Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PKB

PKB

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 1,384|Likes:
Published by dezerter1

More info:

Published by: dezerter1 on May 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2010

pdf

text

original

 
PKB (PRODUKT KRAJOWY BRUTTO)
-Miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowanena terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem (tzn. przez obywateli danego kraju oraz przez cudzoziemców); w określonym okresie(np. roku).PKB obejmuje tylko produkcję rejestrowaną statystycznie i przechodzącą przezrynek (pominięte zostają np. produkty i usługi wykonane we własnym zakresie i nawłasne potrzeby w gospodarstwie domowym jak również efekty działalnościgospodarczej tzw. szarej strefy).
PNB (PRODUKT NARODOWY BRUTTO)
Miara dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju (łącznie z dochodamiosiągniętymi za granicą, a przekazanymi do kraju).
DOBRA FINALNE
Dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to:
dobra konsumpcyjne dla gospodarstw domowych,
dobra inwestycyjne dla przedsiębiorstw (np. ma-szyny),
dobra nabywane przez sektor państwowy,
dobra przeznaczone na eksport (z potrąceniem importu).
DOBRA POŚREDNIE
Dobra częściowo przetworzone, zużywane przy produkcji innych dóbr, np. surowce.
WARTOŚĆ DODANA
 Przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji.Dobra finalne + Dobra pośrednie = Produkt globalnyProdukt globalny – Zużycie środków produkcji == Wartość dodana = Dochody czynników produkcji = PKB
METODY LICZENIA PKB:1
. PKB to suma wydatków poniesionych przy produkcji (na dobra finalne)(PKB = wartość wytworzonych dóbr finalnych).W celu obliczenia w ten sposób PKB, należy dodać do siebie:
wydatki gospodarstw domowych na konsumpcję (
),
wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw (
 I 
),
wydatki państwa na zakup dóbr i usług (
G
),
wydatki netto zagranicy (
 Ex
– 
 Imp
).
PKB = C+I+G+(Ex – Imp)2.
PKB to suma dochodów z tytułu wyprodukowanych dóbr i usług:suma dochodów = płace + wynagrodzenia + zyski przedsiębiorstw + dochody czynszowe =PKB
 
3.
PKB to suma wartości dodanych:PKB = wartość dobra finalnego – koszty pośredniePKB w cenach rynkowych – jest miarą produkcji krajowej łącznie z podatkami pośrednimi nadobra i usługi
 PKB w cenach rynkowych = C + I + G 
PKB w cenach bazowych – jest miarą produkcji krajowej z pominięciem podatków pośrednich.
PKB w cenach bazowych = C + I + G - TePRODUKT KRAJOWY BRUTTO(PKB) a PRODUKT NARODOWY BRUTTO(PNB)
Produkt Narodowy brutto ( Dochód Narodowy Brutto) – to miara dochodów osiąganych przezobywateli danego kraju, łącznie z dochodami osiągniętymi za granicą.Jest on równy PKB skorygowanemu o dochody netto z tytułu własności za granicą 
PNB = PKB + dochody netto z własności i pracy za granicą (F)AMORTYZACJA – 
zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkościzmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia.
DOCHÓD NARODOWY – 
to produkt narodowy netto wytworzony w gospodarce.
DN = PNB cenach bazowych – amortyzacjaINWESTYCJE
– to zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa.
OSZCZĘDNOŚCI
 – to ta część dochodu, która nie została wydana na zakup dóbr i usług.
ZAPASY – 
to dobra trzymane obecnie w przedsiębiorstwie na potrzeby przyszłej produkcjilub sprzedaży.
EKSPORT (X lub Ex) – 
dobra, które zostały wytworzone w kraju, a następnie sprzedane zagranicą.
IMPORT (Z lub Imp) – 
to dobra, które są produkowane za granicą i tam nabywane na potrzeby gospodarki krajowej.
NOMINALNY PNB – 
mierzy się w cenach bieżących, tzn. takich, które istniały w okresie,gdy osiągano składające się na PNB dochody
REALNY PNB – 
lub inaczej PNB w cenach stałych – koryguje nominalny PNB o skutkiinflacji i wyraża go w cenach istniejących pewnym okresie, najczęściej określanym jako rok  bazowy lub podstawowy.Należy odróżniać wzrost dochodu nominalnego (w cenach bieżących) od wzrostu dochodurealnego (w cenach stałych).Do przeliczenia PKB na ceny stałe stosuje się odpowiedni wskaźnik cen – tzw.deflator PKB.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aleksandra_Kni_4008 liked this
nocnapora liked this
dezerter1 liked this
sekret1 liked this
Magda Guła liked this
Magda Guła liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->