Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant Van Toen - Bauke Mollema

De Krant Van Toen - Bauke Mollema

Ratings: (0)|Views: 2,637|Likes:
Published by dagbladvhnoorden
De Krant Van Toen - Bauke Mollema
De Krant Van Toen - Bauke Mollema

More info:

Published by: dagbladvhnoorden on Jul 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

 
Bauke Mollema, Bauke wie!?
WIELRENNEN
Door Harm Vonk
groningen
<
De bondscoach vond vooral zijn naam opmer-kelijk. ’Bauke Mollema’, zegtEgon van Kessel. ’Iemand omin de gaten te houden’. Bauke wie!? Bauke Mollema. De 19- jarige wielrenner uit Zuid-horn bestormt de wielerhe-mel met rasse schreden endurft zichzelf ’outsider’ tenoemen voor het NK voor be-loften.De meeste kanshebbers diemorgenochtend bij de belof-ten (renners tot 23 jaar) aanhet vertrek staan bij het titel-kampioenschap in Maastrichtzijn renners die ondanks hun jonge leeftijd gepokt en gema-zeld zijn in het cyclisme; rij-den net onder de profstatus enhebben al een bepaalde status,bijvoorbeeld dat ze bij de op-leidingsploeg van Rabobank rijden.Bauke Mollema niet. In zijn jongenskamer hingen geenposters van wielrenners, maar van voetballers. Hij was eenliefhebber, dat wel. Werd eenstweede in een dagklassement van Ploegleider, het Tour deFrance-spel van deze krant,maar meer prijzen bleven uit.Bauke Mollema fietst pas an-derhalf jaar met een licentie.Maar ı´n die anderhalf jaar werd hij beloftenkampioen van district Noord (vóór super-talent Sven Kramer), won hijeen klimkoers in het Belgi-sche Vodelée en was hij win-naar van het bergklassementin de Ronde van Limburg.”Tsja, wat moet ik er van zeg-gen. Het gaat best snel, ja”,zegt Mollema, die eveneensopzien baarde in optredensmet de nationale selectie vanbondscoach Van Kessel.Hoe het allemaal begon?”Op een stadsfiets met een lig-stuur”, lacht Mollema, die inzijn jeugd ondermeer voetbal-de en ijshockeyde.”Elke dag van huis naarschool, toch bijna dertig kilo-meter in totaal. Elke dag wildeik weer sneller thuis zijn, tot-dat ik die twaalf, dertien kilo-meter binnen twintig minu-ten aflegde (een gemiddeldesnelheid van ruim 36 kilome-ter per uur, hv). Op een gege- ven moment ging ik ook in de weekeinden fietsen, tochtjes van vijftig kilometer. Echt, ik  vond het leuk.”Op zijn zestiende verjaardagkreeg Bauke Mollema zijn eer-ste racefiets, een aftandse ou-de Raleigh. Een jaar later volg-de een mooie Koga.”En trainde ik eens mee metde junioren van de NWVG. Vanaf toen ben ik eigenlijk  wel ’talent’ genoemd”, zegt deeerstejaars universiteitsstu-dent Economie en Manage-ment bescheiden. Vanaf toen ging het snel.Bauke Mollema onderscheid-de zich als ’klimmer’, eenmerkwaardig feit in de weten-schap dat op het ’schooltra- ject’ Zuidhorn-Groningen debrug van Aduard het enige(minieme) hoogteverschil is.Toen hij (65 kilogram bij 181centimeter) zijn eerste zegeboekte, die in Vodelée, werd wijlen Arno Wallaard -die het jaar daarop prof zou worden- veertiende.Bauke Mollema zette de pro-gressie begin juni voort in desterk bezette Ronde van Lim-burg, hetzelfde decor als hetNK. ”Volgend jaar ben ik noggeen prof, maar als ik dezelfdeprogressie één of twee jaarkan doorzetten, dan komt het wel dichtbij”, dagdroomt Mol-lema.
’Tsja, wat moet ik er van zeggen. Het gaat  best snel, ja’
Bauke Mollema fietst pas anderhalf jaar, maar bestormt de wielerhemel. Morgen is hij een van de kanshebbersop het NK voor beloften in Maastricht.
Foto: DvhN/Jan Zeeman
 
