Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
56Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
11. SINIF KİMYA 1. ÜNİTE: KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ

11. SINIF KİMYA 1. ÜNİTE: KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ

Ratings: (0)|Views: 31,006 |Likes:
Published by Kimya Bilimi
(İLK OLARAK 2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.)

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

1. Sistemler ve Enerji Türleri
2. Sistemlerde Entalpi Değişimi
3. İstemlilik

1. SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ

ENERJİ İLE ISI AYNI MIDIR?

MADDENİN TOPLAM ENERJİSİ HESAP EDİLEBİLİR Mİ?

SICAKLIĞI ÖLÇMEK SURETİYLE NE YAPMIŞ OLUYORUZ?

ISI ALIŞ VERİŞİ NİÇİN OLUR? SICAKLIK NASIL ÖLÇÜLÜR?

2. SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ

TERMOKİMYA VE KİMYASAL REAKSİYON ÇEŞİTLERİ

REAKSİYON ISISI

REAKSİYON İÇERİSİNDE VERİLEN ISILAR, REAKSİYON DIŞINA TAŞINARAK REAKSİYON ISISI (ΔH) OLARAK GÖSTERİLİR

KİMYASAL BAĞ ENERJİSİ

OLUŞMA ISISI

OLUŞMA ISISI TANIMI

ELEMENTLERİN OLUŞMA ISISI 0’DIR

HESS PRENSİPLERİ

ΔH İLE AYNI ANLAMA GELEN DİĞER TERİMLER

Nötrleşme ısısı

Yanma ısısı

Erime ısısı

Buharlaşma ısısı

Çözünme ısısı

ΔH HESAPLAMA YOLLARI

1 – OLUŞMA ISILARINDAN
2 – KİMYASAL BAĞ ENERJİLERİNDEN
3 – HESS PRENSİPLERİNDEN
4 – MOL HESABIYLA
5 – HÂL DEĞİŞİM GRAFİKLERİNDEN
6 – KALORİMETRİK HESAPLAMALARDAN
7 – AKTİFLEŞME ENERJİSİNDEN

OLUŞMA ISISINDAN ΔH HESAPLANMASI

KİMYASAL BAĞ ENERJİLERİNDEN ΔH HESAPLANMASI

MOLEKÜLÜN KİMYASAL BAĞ ENERJİSİ

AKTİFLEŞME ENERJİSİNDENΔH HESAPLANMASI

AKTİFLEŞME ENERJİSİ

TERMODİNAMİK KANUNLAR

1. KANUN: ENERJİNİN KORUNUMU YASASI
2. KANUN: ENTROPİ KANUNU VE EKSERJİ

ENTROPİ VE MADDENİN SONU

ENTROPİ

MİNİMUM ENERJİ VE MAKSİMUM DÜZENSİZLİK

ENTROPİ VE MADDENİN SONU

EKSERJİ NEDİR?

SOĞUTMA SUYU NEDENİYLE NÜKLEER ENERJİYE KARŞI ÇIKMAK DOĞRU MUDUR?

TERMODİNAMİK 1. KANUNDAN ÇIKARILACAK SOSYAL DERSLER

SOSYAL HAYATTA TERMODINAMİK 2. KANUNUNDAN ALINMASI GEREKLİ OLAN DERSLER

(GÜNLÜK HAYATTA TERMODİNAMİK 2. KANUNU VE VERİMLİLİK VEYA
ENTROPİ KANUNUYLA DÜNYAYA YENİ BİR BAKIŞ VEYA ENTROPİYE DAYALI BİR DÜNYA GÖRÜŞÜ)

KAR YAĞDIĞI İÇİN Mİ HAVA SOĞUKTUR, YOKSA HAVA SOĞUK OLDUĞUNDAN MI KAR YAĞAR?

SICAK KARPUZ KESİLİNCE NİÇİN SOĞUR?
(İLK OLARAK 2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.)

