Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiectul de reducere de personal din Ministerul Sănătății și din Direcțiile de Sănătate Publică

Proiectul de reducere de personal din Ministerul Sănătății și din Direcțiile de Sănătate Publică

Ratings: (0)|Views: 395 |Likes:
Published by Noémi Varga
Proiectul de reducere de personal din Ministerul Sănătății și din Direcțiile de Sănătate Publică
Proiectul de reducere de personal din Ministerul Sănătății și din Direcțiile de Sănătate Publică

More info:

Published by: Noémi Varga on Jul 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2013

pdf

text

original

 
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
 
SECŢIUNEA 1
 
TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
 
Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
 
SECŢIUNEA A 2
-AMOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV
Ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
77 din 26
iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţiiadministraţiei publice locale, a numărului de posturi şi red
ucerea cheltuielilor la
instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonareaGuvernului ori a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.393 din 29 iunie 2013, apare necesitatea modificării st
ructurilor din cadrul
Ministerului Sănătății.
 
1. Descrierea situaţiei actualeMinisterul Sănătăţii este organ de specialitateal administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
 
Ministerul Sănătăţii funcţionează cu un
 
număr de 2
9
0 posturi, exclusiv demnitarii şi
 posturile aferente cabinetului ministrului,structurate pe compartimente, birouri, servicii,
direcţii şi direcţii generale.De asemenea, măsurile propuse au caobiectiv principal eficientizarea activităţiiMinisterului Sănătăţii şi crearea de instrumentecare să faciliteze implementarea reformelor in
domeniul sanatatii, în cel mai scurt timp.
2. Schimbări preconiza
teCa urmare a
desfiinţării posturile vacantedin cadrul Ministerului Sănătății și instituţiile
 publice aflate în subordinea sau în coordonarea
ministerului, indiferent de modul de finanţare,structura organizatorică suferă modificări,respectiv modificarea organigramei și anumărului de personal din instituțiile publice
aflate în subordinea sau în coordonarea
ministerului, indiferent de modul de finanţare
.
 
Fac excepție de la desființarea posturilor 
vacante posturile vacante din unitatile sanitare.
 
De asemenea, prin aceasta ordonanta de urgentase reduce num
ă
rul total al posturilor ocupate cuun procent de 4% din minister si direc
ț
iile des
ă
n
ă
tate public
ă
.
 
Astfel, din totalul de 4690 de posturi
aprobate din Ministerul Sănătății și direcțiile desănătate publică s
-au redus 352 posturi vacante
și au rămas 43
38 posturi ocupate, posturivacante unice, posturi
vacante de conducere și
 posturi vacante în
 procedură de ocupare.
 
Procent
ul de 4% se aplica la un număr 3865 posturi ocupate de la direcțiile de sănătate publică și 238 de posturi ocupate de laMinisterul Sănătății, deci un total de 4103 posturi. Astfel rezultă un număr de 164 posturi
care trebuie reduse.
 
Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.8/2013
 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru
modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, un număr de 13 unităţilesanitare cu paturi din reţeaua sanitară proprie a
 
Ministerului Transporturilor au trecut dinsubordinea Ministerului Transporturilor în
subordinea Ministerului Sănătăţii.
 
De asemenea, ca urmare a reorganizării
unor component
e din sistemul de sănătate, însubordinea Ministerului Sănătății vor funcționa
 
direcțiile de sănătate publică, Agenția Naționalăde Programe de Sănătate și alte instituții publice,care vor fi înființate prin hotarâre a Guvernului.
 
Astfel ca urmare a reorganizării unor componente din sistemul de sănătate aparenecesitatea modificării organigramei, astructurilor din cadrul Ministerului Sănătății și a
listei cu
unităţile cu personalitate juridică aflate
în subordinea, sub autoritatea sau în
coordonarea Ministerului Sănătăţii.
 
3. Alte informaţii (**)
SECŢIUNEA A 3
-A
 
IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul
 
2. Impactul asupra mediului de afaceri
 
 Nu este cazul
 
3. Impactul socialProcent
ul de 4% se aplica la un număr 3865 posturi ocupate de la direcțiile desănătate publică și 238 de posturi ocupatede la Ministerul Sănătății, deci un total de
4103 posturi. Astfel vor fi reduse 164 de
 posturi, respectiv vor fi disponibilizați
164de sa
lariați
.
 
4. Impactul asupra mediului (***)Posturile vacante nu au fost bugetate, iar 
după aplicarea procentului de 4% la unnumăr total de 4103 posturi ocupate, cu unsalariu mediu brut de 2176 lei, rezultă oeconomie de 356.864 lei. Această
econo
mie va fi folosită la asigurarea
fondurilor necesare pentru programele de

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->