzetenwinstnaar recordniveaus.Deopbrengstenliepenmet14procentoptot13,3miljarddollar.Onderde streepbleef1,38miljarddollarover,tegen1,25miljarddollareenjaareerder.Volgenshet  jaarverslag 2012 wil Starbucks in 2014 20.000 vestigingen in de wereld hebben.Starbucks let op haar merkwaardeStarbucksisrecentelijknaberichtgevingopCNNbereidomietstedoenaande belastingafdrachtinhetVerenigdKoninkrijk.DatheeftdeAmerikaansekoffieketenlaten weten.OfStarbucksdaadwerkelijkmeerbelastingengaatbetalen,zoalsdekrantThe Sunday Times schrijft, wilde het concern toen niet bevestigen.
 VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU
2

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Denis Doeland liked this
Denis Doeland liked this
Denis Doeland liked this
Denis Doeland liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->