Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pr Arsenie Boca Cararea Imparatiei

Pr Arsenie Boca Cararea Imparatiei

Ratings:
(0)
|Views: 0|Likes:
Published by Dogarescu Raluca

More info:

Published by: Dogarescu Raluca on Jul 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

text

original

 
  Parintele Arsenie Boca
CARAREA IMPARATIEI 
 
 Capitolul 1:
Cele mai bune vremi de mântuire
 Iat 
ă
dovada istoric
ă
  M 
ă
 surile Antihrist Sfânta Liturghie mai
 ţ 
ine lumea Proorocul de focSfânta Cruce pe cer 
 
Iat
ă
dovada istoric
ă
 
La anul 313 de la Hristos împ
ă
ratul Constantin d
ă
edictul de la Milano, prin carerecunoscu cre
ş
tinismul printre religiile de stat. Mare bucurie în cre
ş
tin
ă
tate! Dar cum ausc
ă
 pat cre
ş
tinii de grij
ă
, cum au trecut din ilegalitate la libertate, la persoan
ă
juridic
ă
,via
ţ
a moral
ă
a cre
ş
tinilor începu s
ă
se destrame. Cum
ş
i-au primit averile înapoi, urma
ş
iimucenicilor, pu
ţ
ini au mai r 
ă
mas ca s
ă
nu se încovoaie cu dragostea mai mult spre lumeaaceasta (a stomacului). Deci, de îndat
ă
ce au ie
ş
it de prin g
ă
urile p
ă
mântului(catacombele) la larg, de îndat
ă
ce-au sc
ă
 pat de prigoanele cezarilor, într-un cuvânt deîndat
ă
ce au ie
ş
it din împreunarea de jertf 
ă
a vie
ţ
ii, când adic
ă
nu mai era o primejdie am
ă
rturisi cre
ş
tinismul pe fa
ţă
, s-a întâmplat c
ă
 
ş
i dragostea de Dumnezeu
ş
i grija desuflet pân
ă
la a
ş
a m
ă
sur 
ă
ă
ciser 
ă
, încât au început a se lua dup
ă
un
ă
t
ă
cit, Arie, caret
ă
g
ă
duia dumnezeirea Mântuitorului, chiar piatra de temelie, prin care st
ă
sau cadecineva din cre
ş
tinism. De îndat
ă
ce cre
ş
tinismul, mai bine zis cre
ş
tinii, fur 
ă
l
ă
sa
ţ
i la larg,se înmul
ţ
i
ş
i înclinarea de a c
ă
dea din cre
ş
tinism. Nu
ş
tiu cum, dar parc
ă
nu e nimic înlume f 
ă
ă
o rânduial
ă
, a venit
ş
i pentru ace
ş
tia o c
ă
 petenie dup
ă
care s
ă
se ia.
 
Parc
ă
de aici începe judecata, care desparte oile de capre. Ar fi fost mirare s
ă
nuse arate o atare ispit
ă
de necredin
ţă
de vreme ce, odat
ă
cu împ
ă
ratul Constantin, au trecutcu numele la cre
ş
tinism dou
ă
treimi din imperiu. Era la mod
ă
s
ă
ai credin
ţ
a împ
ă
ratului,de
ş
i to
ţ
i ace
ş
ti cre
ş
tini cu numele, cu pu
ţ
in înainte, s-ar fi îngrozit de primejdiilem
ă
rturisirii lui Hristos. Nu e deci de mirare ca to
ţ
i ace
ş
tia, la care se mai adaug
ă
 
ş
iurma
ş
ii lui Constantin, ba chiar 
ş
i mul
ţ
i episcopi, s
ă
se trezeasc
ă
la un moment datm
ă
rturisind o credin
ţă
al
ă
turi de cre
ş
tinism, tot una cu credin
ţ
a. Nu e greu de a în
ţ
elegecum devin lucrurile astfel. Când via
ţ
a aceasta e încurajat
ă
de statornicia bog
ăţ
iei, denegrija întâmpl
ă
rilor, omul se stric
ă
. Iar o via
ţă
de patimi stric
ă
 
ş
i mintea, care odat
ă
 stricat
ă
nu mai deosebe
ş
te adev
ă
rul de minciun
ă
sau binele de r 
ă
u, ci le zice tocmaiinvers ... r 
ă
ului bine
ş
i minciunii adev
ă
r. Încetând prigoanele a
ş
a se stricaser 
ă
purt
ă
rilecre
ş
tinilor 
ş
i a
ş
a se întindea t
ă
g
ă
duirea dumnezeirii Mântuitorului încât, zice un istoric alvremii, c
ă
dac
ă
Dumnezeu n-ar fi trimis pe sfin
ţ
ii Vasile, Grigorie
ş
i Ioan ar fi trebuit s
ă
 vin
ă
Hristos a doua oar 
ă
, c
ă
ă
ă
delegile gr 
ă
 besc judecata. Iar un filozof cre
ş
tin dinvremea noastr 
ă
,
ă
când o supraprivire asupra istoriei cre
ş
tinismului, la fel g
ă
se
ş
te c
ă
 cre
ş
tinii au trecut cu succes prima ispit
ă
ridicat
ă
împotriva cre
ş
tinismului, ispita persecu
ţ
iilor, dar n-a trecut cu acela
ş
i succes
ş
i ispita a doua, a triumfului (asupra p
ă
gânismului). E
ş
i explicabil: prima ispit
ă
a întâlnit în fa
ţă
cre
ş
tini adev
ă
ra
ţ
i, care sehot
ă
râser 
ă
într-un fel cu via
ţ
a aceasta s-o jertfeasc
ă
pentru Dumnezeu, pe când ispita adoua a g
ă
sit în fa
ţă
o mare turm
ă
dintre care o bun
ă
parte erau numai cre
ş
tini cu numele(figuran
ţ
ii). Dar iat
ă
cum a descâlcit Providen
ţ
a lucrurile: pentru cei credincio
ş
i a trimis pe sfin
ţ
i iar pentru figuran
ţ
i
ş
i îndeosebi pentru arieni a trimis pe Iulian Apostatul, caredin cre
ş
tin s-a declarat p
ă
gân
ş
i vr 
ă
 jma
ş
al lui Hristos. Ba ca s
ă
-
ş
i bat
ă
joc de o proorocie a Mântuitorului, a întreprins un r 
ă
zboi la Ierusalim ca s
ă
zideasc
ă
Templul luiSolomon. Într-o lupt
ă
îns
ă
, s-a trezit cu o s
ă
geat
ă
otr 
ă
vit
ă
în piept care l-a îngrozit
ş
i l-a
ă
cut s
ă
strige: "M-ai învins Galileene". Deci to
ţ
i cei ce t
ă
g
ă
duiau dumnezeireaMântuitorului, ca s
ă
fac
ă
pe placul împ
ă
ratului apostat, ca s
ă
fie "la mod
ă
", s-au lep
ă
datde cre
ş
tinism. Dar parc
ă
era un f 
ă
cut; to
ţ
i cei ce s-au lep
ă
dat de Hristos nu se mul
ţ
umeaunumai cu lep
ă
darea lor ci mai vreau
ş
i lep
ă
darea altora. Iar dac
ă
aceia se împotriveau

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->