Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nacrt-IKT-smernica_javna-rasprava

Nacrt-IKT-smernica_javna-rasprava

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Saša Milanović

More info:

Published by: Saša Milanović on Jul 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
 
СМЕРНИЦЕ
 
ЗА
 
УНАПРЕЂИВАЊЕ
 
УЛОГЕ
 
ИНФОРМАЦИОНО
-
КОМУНИКАЦИОНИХ
 
ТЕХНОЛОГИЈА
 
У
 
ОБРАЗОВАЊУ
 
Нацрт
 
4.
 јун
2013.
НАЦИОНАЛНИ ПРОСВЕТНИ САВЕТ
 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  _______________________________________________________________ 
11000 БЕОГРАД, Булевар Михајла Пупина 2, соба 455
 
телефон: +381 11 3130965,
e-mail:prosvetni.savet@nps.gov.rs,www.nps.gov.rs
 
 
 1
ПРЕДГОВОР
 
Ради успешнијег остваривања своје законом дефинисане функције (доношењепланова и програма
,
утврђивање различитих стандарда, предлагање
 
мера заунапређивање праведности
,
квалитета и ефикасности образовног система,
 
и других
 
послова
 
утврђених
 
законом
)
Национални просветни савет (НПС) је на својој 78.седници, одржаној 2
9
. маја 2012. године, донео одлуку да изради документ под раднимназивом
Смернице за унапређивање улоге информационо
-
комуникационих технологија у образовању
 
(Смернице
)
и формирао
 
комисију
 
за израду тог текста
 
(Комисија)
.
 
Документ
 
који
 
 је
 
пред
 
вама, нацрт Смерница,
 
 резултат
 
 је
 
 рада
 
ауторског
 
тима
 
као
 
и
 
бројних
 
сарадника
,
испитаника
 
и
 
консултаната
.
Практична
 
израда
 
Смерница
 
састојала
 
се
 
из
 
неколико
 
фаза
:1.
 
Идејно
 
усаглашавање
 
и
 
концептуално
 
структуирање
 
садржаја
 
Смерница
.2.
 
Креирање
 
инструмента
 
истраживања
.
Инструменти
 
коришћени
 
у
 
овом
 
истраживању
 
обухватали
 
су
 
семи
-
структуиране
 
интервјуе
 
и
 
упитнике
.3.
 