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

1. Sistemler ve Enerji Türleri
2. Sistemlerde Entalpi Değişimi
3. İstemlilik

1. SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ

ENERJİ İLE ISI AYNI MIDIR?

MADDENİN TOPLAM ENERJİSİ HESAP EDİLEBİLİR Mİ?

SICAKLIĞI ÖLÇMEK SURETİYLE NE YAPMIŞ OLUYORUZ?

ISI ALIŞ VERİŞİ NİÇİN OLUR? SICAKLIK NASIL ÖLÇÜLÜR?

2. SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ

TERMOKİMYA VE KİMYASAL REAKSİYON ÇEŞİTLERİ

REAKSİYON ISISI

REAKSİYON İÇERİSİNDE VERİLEN ISILAR, REAKSİYON DIŞINA TAŞINARAK REAKSİYON ISISI (ΔH) OLARAK GÖSTERİLİR

KİMYASAL BAĞ ENERJİSİ

OLUŞMA ISISI

OLUŞMA ISISI TANIMI

ELEMENTLERİN OLUŞMA ISISI 0’DIR

HESS PRENSİPLERİ

ΔH İLE AYNI ANLAMA GELEN DİĞER TERİMLER

Nötrleşme ısısı

Yanma ısısı

Erime ısısı

Buharlaşma ısısı

Çözünme ısısı

ΔH HESAPLAMA YOLLARI

1 – OLUŞMA ISILARINDAN
2 – KİMYASAL BAĞ ENERJİLERİNDEN
3 – HESS PRENSİPLERİNDEN
4 – MOL HESABIYLA
5 – HÂL DEĞİŞİM GRAFİKLERİNDEN
6 – KALORİMETRİK HESAPLAMALARDAN
7 – AKTİFLEŞME ENERJİSİNDEN

OLUŞMA ISISINDAN ΔH HESAPLANMASI

KİMYASAL BAĞ ENERJİLERİNDEN ΔH HESAPLANMASI

MOLEKÜLÜN KİMYASAL BAĞ ENERJİSİ

AKTİFLEŞME ENERJİSİNDENΔH HESAPLANMASI

AKTİFLEŞME ENERJİSİ

TERMODİNAMİK KANUNLAR

1. KANUN: ENERJİNİN KORUNUMU YASASI
2. KANUN: ENTROPİ KANUNU VE EKSERJİ

ENTROPİ VE MADDENİN SONU

ENTROPİ

MİNİMUM ENERJİ VE MAKSİMUM DÜZENSİZLİK

ENTROPİ VE MADDENİN SONU

EKSERJİ NEDİR?

SOĞUTMA SUYU NEDENİYLE NÜKLEER ENERJİYE KARŞI ÇIKMAK DOĞRU MUDUR?

TERMODİNAMİK 1. KANUNDAN ÇIKARILACAK SOSYAL DERSLER

SOSYAL HAYATTA TERMODINAMİK 2. KANUNUNDAN ALINMASI GEREKLİ OLAN DERSLER

(GÜNLÜK HAYATTA TERMODİNAMİK 2. KANUNU VE VERİMLİLİK VEYA
ENTROPİ KANUNUYLA DÜNYAYA YENİ BİR BAKIŞ VEYA ENTROPİYE DAYALI BİR DÜNYA GÖRÜŞÜ)

KAR YAĞDIĞI İÇİN Mİ HAVA SOĞUKTUR, YOKSA HAVA SOĞUK OLDUĞUNDAN MI KAR YAĞAR?

SICAK KARPUZ KESİLİNCE NİÇİN SOĞUR?

