Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KARIŞIMLAR

KARIŞIMLAR

Ratings: (0)|Views: 8,865 |Likes:
Published by Kimya Bilimi
(İLK OLARAK 2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLAN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.)

ÇÖZELTİLERİN TANIMI VE BİLEŞENLERİ

1- Çözücü
2- Çözünen

ÇÖZELTİLERLE İLGİLİ TERİMLER

• 1- Derişik çözelti

• 2- Seyreltik çözelti

• 3- Doymuş çözelti

• 4- Doymamış çözelti

• 5- Aşırı doymuş çözelti

• 6- İyonal çözelti

• 7- Moleküler çözelti

ÇÖZÜNÜRLÜK TANIMI

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

• 1- Çözücü cinsi

• 2- Çözünenin cinsi

• 3- Sıcaklık

• 5- Ortak iyon

KONSANTRASYON BİRİMLERİ

• 1- MOLARİTE

• 2- NORMALİTE

• 3- MOLALİTE

• 4- FORMALİTE

• 5- KÜTLECE % DERİŞİM

• 7- HACİMCE % DERİŞİM

• 8- YOĞUNLUK

DERİŞTİRME, SEYRELTME

ÇÖZELTİLERİN KARIŞTIRILMASINDAN SONRAKİ İYON MOLARİTELERİNİN HESAPLANMASI

• a) Çözeltilerin karıştırılmasından sonra şayet tepkime yoksa son iyon molaritesi hesaplanması

• b) Çözeltilerin karıştırılmasından sonra şayet tepkime oluyorsa son iyon molaritesi hesaplanması

1- Nötrleşme tepkimesi (asit + baz)

2- Çökme tepkimesi

ÇÖZELTİLER ARASINDAKİ YER DEĞİŞTİRME REAKSİYONLARINDAN HANGİLERİ GERÇEKLEŞİR

ÇÖZELTİLERDE BUHAR BASINCI, DONMA NOKTASI VE KAYNAMA NOKTASI

KRİSTAL SUYU İÇEREN BİLEŞİKLERDE, ORTAMDA SU OLDUĞU HÂLDE BİLEŞİK NİÇİN ISLANMAZ?

İYONİK BİLEŞİKLERİN SUDA ÇÖZÜNMELERİ (BİRLİKTEN KUVVET DOĞUYOR, ÇÖZÜNME OLAYI GERÇEKLEŞİYOR)

ÇÖZÜNME VE İYONLAŞMA İLİŞKİSİ

1. ÇOK ÇÖZÜNEN VE % 100 İYONLAŞAN ÇÖZELTİLER (ZENGİN, TAMAMINI VEREN)

2. AZ ÇÖZÜNEN VE % 100 İYONLAŞAN ÇÖZELTİLER (FAKİR, TAMAMINI VEREN)

3. HER ORANDA ÇÖZÜNEN VE AZ İYONLAŞAN ÇÖZELTİLER (ZENGİN, AZINI VEREN)

4. AZ ÇÖZÜNEN VE AZ İYONLAŞAN ÇÖZELTİLER (FAKİR, AZINI VEREN)

İYON YAPILI BİLEŞİKLER SIVI HÂLDE VE ÇÖZELTİ HÂLİNDE ELEKTRİĞİ İLETİR

İYONLAŞAN VE İYONLAŞMAYAN MOLEKÜLER BİLEŞİKLERİN SUDA ÇÖZÜNME DENKLEMLERİ

DERİŞİK DEYİMİ HEM NİTELLİK HEM DE NİCELLİK İÇERİR

DERİŞİK VE SEYRELTİK TABİRLERİNİN, DOYMUŞ VE DOYMAMIŞLIKLA İLİŞKİSİ YOKTUR

DERİŞİK ASİTLER NİÇİN EN FAZLA MOLEKÜL KÜTLESİ KADAR YÜZDEDE OLUR?
(İLK OLARAK 2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLAN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.)

ÇÖZELTİLERİN TANIMI VE BİLEŞENLERİ

1- Çözücü
2- Çözünen

ÇÖZELTİLERLE İLGİLİ TERİMLER

• 1- Derişik çözelti

• 2- Seyreltik çözelti

• 3- Doymuş çözelti

• 4- Doymamış çözelti

• 5- Aşırı doymuş çözelti

• 6- İyonal çözelti

• 7- Moleküler çözelti

ÇÖZÜNÜRLÜK TANIMI

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

• 1- Çözücü cinsi

• 2- Çözünenin cinsi

• 3- Sıcaklık

• 5- Ortak iyon

KONSANTRASYON BİRİMLERİ

• 1- MOLARİTE

• 2- NORMALİTE

• 3- MOLALİTE

• 4- FORMALİTE

• 5- KÜTLECE % DERİŞİM

• 7- HACİMCE % DERİŞİM

• 8- YOĞUNLUK

DERİŞTİRME, SEYRELTME

ÇÖZELTİLERİN KARIŞTIRILMASINDAN SONRAKİ İYON MOLARİTELERİNİN HESAPLANMASI

• a) Çözeltilerin karıştırılmasından sonra şayet tepkime yoksa son iyon molaritesi hesaplanması