Спровођење
 
интрвјуа
 
и
 
анкета
.
Сарадници
 
који
 
су
 
обављали
 
интервјуисање
 
испитаника
 
били
 
су
 
адекватно
 
припремљени
 
за
 
коришћење
 
ове
 
технике
.
Сви
 
интервјуи
 
са
 
испитаницима
 
су
 
снимани
,
а
 
затим
 
 је
 
направљен
 
транскрипт
 
звучног
 
записа
.
Упитници
 
су
 
укључивали
 
питања
 
отвореног
 
и
 
затвореног
 
типа
.
Такође
 
се
 
водило
 
 рачуна
 
о
 
 редоследу
 
питања
,
тј
.
упитници
 
су
 
почињали
 
 једноставним
 
а
 
завршавали
 
комплекснијим
 
питањима
 
кој
a
су
 
захтевал
a
свеобухватније
 
одговоре
.
Упитници
 
су
 
дистрибуирани
 
у
 
папирном
 
и електронском облику
.
Већина
 
предвиђених испитаника
 
се
 
одазвала
 
позиву
 
за
 
интервју
.
Саговорници
 
су
 
били
 
представници
 
Министарства
 
за
 
спољну
 
и
 
унутрашњу
 
трговину
 
и
 
телекомуникације
,
Министарства
 
просвете
,
науке
 
и
 
технолошког
 
 развоја
,
Завода
 
за
 
унапређивање
 
образовања
 
и
 
васпитања
,
Завода
 
за
 
вредновање
 
квалитета
 
образовања
 
и
 
васпитања
,
Академске
 
мреже
 
Србије
 
и
 
Тима
 
за
 
социјално
 
укључивање
 
и
 
смањење
 
сиромаштва
.
Интервјуисано
 
 је
14
саговорника
 
на
 
теме
:
институционални
 
оквир
,
ИКТ
 
инфраструктура
,
професионални
 
 развој
 
запослених
 
и
 
ИКТ
 
у
 
функцији
 
социјалне
 
инклузије
,
е
-
инклузија
 
и
 
дигитални
 
 јаз
.
На
 
наведене
 
теме
,
али
 
и
 
на
 
теме
 
израда
 
дигиталних
/
мултимедијалних
 
наставних
 
материјала
,
објеката
 
учења
 
и
 
платформи
 
и
 
осигурање
 
квалитета
,
шест
 
испитаника
 
и
 
тимови
 
трију
 
школа
 
су
 
послали
 
одговоре
 
електронском поштом
.
За
 
прукупљање
 
одговора
 
од
 
наставника
 
широм
 
Србије
 
направљена
 
су
 
и
 
три
 
онлајн
 
упитника
.
Два
 
анонимна
:
Упитник
 
за
 
наставнике
 
који
 
користе
 
ИКТ
 
у
 
сопственој
 
пракси
 
на
 
који
 
 је
 
одговорило
12
и
 
Упитник
 
о
 
стању
 
информатичке
 
инфраструктуре
 
у
 
школама
 
на
 
који
 
 је
 
одговорило
112
испитаника
.
Трећи
 
упитник
,
Израда
 
дигиталних
/
мултимедијалних
 
наставних
 
материјала
,
објеката
 
учења
 
и
 
платформи
 
 је
 
попунило
15
наставника
 
који
 
су
 
оставили
 
и
 
своје
 
контакт
-
податке
 
 ради
 
даље
 
сарадње
.4.
 
Израда
 
основног
 
текста
 
Смерница
 
и
 
његова
 
модификација
 
обављена
 
 је
 
кроз
 
неколико
 
итерација
.
Тимски
 
 рад
 
свих
 
окупљених
 
око
 
идеје
 
промовисања
 
ефикасније
 
интеграције
 
информационо
-
комуникационих
 
и
 
образовних
 
технологија
 
допринео
 
 је
 
не
 
 
2
само
 
квалитету
 
садржаја
,
већ
 
и
 
стварању
 
професионалних
 
познанстава
 
која
 
ће
 
без
 
сумње
 
уродити
 
неким
 
будућим
 
пројектима
 
из
 
ове
 
области
.
Основни
 
текст
 
документа
 
израдио
 
 је
 
експерт
 
др
 
Бојан
 
Лазаревић
,
коме
 
 је
,
с
 
обзиром
 
да
 
живи
 
и
 
 ради
 
у
 
Њујорку
,
велику
 
помоћ
 
у
 
 реализацији
 
истраживања
 
и
 
сређивању
 
документа
 
помогла
 
Снежана
 
Марковић
,
наставница рачунарства
 
и информатике
 
у
 
Шестој
 
београдској
 
гимназији
.
Уизради Смерница, поред наведених експерата, допринос су дали чланови КомисијеДесанка Радуновић (НПС), Данијела Шћепановић (Министарство просвете, науке итехнолошког развоја) и Небојша Васиљевић (Министарство спољне и унутрашњетрговине и телекомуникација), као
 
и Ирена
 
Радиновић
 
и
 
Јелена
 
Марковић
 
из Тима засоцијално укључивање и смањење сиромаштва
 
Владе Републике Србије (СИПРУ) и
 
Славица
 
Јурић
,
наставница српског језика, школски библиотекар ОШ „Свети Сава“ изБачке Паланке.
 
Захваљујемо
 
се
 
свим
 
испитаницима
 
обухваћеним
 
истраживањем
,
које
 
 је
 
било
 
саставни
 
део
 
овог
 
пројекта
,
који
 
су
 
издвојили
 
време
 
и
 
били
 
мотивисани
 
да
 
попуне
 
упитнике
 
и
 
учествују
 
у
 
интервјуу
.
Без
 
њихових
 
одговора
,
сугестија
 
и
 
коментара
,
овај
 
документ
 
би
 
се
 
свео
 
само
 
на
 
преглед
 
постојеће
 
литературе
,
закона
 
и
 
званичних
 
извештаја
.
Одговори
 
испитаника
 
су
 
представљали
 
полазни
 
и
 
незаменљиви
 
материјал
 
у
 
анализи
 
тренутног
 
стања
 
у
 
вези
 
са
 
применом
 
информационо
 
комуникационих
 
и
 
образовних
 
технологија
 
у
 
Републици
 
Србији
.
Захвалност
 
дугујемо
 
и
 
одабраним
 
консултантима
,
који
 
су
 
пре
 
изласка
 
текста
 
на
 
 јавну
 
 расправу
 
пажљиво
 
прочитали
 
текст
 
и
 
дали
 
корисне
 
сугестије
.
Реализацију
 
овог
 
пројекта
 
подржали
 
су
 
Тим
 
за социјално укључивање и
 
смањење сиромаштва Владе Републике Србије и
 
Швајцарска
 
агенција
 
за
 
 развој
 
и
 
сарадњу
(
СДЦ
)
у
 
оквиру
 
ПДП
IV
Пројекта
:
Подршка
 
професионалном
 
 развоју
 
и
 
европским
 
иницијативама
 
у
 
образовању
(
Фаза
IV, 2010-2013).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->