Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
acatist Sf.Vasile

acatist Sf.Vasile

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by adelaPam
Despre sf.Vasile sfant al Muntenegru
Despre sf.Vasile sfant al Muntenegru

More info:

Published by: adelaPam on Jul 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH VASILE AL OSTROGULUI (29 APRILIE) 
CONDACUL 1O, preafericite Ierarhe Vasile, ca o stea a Cuvântului străluceşti până la marginile lumiicu razele minunilor în noaptea cea întunecată a păgânătăţii, iar celor binecredincioşi tearăţi ca un soare al Înţelepciunii ce îi călăuzeşti către Soarele dreptăţii, Cel Ce luminează
 
sufletele noastre spre a-I cânta Lui împreună cu tine : Aliluia !ICOSUL 1Cu toiagul înţelepciunii şi luminat de raza blândeţii Păstorului Celui Mare ai povăţuitturma ta către izvoarele cele înţelegătoare ale darurilor Duhului, din care adapă-ne şi penoi, cei însetaţi de mântuire, ca să-ţi culegem flori de laude din grădina cea tainică ainimii:Bucură-te, icoană a păstorului jertfitor ;Bucură-te, rug nemistuit al rugăciunii;Bucură-te, înger în trup iubitor al tainelor cereşti ;Bucură-te, crin al sfinţeniei ce bine înmiresmează mănăstirea Ostrog;Bucură-te, poartă a mântuirii celor neputincioşi;Bucură-te, liman prea dorit al înţelepciunii ;Bucură-te, uşă cerească prin care aflăm cămara rugăciunii;Bucură-te, săgeata umilinţei ce smereşte inimile împietrite;Bucură-te, glas al tainelor Cuvântului;Bucură-te, luminarea celor cu minte întunecată;Bucură-te, râu dulce curgător al înţelepciunii;Bucură-te, munte duhovnicesc în pământ binecuvântat;Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !CONDACUL 2Dintr-o evlavioasă familie ai răsărit Sfinte Vasile, ca un rod al rugăciunii încununate cusmerenie, făcând bucurie părinţilor tăi şi dascălilor care au aprins în inima ta prinînţelepte învăţături râvna spre a cânta Domnului neîncetat cu îngerii : Aliluia !ICOSUL 2Pentru a fi păzit de ispitele tinereţii, de mic ai fost dus de evlavioşii şi înţelepţii tăi părinţila mănăstirea Zavala, unde aprinzându-te de dorul vieţuirii îngereşti, ai zburat cu aripilerugăciunii către tronul Celui Ce Se odihneşte pe heruvimi şi binevoieşte a fi tu, SfinteIerarhe Vasile, încununat cu laude ca acestea :Bucură-te, copilărie luminată de Duhul Sfânt;Bucură-te, vieţuire întru lumina rugăciunii;Bucură-te, că de mic te-ai întraripat cu dorul fecioriei;Bucură-te, că de cursele tinereţii ai fost păzit;Bucură-te, că ai aflat comoara darurilor Duhului;Bucură-te, că te-ai jertfit pe rugul rugăciunii;Bucură-te, că ţi-ai zidit casa sufletului pe temelia Vieţii;Bucură-te, că ai urmat glasul Cuvântului de mântuire;Bucură-te, că ai defăimat deşertăciunile lumeşti;
 
Bucură-te, că te-ai îngrădit cu sabia rugăciunii;Bucură-te, stea luminată de Soarele Cel veşnic ;Bucură-te, inimă întru care străluceşte focul iubirii dumnezeieşti;Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !CONDACUL 3Sub îndrumarea dascălilor înţelepţi din mănăstire te-ai desăvârşit întru cunoştinţa ceaduhovnicească şi jugul lui Hristos luându-l pe umeri la mănăstirea Tvrdos, cu îngeriicântai neîncetat cu mulţumire Celui Ce te-a chemat la vieţuirea îngerească: Aliluia !ICOSUL 3Cel Ce te-a chemat la călătoria cerească pe scara rugăciunii binevoit-a şi pe pământ a-ţi povăţui paşii în călătoria cea duhovnicească la mănăstirile din Rusia, Israel şi Serbia, caurmând şi tu nevoinţele Sfinţilor să te învredniceşti de laude ca acestea :Bucură-te, căci cu aripile Duhului ai zburat la înălţimi cereşti;Bucură-te, că pe calea Crucii L-ai urmat pe Hristos;Bucură-te, că însuţi te-ai făcut lăcaş cinstit al Treimii;Bucură-te, că rugăciunea ţi-a fost prietenă pe calea mântuirii;Bucură-te, vas plin de mirul smereniei;Bucură-te, carte a tainelor Împărăţiei ;Bucură-te, că te-ai întărit în pelerinajul dăruit de Domnul;Bucură-te, că la nevoinţele Sfinţilor ai luat aminte ca să le urmezi;Bucură-te, că ai umplut vistieria inimii de cuvinte înţelepte;Bucură-te, iubitorule de vieţuire înaltă;Bucură-te, podoabă a ierarhilor Serbiei;Bucură-te, călător pe calea rugăciunii neîncetate;Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !CONDACUL 4Inima ta curată întru care străluceau razele smereniei ai dăruit-o Celui blând şi smerit cuinima, Care a prefăcut-o în altar al gândurilor dumnezeieşti, la care primeşte şisuspinurile şi cererile cele cu umilinţă ale celor ce cântă Ziditorului : Aliluia !ICOSUL 4Înţelepciunea nu este măsurată prin mulţimea anilor, ci ea este cununa nevoinţelor stăruitoare întru faptele cele bune; pe aceasta ai dobândit-o şi tu, Cuvioase, încă dintinereţe, învrednicindu-te a primi din inimile noastre necăjite cântări de laudă ca acestea:Bucură-te, înger întraripat cu dorul Luminii;Bucură-te, vas al sfinţeniei lui Hristos;Bucură-te, mlădiţă plină de roadele virtuţilor;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->