• b) Çözeltilerin karıştırılmasından sonra şayet tepkime oluyorsa son iyon molaritesi hesaplanması

1- Nötrleşme tepkimesi (asit + baz)

2- Çökme tepkimesi

ÇÖZELTİLER ARASINDAKİ YER DEĞİŞTİRME REAKSİYONLARINDAN HANGİLERİ GERÇEKLEŞİR

ÇÖZELTİLERDE BUHAR BASINCI, DONMA NOKTASI VE KAYNAMA NOKTASI

KRİSTAL SUYU İÇEREN BİLEŞİKLERDE, ORTAMDA SU OLDUĞU HÂLDE BİLEŞİK NİÇİN ISLANMAZ?

İYONİK BİLEŞİKLERİN SUDA ÇÖZÜNMELERİ (BİRLİKTEN KUVVET DOĞUYOR, ÇÖZÜNME OLAYI GERÇEKLEŞİYOR)

ÇÖZÜNME VE İYONLAŞMA İLİŞKİSİ

1. ÇOK ÇÖZÜNEN VE % 100 İYONLAŞAN ÇÖZELTİLER (ZENGİN, TAMAMINI VEREN)

2. AZ ÇÖZÜNEN VE % 100 İYONLAŞAN ÇÖZELTİLER (FAKİR, TAMAMINI VEREN)

3. HER ORANDA ÇÖZÜNEN VE AZ İYONLAŞAN ÇÖZELTİLER (ZENGİN, AZINI VEREN)

4. AZ ÇÖZÜNEN VE AZ İYONLAŞAN ÇÖZELTİLER (FAKİR, AZINI VEREN)

İYON YAPILI BİLEŞİKLER SIVI HÂLDE VE ÇÖZELTİ HÂLİNDE ELEKTRİĞİ İLETİR

İYONLAŞAN VE İYONLAŞMAYAN MOLEKÜLER BİLEŞİKLERİN SUDA ÇÖZÜNME DENKLEMLERİ

DERİŞİK DEYİMİ HEM NİTELLİK HEM DE NİCELLİK İÇERİR

DERİŞİK VE SEYRELTİK TABİRLERİNİN, DOYMUŞ VE DOYMAMIŞLIKLA İLİŞKİSİ YOKTUR

DERİŞİK ASİTLER NİÇİN EN FAZLA MOLEKÜL KÜTLESİ KADAR YÜZDEDE OLUR?

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Kimya Bilimi on May 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

 
1
KARIġIMLAR
 
BAġLIKLAR
 
 1. Çözücüler ve Çözeltiler
 
2. Çözeltilerin DeriĢimi
 
 
3. Çözeltilerin DeriĢime Bağlı (Koligatif) Özellikleri
 
 
4. Heterojen KarıĢımlar 
 
1. ÇÖZÜCÜLER VE
ÇÖZELTĠLER
 
ÇÖZELTĠLERĠN TANIMI VE BĠLEġENLERĠ
 
 
Homojen karıĢımlara çözelti denir.
 
Çözeltilerin iki bileĢeni vardır.
 
 
1
 –
 Çözücü
 
2
 –
 Çözünen
 
Çözücü:
 
Genelde miktarı çok olan ve diğerini çözen maddedir.
 
Çözünen:
Genelde miktarı az olan ve diğeri tarafından çözülen
maddedir.
ÇÖZELTĠLERLE ĠLGĠLĠ TERĠMLER
 
 
1
 –
 
DeriĢik çözelti
: Aynı koĢullarda diğer çözeltilere göre daha çok oranda madde çözünmüĢ olan çözeltidir.
 
 
2
 –
 Seyreltik çözelti:
 
 Aynı koĢullarda diğer çözeltilere göre
içinde
daha az oranda madde çözünmüĢ
olan çözeltidir.
 
2
 
3
 –
 
DoymuĢ çözelti:
 
Belirli Ģartlarda çözebileceği maksimum miktardaki maddeyi çözmüĢ olan çözeltidir.
 
 
4
 –
 
DoymamıĢ çözelti:
 
Belirli Ģartlarda çözebileceği maksimum miktardaki maddeyi çözmemiĢ olan çözeltidir.
 