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Kimya Bilimi on May 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

 
1
ORTAÖĞRETĠM 11. SINIF KĠMYA 1. ÜNĠTE: KĠMYASAL REAKSĠYONLAR VE ENERJĠ
 
ÜNĠTENĠN
BÖLÜM
BAġLIKLARI
 
 1. BÖLÜM: Sistemler ve Enerji Türleri
 2. BÖLÜM:
Sistemlerde Entalpi DeğiĢimi
 3. BÖLÜM:
Ġstemlilik
 
1. BÖLÜM:
SĠSTEMLER VE ENERJĠ TÜRLERĠ
 
SĠSTEM VE ORTAM
 
 
2
SĠSTEMLER
 
 
Kapalı sistem, açık sistem ve izole sistem olmak üzere üç çeĢit sistem vardır.
 
 
Termodinamik, bu sistemlerin çevre ve evren ile olan iliĢkisini inceleyen bilim dalıdır.
 
 Sadi Carnot (1796
 –
1832) termodinamik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Carnot çev
rimi olarak bilinen termodinamiğin
II. yasa
sıdır.
ENERJĠ TÜRLERĠ
 
 ADI VE SĠMGESĠ
 
 H = Entalpi
 S = Entropi
 
E veya U = Ġç enerji
 
 
w = ĠĢ
 
 
q veya Q = Isı
 
 G = Gibbs serbest enerjisi (Gibbs enerjisi veya serbest enerji)
ULUSLARARASI BĠRĠM SĠSTEMĠNDE
(SI)
ENERJĠ TÜRLERĠ BĠRĠMLERĠ
 
 
E (Ġç enerji) birimi: kJ
 
 G (Gibbs enerji) birimi: kJ/mol
 H (Entalpi) birimi: kJ veya kJ/mol
 S (Entropi) birimi: kJ/K mol
 w
(ĠĢ birimi): kJ
 
q (Isı birimi): kJ
ENERJĠ TÜRLERĠ DEĞĠġĠMĠ
* NASIL
GÖSTERĠLĠR?
 
 
Δ
G
tepkime
 
= Gibbs serbest enerjisi değiĢimi (Gibbs enerjisi değiĢimi veya serbest enerji değiĢimi)
 
Δ
H
tepkime
 
= Entalpi değiĢimi
 
 
Δ
S
tepkime
 
= Entropi değiĢimi
 
 
3
*
DeğiĢim Δ
G
tepkime
,
Δ
H
tepkime
 ve
Δ
S
tepkime
 için söz konusudur.
STANDART ġARTLARDA
*
ENERJĠ TÜRLERĠ DEĞĠġĠMĠ NASIL GÖSTERĠLĠR?
 
 
Δ
tepkime
 
= Standart Ģartlarda Gibbs serbest enerjisi değiĢimi
 
Δ
tepkime
 
= Standart Ģartlarda entalpi değiĢimi
 
 
Δ
tepkime
 
= Standart Ģartlarda entropi değiĢimi
*
Standart Ģartlar 1 atm basınç ve 25 °C sıcaklıktır.
 
FORMÜLLER
ĠÇ ENERJĠ, Ġġ, ISI ĠLĠġKĠSĠ FORMÜLÜ
 
ΔE = q + w (Termodinamik I. yasanın formülü)
HACĠM SABĠT OLDUĞUNDA Ġġ YAPILMAZ, ĠÇ ENERJĠ DEĞĠġĠMĠ ISIYA EġĠT OLUR
 
ΔE = q + w
 
Hacim sabit olduğunda iĢ yapılmadığından (w = 0) ΔE = q olur.
SABĠT BASINÇTA ISI (q
P
)
ENTALPĠ DEĞĠġĠMĠNE (ΔH) EġĠTTĠR
 
Basıncın sabit olması qP = ΔH anlamına geldiğinden, ΔE = q + w formülünde qP yerine ΔH yazılırsa; ΔE = ΔH + w
 
w = ΔE
-
ΔH ΔH = ΔE
- w formülleri elde edilir.

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kağan Özel liked this
Karakale Ramazan liked this
Mehmet Aşkar liked this
Orhan Setoll liked this
Semanur Duman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->