 Drie noordelijke wielertalenten
WIELRENNEN
Door Harm Vonk
bladel
<
Garanties voor eenbestaan als prof zijn er niet,maar dat Bauke Mollema, Mar-tijn Keizer en Coen Vermelt-foort bovengemiddelde wie-lertalenten zijn staat onom-stotelijk vast. Gisteren wer-den de drie noorderlingen inde opleidingsploeg van Rabo-bank in Bladel gepresenteerd.Zes regiorenners gingen dedrie voor: Johan Bruinsma, Ad-dy Engels, Bert Hiemstra enKarsten Kroon debuteerden in1997 voor de toen net opge-richte amateurploeg; NielsScheuneman (2002) en Marcde Maar (2004) volgden. Vande zes zijn er inmiddels tweegestopt: Bruinsma en Hiem-stra. Slechts eentje, De Maar,is nog werknemer bij de ban-kiersploeg. Engels (Quick-step), Kroon (CSC) en Scheune-man (Unibet) waaierden uitnaar andere ploegen.Hoe de toekomst van het ta-lententrio er uitziet, is niet te voospellen. Op bijvoorbeeldRoel Egelmeers stond rond1997 als klimmer geen maat;zelfs Erik Dekker stond ver-baasd te kijken hoe gemakke-lijk dat mannetje omhoogfietste. Van de renner (nu 27 jaar) is echter nooit meer iets vernomen.Of Bobbie Traksel: hij teken-de in 2000 zijn eerste profcon-tract. Traksel was op zijn eer-ste werkdag 19 jaar en 59 da-gen oud en was daarmee de jongste Nederlander ooit. Zijnbelofte loste hij niet in; voorkomend seizoen zit Trakselnog zonder contract.
<
bauke mollema
Woonplaats:
Groningen
Geboren:
26 november 1986
Club:
NWVG (Groningen)
Specialiteit:
klimmen
<
martijn keizer
Woonplaats:
Muntendam
Geboren:
25 maart 1988
Club:
Stormvogels (Veendam)
Specialiteit:
tijdrijden
<
coen vermeltfoort
Woonplaats:
Schuinesloot
Geboren:
11 april 1988
Club:
De Peddelaars (Hoogeveen)
Specialiteit:
allround
Coen Vermeltfoort, Bauke Mollema en Martijn Keizer (vlnr) krijgen de kans zich in de opleidingsploeg van deRaboploeg te bewijzen.
Foto: Toin Damen
 
Groningen wacht met smart op Bauke Mollema
Door Dick Heuvelman
groningen
<
De Tour is op voorhand een vat vol onzeker-heden. Maar nu al staat vastdat ook na de 94ste editie vanLa Grande Boucle er geen Gro-ninger op de lijst van Neder-landse etappewinnaars zalstaan. Simpelweg omdat ergeen Grunneger in Londen van start gaat. Groningen ismet afstand de ’Tourarmste’provincie van Nederland, deenige provincie van Neder-land ook die in ruim honderd jaar (anno 1903) geen ritwin-naar heeft kunnen produce-ren.Groningen moet het doenmet een ’halve’ etappewin-naar, Henk Nijdam. De Loco-motief van Eelderwolde, zoalszijn bijnaam luidde, voelde(en voelt) zich altijd Gronin-ger. Ondanks zijn Groningergevoel, was hij in zijn sportie- ve gloriejaren formeel eenDrent. Hij woonde op ampertwee kilometer van de stad,maar wel op Drents grondge-bied.Henk Nijdam had de pri-meur van eerste noorderlingdie een Touretappe won. Hijtekende voor dat wapenfeit in1964, toen hij de tocht tussenFreiburg en Besançon zegevie-rend afsloot. Twee jaar later won Nijdam, die eerder op debaan furore had gemaakt als wereldkampioen achtervol-ging, nog een keer: SaintEtienne – Montluçon.Zijn zoon Jelle overtroefdepa overigens ruimschoots, hijheeft liefst zes zegestreepjesachter zijn naam. Maar Nij-dam jr. is nimmer een noor-derling geweest, hij werd ge-boren in Zundert, de Brabant-se plaats waarheen Henk Nij-dam was verhuisd toen hij pro-fessional werd.Noord-Nederland moestliefst 36 jaar wachten op eennieuwe ritwinnaar, Erik Dek-ker, ook een Drent. Hij scoor-de gelijk drie keer (2000). Een jaar later tekende Dekker voorzijn vierde ritzege. De derdeDrent op de lijst van etappe- winnaars in de Tour in KarstenKroon, die in 2002 Plouay heteerst bereikte. Friesland ver-dween in 2005 als blinde vlek op deze kaart dankzij Pieter Weening, die de etappe Pforz-heim – Gérardmer op zijnnaam bracht.Dat Groningen het in deTourgeschiedenis af moet leg-gen tegen Drenthe en Fries-land, is een logisch gevolg vanhet aantal Groninger deelne-mers in 104 jaar. Dat was erzegge en schrijve maar eentje: Jan Boven uit Woldendorp.Maar er daagt hoop. Want inde stad Groningen woont Bau-ke Mollema, een van de grotetalenten in de opleidingsploeg van Rabobank. Hij zou weleens, over een jaar of drie, Gro-ninger Tourhistorie kunnenschrijven. De in Zuidhorn op-gegroeide Mollema onder-scheidt zich vooral op berg-achtige trajecten en won on-langs in Spanje het CircuitoMontanes, een prestigieuzeamateurskoers in Spanje metelke dag een flinke portieklimwerk. Het wachten is ophem. Groningers moeten ech-ter nog wel even geduld heb-ben, toch wel tot 2010 .
Bauke Mollema

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->