 
5
 –
 
AĢırı doymuĢ çözelti:
 
Belirli Ģartlarda çözebileceği
maksimum m
iktardaki maddeden daha fazlasını çözmüĢ olan
çözeltidir.
 
6
 –
 
Ġyonal çözelti:
 Genellikle iyonik maddelerin suda
çözünmesiyle oluĢan, iyonlar içeren, elektriği
ileten çözeltilerdir.
Örneğin: Su–tuz karıĢımı.
 
 
7
 –
 Moleküler çözelti:
 
Genellikle kovalent bağlı m
addelerin
suda çözünmesiyle oluĢan, moleküller içeren, elektriği
iletmeyen
çözeltilerdir. Örneğin: Su–Ģeker karıĢımı.
 
ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKĠ EDEN FAKTÖRLER
 
 
ÇÖZÜNÜRLÜK TANIMI:
 
Belirli bir sıcaklıkta, 100 gram çözücüde (suda) çözünebilen maksimum madde miktarına
 denir.
 
1
 –
 Çözücü cinsi:
Bir maddenin çözünürlüğü, çözücü değiĢtirildiğinde değiĢir.
 
 
2
 –
 Çözünenin cinsi:
 
Çözünen madde değiĢtiğinde çözünürlük değeri değiĢir. Ayrıca polar çözücüler polar maddeleri, apolar
çözücüler apolar maddeleri genelde iyi çözer. Örn
eğin: HCl polar olduğundan, yine polar olan H
2
O’da iyi çözünür. CH
4
 
apolar olduğundan polar molekül olan H
2
O’da iyi çözünmez. CS
2
 
apolar olduğundan CH
4
’te çözünürken HCl’de çözünmez.
 
 
3
 –
 
Sıcaklık:
 Genellikle çözünmesi endotermik 
(ısı alan
) olan
katı ve sıvıların çözünürlükleri, sıcaklıkla artar.
 X
(katı veya sıvı)
 
+ ısı
X
(suda)
 Genellikle çözünmesi ekzotermik 
(ısı veren) olan katı ve sıvıların çözünürlükleri, sıcaklıkla azalır.
 Y
(katı veya sıvı)
 
X
(suda)
 
+ ısı
 
 
Gazların tamamının çözünmesi ekzotermik olduğundan
 
3
çözünürlükleri sıcaklıkla azalır.
 
 
4
 –
 
Basınç:
 
Katı ve sıvıların çözünürlüğüne basıncın etkisi yoktur. Gazların çözünürlüğü ise basınçla artar. Ancak gazın çözünürlüğünün artması için çözünecek gazın basıncının arttırılması gerekir 
 
(Gazozların basınçlı gaz içermesi).
 
 
5
 –
 Ortak iyon:
 
Ortak iyon, çözünürlüğü azaltır. Örneğin; AgCl katısı saf suda, NaCl çözeltisindekinden daha çok çözünür.
 
ÖRGÜ ENERJĠSĠ (KRĠSTAL ENERJĠSĠ)
 
 
Ġyonik bileĢiklerin niçin yüksek sıcaklıkta eridikleri ve her b
ir
iyonik bileĢiğin erime sıcaklıklarının neden farklı olduğunu anlamak için örgü enerjisinin sayısal değerini bilmek gereklidir.
Örgü enerjisi deneysel olarak ölçülemez. Endirekt yollardan
hesaplanır. Hesaplama basittir, yalnız bir toplama iĢlemidir. Bu
h
esaplamaya “Born–Haber çevrimi” denir.
 
Ġyonik kristalde iyonları ayırmak için gerekli enerjiye örgü enerjisi
denir.
BORN
 –HABER ÇEVRĠMĠ (BORN–
HABER DÖNGÜSÜ)
 
“NaCl’yi Na ve Cl atomlarından nasıl elde edebiliriz?” sorusunun teorik cevabı bize örgü enerjisinin sayısal değerini verir.
 
 
 AĢağıdaki üç reaksiyonun enerjileri toplanınca örgü enerjisi bulunmuĢ olur.
 Na
0(k)
 
Na
0(g)
 
 Na
0(g)
Na
+(g)
 Cl
0(g)
 
Cl
 –
(g)
 
 
Hess yasası kullanılarak yapılan taraf tarafa toplama sonucunda
Na
0(g)
’lar birbirini götürür. Sodyum ve klor atomlarından tuzun meydana geliĢ reaksiyon denklemi ortaya çıkmıĢ olur:
 

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kimya Bilimi liked this
Şule Sarı liked this
mervedagci liked this
Abdullah Ülgen liked this
Ahmet Kaya liked this
Emre Kurt liked this
Mert Atçı liked this
Osman Dursun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->